Reklama

Głos z Torunia

Jak dobry lekarz

Wolontariusze Caritas wręczali przyjmującym sakrament chorych obrazki z modlitwą chorego

Joanna Kruczyńska

Wolontariusze Caritas wręczali przyjmującym sakrament chorych obrazki z modlitwą chorego

W sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach 11 lutego pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego sprawowano Mszę św. w ramach diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Chorego.

Kustosz o. dr Wojciech Zagrodzki CSsR powitał zgromadzonych w świątyni, wśród których znaleźli się księża kapelani szpitalni na czele z ks. kan. Janem Roplem, diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, dyrektorzy szpitali i hospicjów, pracownicy placówek służby zdrowia, wolontariusze oraz chorzy wraz z rodzinami i opiekunami.

Reklama

W słowie Bożym bp Andrzej Suski skierował uwagę wiernych na Jezusa Chrystusa, który głosił Dobrą Nowinę i uzdrawiał chorych. „Pochylał się jak dobry lekarz nad każdym, lecząc duszę i ciało” - mówił kaznodzieja. W ten sposób zachęca, by leczyć, ratować życie, zmniejszać cierpienie; jest natchnieniem duszpasterskiej opieki nad chorymi.

Biskup Andrzej przytoczył trzy historie z kart Biblii, poprzez które Jezus jeszcze bardziej pragnie przemówić i uświadomić, jak ważna jest posługa wobec chorych i cierpiących. Mówił o dobrym Samarytaninie, który, stając się bliźnim potrzebującego, chętnie udzielił mu pomocy i wyprowadził z poczucia osamotnienia. Przypomniał postać chromego, którego z wiarą w uzdrowienie, jakie może otrzymać od Jezusa, wpuszczono przez dach. Przywołał również niewidomego spod Jerycha, który słysząc, że Jezus idzie i uzdrawia, krzyczał: „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Łk 18, 39).

Służba Jezusa była dopełniona przyjęciem cierpienia na siebie. Nie cierpiał ze stoicką nieczułością, po ludzku bał się i prosił Ojca, by zabrał ten kielich goryczy. Jednocześnie pełen zgody na wolę Ojca przyjął cierpienie, by zbawić każdego człowieka. Kaznodzieja podkreślił, że w takiej sytuacji bardzo prawdziwie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). Krzyżem może być choroba, cierpienie, trudności materialne, niekiedy drugi człowiek, czyli wszystko, co trudne i co przytłacza. „Jezusowi nie chodzi o to, by być cierpiętnikiem, lecz by przyjąć je po ludzku i z godnością, a nade wszystko z miłości do Boga i ludzi” - mówił Biskup Andrzej. Tak przeżywane cierpienie ma sens, a chorzy mają szczególny udział w życiu i posłannictwie Jezusa i Kościoła.

Reklama

Kaznodzieja dodał, że „Kościół otacza chorych szczególną miłością, ale też prosi, by wstawiali się u Boga za innych chorych, za tych, co są przeciwko krzyżowi, za zadłużone szpitale, które z braku pieniędzy nie mogą wykonywać badań, za tych, którzy nie mają za co wykupić lekarstw”. Na zakończenie odniósł się do orędzia Benedykta XVI na 21. światowy Dzień Chorego, w którym Papież, cytując słowa z Pisma Świętego: „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37), nawołuje, by wobec chorych i cierpiących być jak ten miłosierny Samarytanin.

W dalszej części uroczystości kapłani udzielili wiernym sakramentu chorych. Na zakończenie Eucharystii nastąpiły: wystawienie Najświętszego Sakramentu, powierzenie się opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz modlitwa chorego wydrukowana na obrazkach, które wolontariusze Caritas wręczali wszystkim przyjmującym sakrament chorych, po czym bp Andrzej Suski udzielił błogosławieństwa na sposób lurdzki.

2013-02-20 12:33

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Światowy Dzień Chorego – Kościół z cierpiącymi

Graziako

Od 1993 r. Kościół katolicki obchodzi 11 lutego co roku Światowy Dzień Chorego.

Więcej ...

Papież skierował przesłanie do uczestników warszawskiego spotkania w sprawie ochrony małoletnich

2021-09-18 12:58

EVTNVatican screenshot

Do stawania się „pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiarom wykorzystywania” zachęcił Ojciec Święty uczestników rozpoczynającego się jutro w Warszawie i spotkania zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i przez Konferencje Episkopatów Europy środkowej i wschodniej: na temat „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

Więcej ...

Papieskie Orędzie na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

2021-09-18 23:20

Chodź i zobacz! Aby komunikować, trzeba spotykać osoby, tam gdzie są i takie, jakimi są – apeluje Papież w ogłoszonym dziś Orędziu na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce będziemy obchodzić 19 września.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Polska

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Święci i błogosławieni

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Kościół

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Wiara

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii