Reklama

Niedziela 8/2013

Szczegółowy spis treści

2

Oświadczenie Ojca Świętego Benedykta XVI

Benedykt XVI, papież

Zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3-4

Dziękczynienie za Ojca Świętego Benedykta XVI

Ks. Ireneusz Skubiś

Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego 12 lutego 2013 r

REZYGNACJA BENEDYKTA XVI • KOLEGIUM KARDYNALSKIE DZIĘKUJE BENEDYKTOWI XVI
4-5

To był „światły pontyfikat”

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano 11 lutego 2013 r., po ogłoszeniu przez Benedykta XVI swojej rezygnacji z urzędu Następcy św. Piotra, podziękował za „światły pontyfikat”, pełniony z miłością i pokorą. W imieniu kardynałów zgromadzonych na publicznym Konsystorzu zwyczajnym wyraził uznanie, wdzięczność i miłość Ojcu Świętemu.

REZYGNACJA BENEDYKTA XVI
6-13

Lekcja z odpowiedzialności

Z kard. Stanisławem Dziwiszem rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Z kard. Stanisławem Dziwiszem - metropolitą krakowskim rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Biskupi Białorusi skierowali list do papieża Benedykta XVI

Pontyfikat wiary esencjalnej

Z abp Alfonsem Nossolem rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Z arcybiskupem seniorem Alfonsem Nossolem z Opola - przyjacielem Benedykta XVI - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Jak grom z nieba

Kard. Stanisław Nagy SCJ

Już od pewnego czasu można się było spodziewać tego, co zaskoczyło Kościół i zszokowało świat: niespożyty, a w rzeczywistości chylący się pod ciężarem wieku papież Benedykt XVI po 8 latach pontyfikatu uległ nawałowi pracy i ubytkowi sił fizycznych.

„Niedziela” uruchomiła internetową księgę podziękowań dla Papieża

Redakcja "Niedzieli"

Zapraszamy do kontynuowania wpisów w Księdze podziękowań za pontyfikat Benedykta XVI na portalu www.niedziela.pl

Dni, które przejdą do historii papiestwa

Włodzimierz Rędzioch

Jan Paweł II i Benedykt XVI - dwaj wielcy papieże, dwa wielkie pontyfikaty

Watykanistka Giovanna Chirri - Dziennikarka, która obwieściła światu dymisję Papieża

(W. R.)

Z dumiewające jest, że informację o rezygnacji Benedykta XVI jako pierwsze nie podały ani Radio Watykańskie, ani „L’Osservatore Romano”, ani Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, lecz włoska dziennikarka pracująca dla agencji informacyjnej ANSA, Giovanna Chirri.

Z WATYKANU
14

Z Watykanu

ZE ŚWIATA
15

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY
16

Więzi Benedykta XVI z Jasną Górą

O. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski po rezygnacji Benedykta XVI z pełnienia posługi Biskupa Rzymu, Następcy św. Piotra, zapewniła go o modlitwie Kościoła w Polsce, szczególnie na Jasnej Górze.

Z POLSKI
17

Z Polski

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
18-19

„Ad Gentes” - wołanie o pomoc

Małgorzata Łopińska

„Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary”

+ Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

20

Jak przygotować się do uczestnictwa we Mszy św.?

Margita Kotas

Kto staje na modlitwie bez przygotowania, podobny jest do ptaka, który chce latać, a jeszcze nie jest do tego gotowy - pouczał św. Filip Neri, założyciel oratorianów (1515-95). Jeśli święty miał na myśli każdorazowy akt modlitwy indywidualnej, tym staranniejsze przygotowania powinniśmy podejmować przed Mszą św. - tak, by godnie i owocnie w niej uczestniczyć.

CYKL WIELKOPOSTNY: WRÓĆMY DO NIEDZIELI
20-21

Biblijne ryty ofiarne

Ks. Jacek Molka

Kult ofiarny był praktykowany powszechnie na starożytnym Bliskim Wschodzie. Jest o nim również mowa w całym Piśmie Świętym, a ofiary były swoistym darem człowieka dla Pana Boga

22

Diabeł - między wiarą a strachem

Ks. Jarosław Grabowski

Z pewnością nie jest nam miło mówić wam o diable, jednakże temat ten może stać się punktem wyjścia dla nauki, która będzie wam bardzo przydatna”. Tymi słowami zwracał się w IV wieku do chrześcijan z Antiochii św. Jan Chryzostom.

