Reklama

Niedziela 27/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Na frontach III Wojny Światowej

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Szalejąca islamizacja zmienia oblicze świata. Półksiężycem chce zastąpić Krzyż nie tylko w Ameryce, Afryce czy Azji, ale również w Europie, wyrastającej przecież z chrześcijańskich korzeni.

In vitro – przyzwolenie na aborcję

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Cel nie uświęca środków. To ważne stwierdzenie w teologii moralnej. Nie można usprawiedliwić złego działania, za pomocą którego można osiągnąć dobry cel. Niestety, w polityce często stosowano takie zabiegi – niejednokrotnie uciekano się do podstępu i okrucieństwa, by osiągnąć sukces.

z Watykanu
4

Z Watykanu

Do postrzegania spojrzeniem Boga dramatu rodzin rozbitych zachęcił Ojciec Święty podczas audiencji generalnej 24 czerwca br. w Watykanie. Podkreślił, że najgłębsze konsekwencje tego rozbicia oraz niewierności ojca i matki spadają na dzieci.

ze świata
5

Ze świata

Papież Franciszek pobłogosławił 24 czerwca br. ołtarz „Dar Miłości i Pokoju”, przeznaczony dla bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

dookoła świata
6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz portal Fronda.pl

W latach 2006-12 Amerykanie podsłuchiwali kolejnych prezydentów Francji: Jacques’a Chiraca, Nicolasa Sarkozy’ego i François Hollande’a, a także francuskich ministrów i ambasadora Francji w USA.

z ostatniej chwili
7

Zagrali in vitro

Wojciech Duda-Dudkiewicz

Rządzący, gdy uchwalali ustawę o in vitro, nie kierowali się dobrem małżeństw, które mają kłopoty z poczęciem dzieci. Zadecydowała kalkulacja polityczna, zbliżające się wybory parlamentarne

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

W dniach 23-24 czerwca br. odbywała się 5. Pielgrzymka Narodowa Węgrów. Obecni byli: kard. Péter Erdő – prymas Węgier, arcybiskup ostrzyhomsko-budapeszteński i konfrater Zakonu Paulinów; László Kövér – marszałek węgierskiego parlamentu; Soltész Miklós – poseł do parlamentu; bp József Tamás z Siedmiogrodu; bp János Székely – biskup pomocniczy archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej.

z Polski
9

Z Polski

przed papieską pielgrzymką • 5-13 lipca 2015 r.: Ekwador, Boliwia, Paragwaj
10-11

Powrót na koniec świata

Z bp. Krzysztofem Białasikiem – ordynariuszem diecezji Oruro – rozmawia ks. Marek Łuczak

O papieskiej pielgrzymce do Boliwii, oczekiwaniach z nią związanych i specyfice tamtejszego Kościoła z bp. Krzysztofem Białasikiem – ordynariuszem diecezji Oruro – rozmawia ks. Marek Łuczak.

temat numeru: III wojna światowa „w kawałkach" • Pomoc Kościołowi w Potrzebie
12-14

Nie zapominajmy o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie

Z ks. Andrzejem Halembą rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Z ks. Andrzejem Halembą – przedstawicielem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dla Bliskiego Wschodu – rozmawia Włodzimierz Rędzioch.

temat numeru: III wojna światowa „w kawałkach"
15

50 milionów szuka zakotwiczenia

Ks. Łukasz Jaksik

Ostatnimi osobami, które spotkały się z papieżem Franciszkiem przed jego odlotem z Turynu do Rzymu, byli uchodźcy. Następca św. Piotra spotkał się z grupą 20 osób ubiegających się o azyl, głównie Afrykańczyków.

raport • w stronę życia
16-18

Życiodajna ustawa

Artur Stelmasiak

Na początku lipca 2015 r. do Sejmu trafi projekt obywatelskiej ustawy zakazującej aborcji w Polsce. Życie nienarodzonych dzieci jest teraz w rękach parlamentarzystów

synod biskupów • Instrumentum laboris
19

Miłosierdzie w prawdzie

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Długo oczekiwany dokument, wyznaczający pole dyskusji październikowego synodu biskupów, którzy będą radzić na temat rodziny, jest gotowy. Zerwania z nauką Kościoła w nim nie ma, bo być nie mogło. Jest ciągłość, ale Kościół okazuje, że widzi wyzwania, które niesie ze sobą współczesność.

mówi dr Andrzej Margasiński
20

Czy wyspy szczęśliwości?

Z dr. Andrzejem Margasińskim rozmawia Anna Cichobłazińska

O dzieciach wychowywanych w związkach jednopłciowych

św. Maria Goretti
22-23

Dziewczynka, która przebaczyła swemu zabójcy

Marek Paweł Tomaszewski

W heroicznym świadectwie świętej z Ferriere na szczególną uwagę zasługuje fakt przebaczenia przez nią swemu zabójcy i pragnienie, aby spotkać go pewnego dnia w Raju.

Troki zapraszają
24-25

Patronka Litwy czeka

Karolina Narkiewicz, Tadeusz Wrona

Troki – dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, miasto otoczone jeziorami z historycznym zamkiem na wyspie – warte są odwiedzenia. Najcenniejszą relikwią tego miasta jest cudowny obraz Matki Bożej Trockiej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

polskie sanktuaria: Krasnobród
26-27

Tu ptaki śpiewają po polsku

Ks. Krzysztof Hawro

Kiedy 25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae populus” powołał do istnienia diecezję zamojsko-lubaczowską, kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie stał się głównym sanktuarium nowo powstałej diecezji.

w drodze na ołtarze
28-29

Sercanka

Małgorzata Cichoń

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją s. Klary Ludwiki Szczęsnej specjalna komisja powołana przez kard. Stanisława Dziwisza dokonała tzw. rekognicji, czyli potwierdzenia jej tożsamości oraz pobrania doczesnych szczątków na przyszłe relikwie.

Miała serce czujne na Bożą wolę

Mówi m. Agnieszka Kijowska – przełożona generalna sióstr sercanek:
We wspomnieniach sióstr, które osobiście znały m. Klarę Ludwikę Szczęsną, zapisała się ona jako osoba niezwykle ciepła, pełna szacunku do kapłanów i sióstr oraz dziewcząt i młodych kobiet, o które się troszczyła.

Apostolstwo Trzeźwości
30

Trzeźwi, bo zaangażowani

Katarzyna Woynarowska

– Nie piję dzięki Matce Bożej – mówi siwy pan, który dobrze gra na gitarze i pięknie śpiewa. Głównie o tym, jak wóda zniszczyła mu życie, i o żonie – kobiecie, która potrafiła czekać. Skomponował też pieśń o Matce Bożej, której – jak sam mówi – zawdzięcza nowe życie.

wiara i życie
31

Nowy numer „L’Osservatore Romano”

Dorota Swat

Prorok wśród swoich

Ks. Mariusz Rosik

W dużym amerykańskim mieście pewna protestancka parafia czekała na przybycie nowego pastora. Nabożeństwo było przygotowane perfekcyjnie. Rada parafialna czekała z naręczami kwiatów, a jej przedstawiciel powtarzał wyuczone słowa powitania. Parafia liczyła dziesięć tysięcy członków.

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

liturgia tygodnia
32-33

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 6, 1-6)

Moc w słabości się doskonali

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

W czytaniach mszalnych przewija się wątek sprzeciwu wobec Boga. Czytanie z Księgi Ezechiela, nawiązując do stanu duchowego mieszkańców Jerozolimy w początkach VI wieku przed Chrystusem, mówi, że, tak samo jak przodkowie, są ludem buntowników.

poradnik duszpasterski
34

Ziarno zawsze wyda plon

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Wielu może odnieść dziś wrażenie, że w starciu z potężnymi siłami anty-Ewangelii chrześcijanie stoją na straconej pozycji. To te siły próbują nas przekonać do tego, byśmy bezradnie rozłożyli ręce i zapomnieli, że jest nasz Bóg

felieton
35

Osobista odpowiedź na globalne problemy

Grzegorz Górny

Często mówi się dziś o zjawiskach, które są podobno nieuchronne, takich jak sekularyzacja, laicyzacja, zeświecczenie czy desakralizacja. Rozumie się przez to zanik sacrum, świadomości nadprzyrodzonej czy wymiaru duchowego w życiu człowieka.

Pielgrzymują do westfalskiej Częstochowy

Ks. Wiesław Wójcik TChr, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego www.ide.chrystusowcy.pl

W dniach 20-21 czerwca br. odbyły się doroczne uroczystości w niemieckim sanktuarium maryjnym w Neviges. Polaków i czcicieli Matki Najświętszej do „westfalskiej Częstochowy” zaprosili księża chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej).

rozmawiamy o Polsce
36-37

Stan półwolności

Z Wiktorem Świetlikiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O prawnych, mentalnych i polityczno-finansowych przyczynach niedostatku wolności słowa w Polsce z Wiktorem Świetlikiem rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Absolutna klęska etyki

Czesław Ryszka, pisarz i publicysta, Senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Ustawa w tej formie jest najgorszą, jaką można było sobie wyobrazić

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
39

Katolicy coraz wrażliwsi na ochronę środowiska

(pr)

Nie ma jeszcze decyzji w sprawie Medjugorie

(pr)

Nowi księża nad Sekwaną

(pr)

Na wyginięciu?

(pr)

200 lat do wyginięcia daje narodom zachodniej Europy protojerej Wsiewołod Czaplin – przewodniczący Synodalnego Wydziału ds. Stosunków Kościoła ze Społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego, jeśli nie powrócą one do chrześcijańskich korzeniI.

Bezprecedensowe życzenia

(pr)

Kara za wyznanie wiary?

(pr)

90 lat Polskiego Radia • Mijają lata, zostają piosenki
40-41

Historia ułożona z dźwięków

Mateusz Wyrwich

Są autorami kilku programów: „Mijają lata, zostają piosenki”, „Wspomnienia pisane dźwiękiem”, „Słodkie Radio Retro”. Również programów popularyzujących rodzimą twórczość muzyczną.

wakacyjny cykl „Niedzieli" • wyprawy na lato
42-43

Od Pagu do archipelagu Kornati

Witold Dudziński

Do odpoczynku w Chorwacji zachęca Dariusz Malejonek

felietony
44-45

Słuchać i słyszeć

Alina Czerniakowska

„Musimy słuchać i słyszeć, co mówią do nas ludzie. Politycy, którzy nie zrozumieją, że ich praca polega na służeniu, nigdy nie będą dobrymi politykami... Słuchać, słyszeć, rozumieć i wyciągać wnioski” – mówiła Beata Szydło na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Wakacje zacznij od...

Zdzisław Skotnicki

Wnuczek Pana Niedzieli, zdawszy wszystkie egzaminy, postanowił spędzić pierwszy tydzień wakacji z dziadkami. Niedzielowie, uprzedzeni o planach wnuczka, przygotowali sympatyczną ofertę wypoczynkową.

Szczyt bezradności

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zarówno amerykańskim, jak i unijnym politykom trudno rozszyfrować, czy nowy grecki rząd Aleksisa Tsiprasa blefuje, czy też przygotowuje się do strategicznej zmiany.

Władza niczego się nie nauczyła

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r.

Obóz władzy nie nauczył się niczego. Ludziom z tego obozu nawet do głowy nie przyjdzie, że jest coś takiego, jak odpowiedzialność za czyny i odpowiedzialność przed obywatelami za sprawowanie funkcji publicznych

polska spółdzielczość
46-47

SKOK-i są polskie

Ks. Ireneusz Skubiś

Szkoda, że w czasach transformacji, szczególnie po roku 1989, po częściowo wolnych wyborach, nie podjęto szerzej sprawy polskiej spółdzielczości

rodzina • poradnik
48

Ograniczenia

Michał Piekara

Wiele osób żyje w poczuciu zagubienia i bezsensu. Szuka swego miejsca w życiu, ma potrzebę, by ich życie miało jakiś konkretny cel. Myśl, że moje życie mogłoby nic nie znaczyć dla innych ludzi i dla świata, w którym żyję, jest zbyt bolesna, by ją zaakceptować.

rodzina poradnik
48

Od „Abecadła” do „Kopciuszka”

Anna Wyszyńska

Układy choreograficzne zainspirowane poezją dziecięcą oraz balet „Kopciuszek” Sergiusza Prokofiewa wypełniły program tegorocznego popisu Społecznego Ogniska Baletowego oraz Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie.

edukacja
49

Jaka przyszłość szkolnictwa

Ks. Krystian Gawron

Czy ideologia gender na stałe zagości w programach edukacyjnych państwczłonkowskich ONZ? Niestety, można mieć uzasadnione obawy, że na to się zanosi

Niedziela Młodych
50-53

Europejskie Forum Młodych

Agnieszka Chadzińska

Pierwsze Europejskie Forum Młodych miało miejsce w 2012 r. w Altötting. Dwa kolejne – Rio In Częstochowa oraz EFM 2014 – w Częstochowie. Wydarzenia skupiały się głównie w otoczeniu ogrodu częstochowskiego WSD, położonego w pobliżu Jasnej Góry.

ŚDM i „Torino for Young”

Łukasz Kaczyński

Obudź się! Możesz więcej!

Z o. Łukaszem Buksą OFM rozmawia Agnieszka Konik-Korn

Franciszkanin z pasją. Pisze piosenki, śpiewa, głosi rekolekcje. Kocha młodzież i chce do niej docierać z Dobrą Nowiną na różne sposoby. Dla młodych nauczył się jazdy na snowboardzie, by podczas zimowych rekolekcji RekoSKI głosić im Chrystusa. Aktualnie zaangażowany w akcję „Obudź się! Możesz więcej!", o której opowiada Czytelnikom „Niedzieli Młodych”

najnowsza książka Białego Kruka
54

Jana Pietrzaka „Śmiech i złość”

Joanna Szczerbińska

Wiadomo, że przysłowia są mądrością narodów, zaś stare przysłowie mówi, że śmiech to zdrowie. Jak w tym kontekście odbierać tytuł najnowszego – i największego – dzieła książkowego Jana Pietrzaka „Śmiech i złość”, zbioru mistrzowskich felietonów, wydanego staraniem Białego Kruka?

kultura
55

Ciemność uczy pragnienia światła

O. Michał Legan OSPPE, www.legan.paulini.pl

Pojechałem z grupą młodych ludzi do Kopalni Soli w Wieliczce i tam – wiele metrów pod ziemią – przewodniczka wprowadziła nas do pomieszczenia, w którym było zupełnie ciemno; nie palił się w nim nawet najmniejszy płomyczek. Doświadczenie krótkiego pobytu w takim miejscu jest straszne.

Jarosław Marek Rymkiewicz
56

Rymkiewicza zdziczały ogród

Milena Kindziuk

Poeta ma dojmujące poczucie przemijania, a także nadchodzącej śmierci. Tym, co ocala, jest dla niego poezja.

różne
57

Kalendarium 5-11 VII 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne Dary

XXI Wesele Wesel – doroczny zjazd niezwykłych rodzin

58

Zupa krem z zielonego groszku

Opracowała: Jolanta Marszałek

Aromatyczna zupa ze świeżych warzyw to wspaniały pomysł na letni obiad. Przepis pochodzi od p. Krystyny Szymonik z Częstochowy.

w auli „Niedzieli"
67

Wiersz stał się muzyką

Marian Florek

Poetycka alternatywa ks. Jana Twardowskiego: „A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką”, zacytowana w programie koncertu „Powiedzcie to dalej”, została przez Włodzimierza Krawczyńskiego i wykonawców z Teatru Poezji i Muzyki zaprezentowana w sposób nieoczekiwany.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela małopolska

W hołdzie świętemu Papieżowi

Fryderyk Warta

Wiele wzruszających chwil i wspomnień związanych z Ojcem Świętym przeżywali mieszkańcy Skawicy oraz liczni goście, w czasie obchodzonych tam 20 i 21 czerwca V Małopolskich Dni Jana Pawła II.

Jubileusz papieskiej parafii

Agnieszka Konik-Korn

Parafia pw. św. Piotra w Wadowicach obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia. O parafii i kościele, który konsekrował osobiście św. Jan Paweł II, z ks. prał. Tadeuszem Kasperkiem, proboszczem, rozmawia Agnieszka Konik-Korn.

Udowadniają mistrzowską klasę

Maria Fortuna-Sudor

Tegoroczna wiosna przyniosła Chórowi Mariańskiemu, działającemu przy parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, kolejne sukcesy. To efekt pracy i konsekwencji w działaniu całego zespołu oraz ich dyrygenta – dr. Jana Rybarskiego, który od lat jest cenionym organistą nie tylko w swej parafii.

Niedziela lubelska

Rekolekcje w drodze

Anna Gliwa

Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę to wyjątkowe wydarzenie, które abp Stanisław Budzik nazwał „niezwykłymi rekolekcjami w drodze, gdzie uzdrawiający trud wędrowania można połączyć z modlitwą”.

W parafii Serca Jezusa

Urszula Buglewicz

W lipcu 1920 r. bp Marian Leon Fulman poświęcił kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach. Spełniły się wówczas nadzieje mieszkańców Kraczewic i okolicznych miejscowości na własną świątynię i parafię.

U Matki Księżomierskiej

(buk)

Przy sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej już po raz dziewiąty odbył się Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”. Wzięło w nim udział ok. 300 wykonawców.

Niedziela legnicka

Święty w polkowickiej parafii

Ks. Piotr Nowosielski

Parafia pw. św. Michała Archanioła od soboty 20 czerwca cieszy się obecnością relikwii św. Jana Pawła II. Ich uroczysta intronizacja do kościoła pomocniczego pw. św. Barbary odbyła się z udziałem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, wieloletniego współpracownika papieża Jana Pawła II.

Tam, za górą, jest granica...

Feliks Rosik

W dniach 29 i 30 maja w Szklarskiej Porębie odbyła się uroczystość. Społeczność grodu pod Szrenicą uczciła 70. rocznicę objęcia ochroną granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie.

Śladami tajemnicy

Dorota Niedźwiecka

Gościem Nocy Kościołów w sanktuarium św. Jacka w Legnicy 20 czerwca był Grzegorz Górny z wykładem „Wielkie relikwie chrześcijaństwa: tajemnice Całunu Turyńskiego i poszukiwania świętego Graala”.

Niedziela przemyska

Św. Antoni patronem Przeworska

Bernardeta i Marek Wollek

Czas zaborów był tym szczególnym okresem, w którym Bóg pobudził do współpracy Polaków, powołując wiele osób do życia konsekrowanego i dając misję zakładania nowych wspólnot zakonnych.

Jarosławskie Niepokalanki

Siostry Niepokalanki

Czas zaborów był tym szczególnym okresem, w którym Bóg pobudził do współpracy Polaków, powołując wiele osób do życia konsekrowanego i dając misję zakładania nowych wspólnot zakonnych.

Wycieczka kajakowa ks. Karola Wojtyły

J.R.

W Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku do 26 lipca br. oglądać można wystawę fotograficzną na temat wycieczki kajakowej ks. Karola Wojtyły, którą odbył Sanem z Przemyśla do Leżajska w dniach 19-22 lipca 1958 r.

Niedziela rzeszowska

Genialny Plan Stwórcy

Ks. Grzegorz Zembroń MS

Już po raz 28. sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej będzie gościło młodzież nie tylko z całej Polski, lecz także z krajów sąsiednich. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 6-11 lipca.

Beresteczko

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Turystyka kresowa to wyprawa do korzeni polskiej historii. Romantyczne opisy miejsc, które wyszły spod piór Wincentego Pola czy Henryka Sienkiewicza – dziś trzeba zderzyć z brutalną spuścizną po latach sowieckiej okupacji.

Wątpiący Apostoł

Arkadiusz Bednarczyk

Jubileusze święceń kapłańskich uświadamiają nam raz jeszcze tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16).

Niedziela sandomierska

Wakacyjne wyjazdy ruszyły

Ks. Adam Stachowicz

Największego logistycznie przedsięwzięcia organizacyjnego z wypoczynkiem dzieci, młodzieży i dorosłych podjął się Ruch Światło-Życie. Sekcja młodzieżowo-dziecięca to dwa 15-dniowe turnusy, natomiast dla rodzin są przewidziane trzy.

Śladami kard. Kozłowieckiego

Ks. Marek Flis

Do Huty Komorowskiej dotrzeć możemy jadąc od strony Sandomierza w kierunku Rzeszowa, skręcając w Majdanie Królewskim w drogę obok kościoła na prawo. Tam już droga prosto zaprowadzi nas w malowniczy zakątek powiatu kolbuszowskiego, w gminie Majdan Królewski, czyli Huty Komorowskiej.

Za przykładem św. Filipa

Rozmawiała Anita Gietka

Rozmowa z ks. Czesławem Walą o pierwszym w Polsce, powstającym właśnie w Rudniku, domu dla głuchoniemych.

Niedziela sosnowiecka

Mężczyźni św. Józefa

Piotr Lorenc

Działają w Sosnowcu od półtora roku, ich wzorem jest ziemski opiekun Jezusa Chrystusa. Mężczyźni św. Józefa spotykają się regularnie raz w miesiącu w parafii Najświętszego Zbawiciela w Sosnowcu lub w salach Diecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji przy parafii Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

Złoty Ksiądz

Agnieszka Raczyńska-Lorek

21 czerwca o 11.30 w kościele św. Michała Archanioła w Łazach podczas uroczystej Eucharystii parafianie żegnali odchodzącego na emeryturę dziekana łazowskiego dekanatu św. Franciszka z Asyżu, kanonika gremialnego Kapituły Olkusko-Pilickiej, a nade wszystko swojego długoletniego proboszcza ks. kan. Leonarda Zagórskiego.

Siewierska świątynia – domem Boga

Agnieszka Raczyńska-Lorek

W niedzielę 21 czerwca bp Grzegorz Kaszak dokonał aktu konsekracji kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu – w 28 lat od erygowania parafii.

Niedziela świdnicka

Książęta Apostołów (2) – św. Paweł

Bp Ignacy Dec

Święty Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji ok. 8 roku po Chrystusie, w rodzinie żydowskiej, legitymującej się przynależnością do pokolenia Beniamina. Solidne wykształcenie młody Szaweł otrzymał w Jerozolimie u stóp Gamaliela, jednego z najwybitniejszych ówczesnych rabinów.

Dawać innym Jezusa

xdm

Dawać innym Jezusa Eucharystycznego to wielka łaska, bo dzięki Eucharystii nasz Pan i Zbawiciel może żyć i wzrastać w życiu Ludu Bożego – mówił do alumnów bp Adam Bałabuch.

Warsztaty dla wolontariuszy ŚDM w Bielawie

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Konferencja „Talihta kum”, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, spotkania w czterech sekcjach: muzycznej, medialnej, logistycznej i liturgicznej, wspólna zabawa i grill to program pierwszych warsztatów dla wolontariuszy ŚDM diecezji świdnickiej.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Zakopiańskie fatimskie skupienie

Ks. Robert Gołębiowski

Cały świat poprzez trwającą już Wielką Nowennę Fatimską przygotowuje się do setnej rocznicy objawień, które w 1917 r. Bóg poprzez miłość Matki Najświętszej przekazał trojgu portugalskim dzieciom, a one zafascynowały wszystkich przekazanym orędziem, które do tej pory stanowi istotne wyzwanie do realizacji dla całej ludzkości.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Siekierkach

Ks. Robert Gołębiowski

Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą, zapraszając nieustannie do urokliwie położonego na wzgórzu kościoła, w którym króluje obraz Matki Bożej.

Jestem narzędziem w rękach Boga (1)

Wspomnienia zebrała Joanna Ścigała, Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

W tym roku mija 28. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Szczecinie. Ojciec Święty odwiedził miasto podczas trzeciej pielgrzymki do Polski 11 czerwca 1987 r. W przygotowaniu szczecińskiej części pielgrzymki brał udział obecny proboszcz parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie ks. kan. Waldemar Michałowski.

Niedziela toruńska

Maryjo, weź mnie za rękę

Ks. Paweł Borowski

Uroczyste obchody ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczęły się 27 czerwca w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Wyruszyć w drogę

Mikołaj Wyrzykowski

Pielgrzymuje się Szlakiem św. Jakuba, aby zbliżyć się do Boga, odkupić swoje grzechy, wybłagać łaski. Wędruje się, bo życie chrześcijanina jest pielgrzymowaniem. Oprócz duchowego wymiaru szlak posiada także wymiar kulturalny, gdyż pielgrzymi poznają historię odwiedzanych miejsc, spotykają mieszkających tam ludzi.

Uroczystości w sanktuarium bł. Marii Karłowskiej

S. Flawia Paciorek CSDP

W liturgiczne wspomnienie bł. Marii Karłowskiej 6 czerwca w sanktuarium błogosławionej w Jabłonowie Pomorskim obchodzono 18. rocznicę beatyfikacji i 6-lecie opieki Matki Marii nad miastem.

Niedziela wrocławska

Parafialne festyny odkryte na nowo

Anna Buchar

Część z nich jest niewielka, skierowana wyłącznie do parafian, z występami dzieci do owych parafii przynależących. Część przeciwnie – tworzona z rozmachem, otwarta na szersze grupy, z występami zaproszonych artystów. Mowa o parafialnych festynach.

Zbawiciel i Jego towarzysze

Adrianna Sierocińska

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan pragnął założyć zgromadzenie, które dotrze z Ewangelią do wszystkich ludzi. Do dziś salwatorianie realizują jego pomysły.

Noce Kościołów 2015

Anna Buchar

Zakończyły się organizowane przez Radio Rodzina Noce Kościołów na Dolnym Śląsku. Blisko 300 wydarzeń w 32 miejscowościach, ponad 90 koncertów, 120 spotkań, odkrywane na nowo zabytki sakralne, po których oprowadzali przewodnicy. Kolejne spotkanie już za rok.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Jakubów – miejsce szczególne

Kamil Krasowski

28 czerwca w sanktuarium w Jakubowie odbyły się jubileuszowe uroczystości związane z 10. rocznicą otwarcia pierwszego w Polsce szlaku św. Jakuba Starszego Apostoła oraz sprowadzenia z Rzymu relikwii tego świętego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Paweł Socha.

Wierni sobie i kręgowi

Katarzyna Jaskólska

Kiedy pojechali do ośrodka Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu, ludzie robili sobie z nimi zdjęcia, bo nie mogli uwierzyć, że przez tyle czasu można być w jednym kręgu Domowego Kościoła. Ale takie są fakty – w Zielonej Górze spotyka się krąg, który w niezmienionym składzie trwa już 25 lat.

Robię to z pasją

Kamil Krasowski

Z ks. dr. hab. Robertem Kuflem, dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, rozmawia Kamil Krasowski.

Reklama

Najpopularniejsze

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Wiara to pewność bliskości Boga

Wiara

Wiara to pewność bliskości Boga

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...