Reklama

Niedziela 7/2014

Szczegółowy spis treści

1-2

To były piękne dni!

Ta wizyta przyniesie dobre owoce w Polsce

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

To była serdeczna i udana wizyta – tak kard. Stanisław Dziwisz podsumował „Ad limina apostolorum” biskupów polskich w Rzymie

„Niedziela” była z polskimi biskupami w Watykanie

Redakcja

Księża biskupi ze wszystkich polskich diecezji w dniach 1- 8 lutego 2014 r. pielgrzymowali do Rzymu w ramach wizyty „Ad limina apostolorum”. Modlili się w rzymskich bazylikach, rozmawiali z Ojcem Świętym Franciszkiem, relacjonując sytuację Kościoła w naszej Ojczyźnie, brali udział w ważnych spotkaniach w urzędach watykańskich. „Niedziela” towarzyszyła naszym biskupom w tym ważnym wydarzeniu.

RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ
21, 27

Z Maryją ocalmy wartości

Ks. Ireneusz Skubiś

W wyjątkowy sposób zwracam się dziś do wszystkich, którym droga jest nasza Ojczyzna – Polska, za którą na przestrzeni wieków oddało życie wielu naszych braci i sióstr. Jesteśmy im dziś winni serdeczną troskę o nasz dom ojczysty i miłość do wartości, jakie go stanowią.

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3

Budujmy solidarność katolicką!

Ks. Ireneusz Skubiś

Katolicka solidarność – to mocne hasło. W kraju katolickim, jakim jest Polska, wydaje się wiele obiecywać. Gdyby ludzie żyjący wiarą mogli się zebrać i wspólnie działać, wtedy hasło to stałoby się realne.

AD LIMINA APOSTOLORUM
4-12

Przesłanie papieża Franciszka do polskich biskupów

Pozdrawiam każdego z Was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył Waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję abp. Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Głosy z Watykanu

„Niedziela” towarzyszyła polskim biskupom podczas wizyty „Ad limina apostolorum”, przekazując na swoich łamach i w Internecie na www.niedziela.pl relacje z audiencji poszczególnych grup biskupów u papieża Franciszka oraz z wizyt w urzędach watykańskich, a przede wszystkim – spotkań modlitewnych przy grobach Apostołów i w rzymskich bazylikach.

Podsumowanie „Ad limina apostolorum” w trzech słowach

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Po rozmowach z księżmi biskupami oraz przyglądaniu się z bliska ich wizycie w Rzymie można podsumować „Ad limina” trzema słowami: Wiara – Papa/Papà – Tematy.

Dobre znaki na przyszłość Kościoła

Wypowiedź abp. Józefa Michalika na półmetku wizyty „Ad limina apostolorum” polskich biskupów

Dar i zadanie

Z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP – rozmawia ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Z WATYKANU
13

Z Watykanu

Z JASNEJ GÓRY
14

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

ZE ŚWIATA
15

Ze świata

27 KWIETNIA 2014 - KANONIZACJA
16

Żywa wiara

Ks. Henryk Misztal

W kontekście nasilenia ataków na chrześcijan przypomnijmy, że Chrystus domaga się od nas ożywienia naszej wiary. Nauka i przykład żywej wiary Jana Pawła II pobudzają nas do głębszej refleksji na ten temat

Z POLSKI
17

Z Polski

LUDZIE: HELENA PYZ
18

Piękna czy święta?

Anna Sułkowska

Kim jest lekarka, która od 25 lat z powodzeniem leczy ludzi chorych na trąd i wszelkie inne choroby? „Lekarz na misjach jest specjalistą od wszystkiego” – mówił o niej abp Henryk Hoser.

19

Prawdziwie spadła z nieba

Tytus Trojanowski, Emerytowany profesor fizyki

Minęło już ponad pół roku od II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „Okno”, który odbył się 16 lipca 2013 r. w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Mimo upływu czasu, wracają wspomnienia osobistych przeżyć, których tam doznałem i którymi pragnę się podzielić.

OTRZYMALIŚMY
20

Inicjatywa Światowego Kongresu Kresowian w sprawie nazwania lotniska w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara

Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian oddając hołd Wojciechowi Kilarowi – światowej sławy kompozytorowi, wielkiemu Polakowi i patriocie – na swoim doraźnym posiedzeniu 2 stycznia A.D. 2014, upoważnił Jana Skalskiego, prezydenta ŚKK, do podjęcia wszelkich skutecznych działań w kierunku godnego uczczenia pamięci Ślązaka ze Lwowa.

RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ
21-28

Tyś nadzieją wszystkich!

Ks. Ireneusz Skubiś

Zakochani w Różańcu z Maryją

Z Zofią Chmielewską rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

O Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej z Zofią Chmielewską rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

Znani o Różańcu

Zofia Chmielewska

Św. Dominik - apostoł modlitwy różańcowej

Margita Kotas

Głęboka cisza obejmuje każdego, kto opuszczając tętniące miejskim życiem ulice Bolonii, przekroczy progi kościoła św. Dominika.

Dziedzictwo Jana Pawła II

Oprac. JM

List apostolski o Różańcu „Rosarium Virginis Mariae” papieża Jana Pawła II jest jednym z ważniejszych dla zrozumienia jego pontyfikatu.

Świadectwa

Świadectwo modlitwy różańcowej.

Tak modlimy się na Różańcu

Jak się modlić na różańcu?

Konspekt spotkania modlitewnego Różańca świętego

Oprac.: ks. Mariusz Frukacz

Znani o Różańcu

PASTORALNE ZAMYŚLENIA
30

Indoktrynacja czy inicjacja?

Ks. Krzysztof Pawlina

Kim jesteśmy w Kościele? To pytanie towarzyszy każdemu pokoleniu uczniów Chrystusa. Wielką odpowiedzią na to ważne pytanie było dzieło Soboru Watykańskiego II. Ale refleksja na ten temat nigdy się nie skończy. Nasze pokolenie musi dopisać do niej kolejny rozdział. Próbujmy więc zamyślić się nad Kościołem tu i teraz.

WIARA I ŻYCIE
31

Nowy numer „L’Osservatore Romano”

Dorota Swat

Braterstwo, które jest podstawą pokoju, kultura spotkania, która powinna przeciwstawić się kulturze odpadów, bezinteresowna miłość i radość płynąca z wiary – to cechy wyróżniające chrześcijanina, które wskazuje w swoich wypowiedziach papież Franciszek.

Skandynawowie i kłopoty z pamięcią

Ks. Mariusz Rosik

Ponoć gdy pewnego razu Seneka skończył swój wykład, zwrócił się do słuchaczy: „Czy są pytania?”. Były.

LITURGIA TYGODNIA
32-33

Wymagania nowego przymierza

Cudownie być wolnym

Ks. Marek Łuczak

Nie bez powodu dzisiejsza liturgia Słowa rozpoczyna się od tekstu nazwanego bardzo wymownie: „Wymagająca wolność”.

MISJONARZE I MISJONARKI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
34

Na ulicach wielkich miast, wśród stepów i piasków pustyni

S. Krystyna Jaciów

W Roku Wiary nakładem Wydawnictwa Missio-Polonia przy PDM ukazała się książka bł. ks. Józefa Allamano zatytułowana: „Takimi bądźcie. Misyjna duchowość i pedagogia”.

FELIETON
35

Zabetonowani w swoich poglądach

Zdzisław Skotnicki

Jasny mówi poważnie: – Panie Niedziela, patrząc na naszą scenę polityczną, odnoszę wrażenie, jakbym oglądał obce ciało. Klasa polityczna zupełnie się wyobcowała ze społeczeństwa. Wszyscy są zakładnikami swoich poglądów i wyborów ideowych. To chyba dobrze, być wiernym swoim zasadom.

TAJEMNICA TAJEMNIC
36-37

Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata

Lidia Dudkiewicz

„Jeśli myślisz, że o losach świata decydują dyktatorzy, politycy, biznesmeni, ten film wyrwie Cię z iluzji” – takie słowa przeczytałam w zapowiedziach, zanim znalazłam się przed ekranem, aby poznać „Tajemnicę tajemnic”

W OBRONIE NORMALNEJ RODZINY
38

„Głęboka Francja” budzi się!

Ks. Krystian Gawron

Encyklika „Evangelium vitae” Jana Pawła II miała charakter wyjątkowo proroczy. Była przestrogą przed „wojną przeciw życiu” w skali planety.

FELIETONY
39

Bezkarny akt litości

Jan Maria Jackowski

W Niemczech toczy się ożywiona debata na temat eutanazji. W tym kontekście przypomina się opinii publicznej, że w czasach Hitlera setki tysięcy osób zostały zamordowane jako „ludzkie istoty niegodne życia”.

A na starość – torba i kij

Krzysztof Czabański

Tak, według popularnej pieśni, mieli mieć ludzie, którzy zamiast pracować i oszczędzać, obijali się i oddawali złym nałogom. Polska rzeczywistość jest jednak okrutna: los przewidziany w pieśni czeka ludzi ciężkiej, wieloletniej pracy. Oni właśnie będą mieć coraz gorzej, bo system emerytalny w Polsce jest zły, nadto – grozi mu krach nie później niż za 7-8 lat.

ROZMAWIAMY O POLSCE
40-41

Czas na nasze świadectwo

O metodach oraz skutkach działania promotorów ideologii gender, politycznym przyzwoleniu i społecznym sprzeciwie z Beatą Kempą rozmawia Wiesława Lewandowska

PROSTO I JASNO
42

Rezolucja spod tęczowej flagi

Czesław Ryszka

Obradujący 4 lutego br. w Strasburgu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której ujął się za dyskryminowanymi w krajach UE lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi, transseksualnymi i interseksualnymi, nazywanymi skrótowo LGBTI.

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
43

Jesteśmy suwerenni

(pr)

Zmiana warty

(pr)

Zapomniani

(pr)

Nowe standardy dyskusji

(pr)

Nie przeciwstawiać Francuzów Francuzom

(pr)

Mała rocznica

(pr)

FILM „JACK STRONG"
44-45

Nagroda dla pułkownika Kuklińskiego

Magdalena Kowalewska

Pułkownik Ryszard Kukliński po 25 latach istnienia wolnej Polski nie doczekał się pośmiertnego przyznania mu Orderu Orła Białego. Swoistym uhonorowaniem pierwszego polskiego oficera w NATO, który uratował Polskę i świat przed planami atomowej zagłady przez wojska Układu Warszawskiego, jest nowy film Władysława Pasikowskiego „Jack Strong”.

FAKTY I KOMENTARZE
46

Europejski węgiel i stal

Mirosław Piotrowski

Zaczęło się w 1950 r. Pięć lat po drugiej wojnie światowej francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wydał deklarację nazywaną od jego nazwiska „deklaracją Schumana”.

Zapraszanie patologii do centrum stolicy

Marian Salwik

Polskie dziedzictwo na ziemi amerykańskiej

(Red.)

OPINIE
47

Przywracajmy Imię Pańskie pośród nas!

Cezary Taracha

W Ewangelii św. Jana czytamy: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Ten fragment podkreśla stwórczą, kreacyjną moc słowa

ZESPÓŁ „MAZOWSZE"
48-50

Roztańczeni, rozśpiewani, kolorowi

Mateusz Wyrwich

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, jak brzmi jego pełna nazwa, jest do dziś najbardziej rozpoznawalną na świecie polską grupą artystyczną.

KULTURA
51

2014 – Rok Oskara Kolberga

Oprac. prof. Katarzyna Dadak-Kozicka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2013 r. przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

SYLWETKA: ANNA POLONY
52-53

Szkic do portretu gwiazdy

Elżbieta Morawiec

Drobna, niewysoka, siwa pani. Wielkie, orzechowe oczy, żywość ruchów jak u młodej kobiety. Anna Polony skończyła 75 lat. Na oko – nikt by jej o ten wiek nie posądził

DRUGA STRONA MEDALU
54-55

Pod osłoną igrzysk

Tuż po starcie zimowych igrzysk w Soczi na temat olimpijskiego wizerunku Rosji z posłem Witoldem Waszczykowskim – byłym wiceministrem spraw zagranicznych – rozmawia Wojciech Dudkiewicz

LISTY DO „NIEDZIELI"
56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Chcą korespondować

Każdy człowiek jest do czegoś przeznaczony

RÓŻNE
57

Kardiolog ze „Złotym Otisem”

(akw)

Muzyczne DarY

Kalendarium 16-22 II 2014

Ewa Aszkiewicz

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
58

Sałatka słodko-ostra

Dobre sałatki

Jolanta Marszałek

67

Kamil Stoch mistrzem!

Ks. Jacek Molka

Jan Paweł II na obrazach

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Ojciec Święty jest doskonale zorientowany w sytuacji Kościoła w Polsce

Ks. Piotr Bączek

5 lat turnieju „Bosko Cup”

Monika Jaworska

Ferie z Bogiem

Monika Jaworska

Niedziela częstochowska

Tajemnice człowieczego wnętrza

Ks. Ireneusz Skubiś

Skąd biorą się okrucieństwa, krzywdy ludzkie, prześladowania? Pan Jezus powiedział, że zło i grzech pochodzą z ludzkiego serca, z wnętrza człowieka.

Ktoś sieje, kto inny zbiera i przecina wstęgi...

Katarzyna Woynarowska

Władze miasta podsumowały rok swojej pracy podczas gali, którą zorganizowano w Filharmonii Częstochowskiej 17 stycznia 2014 r.

Kiedrzyńska droga… donikąd?

Edyta Hartman

Czy to, co planują aktualnie włodarze Częstochowy w Kiedrzynie, to celowe niszczenie tej dzielnicy, a pośrednio i walka z Kościołem, czy może raczej układy polityczno-biznesowe, wszak wybory już tuż-tuż, bo w październiku?

Niedziela podlaska

Budować katolicką świadomość

Ks. inf. Ireneusz Skubiś

To już 1000. wydanie tego pięknego tygodnika. Patrzymy dzisiaj z wielką troską na pierwsze numery „Niedzieli Podlaskiej” i z wdzięcznością zwracamy się do redaktorów, współpracowników, kolporterów i czytelników.

„Niedziela” w każdym katolickim domu

† Antoni P. Dydycz, Biskup Drohiczyński

Serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich Czytelników „Niedzieli”, zwłaszcza edycji podlaskiej, i chcę podkreślić wyjątkową zasługę czcigodnego ks. inf. Ireneusza Skubisia, dawnego i obecnego redaktora naczelnego „Niedzieli”.

To dla was, czytelnicy, jesteśmy! – 1000. numer „Niedzieli Podlaskiej”

Z księżmi: Zbigniewem Rycakiem, Dariuszem Frydrychem i Mariuszem Boguszewskim rozmawia Edyta Hartman

1000. numer „Niedzieli Podlaskiej” to okazja zarówno do wspomnień, jak i pewnych podsumowań. Rozmowa z pierwszym i kolejnmi redaktororami odpowiedzialnymi „Niedzieli Podlaskiej” .

Między wolnością a powinnością

Ks. Tomasz Pełszyk

Wartości, zasady, reguły… – słowa te są skwapliwie usuwane ze słownika „postępowego człowieka”, a jeśli się je przywołuje, to raczej w kontekście czegoś, co już dawno powinno trafić do lamusa.

Niedziela kielecka

W komunii Kościoła

Katarzyna Dobrowolska

Monografia wieloautorska zatytułowana „Kościół – Komunia i Dialog. Księga Pamiątkowa ofiarowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin” ukazała się w serii wydawniczej Kieleckiej Biblioteki Studiów Teologicznych.

Ks. Zygmunt Zaborski znany i nieznany

A.D.

Urodzony i wychowany w diecezji kieleckiej – w Lelowie (woj. śląskie) – był jego piewcą, monografistą, miłośnikiem. Ksiądz diecezji częstochowskiej, wpisał się także w historię diecezji kieleckiej.

Być dla ludzi, nie dla siebie

Katarzyna Dobrowolska

„Szukamy cudów, a dla nas cudem jest to, że dziś młodzi pośród całego tego zgiełku, atrakcji, jakie niesie im świat, możliwości i dróg, potrafią usłyszeć głos Pana Boga” – mówią Księża Pallotyni z Ośrodka Powołań „Apostoł” w Świętej Katarzynie.

Niedziela małopolska

Czekamy na twą wizytę w Polsce

Oprac. ks. Paweł Rytel-Andrianik

oprosiliśmy kard. Stanisława Dziwisza, by podzielił się swoimi wrażeniami ze spotkania z papieżem Franciszkiem. Metropolita Krakowski podkreślił, że Ojciec Święty przyjął polskich biskupów z ogromną życzliwością i zrozumieniem dla problemów duszpasterskich Kościoła w Polsce.

Bo jest twarzą duszy

Maria Fortuna-Sudor

To istotny czynnik jednoczący naród. Wartość, o którą należy dbać. Część dziedzictwa; materialnego i niematerialnego. Język ojczysty. Dla nas – polski.

Królowa z Kasiny

Małgorzata Cichoń

Niewielka kaplica na skarpie. Tu Maryja wysłuchuje modlitw okolicznych mieszkańców i przyjezdnych, wyprasza zdrowie oraz inne łaski. Miejscowi wierzą, że to właśnie Ona opiekuje się ich wioską i sprawia, że dzieją się cuda.

Niedziela lubelska

Pomóżmy dwa razy więcej!

Oratorium u dominikanek

Siostry dominikanki

Kapłański jubileusz

Urszula Buglewicz

Niedziela legnicka

Legnickie „Ad limina Apostolorum”

Oprac. ks. Mariusz Majewski

„Ad limina Apostolorum” to przepisana prawem kanonicznym relacja z życia wiary lokalnego Kościoła, składana przez biskupa diecezjalnego, co pięć lat biskupowi Rzymu, czyli papieżowi.

Pisarz św. Faustyny

Adam Maksymowicz

Świętość jest na ogół przyjmowana jako coś niezwykłego, niedostępnego i nadzwyczajnego. Przekonanie to utwierdzone jest w powszechnie używanym powiedzeniu: „nie jestem świętym”.

Msza św. – uczta Słowa i Chleba

Ks. Bogusław Wolański

Ostatnie nasze rozważanie zostało zatytułowane: sens narodzenia Jezusa: Słowo i Pokarm. Jezus przyszedł na świat, by stać się dla nas pokarmem. Nie chodzi oczywiście o pokarm powszedni, ale na życie wieczne.

Niedziela łódzka

Pokazywać światu Chrystusa

Ks. Mariusz Wojturski

Św. Anna patronką Brzezin

Anna Jóźwik

Najważniejsze niewidoczne

Anna Skopińska

Niedziela przemyska

Podjęli misję niemożliwą

Paweł Bugira

Miejsce jest piękne, ale najbardziej wyjątkowi są ludzie. Tutaj człowiek się umacnia i odnajduje sam w sobie

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Magdalena Bojarska

Muzykujące anioły

Arkadiusz Bednarczyk

Niedziela rzeszowska

Sanitas – podziękowanie za dar życia

Pierwsze igły diecezji

Jolanta Marek

Biskup z Rzeszowa na królewskim dworze

Arkadiusz Bednarczyk

Niedziela sandomierska

Walentynki po chrześcijańsku

Ks. Adam Stachowicz

Czy może być coś dobrego z Lourdes?

Organizatorzy

Twój 1% naprawdę pomaga

K.W.

Niedziela sosnowiecka

Podzielmy się szczęściem

Piotr Lorenc

Caritas diecezji sosnowieckiej, jako instytucja charytatywna, wszystkie uzyskane pieniądze przeznacza na pomoc osobom potrzebującym – dzieciom, rodzinom, ludziom samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym. Po pomoc zgłasza się do Caritas coraz więcej potrzebujących. Pracownicy Caritas sami podejmują nowe dzieła charytatywne.

Zakochany w Polsce

Agnieszka Raczyńska-Lorek

Mówi, że Polskę nosi w sercu, że to kraj, który zajmuje w nim miejsce szczególne, kraj, w którym „zakochał się od pierwszego wejrzenia”. I nie jest to miłość bez wzajemności…

Troska o żyjących w związkach niesakramentalnych

Agnieszka Raczyńska-Lorek

W dzisiejszej rzeczywistości wielkim problemem jest kryzys więzi małżeńskiej z jego konsekwencjami w postaci rozwodów (rozwodami kończą się zarówno małżeństwa z kilkuletnim, jak i wieloletnim stażem). Bardzo dużo jest małżeństw niesakramentalnych... Kościół stara się otaczać swoją troską wszystkich tych, których dotykają wspomniane problemy

Niedziela świdnicka

Woda – potęga życia

Tomasz Pluta

Sięgając do Słownika Teologii Biblijnej, możemy odnaleźć takie słowa: „Woda jest przede wszystkim źródłem i potęgą życia, bez niej ziemia jest wysuszoną pustynią, krainą głodu i pragnienia, a żyjącym na niej ludziom i zwierzętom grozi niechybna śmierć”. Trudno się z tym nie zgodzić.

Nie zapomnieć o Katyniu

Przemysław Awdankiewicz

Nietypowa, bo żywa lekcja historii z udziałem Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK miała miejsce w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Wszystko za sprawą wystawy „Zachować pamięć – Katyń 1940”, którą od 29 stycznia można oglądać w siedzibie gimnazjum.

Dekalog dopełnieniem prawa wpisanego w ludzką naturę

Bp Ignacy Dec

Dekalog, fundament życia moralnego jednostki, społeczeństwa i wszystkich narodów. Dziesięć Bożych Słów.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Światło życia konsekrowanego

Ks. Robert Gołębiowski

Tradycyjnie 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego, a w naszej bogatej w treści historycznej tradycji w dzień Matki Bożej Gromnicznej, swój powrót do źródeł powołania zakonnego przeżywają wszyscy, którzy poświęcili swoją posługę wypełnieniu charyzmatu zakonnego.

Czy może być coś dobrego z Lourdes?

Organizatorzy

W dniu 11 lutego 1858 r.: maleńka wioska na południu Francji, ciemność rozbłyska światłem nadziei: „«poszłam na brzeg Gawy zbierać chrust z dwiema innymi dziewczynkami…, zobaczyłam Panią ubraną na biało.

Manifestacja Miłosierdzia!

Piotr Słomski

W niedzielę 19 stycznia w sali parafialnej na terenie kościoła św. Kazimierza Królewicza w Policach miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Michała Kondrata pt. „Jak pokonać szatana?”. Po seansie odbyło również spotkanie z autorem

Gdzie szukać dobrych rad na gender?

Antoni Kazimierz Janicki

Każdy chciałby prowadzić szczęśliwe życie. W dzisiejszym skomplikowanym świecie, kluczem do tego są odpowiednie wskazówki, programy, wytyczne oraz gotowość stosowania się do nich.

Niedziela toruńska

Współpracownicy Prawdy

Beata Pieczykura

Dziś oddajemy do rąk Czytelników 1000. numer „Głosu z Torunia”. To znaczy, że pismo gości w domach i instytucjach 19 już lat.

Tysiąc tygodni

Ks. Ireneusz Skubiś

„Głos z Torunia” – edycja diecezjalna toruńskiej „Niedzieli” przyjęła taki tytuł, gdy zaczynaliśmy tę cenną współpracę.

Odważny kapłan i obywatel

Wojciech Wielgoszewski

Niedziela warszawska

Biskupi u Papieża

(mk)

Nowa ewangelizacja i troska o rodzinę – to kluczowe motywy przesłania Papieża Franciszka do polskich biskupów w czasie zakończonej już wizyty ad limina apostolorum. – Ojcu Świętemu zależy by iść z Ewangelia do wszystkich ludzi, nie czekając aż oni przyjdą do Kościoła – mówi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski

Czekają 24 „ha”

Witold Dudziński

Gdzie przebiega granica, której przekraczać nie wolno? Nie ma takiej granicy, a przekonał się o tym o. Kazimierz M. Lorek, proboszcz parafii Ojców Barnabitów na Stegnach, której przybył nowy sąsiad: sklep monopolowy.

Janosik łupi Mazowsze

Andrzej Tarwid

Mazowsze musi brać pożyczki, aby wesprzeć rozwój innych regionów kraju. Żadne inne województwo w Polsce nie jest tak dotkliwie obciążone tzw. „janosikowym”

Niedziela wrocławska

Dolny Śląsk do odkrycia na ferie

Magdalena Lewandowska

Na Dolnym Śląsku jest wiele miejsc wartych odwiedzenia. Jest też baza ośrodków rekolekcyjno-wypoczynkowych, gdzie można się zatrzymać.

Coś więcej niż urlop...

Tomasz Piechnik, lider wspólnoty Hallelujah

Zimowy wyjazd na ferie to okazja do ewangelizacji.

Papież myśli o nas i modli się za nas

Magdalena Lewandowska

8 dni trwała wizyta polskich biskupów w Watykanie ad limina Apostolorum. Spotkania z Ojcem Świętym oraz jego współpracownikami w Kurii Rzymskiej przypomniały o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Kościołem w Polsce.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

Pilnujmy więzi z Bogiem

Anna Litwin

„Więź z człowiekiem prowadzi nas do więzi z Bogiem, a więź z Bogiem prowadzi nas na nowo do człowieka.

Byliśmy u świętego Michała

Łukasz Kot

Parafia pw. św. Michała Archanioła jest trzecią parafią pod względem liczby wiernych w Zamościu. Liczy ich ponad 10,5 tys.

Spotkanie Rodziny Radia Maryja

Maria Szado

26 stycznia br. w Biłgoraju odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja. Jej przedstawiciele przybyli do Biłgoraja z różnych stron naszej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. św. Jerzego.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Nadzwyczajni szafarze u Pani Cierpliwie Słuchającej

Ks. Adrian Put

Swoje doroczne rekolekcje przeżywali w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie nadzwyczajni szafarze Komunii św. naszej diecezji.

Biskup Karol Wojtyła na naszej ziemi

Ks. Adrian Put

Wraz z całym Kościołem 27 kwietnia będziemy przeżywali podwójną kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Każda kanonizacja to wielkie wydarzenie w życiu kościelnym.

O chorobie przeżywanej z Bogiem

Aleksandra Bąk

Z panią Dorotą z Nowogrodu Bobrzańskiego, która miała rzadki rodzaj guza mózgu i dostąpiła łaski uzdrowienia, rozmawia Aleksandra Bąk

Reklama

Najpopularniejsze

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Polska

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Święty od zadań trudnych

Wiara

Święty od zadań trudnych

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...