Reklama

Kościół

Otworzyć się na moc Ducha

Materiał prasowy

– Musimy dostrzec, że przez wieki, szczególnie do X stulecia, Kościół funkcjonował w poszanowaniu jedności w różnorodności – przekonuje Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni, który wchodzi w skład zespołu inicjującego Krajową Służbę Komunii CHARIS w Polsce.

To nawiązanie do zainicjowanej przez papieża Franciszka watykańskiej służby CHARIS, której celem jest wypracowanie sposobów współdziałania na drodze do jedności. – Krajowa Służba Komunii jest częścią watykańskiej służby CHARIS – informuje Karol Sobczyk i wyjaśnia: – Jej zadaniem jest służyć na rzecz budowania i umacniania jedności wierzących w Chrystusa ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są częścią ruchu charyzmatycznego, tego strumienia łaski Pięćdziesiątnicy. Lider wspólnoty dodaje, że zadaniem zespołu inicjatywnego jest praca na rzecz powstania Krajowych Służb Komunii w Polsce, co formalnie ma nastąpić w marcu, po posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego zagadnienie to będzie podjęte. W skład grupy inicjatywnej wchodzą: biskupi, kapłani i świeccy liderzy wywodzący się z różnych nurtów charyzmatycznej części Kościoła katolickiego w Polsce.

Efekt rozpoznania

Maciej Wolski z Fundacji 24/7, prowadzącej m.in. Dom Modlitwy w Warszawie i konferencję Serce Dawida, podczas której co roku odbywa się Forum Dialogu, przyznaje, że inicjatywa CHARIS jest efektem rozpoznania tego, w jaki sposób działa Duch Święty w Kościele.

Reklama

– Myślę, że papież Franciszek przypomina nam, iż Duch Święty jest odpowiedzialny za to, aby prowadzić cały Kościół do pełni – stwierdza Wolski i powołuje się m.in. na Ewangelię wg św. Jana, w której znajdziemy wiele wypowiedzi Jezusa na temat jedności chrześcijan, w tym Jego modlitwę przed śmiercią przede wszystkim o jedność.

Moi rozmówcy są przekonani, że na drodze do jedności wśród chrześcijan szczególną rolę ma do spełnienia ruch charyzmatyczny. Lider Głosu na Pustyni przekonuje: – Doświadczenie odnowy pokazuje, że jest możliwe pogodzenie tradycji katolickiej z odnową charyzmatyczną, która tę tradycję może ożywić, oczyścić i jednocześnie ukazać jej piękno, wydobyć je z życia z Duchem Świętym na co dzień.

Za istotne uważają oni szukanie u naszych braci, wyznawców Chrystusa, tego, co nas łączy. Przypominają m.in. Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian, w którym autor naucza, że jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, choć każdy z nas ma różne zadania do spełnienia (por. 12, 12n.). – Musimy dostrzec, że przez wieki Kościół funkcjonował w takiej koncepcji jedności w różnorodności, gdzie w tych najważniejszych, zasadniczych kwestiach byliśmy jednością, a mimo to Kościół był różnorodny – przekonuje Sobczyk.

Wymiana darów

Reklama

Odwołując się do doświadczeń wyniesionych m.in. z organizowania Forum Dialogu, w którym uczestniczą katolicy, protestanci i prawosławni, Maciej Wolski zaznacza, że głównym celem na drodze do jedności chrześcijan jest stworzenie przestrzeni spotkania z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. Wyjaśnia: – W związku z tym, że gromadzimy się wokół Jezusa jako naszej Głowy, tworzymy uprzywilejowaną przestrzeń spotkania z Panem Bogiem, aby pokazać, iż jako ludzie różnych środowisk, nurtów czy tradycji jesteśmy w stanie się spotkać na modlitwie uwielbienia, słuchania słowa Bożego, ale też celebrowania naszych odmienności w sensie postrzegania ich jako bogactwa.

Czy Krajowa Służba Komunii CHARIS trafi w Polsce na dobry grunt? – Myślę, że największym wyzwaniem dla nas jest uświadomienie, iż nie musimy się ze sobą zgadzać, żeby iść razem – stwierdza Karol Sobczyk. Zauważa, że nauczyliśmy się budować wspólną tożsamość wyłącznie z tymi, z którymi się zgadzamy. I przekonuje: – Przecież poza tożsamością katolicką mamy także tożsamość chrześcijańską, którą dzielimy z naszym rodzeństwem, wierzącym w Jezusa Chrystusa. Wszyscy budujemy na Nim, On jest naszym fundamentem. To On jest Prawdą, której szukamy. Wierzę, że Bóg rozdzielił między nas swoje dary, żebyśmy mogli zostać uzależnieni od siebie nawzajem jako rodzina Boga, aby służyć tym obdarowaniem, które otrzymaliśmy, oraz przyjmować dary, które Pan dał innym. Jeśli to potrafimy, będziemy w stanie tworzyć taką jedność, o jakiej marzył Bóg. To dlatego Jan Paweł II definiował ekumenizm jako wymianę duchowych darów.

Kontynuacja

– Dużo zależy od inicjatyw, od pasterzy, liderów, od osób, które w jakiś sposób pomagają moderować życie w naszych parafiach, wspólnotach – stwierdza Maciej Wolski i przekonuje, że otwartość na działanie Ducha Świętego jest obecnie na różnych poziomach. Odnosząc się do inicjatywy watykańskiej, zaznacza: – Papież Franciszek kontynuuje dzieło Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy wielokrotnie podkreślali moc Ducha Świętego. Czyni to z ogromną pokorą. Myślę, że trzeba za nim podążać.

Nie tylko moi rozmówcy przekonują, że budowanie jedności wśród wyznawców Chrystusa przez otwarcie się na moc Ducha Świętego trwa. To od nas zależy, czy pojmiemy Jego rolę na naszej drodze.

W przybliżeniu idei służby CHARIS może pomóc projekt „Nie wszystko jedno”, którego celem jest przypomnienie o tym, że wyznawcy Chrystusa powinni dążyć do jedności. Na prowadzonej przez Karola Sobczyka stronie: www.niewszystkojedno.pl zainteresowani znajdą materiały, które służą przybliżeniu i zrozumieniu idei jedności w Kościele.

2021-01-05 11:49

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Pomocnicy Matki Kościoła - wciąż aktualne wyzwanie duszpasterskie

Watykan – wizerunek NMP Matki Kościoła

Watykan – wizerunek NMP Matki Kościoła

Dzień po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. O nadanie Maryi tytułu "Matka Kościoła" i wprowadzenie tego święta zabiegał polski Episkopat.

Więcej ...

Cieszyn: Potrójny złoty jubileusz trzech elżbietanek

2021-09-19 14:42
Potrójny złoty jubileusz trzech elżbietanek

diecezja.bielsko.pl

Potrójny złoty jubileusz trzech elżbietanek

Trzy elżbietanki – s. Barbara Jaworska, s. Wiktoria Kasperek i s. Dominika Piotrowska – ponowiły swoją profesję złożoną przed pięćdziesięciu laty. W parafii św. Elżbiety w Cieszynie siostry odnowiły 18 września swe śluby w obecności wspólnoty zakonnej, kapłanów, najbliższej rodziny i zaproszonych gości.

Więcej ...

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

2021-09-20 07:46
Młodzież w czasie cyklu

ks. Maciej Flader

Młodzież w czasie cyklu "Dumni z Ewangelii"

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii