Reklama

Niedziela 19/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Głosy w sprawie Ojczyzny

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

W czasie trwania w Polsce prezydenckiej kampanii wyborczej pojawiły się dwa wyjątkowo cenne białe kruki krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Z pewnością należą one do najważniejszych książek ostatniej dekady.

drogowskazy
3

Daj mi święty spokój...

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

To zdanie jest tak często powtarzane. Nawet zirytowana matka zwraca się w ten sposób do swojego dziecka, które o coś prosi. Dążymy do tzw. świętego spokoju, co jest w jakimś sensie zrozumiałe, każdy dzień dość ma przecież swojego utrapienia i udręki (por. Mt 6, 34). Czy jednak zwalnia nas to z logicznego myślenia na temat najbliższej i dalszej przyszłości, która nas czeka, ale może być pozbawiona naszego na nią wpływu?

z Watykanu
4

Z Watykanu

Do wspierania małżeństwa, opartego na wiernej miłości męża i żony, a zarazem zwalczania wszelkich nierówności między nimi zaapelował papież Franciszek podczas audiencji generalnej 29 kwietnia br. Zachęcił do głębokiej refleksji nad przyczynami spadku liczby małżeństw i podkreślił znaczenie świadectwa poszczególnych rodzin.

ze świata
5

Ze świata

z Jasnej Góry
6

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, rzecznik Jasnej Góry

z Polski
7

Z Polski

dookoła świata
8

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz Portal Fronda.pl

Wstępny bilans trzęsienia ziemi w Nepalu to 7,2 tys. zabitych i 14 tys. rannych. Dane nie są ostateczne, gdyż po katastrofie w kraju zapanował chaos, nad którym nie panują miejscowe władze. Śmierć mogło ponieść nawet 10 tys. osób. 3 mln ludzi potrzebuje żywności i lekarstw

Dachau • Kalisz
9

Martyrologium Duchowieństwa Polskiego

Wojciech Wichnowski

– Święci męczennicy są dla nas niedoścignionym wzorem wiary – powiedział abp Józef Kowalczyk w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 29 kwietnia br., w 70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau oraz w Dniu Martyrologium Duchowieństwa Polskiego.

Golgota polskiego duchowieństwa
10-11

Dachau – kapłańska Golgota

Ks. Marek Łuczak

Módlmy się, by to, co się tu zaczęło, nigdy w przyszłości nie miało już miejsca, ani na naszej polskiej ziemi, ani nigdzie na świecie – powiedział abp Stanisław Gądecki do uczestników Eucharystii sprawowanej 29 kwietnia 2015 r. na terenie b. obozu Dachau.

11

Jerzy Wojciewski – kapitan Wojska Polskiego

Wypowiedzi zebrał Artur Stelmasiak

Natalia Prajs – w obozie była dzieckiem

Wypowiedzi zebrał Artur Stelmasiak

Jerzy Trame – Polak mieszkający w Monachium

Wypowiedzi zebrał Artur Stelmasiak

Watykańska Pracownia Mozaiki
12-13

Mozaiki odzyskały dawny splendor

Z Paolem Di Buono – szefem watykańskiej Pracowni Mozaiki – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Zwiedzając największą świątynię chrześcijańskiego Rzymu, nie każdy zdaje sobie sprawę, że większość z ogromnych obrazów nad ołtarzami to wykonane w mozaice kopie słynnych malowideł z okresu renesansu i baroku.

w drodze do ŚDM
14-15

Jedyny GPS, który prowadzi do marzeń

Diana Golec

Papież Franciszek pobłogosławił akcję „Busem do marzeń” i jej uczestników.

temat numeru: zakaz spowiedzi furtkowej
16-19

O zamykaniu furtek przeszłości

Z bp. Andrzejem Siemieniewskim rozmawia Jolanta Marszałek

Na temat uzdrowień międzypokoleniowych na wzór św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego oraz tzw. spowiedzi furtkowej z bp. Andrzejem Siemieniewskim rozmawia Jolanta Marszałek

papieska książka Biblioteki „Niedzieli"
20-21

Przeczytać, by spotkać...

Ks. Łukasz Jaksik

„Człowiek, który zmienił świat”, „Boży człowiek”, „Papież, który pozostał człowiekiem”. Za pomocą m.in. takich słów próbowali nazwać wielkość Jana Pawła II uczestnicy promocji książki ks. Ireneusza Skubisia, wydanej w Bibliotece „Niedzieli”, pt. „Święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków”, zgromadzeni w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w pierwszą rocznicę kanonizacji Papieża Polaka.

ku czci św. Jana Pawła II
22

Najnowsze dzieła Sławomira Czarneckiego

Margita Kotas

Prawykonania Symfonii koncertującej „Bałtyckiej” i „Hymnu ku czci Świętego Jana Pawła II” Sławomira Czarneckiego zabrzmią w dniach 9 i 10 maja br. podczas XXIX Warszawskich Spotkań Muzycznych. Drugi z koncertów połączony będzie z promocją najnowszej płyty kompozytora, zawierającej utwory poświęcone św. Janowi Pawłowi II.

Papieska wystawa w Senacie RP

(buk)

W Senacie RP w kwietniu br. prezentowana była wystawa pt. „Jan Paweł II. Dar Polski dla świata”. Wystawę przygotował Uniwersytet Otwarty KUL we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół KUL, Urzędem Miasta Lublin oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor.

23

Papież z Białych Mórz

Tadeusz Szyma

Apostoł Bożego Miłosierdzia – pośród wielu określeń charakteryzujących skrótowo rozmaite rysy osobowości, pobożności i działalności św. Jana Pawła II właśnie to należy do najcelniejszych i najważniejszych

radosne 100 lat
24-25

Mała doktórka

Małgorzata Godzisz

S. Emilia Potoczna, imię zakonne: Bohdara, ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach, 5 marca 2015 r. skończyła 100 lat.

Wielka Nowenna Fatimska trwa
26

Potęga Domowego Kościoła

Krystyna Czuba

Sprawy małżeństwa i rodziny należą do najważniejszych. Stanowią o tym, jakie są narody i społeczeństwa, jaki jest nasz świat.

nasze polskie sprawy
27

Modlitwa o dobry wybór prezydenta

Zawierzyć Maryi

(akw)

W książce „Moc zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski” czytamy takie świadectwo: „W każdą pierwszą sobotę miesiąca na Jasnej Górze dzieją się nieprawdopodobne cuda! Pielgrzymi zawierzają swoje problemy Maryi Królowej Polski, a Ona odpowiada na ich prośby”...

Maria Okońska – 2. rocznica śmierci
28

Płomień wiary

Anna Krystyna Zyskowska

Dnia 6 maja 2015 r. mija druga rocznica śmierci Marii Okońskiej, założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Z osobistych wspomnień Marii dowiadujemy się, że Matka Boża była dla niej drogą do Jezusa.

29-30

Do instytutów świeckich w Polsce

Maria Okońska

List Marii Okońskiej do Instytutów Świeckich w Polsce został napisany w październiku 2012 r. podczas obrad Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Częstochowie, które miały miejsce w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

90. urodziny o. Jana Nalaskowskiego OSPPE

Anna Janowska

Kapłaństwo to przewspaniały dar Boży, ludzkim językiem niewypowiedziany – mówił o. Jan Nalaskowski, paulin, przed czterema laty, podczas uroczystego jubileuszu 55-lecia swojego kapłaństwa.

wiara i życie
31

Nasi biskupi misyjni

Grzegorz Polak

Spośród 150 członków Episkopatu Polski czterech pracowało aktywnie na misjach.

Chóry niebieskie

Ks. Mariusz Rosik

Thomas Day jest autorem książki „Dlaczego katolicy nie potrafią śpiewać” („Why Catholics Can’t Sing”). Szukając odpowiedzi na tytułowe pytanie, dochodzi do prostego wniosku: uczyniliśmy naszą religię nudną!

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

liturgia tygodnia
32-33

Przykazanie Miłości

Upodobnienie przez miłość

Abp Wacław Depo

poradnik duszpasterski
34

Aniele Boży, stróżu…

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Jedną z pierwszych modlitw, o ile nie pierwszą, której mnie w dzieciństwie nauczono, była modlitwa do Anioła Stróża. Myślę, że to nie tylko moje doświadczenie. Tak uczono wszystkie dzieci. Dziś – takie odnoszę wrażenie – o aniołach trochę zapomnieliśmy. Mniej jest ich w wystrojach nowych kościołów i już tylko niektóre dzieci umieją tę modlitwę. Czasem jednak aniołowie o „swoje” potrafią się upomnieć. Opowiem na własnym przykładzie.

felieton
35

Tutaj chodzi o serce teologii

Grzegorz Górny

Przed październikową sesją synodu biskupów na temat rodziny nie milknie ostra dyskusja w Kościele katolickim.

O poszanowaniu kobiet

Marian Salwik

Długo zastanawiałem się, co napisać lub do jakiego tekstu sięgnąć, by nie narazić się dzisiaj na zarzut naruszenia ciszy wyborczej. Sięgnąłem do „Zapisków więziennych” sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

naród • państwo • władza
36-37

Konstytucja: respekt i potrzeba zmian

Kazimierz M. Ujazdowski

Pomimo wprowadzenia po 1989 r. ustroju demokratycznego wydaje się, że polskie elity rządzące wciąż boją się oddać część władzy bezpośrednio obywatelom. Instytucje takie jak referendum czy ludowa inicjatywa ustawodawcza są faktycznie nieczynne.

rozmawiamy o Rosji
38-39

Rosja – kraj o nieodgadnionej przeszłości

Z Anną Łabuszewską rozmawia Wiesława Lewandowska

O historii, znaczeniu i sposobach rosyjskiego świętowania Dnia Zwycięstwa z Anną Łabuszewską rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
40

Kto miesza w polityce

Czesław Ryszka, Pisarz i publicysta, senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Należy iść na wybory, aby głosując na człowieka sumienia, ocalić siebie oraz innych przed grożącą nam schizofrenią.

Nowe rozmaitości

(pr)

Janusz Palikot jeździł po Polsce i wskazywał, z kim chce zrobić porządek. W Rzeszowie zamierzał zrobić porządek z PSL-em, ale wyszło trochę inaczej: to wnerwieni chłopi z PSL-u zrobili porządek z Palikotem i jego ekipą.

z prasy zagranicznej
41

Apel o potwierdzenie niezmiennej nauki

(pr)

Ratunkiem Różaniec

(pr)

Recepta Watykanu

(pr)

Relacje niemiecko-rosyjskie ważne dla całego świata

(pr)

Nagrody dla przeciwników nauczania Kościoła

(pr)

Polacy • Żydzi
42-43

Willa życia

Mateusz Wyrwich

Na piwnicznej ścianie wypisane są nazwiska niczym inskrypcje w więziennej celi: pokolenia polskich Żydów – Aszerów, Grossów, Hirszfeldów, Keingsweinów, Kramsztyków, Tenenbaumów... Uratowanych przez małżeństwo Antoninę i Jana Żabińskich w czasie II wojny światowej przed niemieckimi zbrodniarzami, którzy bardziej cenili zwierzęta z ogrodu zoologicznego niż ludzi.

44

Sprawdzian mądrości narodu

Alina Czerniakowska

Te wybory prezydenckie będą sprawdzianem świadomości społecznej, mądrości narodu polskiego.

Majówka

Zdzisław Skotnicki

felietony
45

Lekceważenie Polski

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Od wielu lat Niemcy w swoim kraju nie chcą uznać Polaków za mniejszość narodową.

Amerykanie pilnie potrzebni

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r.

Kraje zachodnie nieraz wiją się jak węże, udając, że Ukraina nie stała się obiektem napaści ze strony Rosji.

rozmawiamy z jurorem konkursów pianistycznych
46-47

Lekcja muzyki profesora Jasińskiego

Z prof. Andrzejem Jasińskim rozmawia Anna Wyszyńska

Z prof. Andrzejem Jasińskim – pianistą, długoletnim pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach i jurorem konkursów pianistycznych rozmawia Anna Wyszyńska

rodzina • poradnik
48

Równowaga

Michał Piekara

Każdy z nas mierzy się nieustannie z koniecznością zachowania równowagi między pracą a udziałem w życiu małżeńskim i rodzinnym. Dopóki nie opanujesz umiejętności wprawnego poruszania się między pracą i swoją rodziną – ucierpi albo jedno, albo drugie. Choć doświadczenie nie pozostawia złudzeń – dużo łatwiej jest nam poświęcać rodzinę niż własne plany zawodowe i osobiste ambicje.

Szachowy Turniej Duchowieństwa

O. Grzegorz Wiejak OFMConv

Obecnie przeżywamy w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia pojawiła się ciekawa inicjatywa. W Zamościu zorganizowaliśmy Otwarty Turniej Duchowieństwa w Szachach Szybkich. O błogosławieństwo poprosiliśmy bp. Mariana Rojka.

babcie i dziadkowie w rodzinie
49

Seniorzy...

Ks. Zbigniew Kapłański, katecheta i rekolekcjonista

Święty Jan Paweł II już na początku swego pontyfikatu powiedział: „Na osoby najstarsze powinniśmy patrzeć z szacunkiem. To im przecież rodziny zawdzięczają własną egzystencję, wychowanie, utrzymanie, a to wszystko często dokonywane było za cenę ciężkiej pracy i wielu cierpień. Osoby te nie mogą być traktowane, jak gdyby teraz uważało się je za niepotrzebne. Nawet jeśli czasem brakuje im sił do wykonywania najprostszych czynności...”.

Niedziela Młodych
50-53

Puzzle z owocem (3)

Jak blisko Jezusa żyjesz? Na ile pozwalasz się prowadzić Duchowi Świętemu? Zastanawiasz się czasem, skąd u Ciebie tyle cierpliwości albo pokoju? A może przeciwnie...

Pielgrzymka trwa, czyli co po 79. Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę

Ks. Rafał Grzesiak, Częstochowski duszpasterz akademicki

Powiedzieli

literatura
54

O nieznanych listach matki Sienkiewicza

Zbigniew Miszczak

Muzeum w Oblęgorku posiada dwa listy Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej (1820-73) do siostry Aleksandry Dmochowskiej: jeden z 12 czerwca 1872 r., drugi niedatowany – według moich ustaleń, z roku 1873, sprzed marca.

kultura
55

Tajemnica Hammershøia

O. Michał Legan OSPPE

Vilhelm Hammershø i, duński malarz, nie wiedział, że swoim talentem i twórczością przysłuży się królestwu Bożemu.

listy do „Niedzieli"
56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Chcą korespondować

Rak duszy

różne
57

Kalendarium 10-16 V 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne Dary

III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

(Red.)

58-67

Sałatka „Cezar”

Opracowała: Jolanta Marszałek

Sałatka jest wyśmienitym daniem prawie na każdą okazję – i na przyjęcie gości, i jako drugie śniadanie w pracy. Łatwą i szybką w przygotowaniu sałatkę poleca p. Maria Błaszczyk z Szarlejki k. Częstochowy, która prowadzi warsztaty kulinarne.

Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą

BPJG

Całodniowe spotkanie rekolekcyjne poprowadził 29 kwietnia na Jasnej Górze o. John Bashobora, katolicki charyzmatyczny kapłan z Ugandy. Rekolekcje skupiły się na temacie „Maryja Oblubienica Ducha Świętego”. Uczestniczyło w nich 1200 osób – zainteresowanych było znacznie więcej, jednak liczba miejsc była ograniczona.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Po zdrowie do św. Wendelina – odpust w Rudzicy

Monika Jaworska

Rokrocznie 25 kwietnia do kaplicy św. Wendelina w Rudzicy docierają pielgrzymi, by tam modlić się o łaskę zdrowia i o urodzaje.

Księga zaspokajająca głód

Monika Jaworska

Tydzień Biblijny już za nami, ale to nie oznacza, że Biblia ma być odłożona na półkę. Tydzień Biblijny miał być zachętą do stałego czytania Pisma Świętego, co podkreślali kapłani naszej diecezji.

Wezwani do naśladowania Jezusa i św. Jana Pawła II

Mariusz Rzymek

On był, jest i pozostanie dla nas wzorem, nauczycielem i dobrym pasterzem, który wskazywał gdzie jest cel naszego życia i jak przeżyć doczesność, by uczynić ją służbą Bogu i bliźnim – powiedział ks. Stanisław Binda z parafii św. Barbary w Strumieniu do przedstawicieli służb ratowniczych zgromadzonych na Groniu Jana Pawła II.

Niedziela kielecka

Papież Franciszek w Izraelu

Agnieszka Dziarmaga

Po raz pierwszy na Kielecczyźnie gościła ambasador Izraela – Anna Azari. 17 kwietnia Pani Ambasador w dawnej synagodze w Chmielniku przekształconej w nowoczesny ośrodek muzealny otworzyła wystawę fotograficzną „Wizyta Papieża Franciszka w Izraelu”.

Królowej Anielskiej śpiewajmy

A. D.

Matka Boża odgrywała i odgrywa ważną rolę w ludowej religijności. Szczególną, pięknie wyrażaną cześć oddajemy Matce Bożej w maju, w miesiącu, w którym obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt maryjnych – Matki Bożej Królowej Polski oraz gdy ożywają charakterystyczne dla polskiego pejzażu kapliczki.

Skarb skalbmierskiej kolegiaty

Katarzyna Dobrowolska

Okazała skalbmierska kolegiata św. Jana Chrzciciela – to jedno z bardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie świętokrzyskich zabytków architektury sakralnej.

Niedziela małopolska

Na tropie św. Stanisława

Agnieszka Konik-Korn

Co powiedzieć o świętości osoby, która żyła niemal tysiąc lat temu? Nie mamy zdjęć ani nagrań. Pozostało jednak świadectwo, które do dziś z mocą porusza ludzkie serca. Św. Stanisław nie przez przypadek został patronem naszej Ojczyzny. A jak w praktyce wygląda dziś jego kult?

Doświadczenie ekstremalne

O schizofrenii i duchowości z dr. Piotrem Błądzińskim, specjalistą psychiatrą z Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie rozmawia Małgorzata Cichoń

Pół wieku po koronacji

Oprac. S. Renata Gąsior/A. K.-K.

Przed 50 laty, 9 maja 1965 r. w piękną, słoneczną niedzielę w trakcie dorocznych uroczystości ku czci św. Stanisława abp Karol Wojtyła koronował obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników z kościoła św. Jana (sióstr prezentek).

Niedziela lubelska

Zawsze z nami

Urszula Buglewicz

Pierwsza rocznica kanonizacji Jana Pawła II stała się okazją do wielkiego dziękczynienia Bogu za świętego Papieża Polaka. Z tej okazji w naszych parafiach odbyły się uroczyste Liturgie oraz liczne wydarzenia artystyczne. Jednym z nich był koncert pt. „Zawsze z nami”.

Bądźmy apostołami Bożego Miłosierdzia

Halina Bartosiak

W pięknej scenerii Góry św. Anny odbyły się rekolekcje o Miłosierdziu Bożym, zorganizowane z inicjatywy o. Józefa Koszarnego z Lubartowa. Słowo Boże głosił ks. Mariusz Bernyś z Warszawy

Życie zakonne – bezcenny skarb

Urszula Buglewicz

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego Konferencja Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich zorganizowała w Lublinie sympozjum nt. „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”

Niedziela legnicka

Zaproszenie na Kongres Rodzin

+ Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki

W naszej diecezji przez różne dzieła cały czas rozwijamy działalność duszpasterstwa rodzin. Jednym z nich jest 3. Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej, który odbędzie się w sobotę 16 maja 2015 r. w naszym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie.

Włączeni w poczet duchowieństwa

Monika Łukaszów

Sześciu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej z rąk biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego przyjęło w sobotę 25 kwietnia święcenia diakonatu

Niesakramentalni w Kościele

Ks. Waldemar Wesołowski

W parafii pw. św. Józefa w Legnicy odbyło się wyjątkowe spotkanie. Na wspólną modlitwę i godzinę świadectw przybyło kilkadziesiąt osób. Były wśród nich pary żyjące w związkach niesakramentalnych, ich przyjaciele oraz znajomi i inni zainteresowani tematem „Miejsce par niesakramentalnych w Kościele”

Niedziela świdnicka

Dzielić się radością życia wiarą

Julia A. Lewandowska

O potrzebie ewangelizacji w świecie współczesnym z biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej Adamem Bałabuchem, przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Julia A. Lewandowska.

II Forum Ewangelizacyjne Diecezji Świdnickiej

Marek Zygmunt

Już po raz drugi Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej zorganizował Forum Ewangelizacyjne Diecezji Świdnickiej. W tym roku przebiegało ono pod hasłem „Jedność w różnorodności – moc w ewangelizacji”.

Troska o wzrost królestwa Bożego (1)

Bp Ignacy Dec

Chrystus w obrazach zaczerpniętym ze świata rolniczego tłumaczy nam prawdę o wzroście królestwa Bożego o wzroście życia nadprzyrodzonego w człowieku. To wzrastanie realizuje się w dwóch wymiarach.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Wprowadzenie relikwii do kościoła w Szczecinie-Krzekowie

Ks. Marcin Miczkuła

25 kwietnia byliśmy uczestnikami niecodziennej uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionych męczenników ks. Jerzego oraz Karoliny do kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Szczecinie-Krzekowie.

Jeśli echo ich głosów umilknie – zginiemy

Dominik Cywiński

19 kwietnia na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu Ravensbrück odbyły się główne uroczystości upamiętniające oswobodzenie obozu. Polacy stawili się w obozie najwcześniej i najliczniej, w liczbie ok. 400 osób.

70 lat polskiego Szczecina

Przemysław Fenrych

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od momentu, gdy Szczecin znalazł się w polskich granicach. Taki prezent od Stalina, który zabrał nam Lwów i Wilno, a dał Szczecin, zaznaczając, że będzie on polski, dopóki jemu się tak będzie podobało.

Niedziela toruńska

Obchodziło go wszystko, co polskie

Tomasz Strużanowski

6 kwietnia w toruńskim Muzeum Etnograficznym odbyło się otwarcie kolejnej wystawy Barbary Wachowicz. W minionych latach ta znana autorka książek, wystaw, spektakli, programów telewizyjnych i radiowych przybliżyła publiczności postacie wielkich Polaków.

Mistrzostwa Służby Liturgicznej

Ks. Tomasz Jankowski

Najlepsze piłkarsko reprezentacje służby liturgicznej 11 kwietnia przyjechały rywalizować na toruńskich parkietach w finałach diecezjalnych w piłce nożnej halowej.

Jak w Toruniu żegnano marszałka

Marek Prabucki

Przywódca państwa polskiego, do którego odrodzenia w 1918 r. i ocalenia 2 lata później przyczynił się w ogromnej mierze, zmarł 12 maja 1935 r. Nazajutrz biskup chełmiński Stanisław W. Okoniewski zarządził, aby w kościołach odprawiono nabożeństwa żałobne, a do dnia pogrzebu codziennie w południe uderzano w dzwony

Niedziela wrocławska

Fenomen pionierów

Krzysztof Kunert

Granice Polski zostały przesunięte głęboko na zachód, równolegle na Ziemiach Zachodnich i Północnych rozpoczął się jeden z największych ruchów migracyjnych w nowożytnej Europie – napływu ludności polskiej i deportacji ludności niemieckiej.

Kronika dni oblężenia Wrocławia

Jerzy Domowicz

Wrocławska parafia św. Maurycego ma szczęście do dobrych duszpasterzy, zarówno przed wojną, jak i po 1945 r. Najbardziej znanym z nich jest ks. Paul Peikert, proboszcz w latach 1932-1946, dzięki któremu powstał dziennik „Kronika dni oblężenia Wrocławia 22 stycznia – 6 maja 1945”

Spartakiada

Lilianna Sicińska

W sobotę 25 kwietnia Henryków można było nazwać stolicą dolnośląskiego sportu. Dawny cysterski klasztor otoczony malowniczym parkiem gościł ponad 300 młodych ludzi, którzy przybyli na IX Spartakiadę Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar Księdza Arcybiskupa.

Kresowe Madonny

Anna Buchar

Po zakończeniu II wojny światowej, w czasie przemieszczania się z dawnych Kresów Wschodnich na prastare ziemie piastowskie nad Odrą, zabierano z zamykanych kościołów cenne skarby – łaskami słynące obrazy Najświętszej Maryi Panny.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Majówka, Noc Muzeów i jubileusz

Kamil Krasowski

W długi majowy weekend od 1 do 3 maja w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie dla zwiedzających zostały przygotowane ciekawe atrakcje.

Solfa z naszego regionu

Ks. Adrian Put

Odkrywając dzieje naszych ziem przez pryzmat wielkich postaci, zauważamy, że znad Środkowego Nadodrza pochodziło wielu znanych i cenionych uczonych i odkrywców. Do grona największych zalicza się zapewne i on – Joannes Benedicti de Trebul, znany bardziej jako Jan Benedykt Solfa

Dni krzyżowe

Kamil Krasowski

W tym tygodniu w Polsce, przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, przypadają dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo na roli, czyli tzw. dni krzyżowe. W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku modlitwy te odbywają się już blisko 30 lat. Odbędą się także w tym roku

Reklama

Najpopularniejsze

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Matka ofiarowująca

Wiara

Matka ofiarowująca

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Kościół

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...