Reklama

Niedziela 24/2024

Szczegółowy spis treści

Edytorial
3

Więcej odwagi

Ks. Jarosław Grabowski

Tylko odwagą płynącą z mocnej wiary można zneutralizować nienawiść, która panicznie boi się ludzi dzielnych.

Z Jasnej Góry
5

Z Jasnej Góry

Rubrykę redagują: O. Michał Bortnik/Mirosława Szymusik BP @JasnaGóraNews

Tu czujemy się otoczeni opieką Przenajświętszej Bogurodzicy, naszej wspólnej Matki – podkreślali grekokatolicy, dla których Jasna Góra jest ważnym duchowo miejscem. Odbyła się tu 5. Pielgrzymka Wiernych Kościoła Greckokatolickiego. – Modlimy się za Ukrainę. Polakom dziękujemy za ich wsparcie, poczucie bezpieczeństwa – powiedzieli Ukraińcy.

wydarzenia
6-7

Tydzień w Kościele

Rubrykę przygotował Tomasz Musiał

Franciszek zapowiedział nowy dokument, poświęcony kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ma on się ukazać we wrześniu. Okazją do jego przygotowania jest 350. rocznica objawienia się Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque. „Sądzę, że wiele dobrego przyniesie nam rozważanie różnych aspektów miłości Pana, które mogą oświetlić drogę odnowy kościelnej, ale także mówią coś znaczącego światu, który wydaje się tracić serce” – wytłumaczył Ojciec Święty.

Obserwator
8-9

Obserwator

Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska (37,06%) przed Prawem i Sprawiedliwością (36,16%) oraz Konfederacją (12,08%). Na kolejnych miejscach znalazły się Trzecia Droga (6,91%) i Lewica (6,3%).

punkt widzenia
10-13

Gorący kryzys na granicy

Artur Stelmasiak

Coraz bardziej brutalne ataki na strażników granicznych, żołnierzy i policjantów stały się codziennością na polsko-białoruskiej granicy. Choć wojna hybrydowa toczy się często tuż obok ich domów, mieszkańcy pogranicza są spokojni, bo mają zaufanie do służb mundurowych.

Prokuratura ściga żołnierzy

Paweł Sarafin

Upokarzające zatrzymanie żołnierzy oraz powołanie specjalnego zespołu śledczych prokuratorów ds. zbadania postępowania funkcjonariuszy na granicy w ciągu 3-letniego okresu służby – to tylko przykłady działań państwowych, które pośrednio mogły się przyczynić do śmierci żołnierza Mateusza Sitka.

treści wiary
18-20

Czy można odziedziczyć winę?

Michał Wojciechowski

Nie można, bo każdy odpowiada za własne grzechy. Przypominają się jednak w tym miejscu słowa z Ewangelii wykrzyczane przez tłum, który domagał się od Piłata skazania Jezusa na śmierć. Gdy Piłat symbolicznie umył ręce, tłum odpowiedział: „Krew jego na nas i na syny nasze” (por. Mt 27, 24-25).

Czytamy Franciszka

Społeczeństwa najbardziej zaawansowane gospodarczo rozwijają w swoim łonie skłonność do pogłębionego indywidualizmu, która w połączeniu z mentalnością utylitarną i pomnożona przez sieć medialną wytwarza „globalizację obojętności”.

Ufne błaganie

Ks. Janusz Królikowski

Modlitwa do Matki Bożej jest niemal codzienną praktyką, obejmującą w swoich treściach potrzeby zarówno kościelne, społeczne, publiczne, jak i osobiste, najbardziej wewnętrzne.

liturgia tygodnia
21-24

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Słowa Ewangelii według św. Marka Mk 4, 26-34

Co to jest zmysł religijny?

Ks. Łukasz Romańczuk

Podczas przeżywania Zesłania Ducha Świętego można odkryć bardzo ważną rzecz. Duch Święty jako Duch Prawdy prowadzi Kościół i to On prowadzi wiernych do poznawania Prawdy. Jest to rzeczywistość, którą nazywamy sensus fidei, czyli zmysł wiary ludu Bożego.

Trybunał Chrystusa

Ks. Mariusz Woźniak

Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian pisze do swych adresatów: „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (5, 10). Stwierdzenie to jest zwieńczeniem rozważań Apostoła Narodów o rzeczach ostatecznych.

Budować z Bogiem

O. Waldemar Pastusiak, paulin

Kiedy budujemy dom, to z dnia na dzień widzimy efekt naszej pracy. Najpierw powstają fundamenty, potem ściany i wreszcie dach. Kiedy krawcowa szyje ubranie i powstaje piękna bluzka lub zgrabna sukienka, także widzi efekt swojej pracy.

Pierwszy kameduła

Ks. Mariusz Frukacz

Pochodził z Rawenny. Wstąpił do Zakonu Benedyktynów, jednak po 3 latach opuścił klasztor i zaczął prowadzić życie pustelnicze.

moim zdaniem
25

Biblijne wskazówki na wakacje

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Ważne jest takie wykorzystanie czasu wolnego, żeby przyczynił się on do zbudowania bardziej zażyłej relacji z Bogiem i ludźmi.

śladami Biblii
26-27

Co mówi do nas sztuka Bizancjum

Katarzyna i Hakan Kanerowie, Turcja

Budzi zachwyt i natychmiastowy odruch utrwalenia jej na zdjęciu. Najważniejsze jednak, by była właściwie odczytana i zrozumiana, a na jej kontemplację potrzeba nieco więcej czasu niż to „wycieczkowe” kilkanaście sekund.

życie Kościoła
28-31

Nie szukał męczeństwa

Rozmawia: Maria Fortuna-Sudor

To był kapłan jednoznaczny i konsekwentny w przestrzeganiu wymagań i zasad – przekonuje w rozmowie z "Niedzielą" ks. dr Andrzej Scąber.

Przemiana jest możliwa

Anna Casanova

Dawid, odczuwający pociąg do osób tej samej płci, szukał duchowego wsparcia w pobliskiej parafii. Otoczenie namawiało go, aby zaakceptował „gejowską” tożsamość, a niektóre grupy, nawet te w Kościele, temu przytakiwały. Przeczuwał, że Bóg ma dla niego więcej...

historia
32-33

Order dla Hetmanki

Jan Józef Kasprzyk

Tego dnia na Jasnej Górze rozległ się huragan braw, pomieszany ze łzami wzruszenia. Takiej chwili nie pamiętano od bardzo dawna.

moim zdaniem
34-35

Spłacony dług papieża

Grzegorz Polak

Ćwierć wieku temu, w dniach 5-17 czerwca 1999 r., Jan Paweł II odbył swą przedostatnią podróż do ojczyzny. Do dziś zadaję sobie pytanie, jak można było zaaplikować blisko 80-letniemu człowiekowi, już wówczas mającemu problemy z poruszaniem się, tak morderczą wędrówkę, na trasie której znalazło się dwadzieścia jeden miast i jedna wieś na Suwalszczyźnie.

Krzywe zwierciadło stolycy

Witold Gadowski

Wielu rodowitych warszawiaków podkreśla, że nie rozumie dzisiejszego obrazu „stolycy” i nie ma z nim nic wspólnego.

komentarz
36

Skandal z krwią w roli głównej

Jonathan Luxmoore

Współczesne państwo zyskało bezprecedensową władzę, nie zawsze jednak idzie to w parze z troską o obywatela.

warte uwagi
37

Zadbaj o swój dom w zgodzie z ekologią

Materiał sponsorowany

Program „Czyste Powietrze”, realizowany od 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z szesnastoma wojewódzkimi funduszami środowiska i gospodarki wodnej, stanowi odpowiedź na jedno z najważniejszych ekologicznych wyzwań współczesnej Polski – alarmujące poziomy zanieczyszczenia powietrza i nieefektywność energetyczną domów. Jego głównymi celami są nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków oraz wsparcie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

polecamy
38-39

Dźwięki duszy

Ignacy Tarnobrzeski

„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba” – napisał włoski poeta Tasso.

Miłość, która przemienia serca

Ireneusz Korpyś

Wydaje się, że małżeństwo gorliwej katoliczki z zatwardziałym ateistą nie skończy się niczym dobrym...

Jak się modlić?

Ignacy Tarnobrzeski

Ojcze nasz stało się wzorem modlitwy doskonałej. Czy w pełni rozumiemy jej bogactwo?

listy
42

Z dawnych lat…

Aleksandra

Chcą korespondować

niedziela z kulturą
44

Bajkowe wakacje

W.D.

Ludzie dobrej woli

J.K.

Echa wojny

J.K.

Daria z Warszawy

W.D.

Kącik dla dzieci
50-51

Kolorowanka

niedziela z kulturą
52-61

Kultura na swoim miejscu

Marta Żyszkowska-Zeller

Jest takie miejsce na mapie Gdyni, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. Od tworzących tę instytucję ludzi biją niezmierzone dobro, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi i wielka miłość do kultury – „nowej kultury” według myśli ks. Franciszka Blachnickiego – którą chcą się dzielić z innymi.

Program telewizyjny

Mistrz i uczniowie

Piotr Iwicki

Ignacy Jan Paderewski to postać wpisana wielkimi, złotymi literami w polską historię, zarówno jako polityk, jak i jako artysta.

patron roku
56-57

Enfant terrible na cenzurowanym

Monika M. Zając

Na tle literatury lat 50. XX wieku jego błyskotliwy debiut przyjęto jako manifest wolności i niezgody na ponurą degradację – efekt ideologicznego urabiania stalinizmu. Ponieważ „potrafił nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną”, Marek Hłasko został kolejnym patronem roku 2024.

świat pod lupą
58-59

Poszukiwacze od Korduli

Witold Dudziński

Znalezienie fragmentu średniowiecznej ołowianej bulli papieskiej niedaleko Kamienia Pomorskiego odbiło się szerokim echem. Nic dziwnego, bo niewiele ich odkryto w Polsce.

sprawy rodzinne
60-61

Do oszczędzania jeden krok

Wysłuchała Bernadeta Grabowska

A właściwie... trójskok, który w zależności od jego „długości” pozwoli na zaoszczędzenie większej bądź mniejszej sumy pieniędzy. Doradzają Joanna i Sławomir Sidorkowie.

Od skarbonki do portfela

Karolina Mysłek

Mamo, mogę tego misia? Tato, kup mi autko! Czyli słów kilka o tym, jak nauczyć dziecko wartości pieniądza.

dobre rady
62-63

Nieznośne swędzenie

Anna Wyszyńska

Banalny z pozoru objaw – swędzenie uszu, jeżeli jest uporczywe i nawraca, może mocno uprzykrzyć życie, może też być sygnałem różnych chorób.

Ubezpieczenie przy wyjeździe za granicę

Bożena Kwiecińska, prawnik

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia (nas, samochodu) na zagraniczny wyjazd wakacyjny?

Niedziela z kulturą
64

Krzyżówka

do powiedzenia
64

Folusznik

Mikołaj Wierzchlejski

Tytułowy folusznik zniknął, niestety, z nowych tłumaczeń Pisma Świętego (por. Mk 9, 3). Zastąpił go wytwórca sukna. Może i bliżej oryginału, ale już tak nie brzmi. Co robił folusznik? W tym przypadku wybielał. Święty Marek pisze o wrażeniu naocznego świadka tego wydarzenia (przemienienia na górze Tabor) – św. Piotra.

Bliżej Życia z Wiarą
66-79

Kartka z kalendarza

Czy wiemy, jak się zachować w razie alarmu, pożaru czy innego niebezpieczeństwa? Jakie zasady obowiązują w przypadku konieczności ewakuacji? Czy wiemy, gdzie w naszym otoczeniu znajdują się świecące tabliczki wskazujące drogę ewakuacyjną?

Świadectwo Katarzyny Olubińskiej: Czuję wielką opiekę Maryi

Rozmawiała Angelika Kawecka

Katarzyna Olubińska-Godlewska – dziennikarka i autorka – w rozmowie z Angeliką Kawecką opowiada o swojej relacji z Matką Bożą i byciu mamą.

Dobro powraca

Elżbieta Nowak

Siedemnastego czerwca wypada w kalendarzu wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Przypomniał o nim p. Andrzej z Bytynia, pisząc w swoim liście: „Być dobrym jak chleb – mawiał Brat Albert. W czasie mojej fascynacji Tatrami często odwiedzałem jego pustelnię na Kalatówkach i upajałem się ciszą i spokojem maleńkiego kościółka i klasztoru Albertynek.

Problemy z uszami

Katarzyna Galarowicz naturoterapeuta Natura-Med

Narząd zmysłu słuchu jest ważnym elementem ludzkiego ciała. Jak dbać o uszy i jak zapobiegać problemom z nimi?

Maseczki z róży

Ewa Nowak

Kwiatek czy poszetka?

KJK

Butonierka i brustasza to dwa różne elementy męskiej marynarki, bardzo często ze sobą mylone. Jaka jest ich rola i czy w ogóle trzeba się nimi przejmować?

Potrawy z kalafiora i kalarepy

Red.

Pochodne kapusty, takie jak kalafior czy kalarepa, można jeść na surowo, gotować, dusić, smażyć czy piec. Oto nasze propozycje.

Piłkarska podróż

Red.

Na fanów piłki nożnej przez najbliższe tygodnie czekają wielkie emocje. EURO 2024 tym razem odbywa się za naszą zachodnią granicą. A my zapraszamy w podróż po wybranych europejskich stadionach futbolowych.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela Plus

Czy wiecie, jak…

I.C.

...przebiega pomorski szlak św. Jakuba?

Bogu miły

Beata Pieczykura

Co wyjątkowego znajduje się w Dobrowie? Jakie najważniejsze wydarzenie jest związane z kultem cudotwórcy pustelnika?

Kwiaty wyobraźni

Maksymilian Osak

Są w domach i poza nimi, na ubraniach, ornatach, zdobią płoty, a nawet ule…

Zgrani i rozśpiewani

Rozmawia: Maria Fortuna-Sudor

Ludzie generalnie lubią śpiewać – przekonuje w rozmowie z "Niedzielą" Katarzyna Adamczyk.

Zróbmy to razem

Maria Galińska

Pragniesz poczuć, że jesteś częścią wielkiej wspólnoty, związanej miłością i wiarą, jednością i wzajemnym szacunkiem? Jest ku temu okazja. 23 czerwca o godz. 18.30 wystarczy odmówić Modlitwę Pańską.

Przyszły błogosławiony

Oprac. za: archpoznan.pl

Papież Franciszek zezwolił na obwieszczenie dekretu potwierdzającego męczeństwo (Decretum super martyrio) sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, który otwiera drogę do jego beatyfikacji. Odbędzie się ona najprawdopodobniej w 2025 r. w Poznaniu.

Płyniemy za Jezusem

Oprac. za: diecezjaplocka.pl

Po raz trzeci odbyła się Wiślana Procesja Eucharystyczna. Trasa procesji mierzyła ok. 15 km.

Niedziela bielsko-żywiecka

Mądrość w krzyżu

Monika Jaworska

Św. Jan Sarkander to gigant wiary i heros męczeństwa. Rozumiał do końca swoich dni, że autentycznej miłości bez krzyża nie znajdziemy, ale krzyża bez miłości nie jesteśmy w stanie udźwignąć – zauważył bp Piotr Greger podczas diecezjalnych uroczystości ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Życie jak Magnificat

Ks. Piotr Bączek

Prowadził wiernych do zbawienia, inspirowany swym pasterskim zawołaniem ewangelizacji – Ewangelizować i być ewangelizowanym – napisał papież Franciszek w liście kondolencyjnym odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych bp. Janusza Zimniaka.

Młodzi zainteresowani Biblią

Mariusz Rzymek

Uroczysta gala podsumowująca XXVII Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbyła się w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.

Niedziela podlaska

Wracaj do domu, wracaj na Lednicę

Ks. Piotr Jarosiewicz

Po raz kolejny młodzi z całej Polski spotkali się na Polach Lednickich pod Gnieznem, by wspólnie wielbić Boga poprzez taniec, konferencje, rozmowy i Eucharystię.

Jedyne takie sanktuarium

Ewa Jakubik

Wśród mazowieckich równin, zielonych nadbużańskich łąk jest wzgórze, z którego płyną strumienie łask na ludzi oddających cześć Trójcy Przenajświętszej. Od ponad pięciuset lat przed prostyńską Cudowną Statuę przybywają pielgrzymi, aby pokłonić się Trójjedynemu Bogu.

Wdzięczni za lata kapłańskiej służby

Ks. Marcin Gołębiewski

Jednym z tegorocznych złotych jubilatów jest ks. kan. Marian Wyszkowski. Swój jubileusz świętował w niedzielę 2 czerwca 2024 r. w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.

Niedziela kielecka

Wspominał polskiego papieża

Agnieszka Dziarmaga

Bodzentyn, perła Gór Świętokrzyskich, jest kwintesencją tego, co polskie, i co charakterystyczne dla naszej ziemi świętokrzyskiej – mówił abp Henryk M. Jagodziński, nuncjusz apostolski w RPA i Lesotho.

