Reklama

Niedziela Lubelska

Pod opieką Maryi

Anna Michalska/archiwum parafii

Parafia pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni przeżywała jubileusz 20-lecia. Zazwyczaj rocznice skłaniają do refleksji i wspomnień, stąd kilka informacji o tej zwyczajnej i wyjątkowej zarazem parafii.

Ówczesny proboszcz Garbowa ks. Stanisław Wąsik 29 lat temu postawił w miejscowości Zagrody kaplicę. Przez 9 lat świątynia była jedną z kaplic dojazdowych parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Powołanie przy kaplicy nowej parafii (1993 r.) przez abp. Bolesława Pylaka zmieniło historię okolicy już na zawsze. Rozbudowana i zmodernizowana kaplica stała się kościołem parafialnym pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni, którego proboszczem został ks. kan. Marian Szuba. W latach 1995 - 2000 przeprowadzono szereg prac rozbudowujących świątynię, m.in.: wykonano podcienia, zwiększono jej powierzchnię użytkową oraz połączono ze wznoszonym budynkiem plebanii. Obok kościoła wybudowano wolno stojącą wieżę, na której umieszczono dzwon o imieniu „Maryja”.

Od początku tworzenia parafii mieszkańcy Zagród i Przybysławic coraz bardziej utożsamiali się z nową wspólnotą. Wielu z nich przychodziło z konkretną pomocą przy budowie kościoła; wykonywali różne prace osobiście i wspierali dzieło finansowo. Nie zabrakło także wiary, modlitwy, życzliwości i wsparcia innych osób, zaprzyjaźnionych z parafią. Jednocześnie przy powstającej świątyni tworzyły się działające do dziś grupy modlitewne. Radość i duma rozpierały nasze serca - serca budowniczych świątyni, gdy na przełomie wieków abp Józef Życiński podczas uroczystej Pasterki dokonał poświęcenia nowego skrzydła kościoła wraz z freskiem przedstawiającym chrzest Jezusa w Jordanie. 2 lata później, mimo wielu przeciwności, został utworzony nowy cmentarz wraz z ogrodzeniem, parkingiem i asfaltową drogą dojazdową. Wkrótce nastąpiła też modernizacja ołtarza, który swoimi rzeźbami i stylem nawiązuje do renesansu i baroku. Zakupione zostały także nowe organy elektroniczno-pneumatyczne, uświetniające liturgię dni powszednich i świątecznych, tworzące klimat modlitwy i refleksji. W 2004 r. rozpoczęto grodzenie działki przykościelnej, które udało się wykonać w ciągu 3 lat. Szczególnie doniosłym wydarzeniem 2005 r. były renowacje misji, a przede wszystkim nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego obrazu. Ta niewielka świątynia parafialna, która na co dzień daje poczucie bliskości i ciepła, jeszcze bardziej została wypełniona miłością Matki Bożej. Jej jasne spojrzenie i delikatny uśmiech dały nam poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa i pewności, że przy Niej nic złego nie może się stać. Przez czas rozbudowy materialnej ks. kan. Marian Szuba sprawował duchową pieczę nad rozwijającymi się formami życia religijnego. To on 18 lat temu rzucił ziarno powstania Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria”. Był jednocześnie dyrektorem i współorganizatorem tego jednego z niewielu wydarzeń kulturalnych w naszym środowisku. Rokrocznie gościmy do 300 artystów, uhonorowanych laurami podobnych imprez organizowanych w kraju i za granicą.

Reklama

W związku z uzyskaniem funduszy ze sprzedaży mieszkania będącego własnością parafii, z inicjatywy proboszcza, za pozwoleniem Pasterza diecezji i przy akceptacji rady duszpasterskiej została podjęta kolejna decyzja o modernizacji kościoła. Według projektu architekta Andrzeja Dzierżyca z Garbowa został wykonany marmurowy podest wraz z nową mensą ołtarzową, ambonką i podstawą pod tabernakulum. W środkowej części kościoła znajdująca się na posadzce terakota została zastąpiona granitem. Kolejny etap modernizacji to wymiana stolarki okiennej i montaż nowych okien, które zostały uposażone w witraże tworzące cykl maryjny. Witraż przedstawiający Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych został ufundowany jako dar parafian, a drugi, przedstawiający Matkę Bożą Kębelską, to wotum proboszcza za 25 lat kapłaństwa. Wyjątkowym wydarzeniem była dedykacja kościoła, dokonana przez abp. J. Życińskiego. Akt konsekracji nie zakończył jednak budowy kościoła. Nadal tworzymy go wspólnie, upiększając budynek i dbając o jego otoczenie. Dzięki zaangażowaniu proboszcza i parafian powstał m.in. kolejny witraż, przedstawiający na frontonie kościoła Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Wciąż staramy się tworzyć wspólnotę mocną wiarą i miłością. Własnym życiem i świadectwem musimy ją nieustannie wzmacniać i chronić.

Zwieńczeniem jubileuszu 20-lecia naszej parafii, a jednocześnie uświetnieniem 30-lecia kapłaństwa ks. kan. Mariana Szuby, była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik. Obchodząc jubileusz pod przewodnictwem Pasterza, wierni chcieli za pośrednictwem patronki, podziękować Bogu za opiekę i dar, jakim jest kościół i sprawowane w nim sakramenty. Do jubileuszowych uroczystości parafia przygotowywała się podczas misji, które poprowadził ks. Maciej Moskwa SCJ, dyrektor misji krajowych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (były to jedne z ostatnich rekolekcji ks. Moskwy, który zmarł 18 czerwca br.). Podczas misji, które były szczególnym czasem przybliżania treści związanych z kultem Najświętszego Serca Jezusowego, odbyła się intronizacja Bożego Serca. Przechodząc szlakiem odnowienia kolejnych sakramentów, wierni powierzyli siebie i całą parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mamy nadzieję, że zasiane ziarno będzie owocowało w naszej wspólnocie dobrymi plonami.

2013-07-24 09:52

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Kościół w Książu Wielkim coraz piękniejszy

Odrestaurowany ołtarz z obrazem
św. Katarzyny adorującej Dzieciątko

TD

Odrestaurowany ołtarz z obrazem św. Katarzyny adorującej Dzieciątko

Cały szereg prac, począwszy od renowacji ołtarza głównego przed ponad 10 laty, z przepięknym wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem godnym szkoły włoskich mistrzów, został wykonany w kościele w Książu Wielkim

Więcej ...

Oświadczenie w sprawie przeniesienia pomnika Księdza Idziego Radziszewskiego

2022-12-09 09:23

Karol Porwich/Niedziela

W imieniu Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL, oświadczam, że decyzja o przeniesieniu pomnika Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL, została podjęta nie tylko bez wcześniejszej konsultacji, ale także bez zgody Księdza Arcybiskupa i pomimo wyraźnego sprzeciwu, który wyraził, gdy dowiedział się o takich planach.

Więcej ...

BBC: zakonnica z Watykanu na liście najbardziej wpływowych kobiet 2022 roku

2022-12-09 17:08

en.wikipedia.org

Podsekretarz Synodu Biskupów s. Nathalie Becquart znalazła się na liście stu najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet 2022 roku. Światowy ranking przygotowała po raz dziesiąty BBC.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Kościół

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Kolęda w archidiecezji warszawskiej – często na nowych...

Kościół

Kolęda w archidiecezji warszawskiej – często na nowych...

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Święci i błogosławieni

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Kościół

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Godzina Łaski

Kościół

Godzina Łaski

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...