Reklama

Niedziela 12/2016

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

To nie był niemy krzyk

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Dziecko ponad godzinę umierało w męczarniach po nieskutecznej aborcji. Nie podjęto próby ratowania 6-miesięcznego wcześniaka. Działo się to w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, którego pracownicy anonimowo poinformowali o tym strasznym fakcie Fundację SOS Obrony Poczętego Życia.

Sumienie i polityka

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Ostatnio jesteśmy świadkami zaciekłych dysput telewizyjnych, w których dominuje głos opozycji, że w Polsce nie ma demokracji, że to, co czyni rząd, jest złe, a wszystkim rządzi de facto okrutny dyktator Jarosław Kaczyński. Znamy tę śpiewkę, powtarzaną wciąż w nowym wydaniu.

z Watykanu do Polski
4

Kraków – spotkanie z młodzieżą świata
Jasna Góra – narodowa Msza św. z papieżem Franciszkiem

BP KEP, KAI, materiały własne

W komunikacie Stolicy Apostolskiej, który 12 marca 2016 r. w sali okna papieskiego w krakowskiej Kurii Metropolitalnej przekazał dziennikarzom kard. Stanisław Dziwisz, napisano: „Z okazji najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony w Krakowie, oraz na zaproszenie najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej i polskich biskupów, Jego Świątobliwość Papież Franciszek uda się z pasterską wizytą do Polski w dniach od 27 do 31 lipca 2016 roku”.

z kraju i ze świata
5

Z kraju i ze świata

Zjazd Gnieźnieński
6-8

Podróż do źródła Polski

Artur Stelmasiak

Jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński stał się preludium do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z prymasowskiej stolicy wyszedł mocny apel o powrót do chrześcijańskich wartości oraz obronę tradycyjnej rodziny.

Uczestnicy o Zjeździe

Zebrał Andrzej Tarwid

To był już piąty kongres, w którym wzięłam udział. Przyjeżdżam tutaj chętnie, ponieważ zawsze można posłuchać ciekawych referatów oraz dyskusji panelowych. Tak było i w tym roku. Tematyka X Zjazdu Gnieźnieńskiego pięknie wpisała się w obchodzony jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

dookoła Polski
9

Dookoła Polski

Wojciech Dudkiewicz

z Jasnej Góry
10

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

z Polski
11

Dziennikarze w Studium Dominicanum

Elżbieta Krawczyk

Krótko

1050. rocznica Chrztu Polski • mówi Przewodniczący KEP
12-15

Oto droga, którą winni podążać chrześcijanie Europy

Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiała Lidia Dudkiewicz

W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski – o wyzwalającej mocy chrześcijaństwa, początkach państwa polskiego u źródeł chrzcielnych i obronie korzeni chrześcijańskich w dzisiejszej Europie – z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Lidia Dudkiewicz

3. rocznica wyboru papieża Franciszka
16-17

Papież Globalny

Antonio Gaspari, szef Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Zenit (www.zenit.org)

Dzieje się coś niezwykłego – miłosierdzie rozprzestrzenia się na całym świecie. 13 marca 2016 r. minęły 3 lata pontyfikatu papieża Franciszka. Mimo że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić, co się w tym czasie wydarzyło, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej innowacyjnych pontyfikatów w historii.

temat numeru: w drodze do ŚDM 2016 • pod czułym spojrzeniem św. Jana Pawła II
18-19

Raban w mieście Wojtyły

Agnieszka Bugała

20 grudnia 1985 r. uznaje się za datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. To wtedy Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkania diecezjalne, a co dwa lub trzy lata – w wyznaczonym przez niego miejscu – jako spotkania międzynarodowe. Ale w tym dniu tylko urodziło się coś, co papież Wojtyła nosił w sercu od dawna

temat numeru • w drodze do ŚDM 2016
20

Bilet dla brata

Anna Salawa

W orędziu na VI Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się na Jasnej Górze w 1991 r., Jan Paweł II pisał: „A do was, młodzieży Krajów Europy Wschodniej, zwracam się ze słowami szczególnej zachęty.

Polacy ratujący Żydów
22-23

Muzeum rodziny Ulmów

Rozmawia Aneta Kamieniecka

Z dr. Mateuszem Szpytmą – historykiem krakowskiego oddziału IPN, pełnomocnikiem dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie ds. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, krewnym Wiktorii Ulmy – rozmawia Aneta Kamieniecka.

Niezłomnym - Ojczyzna
24

Nie zmarnowali swojej krwi

Małgorzata Cichoń

Tablice z nazwiskami bohaterów podziemia antykomunistycznego odsłonięto 5 marca br. w podkrakowskiej Morawicy, w ramach tworzonego przy miejscowej świątyni pomnika Niezłomnym – Ojczyzna.

prezentacja
25

Dzieje Apostolskie

Wśród komentarzy do Dziejów Apostolskich ten, autorstwa Silvano Faustiego S. I., wyróżnia się zwięzłością, prostotą i przejrzystością. Celem książki jest zachęcenie czytelnika do studiowania opisanych w Nowym Testamencie dziejów pierwszej wspólnoty.

Wielki Post
26-27

Rozwój bez Boga

Ks. Andrzej Zwoliński

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jak i inne nabożeństwa pasyjne czy kalwarie stawiane w różnych regionach Europy są wyrazem pragnienia ludzi wierzących, by zawsze towarzyszyła im pamięć o miłości Boga

lamentacje na Wielki Post 2016
28

Towarzysz serca

Ks. Krzysztof Pawlina

Żalą się ludzie nad sobą. Rozważają swoje błędy. Upadają i podnoszą się z upadków. Boleść człowieczeństwa w drodze. Łzy obmyją, żal ukoi duszę. Wielki Post to czas na lament duszy, czas oczyszczenia, odwrócenia się od zła.

wiara i życie
29

1% dla Centrum Rozwoju Lokalnego

Małość doceniona

Ks. Mariusz Rosik

Niedziela Palmowa
30

Niebo w kolorze tęczy

Ks. Jarosław Krzewicki

Jaki charakter ma Niedziela Palmowa, czy jest dniem triumfu Chrystusa, czy smutnym przejawem klęski niestałego ludu? Cieszyć się z tego dnia czy bardziej smucić? Rozpoczyna się Wielki Tydzień, w którym radość i wdzięczność zmieszają się z bólem i zdradą.

liturgia tygodnia
31-33

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

O. Stanisław Jarosz OSPPE

Dzisiejsza liturgia niedzielna rozpoczyna się procesją z palmami na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, witanego jako Króla.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 19, 28-40)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 23, 1-49)

poradnik duszpasterski
34

Wina i pokora

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

Jak trudno dzisiaj usłyszeć słowa: „czuję się winny”. Od małych chuliganów, poprzez wyrafinowanych przestępców, aż po największych zbrodniarzy mało kto potrafi zdobyć się na te słowa.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak trudno człowiekowi przyznać się do winy?

felieton
35

Prymas ciągle odkrywany

Grzegorz Polak

Jest rzeczą godną największej pochwały, że z okazji tegorocznych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski przypominane jest Milenium sprzed półwiecza, które upłynęło w atmosferze ostrej konfrontacji między państwem a Kościołem.

„Manifa” urągająca logice

Marian Salwik

rozmawiamy o Polsce
36-37

Strażnicy „przestarzałych wartości”

Rozmawia Wiesława Lewandowska

Z Edmundem Muszyńskim i Mirosławem Widlickim o nowym szturmie na PAST-ę i walce o ideały Armii Krajowej rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Chytry dwa razy traci

Czesław Ryszka, Pisarz i publicysta senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Do rozpatrzenia ustawy nie zostali dopuszczeni trzej wybrani przez Sejm sędziowie TK, od których Prezydent RP odebrał ślubowanie

Nowe rozmaitości

pr

Resztki demokracji po pogromach, które zaczęły się od drugiej – tej rosyjskiej z 1917 r. – rewolucji październikowej, zachowały się jedynie w Trybunale Konstytucyjnym.

z prasy zagranicznej
39

Rok św. Marcina

pr

Badania religijności

pr

Amerykańska budowla

pr

Inicjatywa Wspólnoty z Taizé

pr

List do więźnia

pr

nowe media
40-41

Technologia w służbie Chrystusowi

Ks. Marek Łuczak

Św. Jan Paweł II nie miał wątpliwości: Internet to „nowe forum głoszenia Ewangelii”, które „stwarza cudowne możliwości szerzenia Ewangelii”. Z kolei papież Franciszek dostrzega w mediach społecznościowych narzędzie krzewiące „kulturę spotkania”, pozwalające rozbudzać w ludziach solidarność z innymi. Polscy katolicy są coraz mocniej i pewniej obecni w Internecie, a nowoczesne technologie wprzęgane są z impetem w służbę Chrystusowi.

41

Michał Kanownik

felietony
42-43

Jeśli Bóg jest z nami…

Alina Czerniakowska

Patrząc na zachowanie prominentów III RP, do niedawna trzymających władzę – PO, PSL, SLD i wspólników – można łatwo zauważyć, że już nawet nie kryją swojego bezpardonowego chamstwa, wrogości; nie przebierają w środkach, każdy manewr jest dozwolony.

Kto jest czyją marionetką?

Zdzisław Skotnicki

Bitwa o ziemię

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

W ciągu 12-letniej karencji wyprzedano wiele tysięcy hektarów polskiej ziemi, omijając prawo, stosując tzw. słupy.

sylwetka • Eugeniusz Bodo
44-45

Nie taki zimny drań

Wojciech Dudkiewicz

Eugeniusz Bodo, największy gwiazdor przedwojennego kina i kabaretu, bożyszcze tłumów, doczekał się filmowej biografii, i to w kilkunastu odcinkach

rekolekcje z postem
46-47

Post otwiera serca na Boga

Aleksandra Zapotoczny

Propozycja rekolekcji świętorodzinnych z postem Daniela i dietą św. Hildegardy

rodzina • poradnik
48

Rozsądek na lekarstwo

Joanna Operacz

Zachrypnięty i zakatarzony człowiek prosi w aptece o popularny środek „na grypę i przeziębienie”. Dostaje pastylki z witaminą C, wapnem i paracetamolem (żadna z tych substancji go nie wyleczy, tylko co najwyżej złagodzi objawy).

48

Ludzie z Drogi Krzyżowej

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

premiera Białego Kruka
49

Bp Antoni Długosz opowiada młodym o Starym i Nowym Testamencie

Joanna Szczerbińska

Śpiewający i tańczący biskup „od dzieci” Antoni Długosz, mądrze i radośnie opowiadający im o Panu Bogu, największą popularność zdobył dzięki programom telewizyjnym.

Niedziela Młodych
50-53

Do lekarza przyszedł Chrystus

Anna Buda

Brudny, zarośnięty i śmierdzący siedział w przychodni lekarskiej. Nikt nie chciał obok NIEGO usiąść. Lepiej stać, niż męczyć delikatny nos zapachem

ŚDM w pigułce

Oprac. Karolina Mysłek

Światowe Dni Młodzieży – czyli międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem z Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Już za chwilę rozpoczną się w Polsce, warto więc przypomnieć sobie najważniejsze informacje

To nie praca ani projekt – to życie

Wyzwaniem jest opowiadanie o tym, co w sercach milionów ludzi dokonuje się przez dzieło ŚDM – mówi Dorota Abdelmoula, rzecznik prasowy Światowych Dni Młodzieży, w rozmowie z Dominiką Stoszek

Śladami Miłosierdzia Bożego

Dominika Stoszek

Kult Miłosierdzia Bożego stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków polskiej religijności na świecie. Pielgrzym, przyjeżdżając do Krakowa, za swój cel obiera przede wszystkim łagiewnickie sanktuarium. Powstający Szlak Miłosierdzia Bożego zaprasza do podążania słabiej rozpoznawalnymi śladami kultu, rozsianymi po Krakowie i jego okolicach

kultura
54

Stuletnia Tajemnica

Witold Dudziński

W przyszłym roku minie 100 lat od objawień w Fatimie. I mimo że upłynęło tyle czasu, a historia trojga pastuszków i objawień w tej małej portugalskiej miejscowości jest powszechnie znana, samo orędzie fatimskie wciąż jest pełne tajemnic.