Uczy nas wiary

Władysław Burzawa

Dajmy dowody, że kochamy Maryję, Matkę Bożego Syna, ufajmy Jej i prośmy o Jej nieustanną opiekę – mówił bp Jan Piotrowski podczas poświęcenia obrazu Matki Bożej Troskliwości i Delikatnego Życia w Radziemicach.

„Bogowie i ludzie” w pejzażu kulturowym Litwy

Agnieszka Dziarmaga

Jak bliska, a zarazem inna jest litewska sztuka ludowa w stosunku do naszej polskiej, rodzimej, można przekonać się, odwiedzając wystawę „Bogowie i ludzie. Rok obrzędowy w litewskiej sztuce ludowej”.

Niedziela łódzka

Mamy nowych kapłanów

Ks. Paweł Gabara

„Bądź mężny i mocny. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” – to część motta kapłańskiego, które obrał na swoją drogę służby ludowi neoprezbiter ks. Piotr Zarczuk.

Święty od modlitwy

Anna Podwysocka

Znany na całym świecie zakonnik, pochodzący z Libanu, św. Szarbel, nawiedził parafię Miłosierdzia Bożego w znaku relikwii I stopnia (ex ossibus) oraz w znaku obrazu z relikwią.

Wiara i religia dla dobra narodów

Wierzył, że świat, Europa i wartości ludzkie nie mogą być podzielone i muszą wrócić do wspólnoty – przekonuje Agata Lewkowicz w rozmowie z Niedzielą na temat pierwotnej wizji Europy, której autorem był Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman.

Niedziela sandomierska

Głosiciele Ewangelii

Ks. Wojciech Kania

Będąc głosicielami Ewangelii, nauczając tego, co w niej przeczytacie i żyjąc tak, jak będziecie nauczać, stajecie niejako do biegu z przeszkodami – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz podczas uroczystości.

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w bazylice kate- dralnej w Sandomierzu udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom sandomierskiego seminarium.

Każdy ma swoją drogę powołania

Ks. Wojciech Kania

Poczułem to coś – wspomina Dariusz, opisując moment przełomu w swoim życiu duchowym. Łukasz natomiast podkreśla: – Wiele rozmów, wspólnej modlitwy pomogło w tej decyzji. W szeregi duchowieństwa diecezji zostało włączonych dwóch alumnów naszego seminarium: Dariusz Cichoń oraz Łukasz Michalczyk. Poniżej prezentujemy sylwetki nowych diakonów.

Nieustanna modlitwa

Ks. Wojciech Kania

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu odbyło się II Diecezjalne Spotkanie Apostolatu Margaretka.

Niedziela warszawska

Zawierzmy Bożej Opatrzności

Z kard. Kazimierzem Nyczem rozmawiali Łukasz Krzysztofka i Andrzej Tarwid

O Święcie Dziękczynienia, obronie życia i złożonej dymisji z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, rozmawiają Łukasz Krzysztofka i Andrzej Tarwid.

Młodzi zaświadczyli o wierze

Damian Kurowski

Krakowskim Przedmieściem przeszła pierwsza procesja eucharystyczna zorganizowana przez duszpasterstwa akademickie i wspólnoty młodzieżowe.

Nie zdejmuj krzyża!

Monika M. Zając

Rafał Trzaskowski, podejmując decyzję o usuwania krzyży ze stołecznych urzędów, mówił o wcześniejszych konsultacjach społecznych na ten temat. Dzięki Instytutowi Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny wiemy, z kim konsultacje przeprowadzono i ile decyzja kosztowała warszawiaków.

Reklama

Najpopularniejsze

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Wiara

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Świadectwo Myrny Nazzour: olej wydzielał się z mojego...

Wiara

Świadectwo Myrny Nazzour: olej wydzielał się z mojego...

Jaka jest moja reakcja, kiedy doświadczam niepowodzeń i...

Wiara

Jaka jest moja reakcja, kiedy doświadczam niepowodzeń i...

Mikołów: Kilkudniowa dziewczynka w oknie życia

Kościół

Mikołów: Kilkudniowa dziewczynka w oknie życia

Mecz o 3. miejsce Euro 2024 się nie odbędzie. Dlaczego?

Sport

Mecz o 3. miejsce Euro 2024 się nie odbędzie. Dlaczego?

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Kościół

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Zmiany kapłanów 2024 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2024 r.

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Wiara

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna

Święta i uroczystości

Matka Boża Szkaplerzna