Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo podczas pielgrzymki „Niedzieli”: Nie trzeba się bać Ewangelii, nie trzeba się bać Kościoła

Marian Sztajner

„Modlimy się o przekaz prawdy, która nas wychowuje” - mówił na początku Mszy św. abp Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w bazylice jasnogórskiej. „Idzie nowych ludzi plemię”, pod takim hasłem odbyła się w sobotę 19 września, XIX Pielgrzymka Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę.

„Niedziela” wpisuje się w kształtowanie w nas nowego człowieka. Odgrywa ważną rolę w formowaniu, prześwietla Bożym spojrzeniem wszelkie wymiary naszej rzeczywistości”. - mówił witając redaktorów, dziennikarzy i czytelników „Niedzieli” o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Zobacz także: Homilia abp Wacława Depo

Mszę św. koncelebrowali kapłani pracujący w „Niedzieli” oraz kapłani zaangażowani w promocję tygodnika i jego dzieł. Na pielgrzymkę przybyli dziennikarze czasopisma z całej Polski, ludzie kultury i życia społecznego, m. in. europoseł Jadwiga Wiśniewska i senator Czesław Ryszka oraz czytelnicy.

W homilii abp Depo nawiązując do hasła pielgrzymki przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Polsce potrzebne jest nowych ludzi plemię jakich jeszcze nie widziano. W każdej pracy dla dobra Ojczyzny potrzeba modlitwy. Błędem naszych braci, którzy wzięli odpowiedzialność za współczesny okres życia Polski było i jest to, że usiłowali rozdzielić świat Boży i ludzki, jak gdyby chcieli powiedzieć: „My sobie sami poradzimy. Nam nie potrzeba zabobonów, religii. My jesteśmy ludźmi postępowymi. My opanujemy ziemię techniką i ludzką mądrością”- mówił Prymas Tysiąclecia.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka pracowników i czytelników "Niedzieli"

„Nie trzeba się bać Ewangelii, nie trzeba się bać Kościoła. Bo Chrystus nie przyszedł po to, by potępiać i zabijać, ale zbawić każdego bez wyjątku człowieka, który przyjmie Jego samego i Jego program życia” - kontynuował abp Depo i pytał co uczyniliśmy z tym dziedzictwem prawdy i wolności? - Przeminęło pokolenie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny, pokolenie pierwszej „Solidarności”. A kto dziś wkłada w ręce kilkunastoletniej dziewczynki transparent krzyczący „wolna szkoła, religia do Kościoła”? - dodał abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „dziedzictwo prawdy i wolności decydowały o tożsamości narodu i Kościoła”.

Przewodniczący Rady ds. środków społecznego przekazu KEP zauważył, że „niemal wszystkie narody Europy z obojętnością przyjęły brak odwołania się do chrześcijaństwa w preambule do traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej pomimo przymilnych spotkań z Janem Pawłem II”. - Te same gremia uczą nas dzisiaj rachunku sumienia na fundamencie miłości Boga i bliźniego - mówił abp Depo.

Reklama

„Coraz więcej ludzi, którzy są ignorantami w chrześcijańskiej nauce wiary definiuje religijną postawę po swojemu, według własnych podziałów i potrzeb, ale bez żadnego związku z wiara w Jezusa Chrystusa i z Jego Kościołem”. - kontynuował arcybiskup i nawiązując do czytań mszalnych wskazał na „konieczność trwania w wierności Bożemu przykazaniu”.

Odnosząc przypowieść o siewcy arcybiskup podkreślił, ze „dzisiaj widzi się ziarno podeptane i pogardę dla Ewangelii”. - Trzeba, abyśmy stali się żyzną glebą pozwalającą wydać owoc ziarnu prawdy i mądrości Bożej, która nigdy nie jest przeciwko człowiekowi - zaapelował arcybiskup i dodał, że „w służbie słowu Bożemu potrzeba łączenia dwóch elementów: wiary w pomoc Ducha Świętego i świadectwa życia”.

„Słowo przepowiadane czy drukowane musi być uwiarygodnione przez świadectwo, by nie jawiło się ono jedynie jako piękna filozofia czy utopia, ale jako rzeczywistość wiary, która przez Chrystusa daje życie” - przypomniał abp Depo i dodał, że „dziennikarz katolicki musi więc szukać codziennego zrozumienia słowa Bożego, aby przełożyć je na nasze współczesne doświadczenia i wyzwania”. „Dziennikarz katolicki jest człowiekiem wiary i misji Kościoła. Nie może głosić swojej błyskotliwej teorii, ale musi być wiernym głosicielem słowa Bożego i Jezusa Chrystusa” - zaznaczył arcybiskup i podkreślił, za ks. Czesławem Bartnikiem, że „gdy nie będziemy wsłuchiwać się w głos Boga grozi nam ogólne mętniactwo umysłowe i praktyczne”.

Reklama

Odnosząc się do roli tygodnika katolickiego „Niedziela” i roli mediów katolickich abp Depo przypomniał słowa założyciela „Niedzieli” bp. Teodora Kubiny zamieszczone w pierwszym numerze „Niedzieli” 4 kwietnia 1926 r. : „Niedziela” chce być głosem wielkiej rodziny i bronić jej świętej sprawy. Chce budować królestwo Boże między nami a nie zabijać społeczeństwa. Chce podnosić lud do światła a nie pogrążać go w ciemnościach i nie poniżać jego godności. Chce głosić pokój Chrystusowy, pokój niedzielny wszystkim, a nie rozszerzać nienawiści” - pisał wówczas bp Kubina.

„Ten postulat jest szczególnie potrzebny dzisiaj”. - zauważył abp Depo i przypomniał, że „zadaniem dziennikarzy i mediów jest dzisiaj przywracanie właściwych znaczeń pojęciom, którymi się posługujemy, aby na nowo odkrywać tablice wartości, która jest tablicą idącą w głąb Boga samego, w głąb naszych sumień”.

„Nie może zniknąć z formularza przyjęć do przedszkola takie pojęcia jak ojciec i matka w imię genderowego zrównania płci” - podkreślił abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. redaktor naczelna tygodnika odmówiła „Akt Zawierzenia wszystkich dzieł „Niedzieli” Maryi Jasnogórskiej”. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewni zespół wokalny „Cantate Deo” pod kierownictwem Włodzimierza Krawczyńskiego. Również Halina Frąckowiak, znana polska artystka ubogaciła uczestników pielgrzymowania swoim śpiewem.

Następnie w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyło się spotkanie z uczestnikami pielgrzymki. Na program spotkania złożyły się referaty prelegentów: ks. prof. Jerzego Szymika, który powiedział nt. „Pytania o sumienie dzisiaj” i znanego pisarza katolickiego Pawła Zuchniewicza, który powiedział nt. „Proroctwo Papieża rodziny”.

„Istnieje ścisły związek pomiędzy naszym osobistym szczęściem a wiernością sumieniu” - mówił ks. prof. Szymik i dodał, że „błędem naszych czasów jest informacja, ze każdy musi żyć zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Reklama

„Sumienie nie jest apoteozą subiektywizmu” - kontynuował prelegent.

Natomiast na znaczenie nauczania Jana Pawła II nt. rodziny wskazał Paweł Zuchniewicz. „To dzieje się wokół nas to duchowa walka o człowieka”. - mówił Zuchniewicz i wskazał m. in. na niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia człowieka i miłości.

Podczas Pielgrzymki odbyło się również uroczyste wręczenie medali Mater Verbi 2015 dla osób angażujących się w apostolat Słowa i tkwiących w obszarze medialnym Kościoła polskiego i Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Medal „Mater Verbi” otrzymali m. in. abp Wacław Depo, ks. prof. Kazimierz Szymonik, ks. prał. Stanisław Gasiński, Marek Kępiński i Instytut Prymasa Tysiąclecia.

Szczególnym wydarzeniem tegorocznego pielgrzymowania było wręczenie statuetki „Sursum Corda” o. dr. Jerzemu Tomzińskiemu OSPPE, legendzie Jasnej Góry.