Dochodzenie

wd

Przetrwały piosenki

wd

Skoczek wzwyż

wd

55

Koncert Pasyjny na Jasnej Górze

Przysmaki na święta
56

Babka parzona

Przepisy: Jolanta Marszałek

Galaretka w jajkach

Przepisy: Jolanta Marszałek

Ciekawy pomysł na wykorzystanie wydmuszek z jajek

Sałatka wielkanocna

Przepisy: Jolanta Marszałek

różne
57

Muzyczne Dary

Kalendarium 20-26 III 2016

Ewa Aszkiewicz

Czekają na naszą pomoc

Instytucje Broniące Życia

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Najpiękniejsze dni

Ks. Piotr Bączek

Wielki Tydzień to w życiu Kościoła czas bardzo nabrzmiały w treść. Celebrujemy wydarzenia z ostatniego tygodnia przed krzyżową męką Chrystusa, by wkroczyć w tajemnicę Paschy Chrystusa. Ta zaś, podkreślmy, jest „przejściem” Jezusa przez mękę, śmierć ku zmartwychwstaniu.

Miłosierny wędruje po domach

Monika Jaworska

Peregrynacja znaków miłosierdzia nie zakończy się wraz z wędrówką wizerunku z Łagiewnik.

Dla Bożej chwały i piękna liturgii

Monika Jaworska

We Francji był oddanym służbie ministrantem. Ale jedno zdarzenie w parafii sprawiło, że oddalił się od Kościoła. Po latach wrócił. Dziś w Puńcowie prowadzi pracownię wykonującą szaty liturgiczne z wysokiej jakości tkanin naturalnych i kieruje scholą gregoriańską.

Niedziela częstochowska

Bóg pobłogosławił tę ziemię

Julia A. Lewandowska

13 marca br. parafia św. Rocha Wyznawcy w Rębielicach Królewskich dziękowała za srebrny jubileusz istnienia oraz za 3 lata pontyfikatu papieża Franciszka.

Parafia, którą wybrał sam Chrystus

Wojciech Mścichowski

Mokra – wieś w powiecie kłobuckim, odznaczona Krzyżem Walecznych, znana z bohaterskiej walki polskiego żołnierza. To na tych terenach 1 września 1939 r. rozegrała się jedna z największych bitew Kampanii Wrześniowej.

Podjasnogórskie korty bez „Victorii”

Katarzyna Woynarowska

Jesteśmy sąsiadami. Redakcja „Niedzieli” mieści się przy ul. 3 Maja 12, a klub tenisowy „Victoria” niemal naprzeciwko. Łączy nas też wiek – i tygodnik, i klub kończą w tym roku 90 lat.

Ks. Antoni Marchewka

Ks. Ireneusz Skubiś

„Niedziela” ukazywała się od 1926 r. do początków wojny – do września 1939 r. Na czas okupacji niemieckiej wydawanie „Niedzieli” zostało zawieszone.

Niedziela podlaska

Wzór

Edyta Hartman

Kolejna w naszym życiu Niedziela Palmowa i po raz kolejny wypowiedziane/usłyszane słowa: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”, a już niemal za progiem – kolejny Wielki Piątek ze słowami: „Ukrzyżuj Go!”.

Wielkopostny dzień skupienia nauczycieli

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W Drohiczynie 5 marca odbył się wielkopostny dzień skupienia nauczycieli. Spotkaniu, któremu przewodniczył diecezjalny duszpasterz nauczycieli ks. Robert Grzybowski, towarzyszyły słowa: „Ten, który nie przechodzi obojętnie”.

Ks. Jan Zieja zaliczony w poczet „Sprawiedliwych 2016”

Rafał Letocha, ks. Zbigniew Rostkowski

Ks. Jan Zieja został w tym roku uhonorowany mianem „Sprawiedliwych 2016” oraz patronem kolejnego drzewka w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych.

Miłosierni jak Ojciec

Al. Grzegorz Konopacki

W dniach 26-29 lutego na Jasnej Górze odbyła się 41. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, gdzie podejmowano tematykę nowego roku formacyjnego 2016/2017 „Miłosierni jak Ojciec”.

Niedziela kielecka

Był jak góry, które kochał

Katarzyna Dobrowolska

Jak tylko powiedziałam, że będę pisała o śp. ks. Piotrze Klimczyku, opiekunie „Józefowych Kwiatków”, którego Pan powołał do siebie 26 października w 2014 r., w czterdziestym roku życia, rozdzwoniły się telefony od rodziców, dzieci, osób, które go znały.

Młody duch Kazimierzy Wielkiej

Agnieszka Dziarmaga

Niedziela Palmowa od 1985 r. decyzją św. Jana Pawła II jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży i to zaangażowanie młodzieży decyduje w znacznym stopniu o jej atmosferze.

U patrona Europy

Władysław Burzawa

Jego imię znaczy tyle co „błogosławiony”, swoim życiem udowodnił, że nie dane mu było ono z przypadku, co więcej, po śmierci nie tylko został błogosławionym, ale też świętym i do tego jednym z najważniejszych patronów Europy.

Palmowa i wiosna

A. D.

W tym roku Niedziela Palmowa (20 marca) zbiega się z pierwszym dniem wiosny (21 marca), a tuż tuż po Wielkiej Nocy – 4 kwietnia, przypada Święto Zwiastowania Pańskiego obchodzone jako Dzień Świętości Życia.

Niedziela małopolska

Nadzieja dla grzesznika

Małgorzata Cichoń

Nieraz, gdy słyszę o cierpieniach, jakie dotykają różnych ludzi, myślę: „Czy oni znają Jezusa?”. Jeśli Go nie znają, jak trudno im przejść przez te doświadczenia...

Małopolskie misteria

Małgorzata Cichoń

W Niedzielę Palmową warto wyruszyć w Małopolskę i wziąć udział w unikalnych wydarzeniach. To właśnie wtedy rozpoczyna się Misterium Męki Pańskiej, a zarazem odpust Wielkiego Tygodnia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Młody i zaangażowany

Małgorzata Cichoń

Krótkie przedstawienie – etiuda teatralna, taniec, skecze, musical, opera, misteria paschalne i pasyjne – bądź inne formy artystyczne tworzone zespołowo lub indywidualnie. Nawiązanie do hasła „U Boga wszystko jest możliwe!” (Mk 10,25).

Być jak najbliżej Nieba

Maria Fortuna-Sudor

W Niedzielę Palmową zainteresowanie wielu Polaków, nie tylko z Małopolski, skupia się na Lipnicy Murowanej. To w tej miejscowości, znajdującej się w środkowej części Podgórza Wiśnickiego, jest organizowany konkurs palm.

Niedziela lubelska

Wdzięczność

Ks. Krzysztof Podstawka

Przed nami najważniejsze dni roku liturgicznego. Są to zarazem najważniejsze dni w życiu każdego chrześcijanina – Wielki Tydzień, czas wielkich wydarzeń, faktów, które na zawsze odmieniły życie każdego z nas i zobowiązały do życia nowym życiem w Chrystusie.

Siła radości i wiary

Urszula Buglewicz

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży wraz z Biurem Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Lublinie zaprasza do udziału w Diecezjalnych Dniach Młodych, które odbędą się pod hasłem: „Szczęśliwi Miłosierni”.

Nie zostawiajcie nas samych

Ks. Krzysztof Podstawka

Przyjechałem do was, by powiedzieć polskim biskupom i kapłanom: nie zostawiajcie nas samych w tym momencie naszej historii. Wspierajcie nas poprzez kapłanów, osoby konsekrowane – mówił bp Marcelo Arturo González Amador, ordynariusz diecezji Santa Clara na Kubie, który odwiedził Lublin.

Niedziela legnicka

Mundurowi dla Żołnierzy Niezłomnych

AJ

Już po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” zorganizowali w Bolesławcu bieg i turniej strzelecki pod hasłem: „Dla Wyklętych 1963”, przypominając śmierć ostatniego z Wyklętych Józefa Franczaka „Lalusia”.

Świętość dziś – czy to możliwe?

S. Iwona Hałamuszka CSMM

Od 5 lat Siostry Magdalenki od Pokuty przeżywają 9-letnią nowennę w ramach przygotowań do Jubileuszu 700-lecia klasztoru magdaleńskiego w Lubaniu w 2020 r. Każdy rok nowenny jest poświęcony tematyce związanej z dziedzictwem duchowym i historycznym zgromadzenia.

Sportowe zmagania w tenisie stołowym

Dominik Kowalski

Ministranci, lektorzy, ceremoniarze, świeckie osoby dorosłe zaangażowane w służbę liturgiczną ołtarza, klerycy i diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz księża już 9. raz podjęli wyzwanie do rywalizacji w diecezjalnych mistrzostwach tenisa stołowego.

Niedziela łódzka

Historia, patriotyzm, życie

Piotr Człapiński

Jednostka Strzelecka 4008 Łódź działa od 2000 r. Przez ten czas w mury kolejnych siedzib organizacji zawitały setki młodych ludzi.

Ślady Norbertanów

Ks. Krzysztof Nalepa

Przypatrując się historii chrześcijaństwa na terenie dzisiejszej archidiecezji łódzkiej, nasze spojrzenie musi zatrzymać się na Witowie, gdzie prosperowało słynne w dawnej Rzeczypospolitej opactwo norbertanów, którzy przybyli tu w 1179 r.

Misterium Męki Pańskiej ulicami Łodzi

Dagmara Zalewska

Już po raz czwarty ulicami Łodzi przeszło Misterium Męki Pańskiej. Inscenizacja ostatnich chwil życia i śmierci Jezusa rozpoczęła się w Parku Sienkiewicza.

Niedziela przemyska

Pokochaj Abla

Ks. Zbigniew Suchy

W Księdze Rodzaju czytamy: „A ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę”.

Męczennicy z Peru w przemyskim konwencie

Paweł Bugira

Kościół franciszkanów w Przemyślu od 6 marca posiada relikwie męczenników z Pariacoto: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

Grupa Ukrzyżowania

Arkadiusz Bednarczyk

Podczas Niedzieli Palmowej po raz kolejny przeżywać będziemy dramat Męki Pańskiej. Ale scena ta obecna jest w naszych kościołach na stałe, z reguły w postaci tzw. belek tęczowych z Grupą Ukrzyżowania, małych Kalwarii na zewnątrz świątyń bądź na obrazach w ołtarzach.

Niedziela rzeszowska

Rzeszowskie kaziuki

Ks. Piotr Potyrała

Piękną tradycją stało się organizowanie przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej tzw. „kaziuków”, czyli kiermaszy serc piernikowych.

Hołd Niezłomnym

Izabela Fac

Od kilku lat w okolicach 1 marca cała Polska staje się jednym wielkim hołdem dla żołnierzy kiedyś wyklętych, dziś dla nas niezłomnych.

Jezus treścią mojego życia

Agnieszka Busz

Z Beatą Bednarz, piosenkarką muzyki chrześcijańskiej, o śpiewaniu i planach na przyszłość rozmawia Agnieszka Busz.

Niedziela sandomierska

Czas dla większej zadumy

Ks. Adam Stachowicz

Wchodzimy w Wielki Tydzień i Triduum Paschalne – najważniejszy tydzień w roku dla katolika. Tydzień pełen przeżyć, ale i głębi duchowej.

W ciszy za Chrystusem

Ks. Adam Stachowicz

Kilkadziesiąt kilometrów pokonywanych nocą, a na dodatek w ciszy. Zapyta ktoś, po co? Na to pytanie odpowiedź można było znaleźć podczas nocnych Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. Kilka takich przeszło lub jest planowanych na terenie nasze diecezji.

W blasku Miłości Miłosiernej

Ks. Adam Stachowicz

W tym najbogatszym w przeżycia tygodniu przed Wielkanocą, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, chcemy spojrzeć na inicjatywy już podjęte i te zaplanowane, a poświęcone tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

Niezwykła wizyta

Ks. Adam Stachowicz

Naszą diecezję odwiedził bp Marcelo Arturo González Amator, ordynariusz diecezji św. Klary na Kubie.

Niedziela sosnowiecka

Boże paradoksy

Ks. Tomasz Zmarzły

Żyjemy w świecie paradoksów: stworzenia, zła, łaski, zbawienia i wiary.

Pielgrzymka zwiastująca wiosnę

Agnieszka Raczyńska-Lorek

W niedzielne południe 6 marca uroczystym przejściem przez Bramę Miłosierdzia rozpoczęła się doroczna Pielgrzymka Amazonek do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Nowi święci mieszkańcy Kosmolowa

Agnieszka Raczyńska-Lorek

Od 5 marca kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Kosmolowie ma nowych, świętych mieszkańców – orędowników Miłosierdzia Bożego.

Cuda i łaski Anielskiej Pani

Piotr Lorenc

Kult Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej sięga roku 1897 r., kiedy ks. prał. Grzegorz Augustynik wprowadził w uroczystej procesji obraz z przedstawieniem Matki Bożej w otoczeniu aniołów i świętych, namalowany na wzór wizerunku podarowanego przez parafian z Włoszczowy.

Niedziela świdnicka

Oto Król przychodzi

Ks. Sławomir Marek

Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co Tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy” – przypomniał w Orędziu na Wielki Post 2016 papież Franciszek.

Być pasterzem pełnym miłosierdzia

Marek Zygmunt

Z bp. Ignacym Decem, pierwszym pasterzem diecezji świdnickiej, rozmawia Marek Zygmunt.

Gdzie chrzest, tam nadzieja

Krzysztof Zaremba

W sobotę 16 kwietnia na poznańskim stadionie INEA odbędzie się całodniowe spotkanie modlitewno-artystyczne „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.

Życie jako droga krzyżowa

Bp Ignacy Dec

Życie nasze jest drogą krzyżową. Pan Jezus zapowiada swoją mękę i w okresie Wielkiego Postu tę mękę rozważamy na niedzielnych „Gorzkich żalach”, na Drodze Krzyżowej.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Miłość absolutna

Patrycja Skrobańska

Jezus Chrystus, podejmując Pasję, pragnął, aby w jej mroku dokonało się odrodzenie całej kosmicznej rzeczywistości.

Niedziela Palmowa po polsku

Antoni K. Janicki

Staropolskie zwyczaje wielkopostne związane z obchodem świąt Wielkiej Nocy rozpoczynają się w naszym kraju od Palmowej Niedzieli, która zawsze była poświęcona przedświątecznej krzątaninie i wielkopostnemu rozważaniu w zadumie Męki Pańskiej.

Pięć Prawd Polaków

Bartłomiej Ilcewicz, członek Rady Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinie

W 78. rocznicę I Kongresu Polaków w Niemczech już po raz XXXI Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wręczyło Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego, ostatniego przedwojennego prezesa Związku Polaków w Niemczech.

Symbol życia i zwycięstwa

Justyna Wołoszka

Palestyna była obszarem szczególnie płodnym w palmy daktylowe i dlatego nazywano ją „krajem palm”. Izraelici bardzo cenili to drzewo, głównie jako źródło pożywienia.

Niedziela toruńska

Prawdziwie

Joanna Kruczyńska

Dwa tysiące lat temu Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Witały Go tłumy. Hosanna, wiwaty, gałązki palmowe. A wyobraźmy sobie to dzisiaj.

Wielki Tydzień w diecezji

Beata Pieczykura

Tydzień, który będziemy przeżywać, nie bez powodu jest nazywany wielkim. Jest on przejściem do nowego życia z Bogiem

Mądrość krzyża jako fundament życia

Wojciech Wielgoszewski

W 1243 r. pierwszy biskup chełmiński Heidenryk podjął posługę apostolską w diecezji o terytorium zbliżonym do powołanej przez św. Jana Pawła II diecezji toruńskiej.

Niedziela warszawska

Zachwyćmy się

Milena Kindziuk, redaktor prowadzący

Wydarzenie w tym roku goni wydarzenie. 1050. rocznica Chrztu Polski i uroczystości z nią związane już tuż tuż. A zaraz potem Światowe Dni Młodzieży, połączone z pielgrzymką papieża Franciszka.

Największe palmy w Warszawie

as

Finał palmowego konkursu, koncert „Pasji według św. Jana” i całodniowa spowiedź w kościele stacyjnym – tak wygląda Niedziela Palmowa w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie

Wyjście z ciemności

Alina Petrowa-Wasilewicz, KAI

Z ks. prof. Józefem Naumowiczem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcja Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, KAI.

Ekspozycja na 966.pl

Witold Dudziński

Wystawa millenijna, przewidziana na przełom czerwca i lipca, ostatecznie zakończy zagospodarowanie sal i budowę ekspozycji Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Rezurekcja w środku Wielkiej Nocy

Artur Stelmasiak

Coraz więcej parafii sięga do starej tradycji Kościoła, według której procesja rezurekcyjna odbywa się w nocy z soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Nowy budynek dla najstarszej biblioteki

Paweł Sarafin

Budynek nowej biblioteki seminaryjnej będzie wkomponowany w Skarpę Wiślaną i dostosowany do gustów wytrawnych architektów i varsavianistów. I choć nie jest łatwo dogodzić wszystkim, to jednak archidiecezja warszawska podjęła się tego zadania.

Niedziela wrocławska

Nocne spotkania z Miłosiernym

Adrianna Sierocińska

Decyzją abp. Józefa Kupnego w 13 kościołach archidiecezji wrocławskiej będzie można przystąpić do spowiedzi w ramach „Nocy Konfesjonałów” z 23 na 24 marca, a więc z Wielkiej Środy na Wielki Czwartek.

Sakra biskupia – co, kiedy, dlaczego

Magdalena Lewandowska

19 marca – we wspomnienie św. Józefa – w archikatedrze wrocławskiej sakrę biskupią przyjmie o. Jacek Kiciński CMF. To 62. biskup pomocniczy w tysiącletniej historii archidiecezji i 11. w historii powojennej. Pierwszy w historii powojennej biskup zakonnik.

Kościół młodych

Lilianna Sicińska

– Nie da się scharakteryzować młodzieży – zaczyna ks. Jakub Bartczak. – Jestem realistą, ale patrzę z nadzieją. W Kościele młodych, mimo strat w liczebności, widzę ogromny zysk w jakości – przekonuje ks. Kacper Radzki.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

O wyzwoleniu mocą Jezusa

Bp Marian Rojek

Z czego nas wyzwala Jezusowa prawda? W jakim zakresie daje nam ona wolność?

Palma Wielkanocna

Adam Łazar

Palma wielkanocna jest jednym z ważniejszych symboli wiosennych Świąt Wielkanocnych. Pan Jezus na osiołku wjeżdżał z Góry Oliwnej do Jerozolimy na święto Paschy.

Na wielkanocny stół

Małgorzata Godzisz

Uczynki miłosierdzia są dziełami miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy.

Lourdes wg Andrzeja Szumowskiego

Łukasz Kot

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Galerii pod św. Kajetanem w Zamościu, w czasie między świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) a świętem Najświętszej Marii Panny z Lourdes (Dzień Chorego), zorganizowało wystawę fotografii Andrzeja Szumowskiego pt. „Lourdes”.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Znów pomachamy

Ks. Adrian Put

Znów Niedziela Palmowa. Kolejny raz udamy się do naszych kościołów, aby ze śpiewem na ustach „Hosanna Synowi Dawidowemu” oddać chwałę Bogu. To szczególne święto w Kościele.

Przyszedł czas na Bacha

Katarzyna Jaskólska

Pasja według św. Jana” – słynne dzieło Jana Sebastiana Bacha nie jest utworem, którego często można posłuchać na żywo. Nic więc dziwnego, że 12 marca kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze wypełniła ponad 1000-osobowa publiczność.

Święty Brat Albert na Gorzowskich Siedlicach

Ks. Adrian Put

Historia tego miejsca to dzieje dobra, zmagania z własnymi słabościami oraz mnóstwo promieni nadziei.

Reklama

Najpopularniejsze

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Tajemnica stygmatów Ojca Pio

Wiara

Tajemnica stygmatów Ojca Pio

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Wiara

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Niedziela Częstochowska

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę