Reklama

Niedziela 13/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Nie ma drugiego takiego narodu

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Nasza polska droga to droga maryjna. Wielkie rzesze pielgrzymów podążających w sztafecie pokoleń poprzez polską ziemię wciąż wydeptują ścieżki do Maryi, czczonej w różnych wizerunkach, stanowiących prawdziwe skarbce pobożności. Wzywanie Maryi jako Królowej Polski jest podkreśleniem Jej wyjątkowej roli w dziejach narodu polskiego.

3

W Europie dzieje się wiele

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W wydarzenia ważne dla Unii Europejskiej wpisał się niewątpliwie ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Zaistniał fakt nazwany przez niektórych „Donald bez ziemi” – wybory na przewodniczącego RE wygrywa ktoś, komu jego ojczysty kraj odmówił poparcia.

z Watykanu
4

Z Watykanu

Pomimo naszych niedoskonałości Pan Bóg sprawia, że możemy żyć wspaniałym przykazaniem miłości i stawać się narzędziami miłości Boga – powiedział Franciszek podczas audiencji generalnej 15 marca br. W swojej katechezie Ojciec Święty, opierając się na fragmencie z Listu do Rzymian (12, 9-13), poruszył kwestię realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego.

ks. Blachnicki w Sejmie RP
5

Wychowawca wolnych ludzi

Magdalena Kowalewska

W ramach obchodów 30. rocznicy śmierci twórcy Ruchu Światło-Życie w Sejmie odbyło się sympozjum poświęcone życiu ks. Franciszka Blachnickiego. Wręczono również statuetki Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, nawiązujące do programu odnowy moralnej narodu i społeczeństwa tego sługi Bożego.

dookoła świata
6-7

Dookoła świata

dookoła Polski
8-9

Dookoła Polski

temat numeru: Europa Christi
10-11

Europa Chrystusa

Anna Cichobłazińska

Zainicjowany przez ks. inf. Ireneusza Skubisia Ruch „Europa Christi” zaowocował pielgrzymką na Jasną Górę w intencji powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy i rychłej beatyfikacji sług Bożych Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana oraz międzynarodowym sympozjum na UKSW w Warszawie na temat wartości budujących zjednoczoną Europę

temat numeru: Europa Christi • przesłania polityków
12-13

Przesłania polityków

Więzień z czasów Mussoliniego, filozof, dziennikarz, ważny polityk. W latach 1945-53 premier i minister spraw zagranicznych Włoch.

temat numeru: Europa Christi
14-15

Chrześcijaństwo receptą na europejski kryzys

Artur Stelmasiak

Pielgrzymka na Jasną Górę, list do papieża Franciszka, prezentacja polskim biskupom idei odrodzonej Europy, konferencja naukowa, list do katolików – to tylko część inicjatyw, które zostały podjęte przez Ruch „Europa Christi”, którego promotorem jest ks. inf. Ireneusz Skubiś. Główne cele ruchu to odbudowanie chrześcijańskich korzeni Starego Kontynentu oraz modlitwa o rychłą beatyfikację ojców zjednoczenia Europy

Komisja Maryjna KEP
16-17

Drogę wyznacza Maryja

Rozmawia ks. Marek Łuczak

O zadaniach stojących przed Komisją Maryjną Konferencji Episkopatu Polski, o roli Matki Bożej w polskim katolicyzmie i o zadaniach, które indywidualnie stoją przed każdym wyznawcą Chrystusa – z abp. Wacławem Depo, przewodniczącym Komisji Maryjnej, rozmawia ks. Marek Łuczak

Ambasadorzy Matki Bożej

Ks. Marek Łuczak

Episkopat Polski reaktywował Komisję Maryjną, której przewodniczącym został abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Jej zadaniem jest koordynowanie wszelkich działań w Polsce związanych z kultem Matki Bożej

25-lecie reformy administracyjnej Kościoła w Polsce
18-19

Bliżej wiernych

Ks. Łukasz Jaksik

Reforma administracyjna Kościoła w Polsce była osobistą troską Jana Pawła II. Mija właśnie 25 lat od wprowadzenia zmian, które miały unowocześnić polskie duszpasterstwo i pomóc w ewangelizacji

XXIII Targi Wydawców Katolickich
20-21

Święto dobrej książki i nie tylko

Z ks. Romanem Szpakowskim SDB – prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – rozmawia Grzegorz Polak

W dniach 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się XXIII Targi Wydawców Katolickich. Swoje książki prezentować będzie ponad 150 wydawców. Popularne „Święto Dobrej Książki” wpisuje się w realizację hasła bieżącego roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”.

Polska Grupa Zbrojeniowa
22

Polska zbrojeniówka gra z największymi

Kolejne trzy strategiczne porozumienia z partnerami zagranicznymi podpisał w tym roku narodowy koncern obronny Polska Grupa Zbrojeniowa. To wypełnienie podstawowych założeń zapisanych w strategii Grupy PGZ oraz przygotowanie do realizacji kluczowych programów modernizacyjnych

film • „Wyklęty"
24-25

Daję się prowadzić

Rozmawia Agnieszka Porzezińska

Historia opowiedziana w filmie „Wyklęty” osnuta jest wokół życia ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka „Lalka”. Przez jego dramat osamotnienia i ukrywania się przez lata reżyser ukazuje historię żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wydarzenia pokazane w filmie faktycznie miały miejsce

Międzynarodowy Dzień Teatru • 27 marca
26-27

Teatr w świecie wartości

Marian Florek

Czy potencjał wolności artystycznej jest ograniczony? Czy teatr może bawić, uwrażliwiać, burzyć święty spokój, pobudzać do refleksji, agitować, pomagać człowiekowi stać się lepszym, prowokować, a nawet gorszyć itd? Może. To wszystko i więcej mogą czynić zarówno teatr, jak i ludzka wolna wola naturalnie sprzęgnięta z wolnością artystyczną.

rekolekcje z kard. Wyszyńskim
28

Synteza programu Społecznej Krucjaty Miłości zawarta jest w 10 punktach
tzw. ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

28

ABC Prymasa Tysiąclecia (4)

Paweł Zuchniewicz

Ksiądz Prymas: „Proszę jej powiedzieć, że my i jej, i im wszystkim, i ich rodzinom życzymy jak najlepiej, po chrześcijańsku – bez nienawiści – tego wszystkiego, czego oni sami sobie życzą”.
Kapelan: „Niejednemu będzie przykro, wspomnienia rodzinne jednak są silne, ale cóż, oni nie mogą nic okazać”.

powrót do źródła
29

Włącz światło

Kl. Mateusz Golis

Czym rozjaśnić swoje życie? Co sprawia, że możemy realnie ocenić naszą relację z Bogiem? Czy jest ona taka, jakiej pragniemy?

cykl: odzyskać tożsamość przy Grobie Pana
30

Oszukani – i’m not a church

Ks. Krzysztof Pawlina

Jest taka noc, kiedy czuwając przy grobie Pana, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, którą toczy w nas rozpacz z nadzieją. Aktywność nie jest dobrym towarzyszem tej nocy. Chrześcijaństwo to jest tożsamość, a nie zajęcie.

wiara i życie
31

Dla nas i całego świata

Red.

O tym, kim jest Maryja w życiu abp. Salvatore Pennacchia, nuncjusza apostolskiego w Polsce, jakie znaczenie ma dla niego modlitwa różańcowa, a także jak dobrze i mądrze przeżyć czas Wielkiego Postu – możemy przeczytać w marcowym numerze miesięcznika formacyjnego „Różaniec”.

31

Co się wydarzyło u Brygidek?

Ks. Mariusz Rosik

Czeka na naszą pomoc

liturgia tygodnia
32-33

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 – krótsza perykopa)

Ślepota i przejrzenie

O. Dariusz Kowalczyk SJ

Słowa klucze dzisiejszej Liturgii Słowa to: światłość i ciemność, ślepota i przejrzenie (odzyskanie zdolności widzenia). Możemy sobie zrobić ćwiczenie. Zamknijmy oczy. Pomyślmy, że tak już pozostanie na zawsze. Może wówczas odczujemy mimowolny lęk. Ale także pragnienie, by jak najszybciej otworzyć oczy i znowu zacząć widzieć.

poradnik duszpasterski
34

Wezwanie codziennie aktualne

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Laicyzacja to socjologiczne pojęcie opisujące oderwanie się ludzi od wiary. Znaczy mniej więcej to samo co bezbożnictwo

felieton
35

O szczęśliwości naszej i przyszłych pokoleń

Jan Żaryn

W zeszłym roku Sejm RP i osobno Senat RP specjalnymi uchwałami zadedykowały rok 2017 Tadeuszowi Kościuszce. Nie był to przypadek; w połowie października 2017 r. minie 200 lat od śmierci Naczelnika w szwajcarskiej Solurze.

35

Warsztaty

rozmawiamy o środowisku
36-37

Łowiectwo to nie anachronizm

O polowaniu, drzewach, żubrach dla Europy i sposobach zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego kraju z min. Janem Szyszko rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Trzeba, aby Chrystus panował

Czesław Ryszka, pisarz i publicysta senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Akt nowej intronizacji ma pobudzić życie wiarą, wyprowadzić wielu wiernych w Polsce ze swoistego letargu.

38

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej
39

Ofensywa genderowców w Peru

pr

39

Papież jest za celibatem

pr

Nowości wprowadzane w Kościele przez papieża Franciszka nie ustają – stwierdził na początku komentarza w największym włoskim dzienniku „Corriere della Sera” nestor watykanistów Luigi Accattoli.

Gigantyczne pieniądze na aborcję

pr

„Ekumeniczni” święci

pr

Musiał wyjechać, bo grozili mu śmiercią

pr

Teoretycznie tak, w praktyce nie

pr

felietony
40

Siła mediów

Alina Czerniakowska

Wszyscy wiedzą, jak ogromną rolę odgrywają dziennikarze oraz media, coraz bardziej przenikające nasze codzienne życie. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że Internet jest jak woda, jak prąd – nie sposób bez niego żyć. Uważam, że to jest chorobliwa przesada, ale z pewnością trudno się ustrzec od wpływu jakichkolwiek mediów

40

Gdzie Jesteś?

Zdzisław Skotnicki

felietony
41

Kto płaci za Unię?

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

Każdy kraj członkowski wpłaca solidarnie do budżetu Unii 1 proc. dochodu narodowego brutto

okiem Polaka
42

Demokracja po berlińsku

Wojciech Kęder

W mediach, nie tylko polskich, nie stygną emocje po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, a komentatorzy różnej maści, najczęściej w zależności od tego, którą opcję reprezentują, albo mówią o porażce polskiego rządu, albo też o jego klęsce.

moim zdaniem
43

Pan Tusk i człowiek wewnętrzny

Witold Gadowski, dziennikarz

Polska należy do Europy – czy jednak ciągle jesteśmy realną częścią tego kontynentu, czy łączy nas z nim coś więcej niż geograficzne powinowactwo. Czy dzisiejsza „Europa” to obszar, na który nadal mają wpływ św. Tomasz z Akwinu, Błażej Pascal czy nawet Immanuel Kant? Czy nadal tętnią tu łaciński opis wartości i grecka filozofia? Czy jest to ciągle kontynent, gdzie trwają zwarcia chrześcijańskich myśli, a nad wszystkim górują cienie majestatycznych katedr?

43

Dziennikarce zabroniono nosić w pracy krzyżyk

RV

fakty i komentarze
44

Hańba Warszawy

Elżbieta Morawiec

Krzyż Chrystusowy jest wielkim znakiem Zbawiciela. Tego chyba w Polsce przypominać nie trzeba. Jest uniwersalnym, świętym znakiem zbawienia świata, zbawienia ludzkości. We współczesnych dziejach naszego kraju ma swoje miejsce szczególne.

rodzina • poradnik
46

Zostań dawcą!

Maria Paszyńska

Wielkimi krokami zbliża się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Coraz częściej nasuwają się pytania, które zwykle towarzyszą nam, gdy coś się kończy. Jak wykorzystałem dany mi czas? Czy pozwoliłem Bogu działać, zmienić coś w moim wnętrzu? Wielu z nas pomyśli pewnie, że oto przeminął kolejny Wielki Post i cóż, wstyd się przyznać nawet przed samym sobą, jak niewiele się zmieniło...

46

Modlitwa bardzo dziecięca...

Jarosław Kumor

Dwadzieścia jeden miesięcy to już wystarczający wiek, by się modlić. Przekonuję się o tym przed każdym posiłkiem, gdy nasza starsza córeczka puentuje modlitwę dosadnym „Amen” oraz gdy klękamy wszyscy wieczorem, a ona już nie może się doczekać, kiedy będzie wykrzykiwać słówka: „mój”, „stój”, „w nocy”, „ku pomocy”, „mego” i „wiecznego”.

z przymrużeniem oka
47

Prawda ponad wszystko

Andrzej W. Wodziński

ratunek dla poczętego życia
48-49

30 lat Duchowej Adopcji

Wiesława Grzeszczak-Kowalska

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego obchodzi 30-lecie swego istnienia. Warto wspomnieć, jakie były jego początki

Kochamy każde dziecko
50-51

Kochamy każde dziecko

Wśród tych bezbronnych, o których Kościół chce się troszczyć ze szczególną miłością, są również dzieci mające się narodzić.

52-53

Dwa podstawowe pytania

Oprac. dr Paweł Wosicki

Sprawa aborcji w rzeczywistości sprowadza się do dwóch fundamentalnych pytań, na które każdy z nas musi udzielić odpowiedzi

kultura
54

Rewolucja na okrągło

Witold Dudziński

54

Niemen niełatwy

wd

Podróż w czasie

wd

Czas misjonarza

wd

bliżej świata • Kurdystan
55

Kurdowie chcą niepodległości

Wojciech Dudkiewicz

Tego państwa jeszcze nie ma, ale może już wkrótce powstać. Kurdyjscy politycy zapowiadają referendum, które ma otworzyć drogę do powstania niepodległego Kurdystanu.

listy do „Niedzieli"
56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Katarzyna A.

56

O pechu

Chcą korespondować

różne
57

Muzyczne Dary

57-58

Kalendarium 26 III – 1 IV 2017

Ewa Aszkiewicz

Pyzy grzybowe

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Pyzy z pieczarkami to pyszna potrawa na obiad lub kolację. Posmakują każdemu koneserowi dobrej kuchni. Można je też przygotować z mięsem mielonym, my proponujemy postną wersję.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela częstochowska

Jubileusz metropolii częstochowskiej

Ks. Jacek Molka

W 1992 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, bullą papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” została ustanowiona nowa administracja Kościoła w Polsce, m.in. powstała metropolia i zarazem archidiecezja częstochowska, która 25 marca br. świętuje 25-lecie istnienia.

Szlachectwo zobowiązuje

Ks. Ireneusz Skubiś

Często my, częstochowianie, spotykamy się z sarkastycznym stwierdzeniem, że pochodzimy „z miasta świętego”, co powoduje w nas pewne zażenowanie.

Pielgrzymka czcicieli Krwi Chrystusa

S. Krystyna Kusak ASC

W marcu 2016 r. w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie miało miejsce powołanie pierwszych grup modlitewnych Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, które mogły powstać dzięki aprobacie proboszcza ks. prał. Sławomira Wojtyska.

Niedziela rzeszowska

„Oto idę”

Ks. Tomasz Nowak

Diecezja rzeszowska, tak jak cały Kościół, zawiera pierwiastek ludzki i boski. Z jednej strony mamy terytorium, podział administracyjny i instytucje.

Człowiek, który umył ręce

Arkadiusz Bednarczyk

Poncjusz Piłat, prokurator, czy – jak mówią Ewangelie – zarządca Judei, był postacią historyczną. Ponieważ to on wydał na śmierć Jezusa z Nazaretu, jego osoba od stuleci budzi zainteresowanie i kontrowersje, a braki w życiorysie – najsłynniejszego w historii prokuratora – przez wieki starano się wypełnić legendą.

Spalać się dla drugiego człowieka

Marian Salwik

Hasłem roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce są słowa „Idźcie i głoście”. Do jego wypełniania powołany jest każdy chrześcijanin – poprzez głoszenie Ewangelii i dawanie świadectwa wiary.

Niedziela sandomierska

Nowy etap w dziejach diecezji

Ks. Adam Stachowicz

W niedzielę 19 marca mogliśmy w każdej świątyni na zakończenie Mszy św. usłyszeć wiadomość, w której biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz informuje o rozpoczęciu 25 marca III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Świętokrzyski klasztor Pomnikiem Historii

Ks. Adam Stachowicz

Wielkie wyróżnienie spotkało klasztor na Świętym Krzyżu. Na uroczystości, która odbyła się 15 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, prezydent RP Andrzej Duda ogłosił listę 10 nowych miejsc na liście Pomnika Historii.

Droga, na której nie można się zatrzymać

Ks. Adam Stachowicz

O przygotowaniach i świętowaniu Wielkanocy z ks. Witoldem Szczurem oraz Małgorzatą i Piotrem Bikami z parafii Gawłuszowice rozmawia ks. Adam Stachowicz.

Niedziela świdnicka

Idźcie i głoście

Julia A. Lewandowska

„Idźcie i głoście” to hasło tegorocznej, 13. Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, która odbyła się pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca 17 marca 2017 r.

Bądź sługą cywilizacji życia

Bp Ignacy Dec

Gdy mówimy o naszym ludzkim życiu na ziemi, wyróżniamy w nim trzy okresy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Bardzo często wracamy do przeszłości, bo przeszłość jest zapamiętana, opowiadamy o tym, co przeżyliśmy, co słyszeliśmy i widzieliśmy.

Posługa kapłańska w ujęciu katolickim

Ks. Zbigniew Chromy

Liturgia byłaby niemożliwa bez wybranych do jej sprawowania ludzi. Wybranych przez Chrystusa. Każda z wielkich religii posiada grupę osób odpowiedzialnych za obrzędy i prawa religijne.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Jubileusz 25-lecia metropolii szczecińsko-kamieńskiej

Ks. Grzegorz Wejman

25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” wśród ośmiu polskich metropolii kreował również metropolię szczecińsko-kamieńską ze stolicą w Szczecinie jako największym miastem.

Święty Piotr Apostoł (nie)oficjalnym patronem miasta Międzyzdroje

x.TT

Radni międzyzdrojscy 26 stycznia br. podczas XXIX Sesji Rady Miasta podjęli Uchwałę Nr XXIX/287/17 w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym patronem miasta Międzyzdroje.

Kapłan Serca Niepokalanej Maryi

Ks. Grzegorz Wejman

11 marca 2017 r. przed północą zmarł ks. Jan Cichy. Ksiądz Kanonik urodził się 31 marca 1944 r. w Dietach na terenie Austrii (diecezja Linz).

Niedziela toruńska

Dla wspólnej refleksji

Oprac. Joanna Twardowska

W bieżących dniach diecezja toruńska świętuje jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się okolicznościowa publikacja pod redakcją dk. Waldemara Rozynkowskiego i ks. Pawła Borowskiego pt. „Jubileusz Diecezji Toruńskiej.

Rozświetlać wszystko światłem Jezusa

Helena Maniakowska

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu obchodził jubileusz 60 lat istnienia. Z tej okazji odbyła się sesja naukowa oraz modlono się na Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.

Z miłosierdziem po sąsiedzku

Ks. Bartosz Adamski

Obecne czasy charakteryzują się dużym tempem życia. Ludzie gonią za spełnianiem swoich codziennych obowiązków i często nie zauważają, że tuż obok nich mieszka ktoś wyjątkowy, od kogo bije tajemnicze światło miłości, radości i pokoju.

Niedziela wrocławska

Franciszek miał szczęście, a inne maluchy?

Krzysztof Kunert

Kilka dni temu Dolny Śląsk obiegała informacja o kilkugodzinnym Franciszku znalezionym we wrocławskim Oknie Życia. Franciszek miał szczęście. Trafi teraz do kochających rodziców, przed nim piękne życie.

Wielka szansa

Adrianna Sierocińska

Agata i Dawid Ruskowie są małżeństwem od 9 lat i rodzicami dwojga dzieci: 3-letniego Tomka i 1,5-rocznej Milenki. O pozytywnym podejściu do Wielkiego Postu, a także rodzinnym przeżywaniu tego czasu w rozmowie z Adrianną Sierocińską opowiada Agata Rusek.

Męskie Plutony Różańca

Lilianna Sicińska

Powstają we Wrocławiu i okolicach, gromadząc mężczyzn gotowych do walki o każdy dzień. Niczym zawodowi żołnierze codziennie podejmują walkę duchową. Ich skuteczną bronią jest różaniec.

Reklama

Najpopularniejsze

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Kościół

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Matka ofiarowująca

Wiara

Matka ofiarowująca

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim