Reklama

Niedziela 17/2014

Szczegółowy spis treści

2

Dar Boży dla naszych czasów

W homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Siostry Faustyny Jan Paweł II ukazuje całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów jej świadectwo życia.

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3

Kościół – moja miłość

Ks. Ireneusz Skubiś

Ks. Ireneusz Skubiś dzieli się z czytelnikami „Niedzieli” swoją głęboką miłością do Kościoła. „Niedziela” zawsze była zapatrzona w Ojca Świętego, począwszy od Piusa XII, poprzez św. Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, po obecnie kierującego Kościołem papieża Franciszka.

4

Święty Jan Paweł II

BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
5

Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, Drodzy Bracia i Siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia!

DROGA JANA PAWŁA II NA OŁTARZE
7-8

Jan Paweł II – znajomy Święty

Grzegorz Polak

Prawdziwa świętość „pachnie”, zachwyca, urzeka, przyciąga jak magnes i podoba się wszystkim. Tak było – i jest – ze świętością Jana Pawła II. W jego przypadku ma ona jeszcze dodatkowy walor. O dawnych bohaterach wiary czytamy w książkach, natomiast świętość Jana Pawła II widzieliśmy na własne oczy, a nasze dzieci słyszały o niej z naszych opowiadań.

DROGA DO WATYKANU
10-15

Rodzinne klimaty domu Wojtyłów

Milena Kindziuk

Jana Pawła II w dużej mierze ukształtował dom rodzinny. Karol Wojtyła wyniósł z niego wartości, które później rozwinął w stopniu heroicznym

Mówi kolega i sąsiad Karola Wojtyły z Wadowic

Barbara Gajda

W Wadowicach, po blisko czterech latach remontu, 9 kwietnia br. otwarto nowe Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

MÓWI ABP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI
16-17

Niczego nie robił na pokaz

O codziennej modlitwie Jana Pawła II, jego wrażliwości i świętości z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

MÓWI KS. PRAŁ. SŁAWOMIR ODER
18-20

To Opatrzność dawała znaki

Z ks. prał. Sławomirem Oderem – postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II – rozmawia Andrzej Tarwid

20

Biblioteka „Niedzieli” na kanonizację Jana Pawła II

MÓWI JOAQUÍN NAVARRO-VALLS
22-27

„Głos” Jana Pawła II

Z Joaquínem Navarro-Vallsem – byłym dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, długoletnim współpracownikiem Jana Pawła II – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

MÓWI FOTOGRAF PAPIEŻY
28-29

Arturo Mari wspomina Jana Pawła II

Arturo Mari był fotografem sześciu papieży, od marca 1956 r. Fotografował Piusa XII, bł. Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wykonał blisko sześć milionów zdjęć

ŚWIĘTY PIELGRZYM JASNOGÓRSKI
30-31

Jestem bardzo w rękach Maryi

O. Jan Pach OSPPE

W niedzielę Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia bł. Jan Paweł II razem z bł. Janem XXIII zostają zaliczeni do grona świętych Kościoła Chrystusowego. Czy znamy Jana Pawła II – największego z rodu Polaków? Czy próbujemy chociaż trochę żyć jego duchowością, jego wiarą oraz nadzieją i pewnością, że tylko na jasnogórskiej drodze zawierzenia Maryi, Matce i Królowej Polaków, Kościół nasz w pełni może odpowiedzieć na wyzwanie nowej ewangelizacji w XXI wieku?

32

Pytania do Świętego

(Red.)

W parze ze sprawiedliwością

Ks. Jarosław Grabowski

Szczere pragnienie znalezienia prawdy na życiowej drodze jej poszukiwania skłania nas często do szukania kompromisu: chcemy zestroić sprawiedliwość z miłosierdziem, osłabiając jedno przez drugie lub wykluczając jedno kosztem drugiego.

FELIETONY
33

Subito Santo!

Jan Maria Jackowski

W dzisiejszą Drugą Niedzielę Wielkanocną, ustanowioną przez Jana Pawła II w jubileuszowym roku 2000 Niedzielą Miłosierdzia Bożego, nasz największy rodak i jeden z największych papieży w dziejach Kościoła został kanonizowany.

Święty Europejczyk

Mirosław Piotrowski

Pojęcie „Europejczycy” podobno po raz pierwszy pojawiło się w VIII wieku po narodzeniu Chrystusa, a obdarowano nim chrześcijańskich wojowników, którzy w bitwie pod Poitiers powstrzymali arabski pochód na Europę. Obecnie Europejczycy to osoby zamieszkujące kontynent europejski i zamienna nazwa dla obywateli 28 krajów Unii Europejskiej.

JAN PAWEŁ II I GÓRY
34-35

Był człowiekiem, był świętym

Wojciech Dudkiewicz

Góry były bardzo ważne dla Jana Pawła II. Jego zamiłowanie do wierzchołków, dolin i krajobrazów Tatr, Bieszczadów i Beskidów znamy doskonale. Mało znane, a arcyciekawe są wypady Papieża we włoskie Alpy

Chłonął góry

Wypowiedź Lino Zaniego, instruktora narciarstwa i alpinisty, od 1984 roku towarzysza wypraw górskich i zjazdów narciarskich Karola Wojtyły, a z czasem - jego zaufanego przyjaciela.

OPOWIADANIE O MAŁYM KAROLU WOJTYLE
36-37

Cukierki królowej Jadwigi

Aleksandra Polewska

Jak widzicie, poziom wody w Wiśle znów bardzo się obniżył –powiedział Mundek Wojtyła, prowadząc swego młodszego brata Lolka i mamę Emilię wzdłuż rzeki ku wawelskiemu wzgórzu.

NA BIEŻĄCO
38

Polska Jana Pawła II

Zdzisław Skotnicki

Dotyka gwiazd

Brat Tadeusz Ruciński FSC

„Zrozumieć Człowieka”

78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI JANA XXIII
40-43

Anioł, który chciał być świętym

Artur Stelmasiak

„Jezus nie będzie zadowolony ze mnie, dopóki nie stanę się lub przynajmniej nie będę starał się być świętym” – te słowa młodego ks. Angela Roncallego były głównym celem jego życia. Teraz Kościół uroczyście potwierdzi, że cel został osiągnięty.

AUDIENCJA DLA KARD. WYSZYŃSKIEGO
43

Ostatnia notatka w „Dzienniku duszy”

Ks. Mariusz Frukacz

Historia ostatniej audiencji prywatnej, której udzielił Jan XXIII, łączy się z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego

44

Świętość budował na drobnostkach

Z Marco Roncallim – bratankiem Jana XXIII i autorem jego biografii – rozmawia Artur Stelmasiak

ŚLADAMI JANA XXIII
45

Jakby sam święty uśmiechnął się do nas...

O. Andrzej Madej OMI

Kochał go cały świat. Był prostym, dobrym, niepozbawionym humoru człowiekiem. W 1962 r. papież Jan XXIII został wybrany przez tygodnik „Time” na Człowieka Roku. Opowiedziano o nim tysiące anegdot. Teraz Kościół dopisuje jego imię do Litanii do Wszystkich Świętych!

ŚWIĘCI PAPIEŻE
46-47

Od dobroci do świętości

Ks. Jarosław Grabowski

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II jest okazją do przybliżenia lub nowego odkrycia więzi łączących tych dwóch wielkich papieży. Jakie są wspólne płaszczyzny w życiu Angelo Roncallego i Karola Wojtyły? Co łączy tych dwóch świętych papieży?

KIERUNEK: WŁOCHY
48-49

Rzymskie ślady papieży

Margita Kotas

Monumentalne bazyliki i całkiem małe kościoły, starożytne Koloseum, prestiżowy uniwersytet, pełne niespodzianek ulice Rzymu i tchnące spokojem Ogrody Watykańskie – miejsc jest tyle, że nie sposób wszędzie się zatrzymać

ROK PONTYFIKATU PAPIEŻA FRANCISZKA
50-51

Poszukuję miłosierdzia...

Antonio Gaspari

Wszyscy papieże są wyjątkowi, ale Ojciec Święty Franciszek zadziwia nas każdego dnia. Jest niesamowity: mieszka w pokoju hotelowym, podróżuje zwykłym samochodem, tam, gdzie można, porusza się bez eskorty. Ubiera się prosto, nosi buty ortopedyczne z wieloma nierównościami.

52-53

Między miłosierdziem i sprawiedliwością

Ks. Marek łuczak

Obraz Jezusa Miłosiernego z charakterystycznymi strumieniami białego i czerwonego światła nie dziwi już nikogo i nigdzie. Na naszych oczach orędzie Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik staje się dziś najlepszym polskim dobrem eksportowym

WIARA I ŻYCIE
53

Gaudí, który widział Boga

Ks. Mariusz Rosik

W czerwcu 1926 r. w Barcelonie było bardzo duszno. Roztargniony Antonio Gaudí w pośpiechu przemierzał miasto. Każdy dzień wypełniał pracami na budowie kościoła Sagrada Familia, zbieraniem pieniędzy na kolejny etap prac, studiami pism teologicznych, lekturą Biblii.

Biblia z komentarzem bł. Jana Pawła II

Najnowsze wydanie Biblii Warszawsko-Praskiej, przygotowane przez Wydawnictwo M, jest niezwykle ciekawe. Zostało ono opublikowane z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II i jest opatrzone jego komentarzami.

LITURGIA TYGODNIA
54-55

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 19-31)

Oto dzień, który Pan uczynił

Ks. Jacek Molka

Homilia na drugą Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego

Z WATYKANU
56

Z Watykanu

ZE ŚWIATA
57

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY
58

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z POLSKI
59

Z Polski

FAKTY I OPINIE
61

Pokolenia JP2

Alina Czerniakowska

Ostatnio przewija się w mediach pytanie: „Czy Jan Paweł II może być atrakcyjny dla obecnej młodzieży?”. Przy tak postawionym zadaniu należałoby określić: co znaczy dziś „atrakcyjny” i jaka jest ta „obecna młodzież”.

MUZYKA SAKRALNA
62-63

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

Częstochowa – Bełchatów – Bydgoszcz – Gdańsk – Katowice – Radomsko – Zabrze – Brauweiler k. Kolonii (Niemcy)
30 kwietnia – 10 maja 2014 r.

RÓŻNE
64

Medal kanonizacyjny za złotówkę

(A.C.)

W związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II Skarbnica Narodowa wybiła medal pamiątkowy „Święty Jan Paweł II”

Relikwie z Internetu?

Marian Salwik

Czego to w dobie multimediów nie wymyślą! Nawet „handel relikwiami w Internecie”. Może jeszcze można je sobie wydrukować w formacie 3D? Wtedy każdy mógłby je sobie postawić na półce albo przy kominku, nieprawdaż?

Rekolekcje w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej

Paweł Caban

W ostatnie dni przed wejściem w okres pasyjny, szczególnie kontemplujący mękę i śmierć Zbawiciela, tj. w dniach 4-6 kwietnia br., swoje rekolekcje przeżywali alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

65

Pielgrzymka Rowerowa

Na dni 2-22 lipca br. Katolicki Klub Sportowy ALPIN im. Jana Pawła II w Rzeszowie przygotował dla miłośników kolarstwa nie tylko wielkie przeżycia sportowe, ale przede wszystkim przygodę duchową u boku nowego świętego – Jana Pawła II

Kalendarium 27 IV – 3 V 2014

Ewa Aszkiewicz

Kończy się kwiecień, o którym nasi przodkowie mawiali: „W kwietniu z ziemi zły trąd wychodzi, który ludziom bardzo szkodzi”

Muzyczne DarY

Notowanie 643 14.04.2014

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
66

Kremówki z Wadowic

Jolanta Marszałek

Wadowice. Czerwiec 1999 r. Podczas spotkania z mieszkańcami rodzinnego miasta Jan Paweł II wspominał: „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło (...)

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Papieska Golgota

Mariusz Rzymek

Cytaty z „Testamentu” Jana Pawła II poświęconego rodzinie i małżeństwu stały się kanwą dla rozważań poprowadzonych podczas miejskiej Drogi Krzyżowej w Bielsku-Białej. W trakcie nabożeństwa odprawionego 11 kwietnia czytał je aktor Teatru Polskiego, Jerzy Dziedzic.

Papieskie korzenie w Czańcu

Monika Jaworska

Skąd wiadomo o tym, że Jan Paweł II jest tak blisko związany z parafią czaniecką? Jak mówi proboszcz parafii, ks. prał. Stanisław Śmietana, jednym ze źródeł miał być ślub z 1960 r. – Słowa kardynała Karola Wojtyły: „Jestem związany z parafią Czaniecką przez moich pradziadów” dotyczą jego korzeni.

Z ziemi polskiej do włoskiej

Mariusz Rzymek

Włoska margaryna do papieskich kremówek się nie nadaje. Gdy zamawiał je w rzymskiej restauracji arcybiskup Konrad Krajewski, to 30 kg margaryny musiało na pokładzie samolotu dotrzeć tam z Polski – wspomina Jolanta Sanetra.

Niedziela częstochowska

Jan Paweł II – przesłanie dla Częstochowy

Wybrał ks. Mariusz Frukacz

Podczas swoich pielgrzymek do Polski bł. Jan Paweł II zostawił także ważne przesłanie dla Częstochowy. Teraz te słowa są nie tylko wspomnieniem, ale programem na nasze „dziś”.

Św. Jan Paweł II – dar i zadanie

Ks. Ireneusz Skubiś

Zawierzmy Miłosierdziu Bożemu

Abp Wacław Depo

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Dzień kanonizacji w miastach archidiecezji

Margita Kotas

Wielu wiernych naszej archidiecezji weźmie udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Zdecydowana jednak większość wiernych, z różnych powodów, przeżywać będzie ten dzień w Polsce. Dla tej licznej grupy przygotowano wiele propozycji wspólnotowego przeżywania tej uroczystości

Niedziela podlaska

Radość z obecności Chrystusa

Edyta Hartman

Zgodnie z 17-letnią tradycją wyjątkową oprawę miała tegoroczna Niedziela Palmowa w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. W uroczystej procesji i Mszy św. koncelebrowanej o godz. 10 przez biskupa seniora A.Dydycza wzięli bowiem udział uczestnicy regionalnego konkursu na wykonanie wielkanocnej palmy.

Noc Nikodema i Dzień dla Pana w Drohiczynie

Ks. Artur Płachno

Noc Nikodema i Dzień dla Pana, ogłoszone przez Stolicę Apostolską, przeżywane były w Drohiczynie w ostatnich dniach przed Wielkim Tygodniem

Żyłem ze Świętym

Z Arturo Marim rozmawia ks. Mariusz Boguszewski

Arturo Mari – fotograf 6 papieży, od Piusa XII do Benedykta XVI. W służbie Watykanu spędził 53 lata. Przez 27 lat zrobił 6 milionów fotografii z Janem Pawłem II. Brał udział we wszystkich pielgrzymkach papieskich.

Niedziela kielecka

Strumień pomocy płynie równo

Agnieszka Dziarmaga

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto patronalne Caritas – największej pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce. Fakt ten stwarza okazję dostrzeżenia dwóch wymiarów miłosierdzia – zawsze potrzebnej modlitwy o miłosierdzie oraz konkretnych czynów miłosierdzia.

Korony dla Najświętszej Rodziny

Katarzyna Dobrowolska

Pierwszego maja, w uroczystość odpustową w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach, o godz. 11 bp Kazimierz Ryczan dokona koronacji Obrazu Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Miechów – wrota do piątej Ewangelii

Agnieszka Dziarmaga

Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie to swoisty unikat wśród sanktuariów w Polsce. Uważane za namiastkę Jerozolimy, jest jedyne w swoim rodzaju.

Niedziela małopolska

W darze ołtarza

Małgorzata Cichoń

W dzień kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie polscy lekarze mają nieść w procesji z darami księgę z głosami tych, którzy odpowiedzieli na apel doktor Wandy Półtawskiej, podpisując się pod deklaracją wiary w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej. Wśród nich są medycy z Małopolski.

Szczególny wizerunek

Maria Fortuna-Sudor

Jest w Krakowie ulica Bożego Miłosierdzia, która nie prowadzi do łagiewnickiego Sanktuarium. Przy tej ulicy znajduje się kościół pw. Miłosierdzia Bożego.

Szansa raz na rok!

Agnieszka Konik-Korn

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają.

Niedziela legnicka

Nowy biskup diecezji legnickiej

Ks. Piotr Nowosielski

W Wielką Środę w południe w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy bp Marek Mendyk w obecności bp. Stefana Cichego odczytał pismo Nuncjatury Apostolskiej, informujące o powołaniu przez papieża Franciszka nowego Biskupa legnickiego. Został nim bp Zbigniew Kiernikowski, dotychczasowy biskup siedlecki.

O Janie Pawle II – świętym papieżu

Z ks. Janem Machniakiem rozmawia Monika Łukaszów

Rozmowa z Janie Pawle II, świętym papieżu

Biskup Marek Mendyk wśród więźniów

Ks. Piotr Nowosielski

Wielki Poniedziałek w diecezji legnickiej jest dniem odwiedzin biskupich w Zakładzie Karnym w Zarębie k. Lubania. W bieżącym roku z posługą pasterską przybył do więźniów legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk.

Niedziela łódzka

Młodzieżowe Misterium

Piotr Drzewiecki

Młodzież i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego przygotowali inscenizację męki i śmierci Chrystusa, która odbyła się na ulicach Łodzi. Młodzieżowe Misterium Męki Pańskiej rozpoczęło się w Parku im. H. Sienkiewicza, który imitował Ogród Oliwny.

Mój święty Jan Paweł II

Anna Skopińska

Niezwykłe spotkanie z osobą Jana Pawła II tuż przed kanonizacją odbyło się w przedszkolu sióstr Felicjanek w Łodzi.

Pamiętna wizyta

Henryk Tomczyk

13 czerwca 1987 r. Ojciec Święty odwiedził Łódź. Papieska wizyta była najważniejszym wydarzeniem w dziejach miasta i Kościoła łódzkiego. Przesłanie, które pozostawił wtedy Jan Paweł II, jest nadal aktualne i także dzisiaj może być dla nas źródłem wielu cennych wskazań.

Niedziela sosnowiecka

„Dzień dialogu” w Sosnowcu

Piotr Lorenc

Co stoi na przeszkodzie pełniej jedności ekumenicznej Kościołów chrześcijańskich? – na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź duchowni, a także uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu podczas „Dnia dialogu” zorganizowanego 8 kwietnia, podczas drugiego dnia rekolekcji szkolnych.

Pod patronatem Jana Pawła II

Weronika Różycka

Hasło „pokolenie JPII” po raz pierwszy pojawiło się po Światowych Dniach Młodzieży w 1997 r. w Paryżu. Jednak dopiero po śmierci Papieża znalazło się w powszechnym użyciu. Młodzi ludzie z dumą podkreślali, że przynależność do tego pokolenia jest dla nich czymś szalenie wartościowym.

„Jaworzno, Jaworzno, pamiętam!”

Piotr Lorenc

W związku z kanonizacją Papieża Polaka społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie przygotowała 8 kwietnia konferencję „Jan Paweł II – Honorowym Obywatelem Jaworzna”.

Niedziela świdnicka

Mamy świętego – Jana Pawła II

Julia Lewandowska

O diecezjalnych wydarzeniach związanych z kanonizacją Papieża Polaka z ks. dr. Krzysztofem Orą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, rozmawia Julia A. Lewandowska

„W dobrych zawodach wystąpiłeś…”

Marek Zygmunt

Kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych z całej metropolii wrocławskiej, przedstawiciele władz samorządowych Bielawy, powiatu dzierżoniowskiego, mieszkańcy Lądka-Zdroju licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. Eugeniusza Chomiaka, taty ks. prał. dr. Stanisława Chomiaka.

Pokarm, aby nie ustawać w drodze

Bp Ignacy Dec

W Ewangelii opisana jest scena rozmnożenia chleba. Głodni ludzie spożywali do syta rozmnożony chleb i ryby. Był to rodzaj uczty zgotowanej głodnym słuchaczom.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Hinduska wspomina Papieża jak ojca

Bogdan Nowak

Anita Agnihotri jest najsłynniejszą Hinduską w Szczecinie. W centrum tego miasta od dwudziestu lat prowadzi restaurację „Bombay”

Nieść Miłosierdzie Boże

Z zespołem „Iskra Bożego Miłosierdzia” rozmawia Joanna Szubstarska

Przedłużenie misji św. s. Faustyny Kowalskiej to zadanie wybranych zgromadzeń zakonnych, ale także osób świeckich, które największy przymiot Boga – Jego miłosierdzie – niosą do innych.

Święty zakochany w Norwidzie

Z Michałem Kaweckim rozmawia Bogdan Nowak

1 lipca 2001 r. Michał Józef Kawecki w czasie audiencji papieskiej dla Polaków w Watykanie z niemałym wzruszeniem usłyszał takie słowa wdzięczności Ojca Świętego Jana Pawła II, których do dziś nie potrafi zapomnieć: „Wasza obecność... wiąże się z obchodami 180. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Niedziela wrocławska

Jan Paweł II na wesoło

Adrianna Nawrot

Ojciec Święty, już zanim został Papieżem, nie stronił od żartów, niejednokrotnie odnoszących się do niego samego. Osoby, które miały przyjemność się z nim spotkać, zapamiętały nie tylko jego niezwykle „ludzkie” podejście do drugiego człowieka, ale także ogromną radość.

Żywy pomnik dla Jana Pawła II

Magdalena Lewandowska

Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! – to zdanie z „Evangelium vitae” przyświeca działalności Sióstr Boromeuszek i założonej przez nie Fundacji Evangelium Vitae.

Świętość to dawanie siebie

Z abp. Józefem Kupnym rozmawia Magdalena Lewandowska

O Janie Pawle II, człowieku modlitwy i czynu, który uczynił ze swojego życia dar dla Boga i bliźniego z abp. Józefem Kupnym, metropolitą wrocławskim, rozmawia Magdalena Lewandowska

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Spotkanie w więzieniu

Ks. Adrian Put

W Wielki Poniedziałek 14 kwietnia bp Stefan Regmunt odwiedził więźniów przebywających w Zakładzie Karnym w Międzyrzeczu. Wizyta stała się również okazją do spotkania z kapelanami więziennymi oraz ze służbą więzienną.

Jan Paweł II i Rokitno

Katarzyna Jaskólska

W ramach przygotowań do 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej nie sposób nie wspomnieć o Janie Pawle II i jego związkach z Rokitnem. Szczególnie że rokitniański jubileusz splata się z rokiem jego kanonizacji

Ślubny sezon

Aleksandra Bąk

Przed nami maj, czerwiec, lipiec i sierpień, czyli gorące miesiące w sezonie ślubnym. W tym czasie na pierwszy plan dla narzeczonych wysuwają się ostatnie już przygotowania do ślubu i wesela. Jest też wiele par, które w tym czasie myślą nie tylko o zewnętrznym przygotowaniu, ale i o tym wewnętrznym – duchowym.

Reklama

Najpopularniejsze

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Panie, pomóż nam być wiernymi drodze pokoju!

Wiara

Panie, pomóż nam być wiernymi drodze pokoju!

Franciszek wyjaśnia: homoseksualizm nie jest...

Kościół

Franciszek wyjaśnia: homoseksualizm nie jest...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...

Kościół

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...