Reklama

Niedziela 41/2014

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Nie oklaskiwać, lecz naśladować

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Różne są drogi świętości, tak jak różne są nasze życiowe powołania: nie tylko kościół, ale również dom, praca, szkoła, ulica – są miejscami uświęcenia.

drogowskazy
3

Kto Polakowi zapewni bezpieczeństwo?

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Ważniejsze dla naszego MSZ są urzędy niemieckiego Jugendamtu niż życie polskiej rodziny, będącej za granicą zawsze w sytuacji trudniejszej niż tamtejsi mieszkańcy.

z Watykanu
4

Z Watykanu

Uroczystą Mszą św., sprawowaną w Bazylice św. Piotra, rozpoczęło się 5 października III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

z Polski i ze świata
5

Krzyczy w obronie dzieci, bo one głosu nie mają

Artur Stelmasiak

38-letnia Kanadyjka została wtrącona do więzienia za to, że modliła się za nienarodzone dzieci przed kliniką aborcyjną. Teraz jest symbolem ruchu pro-life na całym świecie.

Z Polski i ze świata

O kontrowersjach i zagrożeniach wynikających z treści Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) pisze Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu opublikowanym 2 października br.

dookoła świata
6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”

Ponad 100 tys. ludzi protestuje, blokując centrum Hongkongu. Demonstranci domagają się dymisji szefa lokalnej administracji Leunga Chun-yinga, ale ich zasadniczym postulatem jest obrona wolności wyborów.

z ostatniej chwili
7

Premiera w cieniu afer

Wojciech Dudkiewicz

Jeszcze nie wybrzmiały obietnice z exposé nowej premier, a już dowiedzieliśmy się, że afera taśmowa nie zostanie wyjaśniona, a państwo może stracić majątek wskutek – co najmniej – niefrasobliwości rządowych urzędników.

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z udziałem ok. 3 tys. osób odbyły się 28 września 13. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Tegoroczne spotkanie odbyło się w 95. rocznicę powstania polskiej Policji.

z Polski
9

Głoszą Boże Miłosierdzie

Małgorzata Cichoń

Przedstawiciele 16 krajów świata wzięli udział w IV Międzynarodowym Kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia, który odbył się w dniach 3-5 października br. w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 duchownych i świeckich, szczególnie zaangażowanych w szerzenie orędzia, jakie Pan Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej.

Nowe sanktuarium maryjne

(buk)

Cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej po latach tułaczki znalazł swoje stałe miejsce. 4 października br., dokładnie w 236. rocznicę koronacji obrazu, w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie zostało ustanowione nowe sanktuarium maryjne.

Z Polski

Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego
Do głosu zawsze powinien dochodzić cały człowiek: ten, który ma rozum i wiarę; ten, który rozum zaślubia z wolą, a wszystko okrasza sercem. Cały człowiek szukający Boga!

temat numeru: 12 X 2014 • Dzień Papieski
10-13

„Jan Paweł II – świętymi bądźcie”

Dorota Mazur

Dzień Papieski w roku kanonizacji Papieża Polaka został poświęcony świętości. Hasłem przewodnim stały się słowa: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

Pomóż zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Wpłać na stypendia

Uczył świętości

Grzegorz Polak

Książki kronikarza świętości Jana Pawła II

siła i światło
14

Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Edyta Kopczyńska

„Matko Boża Różańcowa, wejdź w życie naszych rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata” – pod takim hasłem członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w dniach 2-5 października 2014 r. przeżywali swoje rekolekcje.

spotkanie z prof. Rynem
15

Śmierć w górach

Anna Cichobłazińska

Co ludzi gna w wysokie góry? Czy to jeszcze pasja, czy wyzwanie rzucone losowi: uda się przeżyć czy nie?

gorący temat • Bliski Wschód
16-18

Dżihad w bramach Europy

Z prof. Riccardo Redaellim rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Papież stwierdził, że w naszych czasach można mówić o trzeciej wojnie światowej. Największym „kawałkiem” pełzającej trzeciej wojny światowej jest wielostronny konflikt na Bliskim Wschodzie.

felietony
19

Nowy rząd

Alina Czerniakowska

Ostatnio znowu nastąpiła intensyfikacja działań różnych speców od kreowania i kształtowania opinii publicznej, czyli nas, zwykłych odbiorców programów telewizyjnych i innych mediów. Co widzimy?

Nowego rządu grzech pierworodny

Marian Salwik

Grzechem pierworodnym nowego rządu RP jest to, że na jego czele stanęła osoba, za którą snują się kłamstwa: w sprawie rzekomego przekopywania ziemi z miejsca katastrofy smoleńskiej „na metr w głąb”.

chrześcijańskie korzenie
20-22

Przywrócić Chrystusa Europie

Z abp. Markiem Jędraszewskim rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

Z abp. Markiem Jędraszewskim, wicesekretarzem generalnym CCEE – Holendrem ks. Michelem Remerym i sekretarzem Sekcji ds. Uniwersytetów – Irlandczykiem ks. Leonem Ó Giolláinem SJ rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

Tweetując z Bogiem

(mł)

Edycja Świętego Pawła wydała książkę, która spełnia wymagania publikacji w stylu: wszystko, co chciałbyś wiedzieć, a boisz się zapytać. Jej początki wiążą się z rozmowami młodego holenderskiego księdza z młodzieżą. Owocem aktywności duchownego w Internecie są odpowiedzi na najbardziej palące pytania, dotyczące wiary i Kościoła.

23

U karmelitów bosych

S. Konrada Dubel KDzJ

W 45. rocznicę śmierci sł. Bożego o. Anzelma Gądka OCD

500. rocznica urodzin św. Teresy z Ávila
24-25

Mistyczka, poetka, zakonnica…

Ks. Łukasz Jaksik

Nazywana była różnie: Teresą od Jezusa albo Teresą Hiszpańską. Jej dzieła i życie potwierdzają jednak dobitnie, że najpełniej zasłużyła na tytuł: Teresa Wielka.

Kościół • świat
26-27

Orędzie fatimskie przed finałem

Z Czesławem Ryszką rozmawia Lidia Dudkiewicz

Z Czesławem Ryszką – pisarzem i politykiem, autorem wielu książek oraz wydanej ostatnio serii dziesięciu tomików tematycznie związanych ze zbliżającym się 100-leciem objawień fatimskich – rozmawia Lidia Dudkiewicz.

70 lat obrazu
28-29

Obraz pełen łagodności

Agnieszka Konik-Korn

Łagodne spojrzenie i jasne, szaroniebieskie oczy. Niektórzy dopatrują się w autoportrecie Adolfa Hyły podobieństwa jego oczu do oczu Jezusa Miłosiernego na obrazie, który wyszedł spod jego pędzla i znajduje się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

29

...zaufaj Bogu–Tajemnicy...

Jan Kulowski

Bóg, objawiając się, pozostaje niewyrażalną Tajemnicą: „Gdybyś Go zrozumiał, nie byłby Bogiem” [Św. Augustyn, „Sermones”, 52, 6,16: PL 38, 360] (KKK 230)

wiara • życie
30

Kapłaństwo „od podszewki”

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

W swej najnowszej książce pt. „Wiara kapłana” ks. Henryk M. Jagodziński pisze: „Bez wiary modlitwa jest stratą czasu”, a „pieniądz jest wspaniałym sługą, ale strasznym panem”. Publikacja zawiera 13 konferencji, artykułów lub esejów z różnych dziedzin, które ukazują kapłaństwo w dialogu ze współczesnymi wyzwaniami.

IX Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Kurie Prowincjalne Ojców Franciszkanów z siedzibami w Warszawie, Gdańsku i Krakowie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują IX Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie.

Pierwsza pomoc duszpasterska

(KAI)

Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu ukazała się książka biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza pt. „Katolickie Kościoły wschodnie. Kompendium prawa”.

31

Boża lekcja logiki

Ks. Mariusz Rosik

Mentalność semicka czasów Jezusa znacznie różni się od naszej. Ta ostatnia oparta jest na filozoficznych wzorcach starożytnej Grecji i prawniczej myśli Rzymu.

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

Noc czuwania w intencji emigracji

Ks. Wiesław Wójcik TChr, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

liturgia tygodnia
32-33

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Jezus dla wszystkich…

Abp Wacław Depo

Życie i działanie człowieka od początku związane jest z odpowiedzialnością osobistą, która ma również pewne znaczenie wspólnotowe. Dlatego nie zaskakuje nas wizja proroka Izajasza, w której Bóg ostateczne szczęście zaadresował nie tylko do ludu Izraela, ale do wszystkich narodów.

poradnik duszpasterski
34

A co mi to da?

Ks. Robert Grohs

Dlaczego przestają wierzyć? Niektórzy tyle lat chodzili, uczestniczyli... Mówię do znajomego, że nie może być całe życie po równym, trzeba pokonywać różne przeszkody. A on mi na to: „A co mi to da?”. „Ano da ci...”

felieton
35

Tożsamość nie oczywistość

Grzegorz Górny

W grudniu 2012 r. spotkałem w Moskwie niezwykłego człowieka. Przedstawiciel tradycyjnej rosyjskiej inteligencji, krytyk literacki i muzyczny, prezes Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych; ubrany w elegancki garnitur, z muszką pod szyją.

rozmawiamy o Polsce
36-37

Wielka zmiana u podstaw

Z prof. Piotrem Glińskim rozmawia Wiesława Lewandowska

O postpolityce i pilnej potrzebie patriotycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz o sposobach jego budzenia z prof. Piotrem Glińskim rozmawia Wiesława Lewandowska.

fakty • opinie
38

Czas córek

Jan Maria Jackowski, Publicysta i pisarz, eseista, senator RP

Według OBOP, 56 proc. Polaków deklaruje, że jest im wszystko jedno, jakiej płci dziecko im się urodzi, a 22 proc. wolałoby syna i niemal tyle samo córkę. Znawcy zagadnienia podkreślają, że wychowanie dziecka to wielkie wyzwanie dla rodziców, zaś wychowanie córki to przede wszystkim sprawdzian dla ojca.

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
39

Kościół wsparł protest

(pr)

Nie mają nic wspólnego z islamem

(pr)

Książę na Mszy św.

(pr)

Sekularyzacja w Afryce

(pr)

Szczera analiza

(pr)

Pierwsza parafia

(pr)

edukacja
40-41

Między świadkiem a mistrzem

Z prof. Mirosławem Wójcikiem rozmawia ks. Marek Łuczak

O wartościach w wychowaniu, o edukacji seksualnej i o tym, dlaczego nauczyciel musi być przywódcą ducha, z prof. Mirosławem Wójcikiem – rektorem Wyższej Górnośląskiej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach – rozmawia ks. Marek Łuczak

41

Rzucanie cienia

Br. Tadeusz Ruciński FSC

W twoim cieniu jest o wiele więcej z ciebie niż ów zarys czy kształt.

finanse
42-43

Władza i przyjaciele się wyżywią

Andrzej Kaźmierczak

Opinię społeczną poruszyło przyznanie ogromnych apanaży członkom elity rządzącej. Przypomnijmy, że spółka PKP przyznała na odchodne nowo powołanej minister infrastruktury Marii Wasiak odprawę w wysokości 510 tys. zł.

rodzina
44-45

Spór o kształt rodziny

Z prof. Wojciechem Świątkiewiczem rozmawia Katarzyna Woynarowska

Z prof. Wojciechem Świątkiewiczem – dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego – rozmawia Katarzyna Woynarowska

rodzina • 15 X - Dzień Dziecka Utraconego
46-47

Nie widać, a jest

Anna Przewoźnik

Naukowcy mówią, że ten stan najczęściej pojawia się po 3-6 miesiącach. Czasami może zaatakować nawet po latach. Zawsze jednak towarzyszy mu poczucie winy, rozpacz, depresja, a nawet myśli samobójcze.

Początki drogi do przebaczenia

Iwona, 56 lat

Miałam wtedy 22 lata, nie myślałam o konsekwencjach. Poddałam się aborcji.

rodzina • poradnik
48

Drobne odstępstwa

Michał Piekara, Psychoterapeuta, prowadzi działalność misyjną, ojciec pięciorga dzieci

Dziś chcę powiedzieć o tym, co się dzieje, kiedy pozwalamy sobie na drobne odstępstwa w zasadach, które wyznajemy. Wznosząc wokół swojego serca mur, który ma chronić Cię przed grzechem i atakami Złego, musisz troszczyć się o to, by był on solidny i mocny.

Męskie spotkanie z Michałem Piekarą

Płakać się chce

Zdzisław Skotnicki

Pan Niedziela zapytał nową Panią Premier, czy teraz będzie dobrze... – Jestem lekarzem – odpowiedziała – więc będzie można mi zaufać. Ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi będę zabiegać. Jestem (jak już wspomniałam) lekarzem i lubię zabiegi.

felietony
49

Przesłuchania

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim w Brukseli trwają przesłuchania kandydatów na unijnych komisarzy. Jest ich 27 plus przewodniczący, a ich kandydatury zostały wystawione przez rządy wszystkich krajów członkowskich Unii. Procedura wymaga, aby zaprezentowali się oni europosłom i dowiedli swoich rzekomych lub faktycznych kompetencji.

Pozbądźmy się strachu przed wojną

Krzysztof Czabański, Publicysta, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

Putin stosuje metodę mieszaną: trochę wojny psychologicznej, trochę dywersji, trochę otwartej interwencji militarnej. Cel ma taki sam jak Hitler.

Niedziela Młodych
50-53

Obecność

Katarzyna Woynarowska

Właściwie całe moje życie był. Urodziłam się 15 lat po konklawe. Chłonęłam jego obecność całą sobą – najpierw bezwiednie, potem z rosnącą świadomością tego, co mówił. W jakimś stopniu, nie wiem jeszcze w jakim, ukształtowała mnie jego myśl, jego styl życia, stosunek do drugiego człowieka.

Twój łańcuch bezpieczeństwa

Krzysztof Sebastian Kołacz

Dwadzieścia tajemnic, kluczowych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, o których napisano wiele. Często całkowicie nie na temat. Mężczyzna, banita, chce się dowiedzieć, co konkretnie daje mu modlitwa różańcem i dlaczego jest dla niego bronią – mówią mu: „Musisz, bo tak wypada”.

Ciągle brudzić nogi

Ks. Andrzej Przybylski

Dziś dwie osoby upomniały się o moje wpisy na blogu. Piszę właściwie z myślą o nich. Pisanie zawsze zostawiam wewnętrznym natchnieniom. Nie mam ambicji być regularny w pisaniu i zdaję się w tym na powiewy Ducha. Wierzę, że wieje On również przez ludzi!

14 X - Dzień Edukacji Narodowej
54

Nauczyciel – zawód wysokiego ryzyka

Katarzyna Cinzio

Skoro „takie będą Rzeczypospolite, jakie i ich młodzieży chowanie”, to Polski nauczyciel nie może dać za wygraną. Musi nie tylko uczyć, ale także wpajać normy moralne, kształtować charaktery.

prezentacja
55

Być dobrym nauczycielem

O walorach dobrego nauczyciela i zadaniach dla oświaty, o roli prasy formacyjnej w procesie wychowawczym z Teresą Król, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wychowawca”, rozmawia Jolanta Tęcza-Ćwierz.

zjazd dyrektorów Caritas diecezjalnych
56

Priorytety pomocy

Agnieszka Dziarmaga

Około 60 dyrektorów i wicedyrektorów Caritas diecezjalnych z całej Polski uczestniczyło w trwających od 23 do 24 września br. obradach ogólnopolskiego zjazdu szefów Caritas, który odbył się w Skorzeszycach w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej. –

różne
57

Kalendarium 12-18 X 2014

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne DarY

Oskar czeka na naszą pomoc

z „Niedzielą" na co dzień
58

Sałatka z marchewki

JM

Marchewkę najlepiej spożywać na surowo – wówczas jest najbardziej wartościowa. Zawiera prawie wszystkie witaminy, a także liczne składniki mineralne, jak wapń, potas, sód, żelazo.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela częstochowska

Św. Jan Paweł II – świadek dla świadków

Ks. Ireneusz Skubiś

Mówiąc o nauczaniu św. Jana Pawła II, jego miłości do ludzi, pracy na rzecz wychowania człowieka do wolności i życia w pokoju, doceniania roli ojczyzny itd., zauważamy, że tematu „Jan Paweł II” nie sposób wyczerpać.

U Matki Bożej Różańcowej

Anna wyszyńska

Położone na wzgórzu sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej widoczne jest zarówno z pobliskiej drogi krajowej, jak i przebiegającej niedaleko linii kolejowej łączącej Warszawę ze Śląskiem. Jest znakiem w jurajskim krajobrazie i zaproszeniem, by poznać jego charyzmat.

Nauczyciel – towarzysz ucznia

Ks. Jacek Molka

O pracy, nauce i wychowaniu w katolickiej szkole im. św. Jadwigi Królowej przy ul. Górnej w Częstochowie z s. Ksawerianą Borecką, nazaretanką, rozmawia ks. Jacek Molka.

Niedziela małopolska

Zawierzmy się Bożemu Miłosierdziu!

Małgorzata Cichoń

Do krakowskich Łagiewnik 3-5 października pielgrzymowali współcześni apostołowie Bożego Miłosierdzia. Modląc się, uczestnicząc w wykładach oraz słuchając świadectw, pogłębiali formację i utwierdzali się w misji, z którą z nowym zapałem ruszą do swoich rodzin, parafii i państw!

Etykietkom mówimy: nie!

Z dr. Stanislawem Kowalem rozmawia Agnieszka Konik-Korn

Większość rodziców pragnie, by ich dzieci były dobrze wykształcone, ale czy jest to tożsame z sukcesem życiowym młodego człowieka? O tym, czym jest edukacja spersonalizowana i czy ze szkoły można wyjść nie tylko mądrzejszym, ale i szczęśliwszym

Sprawa Pana Boga

Małgorzata Cichoń

Kościół pełen mężczyzn i kobiet, które modlą się w ich intencji? To nie marzenia. To fakt, który już trzeci sezon można współtworzyć w kościele św. Barbary w Krakowie. Kolejna taka okazja – już 16 października!

Niedziela przemyska

Wielki dzień w Tyrawie Wołoskiej

Jan Kwaśnik

W parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej 19 września br. odbyło się uroczyste poświęcenie ołtarza oraz wmurowanie tablicy upamiętniającej życie i posługę długoletniego proboszcza śp. ks. prał. Bronisława Szewca.

Parafii Cierpisz historia niedługa

Alicja Sroka

Historia parafii w Cierpiszu nie jest zbyt długa, ale analizując ją, śmiało można mówić o wielkich dokonaniach, wielkim zaangażowaniu duszpasterzy i ofiarności parafian.

Pierwszy portrecista Maryi

Arkadiusz Bednarczyk

To właśnie temu Ewangeliście – jak chce legenda – zawdzięczamy pierwszy wizerunek Panny Maryi, którego schemat powtarzał się następnie przez stulecia. Św. Łukasz był nie tylko zdolnym malarzem, ale także doskonale wykształconym lekarzem i historykiem...

Niedziela rzeszowska

14. Dzień Papieski w Rzeszowie

Ks. Tomasz Nowak

W bieżącym roku często wracamy do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Rzeszowie: „Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego”. Przypominaliśmy je w kwietniu przy okazji kanonizacji Papieża Polaka.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Z ks. prał. Ireneuszem Folcikiem rozmawia Agata Ślusarczyk

Kościół wspiera rodzinę

Ks. Marcin Jaracz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin diecezji rzeszowskiej

Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną do głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenie jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

Niedziela świdnicka

Szkoła ceremoniarza liturgicznego

Przemysław Awdankiewicz

Kościół od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia – szczyt i źródło jego życia – była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. W odkrywaniu i przeżywaniu tajemnicy Kościoła w parafii istotną rolę odgrywa liturgia.

Dziękujmy Panu, bo jest dobry (3)

Bp Ignacy Dec

Ziemia żywi nas, ludzi, i zwierzęta. Dlatego jest tak ważna, dlatego trzeba ją miłować i jej bronić przed różnymi agresorami. Św. Jan Paweł II, wychowany na Ewangelii, także na patriotycznych poetach, pisarzach, polską ziemię wielokrotnie na naszych oczach całował i nas prosił, abyśmy ją kochali i byli jej wierni.

Początek formacji I roku w świdnickim seminarium

Oprac. Przemysław Awdankiewicz

Na tydzień przed przyjazdem wspólnoty seminaryjnej do świdnickiego „Domu Ziarna” jedenastu nowych alumnów pierwszego roku rozpoczęło swoją formację ku Chrystusowemu kapłaństwu.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Do Ostrej Bramy z błaganiem o pokój

Joanna Szałata

W dniach 9-15 września 50-osobowa grupa pielgrzymów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbyła pielgrzymkę do Wilna.

Relikwie św. Jana Pawła II w Nawodnej

Ks. Robert Gołębiowski

Rok kanonizacji św. Jana Pawła II naznaczony jest dziękczynieniem składanym Bogu za dar świętości naszego rodaka. Wyrażamy tę wdzięczność w wielu formach modlitewnych, ale także w inicjatywach społecznych służących dobru wspólnemu.

„Wierzę w Syna Bożego”

Adam Szewczyk

Przeszło czterdzieści lat temu, mając na względzie „dobro duchowe wiernych i prawdziwą konieczność”, Stolica Apostolska wprowadziła posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. („Immensae caritatis”, 29.01.1973 r.).

Niedziela warszawska

Eksponat jak relikwia

Artur Stelmasiak

Do muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego trafił papieski tron z pl. Piłsudskiego. – To on będzie jedym z głównych elementów pierwszej części ekspozycji stałej – mówi dyrektor muzeum dr Paweł Skibiński.

Kanadyjska Joanna d’Arc

Rozmowa z Grzegorzem Braunem, reżyserem filmu „Nie o Mary Wagner”

Rozmowa z Grzegorzem Braunem, reżyserem filmu „Nie o Mary Wagner”

Bajor, Pazura, Szaflarska – dla ks. Jerzego

Artur Stelmasiak

Od czasu beatyfikacji ks. Popiełuszki uroczystości 19 października zmieniły swój charakter. Wcześniej skupiano się na jego śmierci i modlono się o wyniesienie męczennika na ołtarze. Teraz kościół św. Stanisława Kostki jest już sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki, a data jego śmierci jest liturgicznym wspomnieniem żoliborskiego męczennika. – Zmieniamy też akcenty naszego świętowania.

W kredytowej pułapce

Andrzej Tarwid

Ponad 300 tys. mieszkańców Mazowsza ma kłopoty z regularnym spłacaniem zaciągniętych pożyczek. Co w tej sytuacji mogą zrobić, a czego powinni się wystrzegać?

Żyjemy w historycznej schizofrenii

Z Tadeuszem Płużańskim, pisarzem i prezesem Fundacji „Łączka”, rozmawia Andrzej Tarwid

Niedziela wrocławska

Widzimy w niej wielkie światło

Oprac. Krzysztof Kunert

Papież z Polski głęboko rozumiał doniosłość postaci św. Jadwigi nie tylko w historii Dolnego Śląska, ale odczytywał aktualność jej posłannictwa w kontekście współczesnych wydarzeń. Podczas tegorocznych uroczystości jadwiżańskich warto raz jeszcze sięgnąć do homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w 1983 r. we Wrocławiu na Partynicach.

Młodzi i Kościół

Adrianna Sierocińska

We Wrocławiu jest ich dwanaście – prowadzą je księża diecezjalni i zakonnicy. Każde z nich pracuje nad nowymi inicjatywami, by zachęcić innych do włączenia się w ich działalność. Czy skutecznie? Czy młodzi ludzie, którym często z Kościołem nie po drodze, potrzebują duszpasterstw akademickich?

Ze świętymi na drodze wiary

Magdalena Lewandowska

Archidiecezja wrocławska co roku w sposób szczególny przeżywa wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, a to za sprawą trzebnickiego sanktuarium i daty wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Reklama

Najpopularniejsze

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Niedziela Świdnicka

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

Wiara

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho