Reklama

Głos z Torunia

Ojciec Pio – sługa miłosierdzia

Centralny punkt diecezjalnego spotkania czcicieli św. Ojca Pio to Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego

Aleksandra Wojdyło

Centralny punkt diecezjalnego spotkania czcicieli św. Ojca Pio to Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie 29 października odbył się 7. Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Rozpoczynając kongres, ks. kan. Marcin Staniszewski, proboszcz lubawskiej parafii, i ks. kan. Zbigniew Gański, diecezjalny koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej, powitali czcicieli tego świętego, przypominając, że 800-lecie chrztu ziemi lubawskiej stanowiło dodatkowy powód do zaproszenia czcicieli św. Ojca Pio na te szczególne tereny. Przybyły delegacje wielu grup z całej diecezji, również ze swoimi kapłanami – duchowymi opiekunami. Obecnie w diecezji toruńskiej jest 19 grup

Asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio o. Roman Rusek OFM Cap wystąpił z wykładem pt. „Ojciec Pio – Sługą Bożego Miłosierdzia”. Przypomniał, że św. Ojciec Pio jest patronem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Powiedział o istocie przebaczenia oraz warunkowej prośbie w modlitwie „Ojcze nasz” („odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”), na którą święty zwracał szczególną uwagę. Podkreślił, aby nie mylić przebaczenia z emocjami i pamięcią, czyli zapomnieniem. Dodał, aby – wzorem św. Ojca Pio – kochać ludzi i żyć modlitwą. Zwrócił uwagę na trójstopniowe wybaczenie: drugiemu człowiekowi, samemu sobie oraz Panu Bogu.

Dar i zadanie

Centralnym punktem diecezjalnego spotkania czcicieli św. Ojca Pio była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Słowa powitań wraz z życzeniami skierowanymi do Biskupa Andrzeja z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej wypowiedzieli: proboszcz miejsca, przedstawiciele władz samorządowych i rady parafialnej oraz siostry zakonne. Biskup Andrzej na wstępie podzielił się refleksją na temat swojego uczestnictwa w Mszy św. sprawowanej przez św. Ojca Pio w 1967 r. Wyraził zadowolenie z rozwijającego się w diecezji ruchu modlitewnego pod patronatem św. Ojca Pio i podkreślił, że jest to dobra formacja chrześcijańska – szkoła modlitwy oraz szkoła świętości.

Reklama

W homilii bp Suski mówił o powołaniu wszystkich do świętości oraz roli, jaką w codziennym życiu odgrywają nasi patronowie. Zwracał uwagę na świętość jako dar i zadanie dla każdego chrześcijanina. W słowie rozesłania Biskup Andrzej podkreślił, że GMOP poprzez modlitwę są szkołami miłosierdzia, a poprzez formację wewnętrzną jednocześnie szkołami świętości. Zwracając się do członków grup, dodał: – Trwajcie we wspólnotach, módlcie się i otwierajcie się na działanie za pośrednictwem świętych.

Nowa kaplica

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, której patronować będzie św. Franciszek z Asyżu. Ks. kan. Marcin Staniszewski przypomniał historię franciszkanów w Lubawie oraz podziękował wykonawcom i ofiarodawcom za pomoc z odrestaurowaniu tej części byłego refektarza zakonnego. Ks. prał. Jarosław Kwaśniewski odczytał dekret bp. Andrzeja Suskiego o erygowaniu nowej kaplicy, następnie przed Najświętszym Sakramentem odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uroczyste poświęcenie uświetniły pieśni franciszkańskie w wykonaniu parafialnego zespołu muzycznego Pax et Bonum pod kierunkiem Joanny i Marcina Makszyńskich.

Głosić Chrystusa

Druga część kongresu odbywała się w Mortęgach, miejscu związanym ze służebnicą Bożą Magdaleną Mortęską, reformatorką zakonu Benedyktynek. Po przerwie obiadowej o. Zdzisław Duma OFM Cap w wykładzie pt. „Idźcie i głoście…” przedstawił wytyczne do nowego roku duszpasterskiego. Zwrócił uwagę, że głosić Chrystusa to dawać świadectwo, a więc powołanymi do głoszenia Dobrej Nowiny są wszyscy ochrzczeni. Szczególnymi apostołami mają być rodzice, nauczyciele, kapłani, wychowujący nowe pokolenie w wierze, w zgodzie z Ewangelią, co w ten sposób staje się wykładnią życia. Podkreślił także, że we współczesnym świecie brakuje świadków miłości, więc nie można stać z boku, ale odważnie głosić, dawać przykład i przekazywać naukę Chrystusa.

Reklama

Po wykładzie krótką historię zabytkowego kompleksu w Mortęgach i służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej przedstawili Alina i Jan Szynakowie, aktualni właściciele. Następnie przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca Pio zaprezentowali swoje działania podejmowane w minionym roku.

Ks. kan. Zbigniew Gański podziękował członkom GMOP i ich opiekunom za całoroczne trwanie na modlitwie oraz dawanie w ten sposób świadectwa w swoich środowiskach. Osoby zainteresowane mogły zaopatrzyć się w nowe pozycje książkowe dla grup modlitwy. Ostatnią częścią diecezjalnego spotkania czcicieli św. Ojca Pio była modlitwa różańcowa w kaplicy służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej.

2016-11-17 10:13

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Kraków: w listopadzie odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej

Mazur/episkopat.pl

Trwają przygotowania do I Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej "Śladami świętego Papieża Jana Pawła II, który w dn. 8-12 listopada odbędzie się w Krakowie. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że Kraków i Małopolska mają ogromny potencjał rozwoju turystyki religijnej i chcą podnieść znaczenie Polski, jako jednego z ważnych miejsc dla międzynarodowej turystyki pielgrzymkowej.

Więcej ...

Błogosławiony prymas Wyszyński jest symbolem nadziei dla świeckich i wzorem dla pasterzy Kościoła - rozmowa z dr Ewą K. Czaczkowską

2021-09-18 10:59

Karol Porwich/Niedziela

- Beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego jako prymasa, biskupa i duchownego jest ważnym znakiem na dziś w kontekście problemów, które przeżywa Kościół czy duchowieństwo. Jest symbolem nadziei dla świeckich i wzorem dla pasterzy Kościoła - mówi w pobeatyfikacyjnej rozmowie z KAI, dr Ewa K. Czaczkowska, autorka trzech książek o Prymasie Tysiąclecia: „Kardynał Wyszyński. Biografia”, „Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość” oraz „Będziesz miłował….Krótka historia życia Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski”, przeznaczonej dla dzieci.

Więcej ...

Spotkanie Młodych na Ślęży - [relacja]

2021-09-18 20:03

ks. Łukasz Romańczuk

Soli Deo - Idź na całość! Pod tym hasłem odbyło się Spotkanie Młodych na Ślęży. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 osób. Był czas na spotkanie, spacer, modlitwę, rozważanie słowa Bożego i zabawę.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Polska

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Święci i błogosławieni

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Kościół

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Wiara

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii