Reklama

Niedziela Małopolska

Na naukę nigdy za późno

Akademia Ignatianum w Krakowie

wikipedia.org

Akademia Ignatianum w Krakowie

Rozpoczął się kolejny rok akademicki. Studenci wrócili na uczelnie. Nauka jednak czeka nie tylko na młodych, ale i tych, którzy nawet będąc na emeryturze, chcą poszerzać swoją wiedzę. O Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym przy krakowskiej Akademii Ignatianum rozmawiamy z jego pomysłodawcą i dyrektorem, o. Romanem Darowskim SJ

AGNIESZKA KONIK-KORN: - Do kogo skierowana jest oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)?

O. ROMAN DAROWSKI SJ: - Działalność UTW skierowana jest do osób, które ukończyły 55 lat i starszych, a które pragną poszerzyć swoją wiedzę, które chcą ciekawie zagospodarować wolny czas, gdy np. są już na emeryturze. „Człowiek - Kultura - Religia - Społeczeństwo” - to hasło i zarazem program naszego Uniwersytetu. Każdy z tych tematów rozwijany jest podczas wykładów. Przedstawiane są także bieżące osiągnięcia w różnych dziedzinach. Staramy się, aby wiedza, którą nasi studenci zdobywają podczas zajęć, była szeroka i aktualna. Nasi studenci są wymagający, program więc jest dostosowywany do ich oczekiwań i do pytań, które przynosi codzienne życie. Prowadzenie wykładów powierzamy wybitnym specjalistom, którzy w sposób przystępny przekazują seniorom najnowsze wyniki badań naukowych.
Oprócz wykładów, słuchacze UTW aktywnie uczestniczą w organizowanych w Akademii Ignatianum konferencjach krajowych i międzynarodowych, które poświęcane są różnym problemom naukowym nurtującym obecną rzeczywistość w Polsce i na świecie.
Mamy przygotowane dość wyraźnie wyodrębnione semestralne bloki tematyczne: filozofię, kulturę, religię, teologię, zagadnienia społeczne i polityczne. Ale ponieważ taka „systematyczność” okazała się dość uciążliwa dla uczestników, którzy wolą różnorodność nie tylko w ciągu semestru, ale nawet podczas jednego dnia wykładowego, obejmującego zwykle 4 godziny zajęć, dlatego w ubiegłym roku wykłady były bardziej różnorodne; dotyczyły co najmniej dwóch, a czasem więcej tematów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na aktualne tematy pod hasłem „Dylematy codzienności”. W sumie jednak zajęcia jako całość realizują wspomniany program formacji względnie systematycznej, choć tematycznie rozłożonej w czasie.

- W UTW na Ignatianum działają różne koła zainteresowań...

- Są to małe grupy szczególnych zainteresowań. Obecnie działają w kilku obszarach, np.: „Moja Mała Ojczyzna” - to koło zajmujące się historią lokalną. Jego członkowie najczęściej poznają historię miasta lub miejscowości, z której pochodzą, opracowują konkretne zagadnienia, piszą artykuły, wydają broszury, a zdarza się, że i książki o własnym mieście, dzielnicy, osiedlu, wsi czy parafii. Przez takie zajęcia pomagają przy opracowywaniu foldera własnego kościoła, szkoły, miejscowości. Inne możliwości zaangażowania się to Szkoła Modlitwy, która zajmuje się teorią (teologią) i praktyką modlitwy. W każdy czwartek o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. w jęz. łacińskim (z Liturgią Słowa po polsku) w naszej bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie. Działa tu także Chór „Corda Cordis”, w którego działalność włączają się studenci UTW. Zatem, jak pani widzi, wachlarz naszych propozycji jest dość szeroki i zróżnicowany. Najogólniej mówiąc, przekazujemy uczestnikom formację humanistyczną i światopoglądową o profilu katolickim. Nie prowadzimy np. nauki języków, obsługi komputera czy ćwiczeń gimnastycznych.

- Kto prowadzi wykłady dla studentów UTW?

- Zajęcia prowadzi kilkudziesięciu wykładowców. Dla przykładu - wybrane zagadnienia z logiki i kognitywistyki (np. problem ludzkiej wolności) prowadzi o. prof. Józef Bremer SJ, wybitny znawca tych zagadnień. Człowiek i moralność - to tematyka, którą zajmuje się ks. prof. Tadeusz Biesaga SDB, znany w całej Polsce etyk. Człowiek istotą religijną - temat ten przedstawia o. prof. Stanisław Ziemiański SJ, który poza tym, że jest oryginalnym filozofem, jest również autorem ok. 2000 [!] pieśni religijnych, w tym bardzo popularnej pieśni „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało”. Tematyką duchowości chrześcijańskiej zajmuje się - o. prof. Józef Augustyn SJ, znany ekspert w dziedzinie duchowości, zaś aktualne tematy religijne przestawia studentom o. dr Stanisław Łucarz SJ.
Do ważnych wykładów zaliczyć też trzeba zajęcia prowadzone przez prof. Dominikę Dudek (CM UJ), traktujące o obecnym stanie zdrowia psychicznego społeczeństwa i metodach zapobiegania oraz leczenia depresji (warto zauważyć, że wielką rolę profilaktyczną odgrywa tutaj aktywność intelektualna, a więc m.in. UTW). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady m.in. prof. Teresy Olearczyk, dotyczące problemów współczesnej rodziny, dr Moniki Stankiewicz-Kopeć z zakresu literatury polskiej, prof. Marty Gollinger (UEK, ekologia), dra hab. Krzysztofa Szczerskiego (Polska w Europie), o. dr Roberta Janusza SJ (Tajemnice kosmosu), dra Jarosława Kucharskiego (aktualny i modny współcześnie coaching).

Reklama

- Czy studiowanie na UTW wiąże się z jakimiś egzaminami?

- Egzaminy nie są obowiązkowe. By jednak uzyskać dyplom, należy brać udział w co najmniej w połowie wykładów i przedstawić pisemną pracę dyplomową. Do egzaminów przystępuje mały procent uczestników, ale dyplom uzyskuje znacznie więcej, bo prawie połowa. Inni traktują wykłady jako uzupełnienie swego wykształcenia.

- UTW to tylko nauka?

- Program „Piękna nasza Polska cała” obejmuje udział w cotygodniowym zwiedzaniu Krakowa i wycieczkach w okolice - te zajęcia odbywają się w środy i soboty. Mają one na celu poszerzenie wiedzy o bliższym i dalszym środowisku, związanym często z kultem religijnym (architektura i wnętrza kościołów), ale także inne (np. podziemia Sukiennic). Liczne imprezy dostosowane są do możliwości seniorów. Ostatnio prowadzi je dla nas uprawniony, profesjonalny przewodnik.

- Trudno zostać studentem UTW?

- Wystarczy się zapisać - zgłosić się do sekretariatu, gdzie dostępny jest odpowiedni druk (sekretariat mieści się przy ul. Kopernika 26, pokój 108; można także zadzwonić pod nr tel.: 12 399-95-20). Do dokumentów należy dołączyć 1 zdjęcie, kopię dowodu osobistego oraz wpłacić opłatę semestralną w wysokości 100 zł. Obecnie mamy zapisanych 150 osób. Wykłady odbywają się we wtorki od 15.30 do 19.00. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową: www.ignatianum.edu.pl/utw i serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zajęciach.

2013-10-02 09:17

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Rzym: studia z zapobiegania nadużyciom seksualnym duchownych od 2016 r.

David Paul Ohmer / Foter / CC BY

Papieski Uniwersytet Gregoriański (PUG) w Rzymie zamierza wprowadzić studia z ochrony małoletnich oraz zapobiegania nadużyciom seksualnym duchowieństwa. Zajęcia odbywać się będą w ramach tamtejszego Ośrodka Ochrony Dzieci i rozpoczną się w lutym i potrwają do czerwca 2016 r.

Więcej ...

Tydzień w Watykanie: Żaden znak na ziemi nie wskazuje, aby to miały być pokojowe święta

2022-12-05 08:41

Adobe Stock

Żaden znak na ziemi nie wskazuje, aby to miały być pokojowe święta. Chyba, że pojawi się jakiś znak z nieba.

Więcej ...

O św. Mikołaju naukowo

2022-12-06 05:00

ks. Rafał Witkowski

5 grudnia, w przeddzień ogłoszenia św. Mikołaja patronem Miasta Głogowa w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa odbyła się konferencja o św. Mikołaju Biskupie. Wśród prelegentów interesująco o ikonach Świętego z Bari mówił bp Michał Janocha.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Kościół

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Ks. Oder: Oskarżanie Jana Pawła II o zamiatanie pod dywan...

Kościół

Ks. Oder: Oskarżanie Jana Pawła II o zamiatanie pod dywan...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...