Medal „Mater Verbi” przyznawany jest przez „Niedzielę” od 1998 r. Natomiast statuetka „Sursum Corda” od 2007 r. Dotychczas statuetkę „Sursum Corda” otrzymali m.in. : abp Wacław Depo, bp Ryszard Karpiński, kard. Józef Glemp, Grzegorz Bierecki, o. Tadeusz Rydzyk, ks. prał. Marian Wiewiórowski

W Auli „Niedzieli” odbyło się również podsumowanie konkursu „Niedzieli”: „Święty Janie Pawle II - pamiętamy!”.

Spotkanie w auli „Niedzieli” uświetnił zespół „Basilica Cantans” pod kierownictwem Włodzimierza Krawczyńskiego i występ Haliny Frąckowiak. W spotkaniu wzięli udział m. in. ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. inf. Marian Mikołajczyk, przedstawiciele Jasnej Góry: o. Zachariasz Jabłoński, o. Mariusz Tabulski i o. Kazimierz Maniecki.

Reklama

„Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Idzie nowych ludzi plemię”, zawarte w przepowiadaniu sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Troska o przyszłość naszej Ojczyzny jest szczególnym kontekstem towarzyszącym wyborowi tego pielgrzymkowego przesłania”. - podkreśliła Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”

„Obecnie w naszej Ojczyźnie pojawia się szansa na wejście do życia publicznego ludzi sumienia w stopniu większym niż dotychczas. To pragnienie będzie intencją naszych modlitw” - dodaje Lidia Dudkiewicz.

4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela”. Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą „Vixdum Poloniae unitas” z 28 października 1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880-1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor „Gościa Niedzielnego”. Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął bp Kubina było powołanie tygodnika katolickiego. Funkcję pierwszego redaktora „Niedzieli” bp Teodor Kubina powierzył ks. Wojciechowi Mondremu, który był redaktorem naczelnym „Niedzieli” w latach 1926-37.

W historii pisma redaktorami naczelnymi „Niedzieli” byli: ks. Wojciech Mondry (1926-37), ks. Stanisław Gałązka (1937-39), ks. Antoni Marchewka (1945-53), ks. Ireneusz Skubiś (1981-2014) Od 1 lipca 2014 r. jego obowiązki przejęła red. Lida Dudkiewicz.

Po aresztowaniu przez władze komunistyczne w 1947 r. ks. Antoniego Marchewki zastępowali go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. Marian Rzeszewski i ks. Władysław Soboń.

W ciągu 89 lat istnienia „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45) , w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (XII 1981).

Obecnie „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym; jest instytucją multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, ma również własną serię wydawniczą „Biblioteka Niedzieli”. „Niedziela” od ponad 20 lat wydaje również pismo dla dzieci „Moje Pismo Tęcza”, od tego roku w nowej szacie i we współpracy z bp. Antonim Długoszem.

2015-09-19 18:37

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Różańcowa pielgrzymka

Każdy z pielgrzymów, podchodząc do Księdza Biskupa, składał dar duchowy - obietnicę modlitwy różańcowej

Ks. Adrian Put

Każdy z pielgrzymów, podchodząc do Księdza Biskupa, składał dar duchowy - obietnicę modlitwy różańcowej

7 września do sanktuarium Pani Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie przybyli pielgrzymi na doroczną uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Pielgrzymowali głównie członkowie róż Żywego Różańca. Przybyli jednak licznie także członkowie innych grup kościelnych oraz wielu pielgrzymów indywidualnych. Uroczystościom odpustowym przewodniczył bp Stefan Regmunt

Więcej ...

Prezydent Duda gratuluje zwycięstwa Pavlowi i zaprasza do złożenia wizyty w Polsce

2023-01-28 18:27
Prezydent RP Andrzej Duda

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze pogratulował zwycięstwa nowemu prezydentowi Czech Petrowi Pavlowi i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie.

Więcej ...

Prezydent Duda gratuluje zwycięstwa Pavlowi i zaprasza do złożenia wizyty w Polsce

2023-01-28 18:27
Prezydent RP Andrzej Duda

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze pogratulował zwycięstwa nowemu prezydentowi Czech Petrowi Pavlowi i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Panie, pomóż nam być wiernymi drodze pokoju!

Wiara

Panie, pomóż nam być wiernymi drodze pokoju!

Franciszek wyjaśnia: homoseksualizm nie jest...

Kościół

Franciszek wyjaśnia: homoseksualizm nie jest...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...

Kościół

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...