Reklama

Niedziela Podlaska

Dożynki diecezji drohiczyńskiej w Kamionnie

Niedziela podlaska 39/2012

KS. ARTUR PŁACHNO

W tym roku diecezjalne dziękczynienie za plony w diecezji drohiczyńskiej odbyło się w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w parafii Kamionna k. Łochowa. Hasłem dożynek były słowa: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz” (Ps 8, 5), a ich starostami - Beata i Piotr Zachowie ze wsi Baczki

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza. W homilii zaapelował on o potrzebę nowej harmonii w rolnictwie. „Dzisiaj niemal zupełnie zniknęły konie z pól. Inaczej wygląda pług. Całkowicie bezużyteczny okazuje się bat. A ptaki są nieraz straszliwie podenerwowane, gdyż nie wiedzą, ile mają czasu na robienie porządku. Dawniej cieszący się bezpieczeństwem zając mógł w ostatniej chwili odskoczyć na bok od pługa. Dzisiaj tak już nie jest. Dawna harmonia, wypracowana przez wieki, została zachwiana. Pojawił się ciągnik, ugniata ziemię kombajn i cała rzesza przeróżnych maszyn. I człowiek zhardział. Nie idzie po ziemi. Wysoko wdrapuje się na siodełko i z góry patrzy. Niestety, nie wszystko widzi. Za późno dostrzega zająca. Nie ma czasu batem przepędzić stado młodziutkich kuropatw. Ziarna może być nawet i więcej, ale życia mniej, mniej zwierząt, mniej ptaków, mniej śpiewów. Technika zagłusza wszystko swoim warkotem i odstrasza, niszczy wreszcie. A w sercu ludzkim rodzi się pytanie, bolesne niestety: Czy jest szansa na powrót do harmonii? - mówił Ksiądz Biskup.

Źródłem harmonii zakorzenienie w Bogu

Przypomniał też, że źródłem harmonii jest nasze zakorzenienie w Bogu, przywołując słowa bł. Jana Pawła II, który mówił do polskich rolników w Krośnie: „Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znikają te piękne pozdrowienia: «Szczęść, Boże» i «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!». Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano, bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie, jak u dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków...”. Odwołując się do tych słów, Pasterz Kościoła drohiczyńskiego kontynuował, że aby na wsi i na polu dawała o sobie znać harmonia, człowiek musi być jej współautorem. A do tego współautorstwa zaprasza nas Pan Bóg, gdy się do Niego się odwołujemy.

Reklama

Media katolickie w katolickich domach

Bp Dydycz mówił też, że mogą w tym pomagać środki komunikacji społecznej. „Papież zwraca naszą uwagę na zagrożenia płynące ze strony mediów. Widzimy to doskonale. Każdego dnia lepiej postrzegamy demoralizujące działania mediów. Są jednak media katolickie. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż nasi poprzednicy 30 lat temu. I stąd płynie pytanie, czy w każdym domu jest choćby jedna gazeta katolicka? Na przykład «Niedziela», która łączy nas z całym Kościołem, a dodatkowo z diecezją? Czy słuchamy rozgłośni katolickich? Czy cenimy sobie dar, jakim jest Telewizja Trwam? Samo to, że te środki napotykają potworną wrogość ze strony innych mediów, już świadczy, że to nie jest coś przygodnego, że to nie jest jakiś przypadek! Jest to przejaw wyrafinowanej walki z każdym przekazem ewangelicznym. Kompromitująca nasze ustawodawstwo obstrukcja paru osób z Krajowej Rady, na oczach całego świta cynicznie traktująca życzenia ogromnych rzesz obywateli, jest tego najlepszym dowodem. Diabeł w walce z dobrem nieraz popełniał wielkie nawet głupstwa, gdyż nienawiść zaślepia. Ale dla nas to jest wyraźny znak, aby stopniowo wprowadzać do naszych domów media katolickie”.
Zaapelował on również o solidarność między rolnikami, gdyż wieś zawsze była swego rodzaju rodziną, mówił. Nawet układy feudalne nie były w stanie tego wymiaru rodzimości zniszczyć.
Ksiądz Biskup, nawiązując do obchodzonego Roku ks. Skargi, przypomniał o palącej potrzebie sprawiedliwych ustaw. Mówił: „Pamiętamy ubiegłoroczne wybory. Przedstawiciele Unii Europejskiej i nasi krajowi kandydaci zapewniali nas, wyraźnie kupując, że jeśli ich nie wybierzemy, to Polska straci 300 miliardów dotacji w euro. Przeszli w wyborach, bo obiecywali. Ale gdzie są te miliardy? Zupełnie o nich cicho, przecież kryzys mamy od 4 lat, to jeżeli coś rok temu mówiono, to powinno być dotrzymane. Ale tak nie jest. I jakże możemy zapominać, że to właśnie diabeł jest ojcem kłamstwa. I to doświadczenie nie było obce ks. Skardze. Pisze jasno i dobitnie: «Lecz wszystko na tym zależy, aby prawa były sprawiedliwe, wszystkim pożyteczne, cnoty, a najwięcej bogobojność szczepiące, chwały i czci Boskiej ochraniające, a na koniec dobrą egzekucyą i karnością opatrzone. Bo które ustawy sprawiedliwości w sobie nie mają, a jaką krzywdą ludzką pokrzywione są, nie są prawa, ale złość szczera, gdyż sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej». «Które je królestwa nie mają - mówi św. Augustyn - nie królestwami, ale rozbójstwem nazwane być słusznie mogą». To bardzo mocne wyrażenie. Ale jeżeli tak myślą i mówią dwaj święci, to jakże wątpić? Należy o tym mówić” - podkreślił.

