Reklama

Niedziela 8/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Trzeba zdecydować się być świętym!

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Trzeba mieć wielką siłę, wypływającą z mocy Ducha Świętego, aby żyć tak, jak Bóg nakazuje, w dzisiejszym świecie, uciekającym od Boga.

drogowskazy
3

Dialog z użyciem gładkolufowej broni

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Wszyscy musimy raz jeszcze poważnie zastanowić się nad tym, co stanowi polską rację stanu. To nasze kopalnie, energetyka, gospodarka, to polska wieś, bezpieczeństwo zdrowotne i bytowe obywateli.

z Watykanu
4

Z Watykanu

ze świata
5

Ze świata

dookoła świata
6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”

Zawieszenie broni na Ukrainie nie jest przestrzegane. Porozumienie wynegocjowali w Mińsku przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Zgodnie ze spisanym po rosyjsku dokumentem, obie strony mają wstrzymać ogień, wycofać artylerię z rejonu walk i wypuścić jeńców.

z ostatniej chwili
7

Polska protestująca

Wojciech Dudkiewicz

Szykują się kolejne strajki i protesty. Oprócz górników, rolników i kolejarzy do protestów szykują się pracownicy innych grup zawodowych.

Nie chcieli słuchać

(not. wd)

Bez mostu

(wd)

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z racji Światowego Dnia Chorego 11 lutego na Jasnej Górze została odprawiona Msza św. za ludzi chorych i cierpiących, połączona z nabożeństwem lurdzkim. Jak co roku do sanktuarium przybyło wielu pielgrzymów dotkniętych cierpieniem, także osoby na wózkach inwalidzkich czy poruszające się o kulach.

z Polski
9

Z Polski

konsystorz
10-11

Czynnik ludzki i Boże plany

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Usunąć na margines czy włączyć? Taki wybór stawia przed Kościołem papież Franciszek. On jednoznacznie opowiada się za tą drugą opcją. Bo to jest Boża opcja.

11-12

Proboszcz kardynałem

Z kard. Soane Patita Paini Mafi rozmawia ks. Paweł Rytel-Andrianik

Mówi kard. Soane Patita Paini Mafi z Tonga – najmłodszy kardynał Kolegium Kardynalskiego, pochodzący z jednego z najbardziej oddalonych od Rzymu miejsc na świecie

Od Maryi do Józefa

Lidia Dudkiewicz

Ktoś powiedział ważne słowa, że na cmentarzach uczymy się żyć. A doświadczony chorobą nowotworową bp Edward Janiak wyznał niedawno, że tak naprawdę tylko ten potrafi żyć, kto radzi sobie z tajemnicą śmierci.

wyjątkowy wywiad dla „Niedzieli”
12-13

Wiara to najlepsze lekarstwo na każdą chorobę

Z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem rozmawia Lidia Dudkiewicz

O dojrzewaniu w chorobie nowotworowej z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem rozmawia Lidia Dudkiewicz

temat numeru: Wielki Post
14-16

Czas przestrajania na Boga

Ks. Marek Łuczak

Na naszych oczach dokonują się często prawdziwe cuda. Choć nie możemy wiedzieć, jak wygląda dialog między spowiednikiem a penitentem, dowiadujemy się czasem o jego skutkach: ateiści odzyskują wiarę, grzesznicy odwracają wzrok od zła.

40 dni Wielkiego Postu

Ks. prof. Maciej Ostrowski

Liczba 40 pojawia się wielokrotnie w Biblii. 40 dni padał deszcz, który spowodował 40-dniowy potop. Potop oczyścił świat ze zła. 40 lat wędrowali Izraelici przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Pedagogia Kościoła

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

W strukturze Wielkiego Postu, który tworzył się przez wiele wieków, potrafimy dzisiaj zauważyć trzy warstwy. Najstarszą jest warstwa chrzcielna, związana z przygotowaniem katechumenów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

17

Człowiek przeceniony

Ks. Krzysztof Pawlina

Kiedy próbujemy odnaleźć zagubiony przedmiot, zapalamy w domu wszystkie światła, niekiedy bierzemy do ręki latarkę i zabieramy się do szukania. Jak w naszym życiowym bałaganie odnaleźć siebie? Trzeba zapalić światło. Ukrzyżowany podpowiada nam nieśmiało: „kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia”. To jest dopiero światło!

podsumowanie • na progu Wielkiego Postu
18

Najlepsze źródło informacji

Katarzyna Cinzio

Podczas wizyty kolędowej – opowiadał nam ks. Wyporski – jak na dłoni widać też zmiany kulturowe i obyczajowe. Jak wielu parafian wyjechało z Polski. Jak w sytuacji rozłąki radzą sobie pozostawione w kraju – najczęściej – kobiety i dzieci.

ponad granicami
19

Troska o polskich emigrantów

(Red.)

W Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 6-8 lutego br. trwało spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

prawo Boże i prawo ludzkie
20-21

Kimże jest człowiek?

Bp Antoni P. Dydycz OFMConv

Wyjątkowo na czasie jest tego rodzaju pytanie. Staje się natarczywe, coraz bardziej i coraz mocniej porusza nasz umysł. Coraz boleśniej ukazuje naszą bezradność.

Rok Życia Konsekrowanego
22-23

Ludzie z krwi i kości

Z o. Januszem Sokiem CSsR rozmawia Janusz Pasik

O atrakcyjności życia zakonnego oraz o osobach konsekrowanych jako ludziach z krwi i kości z o. Januszem Sokiem CSsR – prowincjałem Redemptorystów i przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – rozmawia Janusz Pasik.

23

Codziennie Różaniec za Ukrainę

Redakcja „Niedzieli”

Fatima to sanktuarium prawdopodobnie najdalej w Europie oddalone od polskich granic. Jednocześnie jest ono chyba – obok Jasnej Góry – najbardziej związane z polskimi sprawami.

z Warszawy do Olsztyna
24

Teraz jestem Warmiakiem!

Milena Kindziuk

– Tak piękna tradycja, jaką ma archidiecezja warmińska, zasługuje na to, aby była kochana. Mam nadzieję, że będę do tego zdolny. Jestem już Warmiakiem! – mówi abp Józef Górzyński

śladami mieszkańców Warmii
25

Byli i są stąd

Witold Dudziński

Mieszkańcy Warmii mają kłopoty z tożsamością. Zawiła historia tych ziem odzwierciedla się w bogactwie i różnorodności kulturowej oraz religijnej tej części Polski. Kłopoty z identyfikacją, tożsamością bywają ciekawe dla badaczy, ale mogą się też stawać – i nieraz się stawały – powodem kłopotów całkiem realnych. Właśnie o nich mówi film dokumentalny Grzegorza Linkowskiego i Krzysztofa Ziemca pt. „...Bo jestem stąd”.

w drodze na ŚDM • Kraków 2016
26-27

Metrem na Światowe Dni Młodzieży

Diana Golec

Młodość i kreatywne podejście do życia – to wspólny mianownik 240 uczestników XII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. A różnice?

sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
28-29

Powtórnie narodzony w celi skazańców

Ks. Robert Grohs

W dniach 20-23 lutego br. na Jasnej Górze odbywa się 40. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego” biorą udział m.in.: bp Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu, oraz bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, a w sposób duchowy patronuje mu sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Testament Ks. Franciszka Blachnickiego

Ks. Franciszek Blachnicki

17.06.1986. Dzisiaj, w 44. rocznicę największego dnia mojego życia: dnia moich narodzin w celi skazańców na oddziale „BI” katowickiego więzienia – chciałbym ku chwale Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyznać z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów otrzymałem w swoim życiu cztery niezwykłe dary, które uważam według mojej obecnej zdolności rozeznania za największe.

list abp. Zygmunta Zimowskiego
30

List ze szpitala

+ Abp Zygmunt Zimowski

Za dar zdrowia, a także za modlitwę i życzliwość podziękował w specjalnym liście doświadczony w ostatnich miesiącach chorobą abp Zygmunt Zimowski, biskup senior diecezji radomskiej i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Oto jego słowa skierowane do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego.

wiara i życie
31

Duchowy catering – czy wystarcza?

Ks. Mariusz Rosik

Turyści wędrujący po norweskich górach i szukający niezapomnianych wrażeń pośród fiordów mogą się natknąć na niewielkie domki w stylu hytte, w których nie ma personelu. Chaty są otwarte, wyposażone w wodę i lodówkę z najbardziej potrzebnymi artykułami. Uczciwość nakazuje wrzucić nieco koron do skrzynki wystawionej przy wejściu.

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

liturgia tygodnia
32-33

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

O. Dariusz Kowalczyk SJ

W Biblii 40 to liczba symboliczna – symbol okresu przygotowania na wydarzenie zbawcze. Przez 40 dni padał deszcz potopu, po którym Bóg zawarł przymierze z Noem. Przez 40 lat naród wybrany wędrował po pustyni, by wejść do Ziemi Obiecanej. 40 dni przebywał na pustyni Jezus.

poradnik duszpasterski
34

Waga homilii

Ks. Paweł Rozpiątkowski

We wprowadzeniu napiszę najkrócej, jak mogę: Homilii trzeba słuchać, bo – mimo naszych kapłańskich, czyli ludzkich, ograniczeń – zawierają Bożą mądrość.

felieton
35

Jak zostałem kibicem Union Berlin

Grzegorz Polak

Kocham sport! – sam byłem piłkarzem, choć, niestety, bardzo krótko. Gdy ktoś zadzwoni do mnie w czasie ważnego meczu, musi się liczyć z tym, że nie spotka się z miłym przyjęciem. Jednak od dłuższego czasu przestałem się pasjonować niektórymi ulubionymi dyscyplinami sportu, zwłaszcza kolarstwem i biegami narciarskimi, świadom rozmiarów drążącego je dopingu.

rozmawiamy o Polsce
36-37

Kasowanie rolnictwa

Z Jerzym Chróścikowskim rozmawia Wiesława Lewandowska

O niepewnej przyszłości polskiej ziemi i niszczeniu rodzinnych gospodarstw z Jerzym Chróścikowskim rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Czas zamętu

Jan Maria Jackowski, Publicysta i pisarz, eseista, senator RP

Media niechętne Kościołowi wykorzystują każdą okazję, by rozmiękczać religię katolicką.

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
39

Publiczne wystawienie Całunu Turyńskiego

(pr)

Wyjątkowe wydarzenie

(pr)

Czy biskup umarł?

(pr)

Zwolennicy tradycji górą

(pr)

Poprawa sytuacji chrześcijan

(pr)

40

Apel oświęcimski w sprawie pigułki „dzień po”

(Red.)

Andrzej Duda prezydentem!

Zdzisław Skotnicki

Mama Pana Niedzieli po obraniu ze skórek jarzyn ugotowanych na sałatkę – przez żonę Niedzieli – mogła odpocząć. Poszła do pokoju i włączyła telewizor – akurat w momencie rozpoczęcia konwencji wyborczej Andrzeja Dudy. Zawołała syna, aby obejrzał fantastyczne przemówienie człowieka aspirującego do objęcia funkcji prezydenta Polski.

felietony
41

Bez Jałty

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Czy przypominanie przez 30 minut na forum PE o tym, jak 50 lat temu premier Wielkiej Brytanii, prezydent USA i przywódca Związku Sowieckiego przy stoliku podzielili nie tylko Niemcy, ale i Europę, ma wyłącznie aspekt historyczny?

Chcesz pokoju, szykuj się do wojny

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r.

Eksperci twierdzą, że Kreml będzie kontynuował imperialne działania.

21 lutego • Dzień Języka Ojczystego
42-43

Uczy Polaków i Brytyjczyków języka polskiego

Z Katarzyną Władyką rozmawia Maria Fortuna-Sudor

Z Katarzyną Władyką o roli języka ojczystego na emigracji i o przyczynach, dla których obcokrajowcy interesują się językiem polskim, rozmawia Maria Fortuna-Sudor

rodzina: najwspanialszy wynalazek Boga
44-47

Małżeństwo między reprodukcją a prokreacją

Ks. Paweł Bortkiewicz TChr

Reprodukcja in vitro jako pomysł na pokonanie autentycznego i niekwestionowanego dramatu cierpienia małżeństw niepłodnych budzi wiele emocji. Powiedziano w tej dyskusji już wszystko. Na dodatek wiele argumentów krytycznych zyskało brutalne potwierdzenie w faktach.

Nie tylko dla katolików

Agnieszka Konik-Korn

Naprotechnologia jest obecna w Polsce od ok. 6 lat. To krótko, by przedstawiać dziś konkretne statystyki i liczby małżeństw, które wyszły z niepłodności. To jednak wystarczająco długo, by można było mówić, że ta metoda przynosi owoce.

Świadectwa

Wysłuchała Agnieszka Konik-Korn

Zainteresowaliśmy się z mężem naprotechnologią dość dawno temu, kiedy dopiero kilku lekarzy w Polsce zajmowało się tą metodą. Zaszłam w ciążę zaraz po ślubie, jednak poroniłam w 12. tygodniu. Potem przez niemal 5 lat nie mogliśmy począć dziecka.

rodzina • poradnik
48

Coś dla duszy, coś dla ciała

Joanna Operacz

Nieraz się zdarza, że odkrywamy po latach badań i doświadczeń rzeczy, które Pan Bóg powiedział nam już dawno. Tak jest np. z postem. Popularne diety, które służą poprawianiu zdrowia, samopoczucia i urody, są podobne do tego, co praktykuje się w Kościele od dwóch tysięcy lat.

Skutki zabawy w Pana Boga

Marian Salwik

rodzina • zagrożenie
49

Rodzina zwyczajna czy genderowa?

Ewa H. Kowalewska

Nie da się zaprzeczyć, że żyjemy w trudnych czasach. Kolejno przewijają się rewolucje, wojny i niepokoje społeczne. Przeżyliśmy czasy agresywnego nazizmu, przymusowego komunizmu i realnego socjalizmu. Przetrwaliśmy jednak, pomimo cierpień i wielkich strat.

Niedziela Młodych
50-53

Gniew

Katarzyna Woynarowska

Siedem grzechów głównych: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo. Który popełniasz najczęściej, a który nie dotyczy cię w ogóle? Czy masz odwagę stanąć w prawdzie? W prawdzie, która wyzwala, która czasem boli. Prawdzie, która na końcu zawsze prowadzi do zmian. Zapraszamy trochę przewrotnie – w innej kolejności niż katechizmowej. Dziś... gniew

Modlitwa to fitness dla ducha

Ks. Arkadiusz Olczyk

Ostatnio coraz gorzej radzę sobie z trudnymi doświadczeniami. Pewnie dlatego mocno zastanawiam się nad kwestią wiary, modlitwy. Jakie miejsce w moim życiu tak naprawdę ma Pan Bóg? Niedawno usłyszałem zdanie, że modlitwa wpływa na całe życie człowieka. Nie do końca potrafię to przełożyć na siebie. Co to znaczy?

karty historii
54

Rzeczpospolita Rafajłowska

Dominik Cywiński

100 lat temu, na przełomie lat 1914 i 1915, II Brygada Legionów Polskich pod wodzą Józefa Hallera opanowała w Karpatach Wschodnich (Gorganach) pierwszy, całkowicie suwerenny obszar Polski, nazwany przez legionistów Rzecząpospolitą Rafajłowską.

kultura
55

Lewiatan: Życie w bliskości potwora

O. Michał Legan OSPPE

Jeśli czytają Państwo „Niedzielę” w poniedziałek,wiadomo już, kto otrzymał Oscara dla najlepszego filmu nieangielskojęzycznego. Najsilniejszym kontrkandydatem polskiej „Idy” jest rosyjski film pod tytułem „Lewiatan”.

sport
56

Księża z Tarnowa mistrzami Polski

Ks. Jacek Molka

Częstochowa gościła duchownych z 13 diecezji na XI Mistrzostwach Polski Księży w Piłce Nożnej Halowej. 13 i 14 lutego br. kapłani rozgrywali emocjonujące mecze w Hali Polonia oraz w Olsztynie k. Częstochowy. Mistrzami Polski zostali księża z Tarnowa. Drugie miejsce zajęła drużyna diecezji zamojsko-lubaczowskiej, która broniła tytułu, a trzecie – księża archidiecezji częstochowskiej.

różne
57

Kalendarium 22-28 II 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne DarY

Bartek

z „Niedzielą" na co dzień
58

Zdrowe śniadanie

Zebrała Jolanta Marszałek

Post służy leczeniu zarówno duszy, jak i ciała. Sensem postu jest duchowe nawrócenie człowieka, przekształcenie blokujących go słabości w uzdrawiające siły duchowe. Warto też w tym czasie zadbać o swoje zdrowie, zmienić nawyki żywieniowe.

67

Dla serca, duszy i umysłu

Alina Czerniakowska

W obecnych czasach trudno jest promować książki i oczekiwać, że będą czytane. Paradoksalnie, najtrudniej jest w Polsce polecać książkę o Janie Pawle II, bo panuje społeczne przeświadczenie, że o naszym Papieżu wiemy już wszystko, chociaż często ta nasza wiedza ogranicza się do symbolicznych kremówek i kilku niepełnych zdań z powtarzanych w mediach fragmentów. Mówimy: znam go, więc co tu można więcej czytać... Ano można

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Święty Jakub na biało

Mariusz Rzymek

Szron na drzewach, w piersiach ostre górskie powietrze, pod nogami kilkunastocentymetrowy śnieżny puch. W takich bajecznych warunkach odbywała się V Pielgrzymka Narciarska Beskidzką Drogą św. Jakuba.

Nie wolno im spocząć. Wolontariat Misyjny „Salvator”

Monika Jaworska

„Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć!” – powtarzają wolontariusze z Wolontariatu Misyjnego „Salvator” (WMS) za o. Franciszkiem Jordanem, założycielem Salwatorianów.

Finisz akcji humanitarnej

Mariusz Rzymek

Ostatni transport zebranych jeszcze w grudniu ubiegłego roku darów dla Ukraińców został wysłany w drugim tygodniu lutego z Bielska-Białej w kierunku wschodniej granicy naszego kraju. Był to już piąty taki ładunek, w którym obok żywności znalazły się materiały opatrunkowe, środki czystości i ubrania.

Niedziela częstochowska

W drodze do Krakowa

Kl. Wojciech Biś

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w naszej archidiecezji nabierają tempa. 15 lutego br. w auli widowiskowej parafii św. Zygmunta w Częstochowie miało miejsce czwarte spotkanie wolontariuszy ŚDM. W połowie marca rozpocznie się zaś peregrynacja symboli ŚDM

Bądźmy świadkami miłości

Ks. Ireneusz Skubiś

Jedną z wielkich religii, które mają znaczenie dla człowieka na ziemi, jest religia chrześcijańska. Ale i ona szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, które rodzą się w sercach i umysłach współczesnych, nie wszystko rozumie i potrafi wytłumaczyć.

Aorta w krwiobiegu intelektualnego rozwoju

Ks. Jacek Molka

Tak w rozmowie z „Niedzielą” określa bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41 ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, dyrektor placówki. Obecnie księgozbiór liczy prawie 112 tys. woluminów

Tradycja ludowa pasją „Dąbrowian”

Ewa Oset

Czy warto podtrzymywać ginące zwyczaje ludowe? Czy pasują one do nowoczesnego życia? Członkowie amatorskiego Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie” uważają: „Kiedy narody tracą pamięć, tracą życie”. To motto przewodzi zespołowi z Dąbrowy Zielonej, który 31 stycznia br. świętował jubileusz 20 lat działalności

Niedziela podlaska

Jezusowe exposé

Ks. Tomasz Pełszyk

Życie publiczne przyzwyczaiło nas do pewnej prawidłowości, która zakłada, że na początku sprawowania ważnego urzędu osoba na ten urząd powołana wygłasza mowę, stanowiącą program jej działania. Szczególnie politycy muszą się liczyć z koniecznością weryfikacji obietnic i faktów.

Dwie wizje życia

Tadeusz Szereszewski

Członkowie Stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” z parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim zaprezentowali sztukę „Drewniana miska” Edmunda Morrisa.

Zawsze pragnęłam pracować w tropiku

Ks. Paweł Grzeszek

W trwającym właśnie Roku Życia Konsekrowanego warto przybliżać działalność misyjną sióstr zakonnych, szczególnie tych wywodzących się z naszej diecezji.

Niedziela kielecka

Niezłomnym

Katarzyna Dobrowolska

Z roku na rok budzi się coraz bardziej pamięć o Żołnierzach Wyklętych, którzy mieli być według życzenia komunistów wymazani z niej na zawsze.

Kierujcie się ku Maryi

Władysław Burzawa

W ostatni dzień stycznia do Lelowa przywiezione zostały symbole Światowych Dni Młodzieży – drewniany Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Madonna przewidująca cierpienia

Agnieszka Dziarmaga

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Ostrowcach k. Nowego Korczyna stanowi skarb i dumę niewielkiej, liczącej ok. 800 osób parafii. Kiedyś musiała być ona znaczna, skoro zdobyła się na budowę dużego murowanego kościoła i zakup obrazu, wykonanego prawdopodobnie w II poł. XVI wieku przez malarza ze szkoły małopolskiej.

Niedziela małopolska

Spowiedź wieczorową porą

Agnieszka Konik-Korn

W bieżącym numerze podejmujemy temat spowiedzi, która jest niezbędna do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. I choć zdarzają się i tacy, którzy zalecenie, by spowiadać się „przynajmniej raz w roku” sprowadzają do czasu „tuż przed Wielkanocą”, to jednak warto zadbać wcześniej o dobre i owocne przeżycie sakramentu pokuty i pojednania.

Dobra Nowina na dziś!

Małgorzata Cichoń

Warto zaglądnąć do gmachu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, by obejrzeć wystawę, dzięki której przeniesiemy się w świat historii, a zarazem artystycznej wyobraźni, poczujemy ducha Polski i chrześcijaństwa.

Żeby poprawić świat

Maria Fortuna-Sudor

Zapewne niewielu z nas pamięta jeszcze, że miniony rok był poświęcony Janowi Karskiemu i miał przybliżyć historię jego życia, w tym niezwykłe czyny, których dokonał emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego.

Niedziela legnicka

Niech ten kamień stanie się chlebem

Ks. Piotr Nowosielski

W liturgicznym cyklu Kościoła znów zaczynamy okres Wielkiego Postu. Może jeszcze z resztką popiołu na głowie po Środzie Popielcowej w pierwszą niedzielę tego okresu słyszymy opowiadanie ewangeliczne o wyjściu Jezusa na pustynię i kuszeniu Go przez diabła.

Z Ewangelią po Ziemi Świętej

Brygida Gucwa

W dniach 22-29 stycznia ponad 70 osób z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze uczestniczyło w pielgrzymce do Ziemi Świętej

Kim jest ubogi?

Stanisław Andrzej Potycz

Gościem styczniowego spotkania w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy był ks. dr Piotr Kot – biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego Telewizji Trwam.

Niedziela łódzka

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego na Wielki Post 2015

Abp Marek Jędraszewski

Ewangelia św. Marka, przypadająca na dzisiejszą Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, mówi nam, że Pan Jezus tuż po chrzcie w Jordanie przez czterdzieści dni przebywał na pustyni. Tam też był „kuszony przez szatana” (Mk 1, 13 a).

Potrzebni Bogu….

Br. Krzysztof Kogut

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej to jeden z kilku takich domów w Łodzi. Przebywają tu osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym i głębokim. Liczba mieszkańców domu wynosi 179. Jako franciszkanie jeździmy tam od kilkunastu lat, a posługę tę odczytujemy jako&hellip

Cukrzyca

Jan Kubiak, zielarz, honorowy bonifrater, radzi

Cukrzycę uznaje się za drugi najważniejszy czynnik ryzyka po nadciśnieniu tętniczym. Jest bardzo związana z otyłością. Częściej występuje u ludzi z nadwagą. Zaburzenia w organizmie spowodowane są niedoborem insuliny.

Niedziela rzeszowska

Podkarpacka Golgota

Natalia Janowiec

Góra Liwocz od niepamiętnych czasów stanowi miejsce niezwykłego kultu wiary, potęgi i mocy Boga. To tutaj, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, człowiek poznaje bliżej cierpiącego Chrystusa i Jego zbawczą misję.

Cała diecezja będzie górą Tabor

Z ks. Danielem Drozdem rozmawia ks. Tomasz Nowak

Z ks. Danielem Drozdem, koordynatorem diecezjalnym Światowych Dni Młodzieży, rozmawia ks. Tomasz Nowak

Rozstrzygnięto konkurs „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny”

Dariusz Zięba

W czasie spotkania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 17 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie nagrody odebrali uczestnicy wraz z opiekunami IV edycji konkursu „Tożsamość i pamięć.

Niedziela sandomierska

Świętokrzyskie odkrycie

Ks. Adam Stachowicz

Ślady trzech wcześniejszych kościołów odkryli archeolodzy pod posadzką bazyliki na Świętym Krzyżu.

Czas odnowy

Ks. Adam Stachowicz

Rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Uczynimy pewnie wiele postanowień. Zastanawiamy się, co możemy zmienić. Wielki Post to przecież kolejna szansa od Boga. Katarzyna Smolarek, uczennica szkoły średniej, mówi: – Czas Wielkiego Postu jest dla mnie okazją do zmiany siebie poprzez postanowienia i pokutę.

Młodzież i miłość do Ojczyzny

Alicja Trześniowska

Z godnym podziwu poświęceniem młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Sandomierza i różnych stron Polski uczciła powstańców styczniowych, poległych w bitwie pod Słupczą 8 lutego 1863 r. Mlodzi wzięli udział w XI Marszu Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych i przeszli historyczną trasę: Słupcza – Dwikozy – Sandomierz.

Niedziela sosnowiecka

Nawróćcie się i wierzcie

Ks. Tomasz Zmarzły

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło nowego, realizowanego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. W tym roku praca duszpasterska skupia się wokół hasła: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Jubileusz Oddziału Opieki Paliatywnej

Piotr Lorenc

W będzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia odbyły się obchody 15-lecia istnienia Oddziału Opieki Paliatywnej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i 15-lecie Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej „Nadzieja”.

Święty z Wilamowic

Z dr. hab. Grzegorzem Grzybkiem, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego – o św. abp. Józefie Bilczewskim, w związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą jego kanonizacji – rozmawia Piotr Lorenc

Niedziela świdnicka

70. rocznica w obozie Gross-Rosen

Ks. Sławomir Marek

W lutym tego roku przypada 70. rocznica zajęcia przez Armię Czerwoną obozu koncentracyjnego Gross-Rosen , który w latach 1940-1945 był miejscem katorżniczej pracy dla 120 tys. jeńców a dla 40 tys. okazał się ostatnim przystankiem w życiu

Cierpiącym z pomocą

Ks. Sławomir Marek

Mszą św. pod przewodnictwem pasterza diecezji świdnickiej Ignacego Deca zainaugurowano działalność hospicjum Caritas na świdnickich Kraszowicach.

Wielkopostne uczynki pokutne

Bp Ignacy Dec

Czym jest jałmużna wielkopostna? Jest to przede wszystkim chętne podzielenie się z innymi naszym dobrem, i to nie tylko jakimś dobrem materialnym, co na pewno jest ważne, ale także tym dobrem, które nazywamy duchowym: a więc dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Misja fatimska

Ks. Grzegorz Wejman

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej rozpoczęła się także Misja Fatimska. Będzie ona trwała do 2017 r.

Jak komuniści walczyli z religią

Michał Siedziako (OBEP IPN w Szczecinie)

Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie książka, którą polecamy szczególnie miłośnikom historii najnowszej. Odsłania ona bowiem nieznane dotąd fakty dotyczące zwalczania religii na naszych ziemiach.

Rozmawiam z Ojczyzną na odległość

Dominik Cywiński

W dniach 7-8 luty parafia farna Szczecina gościła ks. Włodzimierza Mozolewskiego (SAC). W sobotę w bazylice św. Jana Chrzciciela zorganizowano wieczór autorski tego piszącego poezję Pallotyna. W niedzielę po każdej Mszy św. była możliwość spotkania z autorem i nabycia tomików jego wierszy.

Niedziela toruńska

Skarbiec Miłości

Helena Reczek

6 lutego wierni parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu-Tarpnie przeżywali 250. rocznicę kultu Serca Jezusowego

70. rocznica śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Ks. prał. Józef Nowakowski, Kustosz Sanktuarium

Rankiem 23 lutego 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau odszedł do nieba patron harcerstwa polskiego bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Niech ta rocznica na nowo przybliży jego bohaterskie życie i zrealizowaną świętość.

Jakie media w Polsce?

Eugeniusz Romer

„Mamy obowiązek zanieść prawdę wszędzie. Musimy być jej świadkami i wchodzić w media” – tymi słowami o. dr Tadeusz Rydzyk zainaugurował sympozjum „Oblicza mediów w Polsce”, które odbyło się 24 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

O wojnie i pokoju

Aneta Kwaśniewska

Sacrofilm już od 20 lat podejmuje próbę dialogu między religiami monoteistycznymi – chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. Właśnie w świetle tych religii analizowane są problemy współczesnego świata. Każdy Sacrofilm jest inny, bo tematyka buduje repertuar i jest przyczynkiem do dyskusji.

Przebić się przez zasłonę liter

Anety Kwaśniewskiej rozmawia z ks. Krystianem Malcem

O kursie i istotnym znaczeniu lektury Pisma Świętego w rozmowie Anety Kwaśniewskiej z ks. Krystianem Malcem, diecezjalnym moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Naszym obowiązkiem jest pamięć

Adam Łazar

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu obchodzono w Krośnie, Rzeszowie, Jarosławiu, Kolbuszowej i Lubaczowie

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Święto Służby Więziennej

Kamil Krasowski

W Międzyrzeczu 10 lutego odbyły się obchody z okazji święta Służby Więziennej. Uroczystej Eucharystii w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polskich przewodniczył biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt.

Poznajemy losy lubuskich Żołnierzy Wyklętych

Z Markiem Budniakiem, historykiem, rozmawia ks. Adrian Put

Od kilku lat dzień 1 marca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z niemałą satysfakcją przyznaję, że dzięki Panu nasz tytuł jest jedyną gazetą w regionie, która systematycznie przybliża Czytelnikom dzieje lubuskich Żołnierzy Wyklętych. Proszę przybliżyć Czytelnikom „Niedzieli” – „Aspektów”, jak rozpoczęła się Pana przygoda z Wyklętymi?

Miłość, młodość, odpowiedzialność

Katarzyna Jaskólska

„Pigułka mądrości w młodości i miłości” – pod takim tytułem 12 lutego na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Debata Walentynkowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Reklama

Najpopularniejsze

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Kościół

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Św. Jakub z Marchii

Święci i błogosławieni

Św. Jakub z Marchii

Sto czterdzieści jeden

Niedziela Częstochowska

Sto czterdzieści jeden

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...