Reklama

Niedziela 13/2014

Szczegółowy spis treści

2

Przybyli Husarze Maryi, Królowej Korony Polskiej

(BPJG)

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3

Maryjo, Królowo Polski – Matko Bolejąca!

Ks. Ireneusz Skubiś

Niech powstanie w naszym kraju Kościół wielkiej modlitwy, w ten sposób walczący o dobro Ojczyzny.

Z WATYKANU
4

Z Watykanu

ZE ŚWIATA
5

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY
6

Poza Bogiem jest tylko śmierć

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Muzycy kościelni: rozśpiewajmy Kościół Boży!

Z POLSKI
7

Z Polski

9. ROCZNICA ODEJŚCIA JANA PAWŁA II
8-11

Z życia do życia

Paweł Zuchniewicz

Dziewięć lat temu, 2 kwietnia 2005 r., w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o 21.37, przestało bić serce Papieża Polaka. Między sobotą, gdy odszedł do Domu Ojca, a następnym piątkiem, gdy został pochowany, świat jakby się zatrzymał. Kolejny papież – Benedykt XVI szybko rozpoczął proces beatyfikacyjny.

2 kwietnia 2005

Maria Przybylska

Ostatni list Jana Pawła II na Jasną Górę

Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę i w sposób niezwykły wsławił czcią wiernych Jej Jasnogórski Wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny za Jej wstawiennictwem okazywał nam swoje nieskończone miłosierdzie.

SPOWIEDŹ
12

Nieznany trybunał miłosierdzia

Z ks. prał. dr. Krzysztofem Nykielem – regensem Penitencjarii Apostolskiej – rozmawia ks. Paweł Rytel-Andrianik

Z ks. prał. dr. Krzysztofem Nykielem – regensem Penitencjarii Apostolskiej – rozmawia ks. Paweł Rytel-Andrianik

24 godziny dla Pana

(Red.)

ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II
13

Ile wart jest człowiek?

Magdalena Jagodzińska

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to najjaśniejszy drogowskaz w moim życiu. Pojawiła się w klasie maturalnej, kiedy jako młody człowiek byłam bardzo podatna na wszelkie zrywy, nie potrafiłam usiedzieć w miejscu ani chwili, pragnąc się wykazać oraz udowodnić sobie i światu na jak wiele mnie stać, ile tak naprawdę jestem warta.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
14-15

Młodzi robią raban

Dorota Abdelmoula, Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM

Na co dzień pracują w korporacjach, w mediach, w szkołach albo studiują prawo, medycynę, historię sztuki. Młodzi ludzie, liczeni w tysiącach. Co ich łączy? Zaangażowanie w wydarzenie, które trzeba nazwać historycznym w dziejach Polski i Kościoła.

PRZYGOTOWANIA
14-15

Krzyż Roku Świętego – krzyżem Światowych Dni Młodzieży (1)

Bp Henryk Tomasik

Trwają już przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Obok kwestii organizacyjno-logistycznych niezwykle ważne jest przygotowanie duchowe: przede wszystkim modlitwa.

POD PATRONATEM MEDIALNYM „NIEDZIELI"
16-17

Kim był ten Karol

Artur Stelmasiak

„Karol, który został świętym” – to pierwszy kinowy film familijny o Janie Pawle II. Widzowie mogą zobaczyć świętego Papieża w nowym świetle, bo z perspektywy 12-letniego chłopca.

Mówi Grzegorz Sadurski – reżyser filmu

Rozmawiał Artur Stelmasiak

SPOTKANIA
18

„Spotkania z Janem Pawłem II”

Ks. Mariusz Frukacz

W jasnogórskim Wieczerniku 15 marca br. została otwarta wystawa pt. „Spotkania z Janem Pawłem II”. Ekspozycję stanowią zbiory autorstwa Zdzisława Sowińskiego, reżysera, operatora filmowego, fotografa.

19

Zmiana czasu – z błogosławionego na święty

Elżbieta Nowak

Papież Polak przeczytał całe Pismo Święte także po rosyjsku

Maria Fortuna-Sudor

Prezentacji pamiątkowej publikacji Biblii z komentarzami Jana Pawła II, przygotowanej przez Wydawnictwo „M”, była poświęcona konferencja prasowa, która odbyła się 17 marca br. w Domu Arcybiskupów Krakowskich.

27 KWIETNIA 2014 - KANONIZACJA JANA XXIII
20-21

Dobry równa się święty

Ks. Marek Łuczak

Wraz z Janem Pawłem II do chwały ołtarzy będzie wyniesiony Jan XXIII. Łączy ich nie tylko świętość, ale też wybitny pontyfikat, zdrowy dystans do siebie i wyjątkowe poczucie humoru.

22

„Trzy Kłosy” dla arcybiskupa Józefa Michalika

Ks. Zbigniew Suchy

Na uroczystość wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego jechaliśmy z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony radowała nas nominacja Arcypasterza – abp. Józefa Michalika, a z drugiej mieliśmy świadomość, że to już ostatni dzień jego posługi jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

NAGRODA FUNDACJI SOLIDARNA WIEŚ
22-23

Ziemia ostoją polskości

Abp Józef Michalik

Zasług dla polskiej wsi nie mam, bo miłość i przywiązanie do ojczystej ziemi mamy wszyscy, a jest to warunek tożsamości, budujący wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i godności. W czasach młodości poznałem wprawdzie gorzki trud pracy rolnika, ale widziałem też, że ziemia nigdy człowieka nie zawodzi, że za przywiązanie płaci zawsze z wdzięcznością, pomnażając owoc wrzuconego w nią ziarna dziesięciokrotnie, a nawet stokrotnie, jak przypomniał to Pan Jezus

40 DNI SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
24

Wyjść na prostą: edukacja

Ks. Zbigniew Sobolewski

Dostęp do edukacji jest jednym z praw człowieka. Warunkuje przyszłość: dobre wykształcenie daje nadzieję na osobisty rozwój i pomaga w urządzeniu się w życiu.

RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ
26-28

Niedopełnione śluby

Agnieszka Konik-Korn

Dlaczego Różaniec jest uważany za modlitwę skuteczną? Nie tylko dlatego, że wraz z nami modli się Maryja, którą prosimy o wstawiennictwo w naszych biedach, ale również – a może przede wszystkim – dlatego, że to modlitwa słowem Bożym.

Jak zostać apostołem różańca?

Obietnice dla odmawiających Różaniec

Bł. Alan de Rupe, dominikanin, założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna i poleciła propagować Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Moja jasnogórska droga

Piotr Kandzia – Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Kiedy codziennie biorę do ręki różaniec i myślami obejmuję kolejną intencję, wówczas ogarniają mnie wielka radość i nadzieja.

WIELKI POST
29

Zatroszczyć się o innych

Ks. Krzysztof Pawlina

Mówi się, że motorem postępu jest lenistwo. Ludzie nie chcą się wysilać. Chcą więcej odpoczywać. I dlatego wymyślają maszyny pozwalające szybciej i łatwiej wypełniać czasochłonne obowiązki. W życiu duchowym jest na odwrót. Motorem postępu jest gotowość do pracy nad sobą.

CYKL: PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ ŚWIAT ODKUPIĆ RACZYŁ
30-31

Filmową ścieżką za umęczonym Chrystusem

Ks. Łukasz Pasternak

Kino od początku swojego istnienia sięgało po tematy religijne. Podejmowało tematykę pasyjną już na etapie uczenia się dopiero opowiadania w języku ruchomych obrazów.

WIARA I ŻYCIE
31

Błoga poświata księżyca

Ks. Mariusz Rosik

Jezus powiedział uczniom: „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J 9, 5). Dziś Jezus nie jest już na świecie w taki sam sposób, jak przy uzdrowieniu niewidomego. Na świecie wciąż są za to Jego uczniowie, którym również nadał miano „światła świata” (por. Mt 5, 14)

LITURGIA TYGODNIA
32-33

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Przejrzał i uwierzył

Ks. Marek Łuczak

„Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. Te słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan z dzisiejszej liturgii są kwintesencją Wielkiego Postu

34

Pobożne zabawy

Ks. Jerzy Hajduga CRL

Ktoś kiedyś powiedział, a może i napisał bardzo ważną rzecz: „Msza św. wcale nie rozpoczyna się w momencie, kiedy do ołtarza wychodzi ksiądz.

FELIETONY
35

Infiltracja ideologii gender

Jan Maria Jackowski

Dzięki bardzo ważnemu listowi biskupów polskich opinia publiczna w Polsce została przestrzeżona przed ideologią genderową, która odcina psychiczny wymiar kobiecości i męskości od płci biologicznej, w tym również od właściwości immanentnie związanych z wypełnianiem ról rodzicielskich – ojca i matki.

Początek końca?

Krzysztof Czabański

Nie wiem, co wymyśli Zachód, żeby powstrzymać Putina w jego imperialnym marszu.

KONFLIKT ROSYJSKO-UKRAIŃSKI
36-37

Nic się jeszcze nie skończyło

Z Anną Fotygą rozmawia Wiesława Lewandowska

O zbyt długim milczeniu świata i koleinach polskiej polityki zagranicznej z Anną Fotygą rozmawia Wiesława Lewandowska

CO DALEJ Z UKRAINĄ...
38-39

Na siłę zła odpowiadać siłą dobra

Z bp. Marianem Buczkiem – sekretarzem Konferencji Episkopatu Ukrainy – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Z bp. Marianem Buczkiem – sekretarzem Konferencji Episkopatu Ukrainy – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

MODLITWA ZA UKRAINĘ
40

Biskupi oddali Ukrainę pod opiekę Maryi

Akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Polscy biskupi solidarni z Ukrainą

NA BIEŻĄCO
41

Spotkanie Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP

(KAI)

My – grzeszni ludzie

Brat Tadeusz Ruciński FSC

FAKTY I OPINIE
42

Komu jest potrzebna ta prawda?

Alina Czerniakowska

Nie dajmy się uwieść!

Marian Salwik

W ODPOWIEDZI KS. PROF. ALFREDOWI WIERZBICKIEMU
44-45

Maryja nie jest matką gender!

Ks. Janusz Królikowski

Nie sposób nie zareagować na tak dwuznaczny tekst, jak ten zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z 8 marca 2014 r., noszący prowokujący tytuł: „Maryja, matka gender”, pod którym podpisał się ks. prof. Alfred Wierzbicki.

45

1 proc. dla Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
46-47

Prawa promujące przemoc

Z prof. UKSW dr hab. Marią Ryś, prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio – rozmawia Anna Cichobłazińska

Z prof. UKSW dr hab. Marią Ryś, prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio – rozmawia Anna Cichobłazińska

PROSTO I JASNO
48

Dość rozbijania rodziny z powodu biedy!

Czesław Ryszka

Bieda w Polsce ma twarz dziecka. Ubóstwo ma twarz dziecka żyjącego zwłaszcza w rodzinie wielodzietnej. Według GUS, w skrajnej nędzy (poniżej tzw. minimum egzystencji) żyje blisko 10 proc. rodzin wychowujących troje dzieci i aż 26,6 proc. mających ich czworo lub więcej.

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
49

Historia wyboru Papieża

(pr)

Biskup niezłomny

(pr)

Selekcja ze względu na płeć

(pr)

W Syrii wiara jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie

(pr)

Praktyczny ekumenizm

(pr)

HOSPICJUM
50-51

O godną śmierć, wysłuchaj mnie, Panie

Mateusz Wyrwich

W kraju jest blisko pół tysiąca samorządowych, prywatnych i niekomercyjnych hospicjów. Nie obejmują one jednak opieką bezdomnych. Czynią to jedynie specjalne organizacje opiekujące się bezdomnymi. W wielu znajduje się gabinet lekarski, gdzie pensjonariusze mogą otrzymać podstawową opiekę lekarską. Szpitale bowiem jak najszybciej pozbywają się bezdomnych, za których nikt nie chce płacić. Ale jest w Warszawie „szpitalik” dla bezdomnych, w którym leczy się czterdziestu pacjentów.