WIARA I ŻYCIE
23

Modlimy się o trzeźwość narodu

(akw)

Piękno jest, by zachwycało

Ks. Mariusz Rosik

LITURGIA TYGODNIA
24-25

Przemienienie Pańskie

Moje Góry Tabor

Ks. Florian

NA TROPIE PRAWDY
26

Filmowa opowieść o Januszu Krupskim

Tadeusz Szyma

Niedawno, bo 21 stycznia br., minęło 30 lat od porwania w Warszawie, wywiezienia do Kampinosu i oblania tam żrącą cieczą młodego antykomunistycznego opozycjonisty - Janusza Krupskiego.

FELIETONY
27

Ofensywa antyrodzinna trwa

Jan Maria Jackowski

Donald Tusk w tzw. drugim exposé zapewniał, że kierowany przez niego rząd z troską pochyli się nad rodziną. Zapowiedział cały szereg rozwiązań, które miały poprawić w Polsce - najgorszą z wszystkich krajów UE - politykę prorodzinną państwa.

Niemoc opozycji czy państwa?

Krzysztof Czabański

Można powiedzieć, że wszystko sprzysięgło się przeciwko wnioskowi PiS-u o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premiera Tuska.

W ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE OPINIE
28-29

15 lat obowiązywania konkordatu

Ks. Wojciech Góralski

Konkordat to uroczysta umowa między Stolicą Apostolską a państwem, służąca harmonijnemu ułożeniu stosunków między nimi.

ROZMAWIAMY O POLSCE
30-31

Hamowanie, aż iskry lecą

Z posłem Jerzym Polaczkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O infrastrukturalnych długach, stratach, wielkich pieniądzach oraz zawartości margla w betonie z posłem Jerzym Polaczkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

PROJEKCJA FILMU W AULI „NIEDZIELI"
32

Spotkanie z „Duśką”

Anna Wyszyńska

Kolejne poniedziałkowe spotkanie w redakcyjnej auli „Niedzieli” odbyło się 11 lutego br. i było związane z prezentacją filmu „Duśka”. Projekcji towarzyszyła dyskusja z reżyserem filmu Wandą Różycką-Zborowską. Na spotkaniu był obecny ks. Tomasz Lubaś - dyrektor generalny Edycji Paulińskiej, która film udostępniła i wyraziła zgodę na jego trzydniową prezentację na stronie internetowej „Niedzieli”.

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
33

Przez miesiące przygotowywał Kościół

(pr)

Głosy z Azji

(pr)

W Afryce podobnie

(pr)

Nieprzypadkowy dzień

(pr)

Reakcja Cerkwi rosyjskiej

(pr)

Reakcja Bartłomieja I

(pr)

KARTY HISTORII
34-35

Wołamy o wołyńskie krzyże

Z dr. Leonem Popkiem rozmawia Anna Cichobłazińska

Z dr. Leonem Popkiem - pracownikiem lubelskiego oddziału IPN, zajmującym się martyrologią duchowieństwa na Kresach i ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej - rozmawia Anna Cichobłazińska

LISTY DO „NIEDZIELI"
36

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Różnokolorowe koperty, które trafiają codziennie na redakcyjne biurka, a ostatnio coraz częściej e-maile, są świadectwem głębokiego zaufania, jakim darzą nas Czytelnicy. Dzieląc się na łamach niektórymi listami z redakcyjnej poczty, pragniemy, aby „Niedziela” była owocem zbiorowej mądrości redakcji i Czytelników.

Droga ku wieczności

Aleksandra

Chcą korespondować

PREZENTACJE
37

Kalendarz Pszczelarza Polskiego 2013

Adam Biały

Obecnie w sprzedaży jest wiele kalendarzy. I tych planszowych, i tych książkowych. Wśród tych ostatnich większość składa się z wielu poliniowanych kartek z zaznaczonymi dniami, tygodniami i miesięcami, a na początku lub na końcu podawane są jeszcze kierunki telefonów, wykazy odległości, jednostki miar.

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
38

Zupa z marchwi z sezamem

Jolanta Marszałek

Przepis pochodzi z książki wydanej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zatytułowanej „Z kuchni Siostry Arkadii”. Czytelnik znajdzie tam ponad 500 wypróbowanych receptur na domowe potrawy.

Kalendarium 24 II – 2 III 2013

Ewa Aszkiewicz

Cena wody życia

(R.)

NIEDZIELA MŁODYCH
39-42

Szlachetne zdrowie! Nikt się nie dowie…

Edyta Tombarkiewicz

Ku przestrodze

A, mężatka, matka dwójki dzieci

Z homeopatią miałam do czynienia przez 14 lat, była w nią zaangażowana cała moja rodzina. Proces uwolnienia, który podjęłam we współpracy z łaską Bożą, można porównać do odzyskania wzroku przez ślepego.

Czy stać cię na jałmużnę?

Beata Włoga

O co prosi cię Benedykt XVI?

Beata Włoga

Twój katechizm (3)

51

„Wyspa Wielkanocna bez tajemnic”

Muzyczne DarY

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Będzie diecezjalna pielgrzymka do Łagiewnik

Ks. Piotr Bączek

W gmachu Kurii diecezjalnej odbyła się 7 lutego konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano ideę I Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki do Łagiewnik.

Nie poległem

Z Cezarym Gmyzem rozmawia Mariusz Rzymek

Rozmowa z dziennikarzem tygodnika Lisickiego "Do Rzeczy".

Ewangelizatorzy świętowali

Mariusz Rzymek

Biskup Piotr Libera, ordynariusz diecezji płockiej był głównym celebransem odpustowej liturgii ku czci świętych Cyryla i Metodego, patronów Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Okolicznościowa uroczystość odbyła się 10 lutego w kościele św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej.

Niedziela podlaska

Ziemia obietnicy i przymierza

Ks. Tomasz Pełszyk

Gdy świat stał się „globalną wioską”, gdy praktycznie każdy człowiek - jeśli tylko dysponuje odpowiednią gotówką - może pojechać, dokądkolwiek chce, i zamieszkać, gdzie mu się żywnie podoba, trudno pojąć dylematy ludzi przywiązanych do swego skrawka ziemi i trzymających się kurczowo ojcowizny.

Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej

Ks. Artur Płachno

W ramach stałej formacji kapłanów oraz katolików świeckich 9 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył się kolejny Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej.

Trzy filary: modlitwa, post, jałmużna

Edyta Hartman

Modlitwa, post, jałmużna to słowa nieodmiennie kojarzące się z Wielkim Postem, a zarazem filary, które powinny nam, katolikom, wyznaczać sposób postępowania w tym szczególnym okresie liturgicznym, znane niemal od dzieciństwa.

Niedziela małopolska

Wierny Mistrzowi z Nazaretu

Oświadczenie Metropolity Krakowskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI o zakończeniu pontyfikatu

Adoracja w centrum Krakowa

Małgorzata Cichoń

To już prawie rok, odkąd w ostatnie czwartki miesiąca, przy Ołtarzu Wita Stwosza, gromadzi się młodzież studiująca i pracująca. Po Eucharystii, która rozpoczyna się o godz. 18.30, klękają przed Najświętszym Sakramentem i niemal do godz. 21 prowadzą rozważania, śpiew, cichą modlitwę.

Wyjdź z mroku!

Z Barbarą Łubkowską rozmawia Agnieszka Konik-Korn

Do osób zranionych na płaszczyźnie seksualnej skierowane są zamknięte rekolekcje, które odbędą się w dniach 15-17 marca w Domu Rekolekcyjnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego w Krakowie.

Niedziela lubelska

Rezygnuje, by bardziej służyć

Anna Artymiak

Po prawie dwóch tygodniach od ogłoszenia decyzji o rezygnacji z urzędu Piotrowego świat próbuje się otrząsnąć, a przede wszystkim zrozumieć jego decyzję.

Wdzięczna pamięć o pasterzu

Urszula Buglewicz

Śmierć nie targa życia, ona je uwydatnia. Te słowa szczególnie mocno wybrzmiały w niedzielny wieczór 10 lutego. Przywołał je abp Stanisław Budzik, który w 2. rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego przewodniczył modlitwie.

Z tą chorobą można wygrać

Katarzyna Jabłońska

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi oraz Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie podjęły trud organizacji II Spotkania Dzieci Wyleczonych z Chorób Nowotworowych.

Niedziela legnicka

Ferie dzieci z lubańskiej parafii

Ks. Łukasz Langenfeld

Niektóre dzieci nudzą się także podczas ferii zimowych, ale na pewno nie te, które zetknęły się z parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. Tutaj powstało kilka ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu

Czy liberalizm niszczy rodziny?

Wiesław Sagan

Często słyszymy, że liberalizm wkracza w obszar będący domeną rodziny. Powstały opinie, że liberalizm niszczy rodzinę. Czy to prawda?

Pamięć o Annie Śląskiej

Adam Maksymowicz

W diecezji legnickiej zostały podjęte starania zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy jest wnioskodawcą w tej sprawie.

Niedziela łódzka

Walczyli o wolną Polskę

Henryk Tomczyk

W niedzielę 10 lutego, w łódzkim kościele Ojców Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus obchodzono 71. rocznicę powołania Armii Krajowej. Była to największa i najlepiej zorganizowana armia podziemna działająca w Europie w czasie II wojny światowej.

Wielkopostne kościoły stacyjne

Arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski wydał dekret ustanawiający Kościoły Stacyjne, w których w okresie Wielkiego Postu wspólnie z wiernymi będą się modlić Księża Biskupi.

Przewrotne metody i potrzeba świadectwa

Ks. Waldemar Kulbat

Wszyscy, którzy przeglądają internetowe fora, mogą przekonać się o rozmiarach i zaciekłości antykościelnych ataków, w których wykorzystuje się wszelkie metody od półprawd i insynuacji, po najbardziej jaskrawe kłamstwa i oszczerstwa.

Niedziela rzeszowska

Idź i ty czyń podobnie

S. Joanna Smagacz - sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Obchody Światowego Dnia Chorego w diecezji rzeszowskiej rozpoczęły się już w niedzielę 10 lutego. W tym dniu Biskup Rzeszowski nawiedził Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Notre Dame de Paris - płonąca katedra

AGENCE FR-Paryz

12 grudnia 2012 r. w Paryżu rozpoczęto obchody 850-lecia istnienia katedry Notre Dame. Wiąże się z nią wiele ważnych wydarzeń, o których warto wspomnieć przy okazji tej rocznicy

Wielki Post - czas wyboru

Marian Salwik

Pamiętam, gdy kilka lat temu właśnie w Wielkim Poście emitowano słynny film Mela Gibsona pt. „Pasja”, podniosły się głosy, że film jest za brutalny, za krwawy. Cóż za wrażliwość krytyków.

Krajobraz po filmie

Marian Salwik

Niedziela świdnicka

Rekolekcje wielkopostne - przymus czy czas refleksji i przemiany?

Marta Kilian

Wielki Post w kalendarzu Kościoła katolickiego to czas pokuty, przygotowujący do przeżycia najważniejszych świąt dla chrześcijan, Wielkanocy. Rekolekcje to okazja do modlitwy, refleksji i zbliżenia się do Boga.

Wymowa posypywania głów popiołem

Bp Ignacy Dec

Nawrócić się można od czegoś i ku czemuś. Trzeba odejść od naszego myślenia po ludzku, wedle reguł tego świata, który natrafiamy dziś w mediach, w rozmowach codziennych i nawrócić się na myślenie Boże, które zawarte jest w Słowie Bożym.

Lądeckie świątynie

Marek Stadnicki

Głowa Matki Bożej pomimo pewnych oboczności, jak choćby zbyt długa i wydawać by się mogło zbyt mocno budowana szyja - zachwyca niezwykle starannym i przemyślanym modelunkiem.

Saul

Ks. Marcin Gęsikowski

Pierwsze czytanie dzisiejszej niedzieli przywołuje postać Saula, pierwszego króla Izraela. Saul należał do małego, choć walecznego pokolenia Beniamina. Wybrał go i namaścił na proroka Samuel, jako pierwszego władcę narodu.

Niedziela wrocławska

Zostawieni sami sobie?

Marta Wilczyńska

Zakochani, narzeczeni, małżonkowie zawieszają na jednym z wrocławskich mostów kłódki ze swoimi imionami, inicjałami, datą poznania, datą ślubu… Zawieszają i wyrzucają kluczyki do Odry - na znak tego, że nic nie jest w stanie otworzyć tej kłódki ich związku. Dzieje się jednak inaczej.

Polska przestaje być państwem konstytucyjnym

Kazimierz M. Ujazdowski

Polska na naszych oczach przestaje być państwem konstytucyjnym. Decyzje PO w kwestii sposobu ratyfikacji paktu fiskalnego i przywilejów dla związków partnerskich dowodzą, że partia rządząca traktuje konstytucję jako akt nieobowiązujący.

Krzyż w rodzinie

Maria Zawartko

Krzyż w mojej rodzinie jest traktowany w kategorii miłości, a nie cierpienia. Tę miłość, Jego miłość, przyjęliśmy z mężem Jarosławem 22 września 1984 r. w dniu naszego ślubu. Oddaliśmy nasze życie również pod opiekę Matki Bożej. Taki był początek naszej wspólnej drogi z krzyżem.

Rozwód rodziców - co to oznacza dla dziecka?

Dorota Tylek

Fundacja Mamy i Taty w raporcie o rozwodach w Polsce i na świecie podsumowującym kampanię „Rozwód? Przemyśl to” podaje za Głównym Urzędem Statystycznym, że każdego roku w naszym kraju około 60 000 dzieci przeżywa rozwód rodziców.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

W rocznicę styczniowego zrywu

Maria Szado

Uroczystości 150. rocznicy powstania styczniowego rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka. Eucharystia sprawowana była w intencji Ojczyzny, śp. ojców franciszkanów i styczniowych powstańców Puszczy Solskiej oraz Roztocza.

Dzięki nim obrzędy, zwyczaje, tradycja nie zaginą

Adam Łazar

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie 3 lutego br. zainaugurowano imprezę, która nosi nazwę: Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych pt. „Wątki folkloru ludowego”.

Legendy o Słudze Bożym ks. Błażeju Nowosadzie

Zebrał i opracował ks. Tadeusz Sochan

To był początek mojego słuchania góreckich legend, które - jak się okazało - opowiadają o tutejszym wikariuszu z lat trzydziestych ubiegłego stulecia - ks. Błażeju Nowosadzie, który dzisiaj jako sługa Boży czeka na swoją beatyfikację.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Wrażliwość serca, praktyka miłości

Katarzyna Jaskólska

W kościołach całej diecezji obchodzono 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Tego dnia wraz z osobami dotkniętymi cierpieniem, a także tymi, którzy się nimi opiekują, modlili się biskupi Paweł Socha i Tadeusz Lityński.

Inauguracja Studium nad Małżeństwem i Rodziną

Agata Zawadzka

16 lutego odbyła się inauguracja zajęć na Studium nad Małżeństwem i Rodziną.

Do grobów Apostołów

Anna Bensz-Idziak

Od kilku miesięcy trwają przygotowania do Diecezjalnej Pielgrzymki do Grobów Apostołów w Roku Wiary. Związana jest ona z trwającym Rokiem Wiary oraz z beatyfikacją sługi Bożego ks. Luigiego Novarese. Pielgrzymi wyruszą do Włoch 7 maja.

Papież Benedykt XVI

Ks. Adrian Put

Jak każdy biskup rzymski Benedykt XVI był związany także z naszą diecezją. Choć nie był u nas jako papież, to jednak życzliwością oraz podejmowanymi decyzjami także odcisnął swe oblicze w dziejach naszego Kościoła.

Pachnidło po polsku, czyli caritas w sejmowych kuluarach

Danuta Rogacewicz

Nie dam się wirusom, choćby szalały z prędkością ponaddźwiękową i siały spustoszenie! Żaden medyczny interes nie będzie się kręcił moim kosztem! Dość afer z białym personelem w tle! Takie hasła przyświecały mi, gdy opatulona wybrałam się do warzywniaka po leki.

Reklama

Najpopularniejsze

Październik - nowy (różańcowy) początek!

Wiara

Październik - nowy (różańcowy) początek!

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

Watykan

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą

Kościół

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą"

Błagam i proszę, niech w październiku zapełnią się...

Kościół

Błagam i proszę, niech w październiku zapełnią się...

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Święci i błogosławieni

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Zmarł bp Jan Styrna

Kościół

Zmarł bp Jan Styrna