Reklama

Wierność krzyżowi Chrystusowemu

Homilię zaś zakończył apelem: „Bądźmy więc wierni Bożemu zaufaniu! Pielęgnujmy katolickie zwyczaje! Trwajmy przy krzyżu Chrystusowym! Niech znak krzyża Chrystusowego towarzyszy każdej naszej pierwszej skibie na polu i każdej siejbie. Niech wieńczy żniwa. Niech błogosławi ziarno, a czyni pożywnym każdą kruszynę chleba. Niech umacnia rodzinę, a nas uczy jedności w dobru i w prawdzie, darząc szczególną harmonią. Niech nas prowadzi po ziemskich drogach ku ojczyźnie niebieskiej”.
Eucharystię poprzedziło spotkanie z fotografem Adamem Bujakiem, który wspominał swoje spotkania z bł. Janem Pawłem II i zaprezentował swoje dwa najnowsze, szczególne albumy, wydane przez Wydawnictwo „Biały Kruk” - „Pożegnanie Ojczyzny” oraz „Łagiewniki. Szansa dla świata”. Pierwszy z nich to poruszający dokument papieskiego pożegnania z Ojczyzną w 10. rocznicę niezapomnianej pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Polski w sierpniu 2002 r. Drugi zaś jest publikacją wydaną na jubileusz 10-lecia konsekracji sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Ks. dr Zenon Czumaj przypomniał ważniejsze fakty z historii parafii Kamionna, która była erygowana w 1488 r., a obecny kościół murowany, zbudowany w latach 1904-09 według projektu Józefa Piusa Dziekańskiego w stylu neogotyckim, był poświęcony 10 maja 1927 r. przez bp. Henryka Przeździeckiego. Kościół ten miał dwie wieże gotyckie, które 8 sierpnia 1915 r. cofające się wojska rosyjskie wysadziły dynamitem, uszkadzając znaczną część dachu i sklepień na kościele oraz ścianę frontową. Bł. ks. Michał Woźniak, beatyfikowany przez bł. Jana Pawła II w grupie 108 męczenników II wojny światowej, odbudował ten zburzony kościół.
W programie uroczystości znalazły się też prezentacja i poświęcenie wieńców dożynkowych, ziarna siewnego, a także wręczenie diecezjalnych odznaczeń Benemerenti zasłużonym dla rolnictwa i regionu.
Dożynki przygotowali tamtejsi mieszkańcy wraz ze starostą węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem i burmistrzem Łochowa Marianem Dzięciołem oraz proboszczem parafii Kamionna ks. Markiem Bielakiem.
Obecni byli kapłani wraz z diecezjalnym duszpasterzem rolników diecezji drohiczyńskiej ks. kan. Antonim Sieczkiewiczem, parafialne delegacje z wieńcami dożynkowymi, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, służby mundurowe, delegacje instytucji i szkół z pocztami sztandarowymi oraz grupy folklorystyczne.
Spośród 77 wieńców dożynkowych jury, w którym zasiadał m.in. fotograf Adam Bujak, przyznało pierwszą nagrodę dla wieńca ze wsi Patoki w parafii Brańsk, drugie nagrody dla twórców wieńców ze wsi Borsuki w parafii Gnojno oraz z Topczewa, a trzecie z Ruskowa i Czartajewa.
Dożynki zakończyło symboliczne podzielenie się chlebem z tegorocznych zbiorów oraz spotkanie plenerowe.

* * *

Diecezjalne Benemerenti otrzymały od bp. Antoniego Dydycza następujące osoby:

Dorota i Józef Angielczykowie - par. Rudka
Jolanta i Mirosław Angielczykowie - par. Rudka
Emilia Beczek - par. Miedzna
Zygmunt Czerwiński - par. Sadowne
Roman Danielak - par. Łazówek
Janina Dybka - par. Kamionna
Brygida i Marek Górniaczykowie - par. Łochów
Jan Grabowski - par. Narew
Halina Hackiewicz - par. Sarnaki
Danuta Kalinowska - par. pw. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podl.
Sławomir Karolczuk - par. Rudka
Tadeusz Kempisty - par. pw. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podl.
Alicja Kokoszka - par. Budziska
Edward Kopówka - Treblinka - Muzeum Walki i Męczeństwa
Jerzy Kur - par. Łazówek
Marek Lipka - par. Łazówek
Stanisław Lipka - par. Łazówek
Józef Maroszek - Białystok - Uniwersytet w Białymstoku
Klotylda i Jan Nowakowie - Bruksela
Papieska Służba Porządkowa - par. pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podl.
Michał Popławski - Monachium
Roman Postek - Liw - Muzeum Zbrojownia
Marek Puścion - par. Sadowne
Maria Smorczewska - par. Rudka
Hieronim Sokołowski - par. Sarnaki
Maciej Szewczak - par. Siemiatycze Stacja
Szczepan Walczuk - par. Sarnaki
Anna Wiśniewska - Ciechanowiec - Muzeum Rolnictwa
Lucyna Żurobska - par. Narew

2012-09-28 12:31

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Ziemia i chleb to skarb

Starości dożynek przekazują chleb

Aleksandra Wojdyło

Starości dożynek przekazują chleb

Dożynki są znakiem i tradycją, która przypomina, co jest najważniejsze w naszym życiu – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas dożynek w Radzyniu Chełmińskim.

Więcej ...

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”

Więcej ...

Licheń. Dziś święto patronalne księży marianów

2022-12-08 16:43

BIURO PRASOWE SANKTUARIUM MARYJNEGO

Księża marianie posługujący w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej obchodzą dziś swoje święto tytularne. Przypadająca dziś uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej jest dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku – Maryja Niepokalanie Poczęta jest bowiem patronką mariańskiego zgromadzenia.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Niepokalana – nasz ideał

Duchowość

Niepokalana – nasz ideał

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...