SPOTKANIA
52-53

Naszym celem jest niebo

Jadwiga Kamińska

– Chcemy dojść do Nieba poprzez ćwiczenie swojego charakteru, zdobywanie nowych umiejętności, rozwiązywanie różnych problemów, radzenie sobie samodzielnie i w grupie, zabawę i śpiew – tak o działalności skautingu mówiła Magdalena Biernacka, asystentka namiestniczki „Wilczków”, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

FAKTY I PREZENTACJE
54

Euroregulacje

Mirosław Piotrowski

O żarówkach i skrzywieniu ogórków może decydować Bundestag, a nie Bruksela. To tylko jedno z ubiegłorocznych haseł nowej niemieckiej partii politycznej Alternatywa dla Niemiec (AfD), która szykuje się do startu w wyborach europejskich.

Ksiądz Antoni z Wiśniowej

Zdzisław Skotnicki

Skromny dzwonek zabrzęczał u drzwi nieba. – To dziwne – pomyślał św. Piotr. – Dzwon do bram raju brzmi przecież dużo dostojniej. Zaciekawiony, osobiście otworzył niebieskim kluczem furtę, aby przekonać się, kto to. Na progu dwu światów, trzymając się kierownicy roweru, stał ksiądz. Odźwierny Anioł, którego św. Piotr wyręczył w przyjęciu gościa, zaglądał zaciekawiony przez ramię Apostoła, a zobaczywszy kapłana dzwoniącego rowerowym dzwonkiem, parsknął śmiechem. Natychmiast jednak zamilkł, poczuwszy na sobie strofujący wzrok św. Piotra.

55

Biblioteka „Niedzieli” poleca

LISTY DO „NIEDZIELI"
56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Chcą korespondować

Rodzinny dom

RÓŻNE
57

Muzyczne DarY

VI Festiwal Twórczości Maryjnej

(akw)

Kalendarium 30 III – 5 IV 2014

Ewa Aszkiewicz

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
58

Lasagne ze szpinakiem

Szpinak bardzo dokładnie opłukać, ułożyć na papierowych ręcznikach, żeby obsechł. Następnie pokroić i przesmażyć na patelni z dodatkiem masła. Dodać przeciśnięty czosnek i rozdrobniony ser feta, wymieszać i chwilę podgrzewać.

Szpinak – źródło zdrowia

Jolanta Marszałek

67

Przeżyjmy to jeszcze raz!

Quiz kanonizacyjny „Niedzieli”

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela częstochowska

Wchodząc na Tabor

Kl. Wojciech Biś

Blisko setka młodzieży uczestniczyła 15 marca 2014 r. w pierwszym w tym roku kalendarzowym rejonowym dniu skupienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej.

Wiara wymaga odwagi

Ks. Ireneusz Skubiś

Trend ateistyczny narasta i staje się coraz mocniejszy. Pojawiają się grupy polityczne, które podejmują coraz głośniejszą walkę z wiarą.

Poradnictwo rodzinne archidiecezji częstochowskiej

Anna Cichobłazińska

Bł. Jan Paweł II był wielkim obrońcą ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny. Mówił, że rodzina jest drogą Kościoła. Dziś nazywany jest Papieżem Rodzin.

Oklaski dla „Minutki”

Anna Wyszyńska

Wybrali nazwę „Minutka”, bo początkowo zamierzali wystawiać tylko krótkie, kilkuminutowe scenki. Ale z każdym przedstawieniem aktorzy i opiekunowie nabierali odwagi.

Zostawił piękny ślad

Ewa Oset

18 marca 2014 r. pożegnaliśmy śp. Stanisława Oseta, zasłużonego dla Kościoła częstochowskiego i miasta Częstochowy architekta. Zmarł 15 marca, mając niespełna 48 lat.

Niedziela podlaska

W Sokołowie świętowano jubileusz 10-lecia UTW

Jadwiga Ostromecka

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 marca uroczyście obchodził 10-lecie. Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim z trudem pomieściła uczestników jubileuszu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tadeusz Szereszewski

Uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowane 1 marca przez Kapitułę „Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych” w Białymstoku rozpoczęły się od Eucharystii koncelebrowanej w katedrze białostockiej pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego.

Godzina dla życia

Ewelina Trusiak

Takimi słowami rozpoczęła się comiesięczna Rada Kierownictw i Księży Asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Cóż to znaczy?

Niedziela małopolska

Rafael, czyli Bóg uzdrawia

Marcin Konik-Korn

Wszystkie najważniejsze problemy egzystencjalne człowieka wiążą się z utratą zdrowej relacji z Bogiem. Ktoś kiedyś zapytał, czy możliwe jest opuszczenie współmałżonka bez uprzedniego rozstania się z Bogiem? Czy osoba żyjąca w zażyłości z Bogiem sięgnie w trudnych chwilach po kieliszek?

Książki na Wielki Post

Wypowiedzi zebrała Agnieszka Konik-Korn

Wielki Post to nie tylko wyrzeczenia, ale i postanowienia, zmuszające nas do wyjścia z codziennego zabiegania czy rutynowo wykonywanych obowiązków. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Niedzieli Małopolskiej”, takim wielkopostnym zadaniem dla wielu z nas będzie przeczytanie wartościowej książki.

Chrystus pokrzywdzonych

Maria Fortuna-Sudor

Przyznaję, że przygotowując się do napisania tego artykułu, po raz pierwszy zobaczyłam obraz „Ecce Homo”.

Niedziela legnicka

Maturzyści na Jasnej Górze

Ks. Piotr Nowosielski

21 marca, w pierwszym dniu wiosny, z udziałem prawie 3 tys. grupy młodych odbyła się kolejna pielgrzymka maturzystów diecezji legnickiej.

Prekursorzy gender (cz. 3)

Dorota Niedźwiecka

Nikt nie rodzi się kobietą, kobietą się staje”, „Dziecko w łonie matki jest intruzem” – te zdania, wypowiedziane przez Simone de Beauvoir (1908-86), francuską pisarkę i filozof, służą dziś za koronny argument w dyskusjach społecznych, dotyczących tematu.

Spotkanie Akcji Katolickiej ze wspólnotą Kościoła greckokatolickiego

Franciszek Kwaśniak

>W parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy 9 marca odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej ze wspólnotą Kościoła obrządku wschodniego.

Niedziela łódzka

Razem budują wspólnotę

Anna Skopińska

Dziękuję Księdzu Proboszczowi i jego poprzednikom, których praca, poświęcenie i troska o sprawy związane z duszpasterstwem składają się na dobry obraz życia tej parafii – powiedział abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie-Srebrnej.

Aukcja strusich pisanek

Ks. Piotr Kosmala, duszpasterz osób niepełnosprawnych archidiecezji łódzkiej

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej tradycyjnie przed świętami Wielkanocnymi organizuje charytatywną aukcję strusich pisanek pod hasłem „Malowane Nadzieją”.

Nie można milczeć

Anna Cichobłazińska

Z abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, wiceprzewodniczącym KEP, członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, rozmawia Anna Cichobłazińska

Niedziela przemyska

Wielkopiątkowa droga krzyżowa w górach 2014

Ks. Kazimierz Bełch

Drogę Krzyżową odprawia się nie tylko w kościołach, ale także na ulicach miast i wiejskich drogach. W naszym regionie upowszechniła się Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na górskich szlakach, w tym zwłaszcza na szlaku wiodącym do Krzyża stojącego na najwyższym szczycie polskich Bieszczadów – Tarnicy.

Kongres Katolików Świeckich

Joanna Trudzik

Mszą św. w archikatedrze przemyskiej rozpoczął się 15 marca Kongres Katolików Świeckich, zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Pod ponckim Piłatem

Arkadiusz Bednarczyk

Poncjusz Piłat, prokurator, zarządca Judei, był postacią historyczną. Ponieważ to on wydał na śmierć Jezusa z Nazaretu, jego osoba od stuleci budzi zainteresowanie i kontrowersje, a braki w życiorysie – najsłynniejszego w historii prokuratora – przez wieki starano się wypełnić legendą.

Niedziela rzeszowska

Pójdź za mną

Ks. Tomasz Nowak

Dziewięć lat temu o tej porze przeżywaliśmy swoiste rekolekcje związane z cierpieniem i śmiercią Jana Pawła II. Rozpoczęły się kilka lat wcześniej, a ich kulminacyjny moment nastąpił z początkiem Wielkiego Postu w 2005 r., kiedy stan zdrowia Ojca Świętego bardzo się pogorszył.

Nieść wspólnie krzyż...

Dorota Zańko

Gdy od lekarzy dowiedziała się, że kręgosłup jej męża jest przecięty jak kabel i że to połączenie już nigdy nie zostanie naprawione, bała się, że to zniszczy jej rodzinę. Ale on nie poddał się. Przykuty do łóżka, obronił najpierw pracę doktorską, a później habilitacyjną, odbył wyprawę na Nordkapp, a ma jeszcze wiele planów...

Odszedł twórca wiśniowskiej parafii

Ks. Andrzej Motyka

W dniu 11 marca 2014 r. zmarł w Rzeszowie ks. Antoni Woźniak, emerytowany proboszcz parafii w Wiśniowej i wieloletni dziekan frysztacki, kapłan odznaczający się pobożnością i zaangażowaniem w życie wspólnoty Kościoła.

Niedziela sandomierska

Proces beatyfikacyjny ruszył

Ks. Adam Stachowicz

Ks. Stanisław Sudoł, proboszcz w parafii Dzikowiec zmarł 19 marca 1981 r. w opinii świętości. Wcześniej pracował w parafiach: Rakszawa i Wiązownica. Dokładnie w 33. rocznicę śmierci diecezja sandomierska podjęła się otwarcia procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego Duszpasterza.

Pniowski jubileusz

Ks. Adam Stachowicz

Kulminacyjnym punktem jubileuszowych obchodów będzie 4 i 5 kwietnia. Parafię odwiedzi wtedy bp Krzysztof Nitkiewicz. Dwudniowa wizyta Ordynariusza diecezji związana będzie z Sumą jubileuszową, wizytacją kanoniczną oraz udzieleniem miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Janowskie zbiory

Ks. Adam Stachowicz

Stare, nawet kilkuset letnie ornaty, monstrancja, kielichy czy puszki do przechowywania Najświętszego Sakramentu do niedawna były w stałym użytku podczas sprawowania liturgii w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim.

Niedziela sosnowiecka

Droga dla wytrwałych

Weronika Różycka

Zamiast wyrzeczeń – wyzwanie, zamiast postu – postanowienia. Właśnie w Wielkim Poście coraz więcej osób postanawia wyjść zarówno poza konwencję, jak i poza mury kościoła i podjąć niemałe wyzwanie, jakim jest przejście Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Dar dla rodzin

Piotr Lorenc

Biskup Grzegorz Kaszak zainaugurował 15 marca w Sosnowcu 5. edycję Diecezjalnej Akademii Rodziny (DAR). W swoim wystąpieniu mówił na temat problemów polskich rodzin, a także o przestrzeganiu Bożych przykazań.

Na ratunek życiu

Agnieszka Raczyńska-Lorek

Przez dziewięć miesięcy oczekiwania na upragnione dziecko, rodziców nurtuje bardzo wiele pytań dotyczących przyszłości najmłodszego członka rodziny. Małżonkowie zastanawiają się jaki będzie ten nowy człowiek: czy podobny bardziej do mamy, czy może do taty, po kim odziedziczy urodę i zdolności.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Jan Paweł II – wielki człowiek morza

Antoni Kazimierz Janicki

Świętość Jana Pawła II, wielkiego Papieża Polaka, polega między innymi na tym, że umiał on realizować swe życie zawsze w ścisłej łączności z Panem Bogiem, troszcząc się o zbawienie każdego człowieka.

Rotmistrz Witold Pilecki „zawitał” do Goleniowa

Dr Zbigniew Stanuch

Piątek 14 marca 2014 r. z pewnością na trwałe zapisze się w historię Goleniowa. Tego dnia miała miejsce religijno-patriotyczna uroczystość. Znajdujący się przy ulicy Konstytucji 3 Maja plac zyskał nowego patrona. Został nim rotmistrz Witold Pilecki.

Nowy tytuł i szesnaście miesięcy „Solidarności”

Michał Siedziako

Bez swojego opiekuna i przewodnika uczestnicy Duszpasterstwa Akademickiego przy Pocztowej ograniczyli swoją aktywność. Dopiero w styczniu 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Korzeni”, będących w istocie kontynuacją „Domysłów” w poszerzonej formule.

Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

Obóz koncentracyjny i łagier kojarzą się z przemocą, bezprawiem, pogardą dla wszelkich wartości, wynaturzeniem tych, którzy dokonywali tam zbrodni i z bezradnością ludzi, którzy byli ich ofiarami.

Sankcje czy pomoc?

Przemysław Fenrych

Ciekawe, czy ktoś robi jakieś listy przebojów najczęściej używanych publicznie słów. Gdyby wykluczyć nazwy własne (Ukraina, Krym, Rosja, Putin) to pewnie na szczycie takiej listy w ostatnich tygodniach znalazłoby się słowo „sankcje”.

Niedziela toruńska

W rocznicę święceń i prymicji bł. Stefana Frelichowskiego

Wojciech Wichnowski

W konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży 15 marca obchodzono 77. rocznicę odprawienia Mszy św. prymicyjnej przez bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-45) i modlono się o jego rychłą kanonizację.

U Matki Bolesnej w Boleszynie

Wojciech Wielgoszewski

W XVIII w. uchroniła od zarazy mieszkańców parafii św. Marcina Biskupa. Od tej pory przed Jej wizerunek nieprzerwanie napływają prośby o wstawiennictwo oraz świadectwa cudownych uzdrowień i pomocy w wielu sprawach życiowych, a sanktuarium Matki Boleszyńskiej jest ośrodkiem żywej wiary.

Zbliżała się do nas świętość

Maria Major

Moje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym miało miejsce w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Wraz z innymi członkami toruńskiego KIK-u czekałam na to spotkanie całą noc na lotnisku w Gębarzewie k. Gniezna.

Niedziela warszawska

Na ostrym dyżurze

Wojciech Dudkiewicz

W kościele na warszawskim Kole drzwi się nie zamykają. Ruch jest dzień i noc, już prawie od trzydziestu lat odbywa się tam Wieczysta Adoracja.

Wielki Post Daniela

Witold Dudziński

Wielki Post to czas rekolekcji, nabożeństw i odnowy, ale nie tylko duchowej. Są tacy, którzy przez cały post rezygnują z jedzenia mięsa, ba! Jedzą tylko warzywa i owoce, piją wodę i soki, oczywiście warzywno-owocowe.

Koło na ostrym dyżurze

Wojciech Dudkiewicz

W Polsce parafii, gdzie odbywa się Wieczysta Adoracja, jest kilkanaście. Pierwsze było Koło, po kilku latach pojawił się otwarty kościół w Białymstoku, nieco później w Ełku, następne powstały już po 2000 r.

Mazowieckie zagłębie aborcyjne

Artur Stelmasiak

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wykonuje się 752 „legalne” aborcje rocznie. W tej niechlubnej statystyce pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Mazowsze.

Święto dobrej książki

Andrzej Tarwid

Zapraszamy na XX Targi Wydawców Katolickich. Tygodnik „Niedziela” jest patronem medialnym wydarzenia, które odbędzie się Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w dniach 3-6 kwietnia.

Reklama

Najpopularniejsze

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

Kościół

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

„Czas na miłość” - Międzynarodowy Tydzień...

Kościół

„Czas na miłość” - Międzynarodowy Tydzień...

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie...

Wiara

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie...

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

Wiara

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Kościół

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...