Reklama

Niedziela Lubelska

Świat potrzebuje świadków wiary

Niedziela lubelska 14/2013, str. 4-5

W Niedzielę Palmową obchodzone jest święto młodych

Paweł Wysoki

W Niedzielę Palmową obchodzone jest święto młodych

Archidiecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży, jakie w dniach 22-24 marca odbyły się w Lublinie, po raz kolejny pokazały, że młodzi, otwarci na Chrystusa i swoich rówieśników, są prawdziwą nadzieją Kościoła

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży z wikariuszem biskupim ds. młodzieży ks. Markiem Urbanem oraz ks. Grzegorzem Ogorzałkiem przygotowało bogaty program trzydniowego święta. Do udziału w spotkaniach, dyskusjach, warsztatach, koncertach oraz do wspólnej modlitwy zaprosili przedstawicieli wszystkich parafii z Lubelszczyzny. W pierwszym dniu święta obchodzonego pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” młodzież pod przewodnictwem pasterzy oraz z gośćmi ze Wschodu przeżywała nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Majdanku, w drugim i trzecim dniu 50-osobowa grupa uczestników Forum Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej szukała sposobów na dojrzałe przeżywanie młodzieńczego etapu swojego życia. Obchody zakończyły się procesją z palmami oraz Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika i z udziałem bp. Artura Mizińskiego w kościele Nawrócenia św. Pawła.

Podążać obozowym szlakiem

Wieczorem 22 marca w typowo zimowej scenerii przy siarczystym mrozie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku już po raz 14. odbyło się doroczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, wpisane w obchody święta młodych. Modlitewne spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy pt. „Błogosławieni z Majdanka - ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz”.

Uczestnicy wyruszyli na szlak pamięci i modlitwy sprzed pomnika Walki i Męczeństwa, by przejść obok obozowych baraków, krematorium i mauzoleum. Wśród zebranych znaleźli się, m.in.: bp Artur Miziński, grekokatolicki bp pomocniczy Lwowa Benedykt Aleksijczuk, ks. Marek Urban, wicedyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Grzegorz Plewik oraz młodzież z Polski, Ukrainy i Białorusi. Dla wszystkich droga ta stała się szlakiem cierpienia i okrucieństwa, jakich doznawali przebywający tam więźniowie w czasach II wojny światowej. Patronowały jej postaci dwóch błogosławionych więźniów Majdanka: ks. Romana Archutowskiego oraz ks. Emiliana Kowcza. Ks. M. Urban powiedział o nich, że nie tylko nie zagubili swego człowieczeństwa, ale i w głębokim wyznaniu wiary sprawowali wiele posług dla tych, dla których każdy dzień nie był łatwy do przeżycia.

Reklama

Poszczególnym stacjom towarzyszyły fragmenty wspomnień więźniów, a także rozważania. Refleksje te były swoistym pomostem łączącym tragiczną rzeczywistość nazistowskich czasów z rzeczywistością wiary i drogi, jaką przebył Jezus Chrystus. To On stawał się dla więźniów jedyną nadzieją i perspektywą na teraźniejszość i przyszłość. Świadczą o tym chociażby słowa więźnia, nauczyciela ze Lwowa, którego wspomnienia odczytano: „Jeden z uwięzionych rzeźbiarzy lwowskich ulepił krzyż z chleba. Rano, parę godzin przed śniadaniem, urządziliśmy prowizoryczny ołtarz przy jednej ze ścian i ksiądz proboszcz rozpoczął Mszę św. grekokatolicką. Była to pierwsza Msza św. w więzieniu po wielu miesiącach. Pod koniec ksiądz rozdawał Komunię Świętą. Przystępujący otrzymywali cząsteczkę Hostii, aby dla wszystkich starczyło. Była to rzeczywiście podniosła chwila. Wielu miało łzy w oczach”.

Uczestnicy nabożeństwa modlili się także o wrażliwe sumienia, mające swe źródło w Bogu. - Nie pozwól, aby nasze sumienia zamienione zostały w narzędzia nakręcające PR, czy motywujące do działania w imię poprawności. Niech będą to sumienia zakorzenione w Tobie - prosili młodzi. Z kolei bp Artur Miziński, przypominając słowa papieża Franciszka, mówił: - Nie ma możliwości pójścia za Chrystusem, jeśli nie weźmie się krzyża. Krzyż winien być swoistym świadectwem całkowitego zawierzenia się Bogu pomimo trudności napotykanych na drogach codzienności.

Zejść do głębin

Forum młodych, w którym wzięło udział ok. 50 przedstawicieli z 11 dekanatów naszej archidiecezji, po raz kolejny stało się okazją do spotkania tych, którzy patrzą odważnie na otaczający nas świat i odnajdują w nim miejsce na dojrzałe przeżywanie młodzieńczego etapu swego życia. - To czas na konfrontację doświadczeń z życiem rówieśników. To odnajdywanie znaków obecności Boga i przestrzeni Jego szczególnego działania, jakim jest Kościół. To wspólna modlitwa, katecheza, przeżywanie radości, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. To świadectwo wobec rówieśników, poznawanie nowych przyjaciół - wyjaśniał ks. M. Urban.

Reklama

Spotkaniom - w programie znalazły się m.in. wykłady ks. M. Urbana pt. „Co tkwi w młodym człowieku” oraz ks. Tomasza Adamczyka nt. religijności młodzieży lubelskiej - towarzyszyło hasło „Zejdź do głębin”. - Zostało ono sformułowane przez młodzież i skojarzone z ewangelicznym symbolem soli. Aby sięgnąć po nią, aby stać się solą ziemi, należy sięgnąć w głąb, pokonać pewne przeszkody. Dlatego zastanawiamy się nad tym, do czego młodych zaprasza sam Jezus, a także nad tym, co ludziom młodym przeszkadza w zejściu do głębin - mówił ks. G. Ogorzałek. - Przez analizę przeszkód, jakie stoją na drodze młodemu człowiekowi, staraliśmy się w oparciu o orędzie Benedykta XVI znaleźć receptę na to, by odnaleźć smak życia i stać się solą dla świata - wyjaśniali młodzi.

Ważne miejsce w programie zajmowały świadectwa młodych oraz zaproszonych gości, którzy przekonywali uczestników forum o radości życia z Chrystusem (m.in. hiphopowego artysty Frenchmena). Całości dopełniło niedzielne spotkanie z historią życia i wiary św. Pawła Apostoła, przygotowane przez paulistów oraz projekcja filmu pt. „Wierni do końca” o polskich misjonarzach, którzy oddali życie podczas pracy na misjach.

Na zakończenie młodzież przygotowała dla swoich rówieśników przesłanie: - My, gimnazjaliści, licealiści i studenci, zebrani na forum młodych w ramach obchodów 28. Światowego Dnia Młodzieży, chcemy podzielić się z wami owocami naszych rozmów i rozważań na temat wiary. Zastanawialiśmy się, co ludzie w naszym wieku mogą i powinni robić dla Chrystusa i Kościoła. Pochodzimy z różnych środowisk i mamy różne doświadczenia wiary, ale są rzeczy, z którymi spotkaliśmy się wszyscy. W naszych szkołach, uczelniach i miejscach pracy widzimy ludzi, którzy nie dostrzegają w świecie Boga, nie widzą dobra i sensu, bo zostali skrzywdzeni lub dlatego, że nikt im tego nie pokazał. Spotykamy młodych, którzy odrzucają Kościół, bo nie potrafią się w nim odnaleźć i nie dostrzegają w nim nic, co mogłoby ich ubogacić. Pustkę, którą może wypełnić Bóg, zapełniają rzeczami, które dają uczucie chwilowego szczęścia i spełniania, ale okazuje się, że to, co miało im pomóc, obraca się przeciwko nim i wpadają w sieć nałogów i uzależnień. Tu właśnie zaczyna się nasze zadanie. Musimy pokazać to, czego sami doświadczyliśmy: że wiara to nie tylko same zakazy i ograniczenia, ale przede wszystkim przesłanie radości, ukazywanie innym Chrystusa jako Tego, który nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Także my możemy być autorytetami przez pokonywanie własnych słabości i życie zgodne z Ewangelią.

Reklama

Dzielić się skarbem Ewangelii

Podczas Mszy św. kończącej spotkanie, abp Stanisław Budzik przywołał słowa orędzia skierowanego do młodych przez papieża Benedykta XVI i zaapelował o dzielenie się wiarą i nadzieją. - Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody; skoro sami staliście się uczniami, skoro otrzymaliście dar Ewangelii, macie się dzielić tym skarbem. Idźcie i głoście Ewangelię o Chrystusie, który z miłości dla nas stał się człowiekiem, który umarł za nasze grzechy na drzewie krzyża, który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, który posłał Ducha Świętego, abyśmy Nim napełnieni dawali świadectwo o naszej wierze - prosił Ksiądz Arcybiskup.

Wskazując na monumentalny posąg Chrystusa, górujący nad Rio de Janeiro, gdzie w lipcu br. odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym, Metropolita podkreślał, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich, a Jego ramiona są wyciągnięte szeroko, by dosięgnąć każdego. - Rozpostarte ramiona są znakiem przyjęcia, jakie Pan zgotuje wszystkim, którzy przyjdą do Niego, a serce pokazuje miłość, jaką żywi do każdej i każdego z was. Pozwólcie, by On was kochał, a staniecie się świadkami, których potrzebuje świat. Bądźcie sercem i ramionami Jezusa; idźcie świadczyć o Jego miłości. Bądźcie nowymi misjonarzami. Kościół wam ufa i jest wam wdzięczny za radość i entuzjazm. Wykorzystujcie talenty w służbie głoszenia Ewangelii. Duch Święty daje się tym, którzy są gotowi do głoszenia Ewangelii. Nie lękajcie się - mówił Ksiądz Arcybiskup.

Metropolita podkreślał, że ewangelizacja, do której wezwana jest młodzież, zawsze zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem. - Kto zbliżył się do Niego, doświadczył Jego miłości, odkrył piękno przebywania z Nim, chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością, która rodzi się z przyjaźni z Jezusem. Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej chcemy Go głosić. Im więcej z Nim rozmawiamy, tym bardziej mówimy o Nim innym. Im bardziej nas do siebie przyciąga, tym bardziej chcemy przyprowadzić do Niego innych ludzi - wyjaśniał.

2013-04-05 14:30

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Oblackie Światowe Dni Młodzieży

Młodzież z oblackiej wspólnoty

Tomasz Lewandowski

Młodzież z oblackiej wspólnoty "Niniwa"

Więcej ...

Naprawdę cudowny

pl.wikipedia.org

Przez minione 190 lat Cudowny Medalik stał się narzędziem licznych Boskich interwencji – uzdrowień, ocaleń i nawróceń.

Więcej ...

MŚ 2022 - rozpoczął się mecz Polski z Argentyną

2022-11-30 20:12

PAP/EPA/Georgi Licovski

W Dausze rozpoczął się mecz Polski z Argentyną w piłkarskich mistrzostwach świata. Co najmniej remis zapewni biało-czerwonym awans do 1/8 finału. W przypadku porażki losy drużyny trenera Czesława Michniewicz zależeć będą od wyniku rozgrywanego równolegle spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

MŚ 2022 - wykluczony z trybun za protest z tęczowa flagą

Wiadomości

MŚ 2022 - wykluczony z trybun za protest z tęczowa flagą

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Św. Andrzej Apostoł

Święci i błogosławieni

Św. Andrzej Apostoł

Św. Andrzej Apostoł

Święci i błogosławieni

Św. Andrzej Apostoł

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu