Reklama

Niedziela 36/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Pielgrzymka „Niedzieli” z rodziną bł. ks. Popiełuszki

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Z hasłem: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!” po raz 21. „Niedziela” pielgrzymuje na Jasną Górę. Spotykamy się w sobotę 16 września. Będzie to pielgrzymka wyjątkowa, bo przypada w roku 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Bóg upomina się o swoje

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W nocy z 11 na 12 sierpnia Polskę nawiedziła straszliwa wichura: 6 osób zabitych, kilkadziesiąt rannych, zniszczone lasy, powalone zabudowania – stało się to w bardzo krótkim czasie. Niejeden pyta: Co przez tę tragedię Pan Bóg chce nam powiedzieć? Wszak mówił Pan Jezus, że nawet włos nam z głowy nie spadnie bez woli Ojca (por. Mt 10, 30). Jak zatem wytłumaczyć takie zdarzenie?

z Watykanu
4

Z Watykanu

Audiencja generalna w środę 23 sierpnia br. odbyła się w Auli Pawła VI. Wzięło w niej udział ok. 8 tys. wiernych. W wygłoszonej katechezie papież Franciszek nawiązał do 21. rozdziału Księgi Apokalipsy (w. 3-7) i mówił o ostatecznej perspektywie życia człowieka wierzącego, którą jest niebieskie Jeruzalem – „przybytek Boga z ludźmi”.

dookoła świata
5

Dookoła świata

dookoła Polski
5-6

Dookoła Polski

Ostre słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona nie tylko w Polsce zostały ocenione jako atak na nasz kraj. – Polska nie definiuje dzisiaj przyszłości Europy i nie będzie definiować Europy jutra. Polacy zasługują na coś lepszego niż rząd, który nie będzie w stanie wpłynąć na kierunek, w którym podąży Europa – powiedział m.in. Macron, który w kilka miesięcy zdążył zniechęcić do siebie Polaków, ale także większość Francuzów

8-9

Polska ma serce matczyne

Papież Franciszek

Narodowe dziękczynienie za koronację

Elżbieta Krawczyk

Wielkie dziękczynienie z okazji koronacji przed trzema wiekami Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r.

królowanie Maryi
10-11

Jasna Góra – latarnia we mgle tego świata

Rozmawia ks. Marek Łuczak

O wyzwaniach stojących przed Kościołem w Polsce i roli Jasnej Góry w promieniowaniu chrześcijaństwa na Europę i świat oraz o zawsze aktualnym maryjnym rysie duszpasterstwa w naszej Ojczyźnie z abp. Wacławem Depo – przewodniczącym Komisji Maryjnej KEP – rozmawia ks. Marek Łuczak

temat numeru: 70. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki
12-13

Dziedziczenie dobra

Rozmawia Włodzimierz Rędzioch

O Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” z Markiem Popiełuszką – bratankiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Ojciec Święty w Kolumbii - pielgrzymka papieska 6-10 września 2017
14-15

Pierwszy krok

Ks. Łukasz Jaksik

Kolumbia w swej historii miała okresy walki z wyznawcami Chrystusa, a również współcześnie należy do państw, o których trudno powiedzieć, że są stabilne. Co papież Franciszek powie społeczeństwu tak bardzo niszczonemu przez powszechną przestępczość i korupcję na szczytach władzy?

Stolica Apostolska - Rosja :: dyplomacja
16-17

Bolesne rozmowy z nadzieją

Piotr Frankowski

Kard. Pietro Parolin z misją dyplomatyczną w Rosji

wprowadzenie relikwii bł. Bartola Longo - Pompeje - Miechów
18-19

Bartolo Longo uczy miłości do Maryi

Władysław Burzawa

Pod przewodnictwem abp. Salvatora Pennacchio – nuncjusza apostolskiego w Polsce – 24 sierpnia br. została odprawiona uroczysta Msza św. w bazylice Grobu Bożego w Miechowie, podczas której wprowadzono relikwie bł. Bartola Longo – tercjarza zakonu dominikańskiego i czciciela Różańca św.

nuncjusz apostolski w „Niedzieli"
20

Spotkanie pod znakiem Maryi

Ks. Mariusz Frukacz

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz abp Tommaso Caputo z Pompejów 25 sierpnia br. odwiedzili redakcję „Niedzieli”. W spotkaniu w studiu telewizyjnym „Niedzieli” wzięli udział m.in. abp Stanisław Nowak, bp Andrzej Przybylski oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, red. Lidia Dudkiewicz, ks. prał. Jerzy Bielecki, ks. Jarosław Krzewicki.

21

Obrońmy Mary Wagner przed więzieniem

O pomoc do ludzi dobrej woli na całym świecie apeluje matka Mary

12 września 2017 r. ma zapaść wyrok kanadyjskiego sądu w sprawie dalszych losów dzielnej obrończyni życia – Kanadyjki Mary Wagner. O pomoc do ludzi dobrej woli na całym świecie apeluje matka Mary

pielgrzymowanie ponad granicami
24

Podróż poślubna z Francji na Jasną Górę

Agnieszka Golańska-Bault

Ponad 2350 km piechotą w 103 dni przeszli w tym roku Jean-Jacques i jego żona Agnes Le Floch, aby pokłonić się Matce Bożej przed cudowną ikoną na Jasnej Górze. W wieku odpowiednio 70 i 68 lat chcieli w ten sposób podziękować Bogu za swoje szczęśliwe życie

międzykulturowa pamięć
26

O genialnej pisarce i wspaniałym, skromnym człowieku

Ludwika Malewska-Mostowicz

10 sierpnia 2017 r. prof. Halina Popławska odeszła do domu Ojca. Wszelkie słowa wydają się zbędne. Wielki smutek i wierna pamięć – pozostaną

27

Antoni Szulczyński malarz zapomniany

Piotr Kaźmierczak

ochrona środowiska
28

Wykorzystajmy doświadczenie polskiej wsi i leśnictwa

Sylwia Niedzieska

Jeszcze kilkanaście lat temu sposób gospodarowania na polskiej wsi był przykładem gospodarki obiegu zamkniętego. Wynikało to nie tylko z gospodarki niedoborów, braku wielu typów opakowań, ale głównie z głęboko wpisanego w naszą mentalność przeciwdziałania marnotrawstwu i sprzeciwu wobec kultury odrzucenia, o której pisze Ojciec Święty Franciszek w encyklice „Laudato si’”

30

Rodzina potężna wiarą

Red.

Wniej uczymy się życia i miłości – nie tylko relacji z ludźmi, ale przede wszystkim miłości do Boga. Rodzina jest „szczególnym środowiskiem przeżywania, wzrostu i dawania świadectwa. To Boży pomysł, by rodzina, jak Kościół, szła i nauczała Ewangelii”.

wiara i życie
31

Bóg albo nic w „Niedzieli”

Wiara jest również aktem, który stopniowo i definitywnie nas przemienia. Tak jak u Abrahama, gdy musiał zgodzić się na złożenie w ofierze swojego syna Izaaka, syna obietnicy, wiara jest aktem, który czyni nas radykalnie innymi.

Swój

Ks. Mariusz Rosik

Sprawdziłem. O Jezusowej zachęcie do podjęcia krzyża pisałem w „Niedzieli” jedenaście razy. I zaczyna mi się wydawać, że niewiele nowego mogę wymyślić. Bo w końcu wciąż chodzi o jedno i to samo zdanie Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

liturgia tygodnia
32-33

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

Zwracając się do Boga, prorok Jeremiasz zanosi wołanie, w którym uwypukla silną więź miłości, która łączy go z Bogiem. Porównuje ją do uwiedzenia odnoszonego do dziewcząt, które „tracą rozum” dla ukochanego mężczyzny. Lecz w parze z emocjami idzie pełne posłuszeństwo Bogu, co czyni z proroka narzędzie wypełniania Jego woli. Stając się głosem Boga w świecie, natrafia na liczne i bolesne sprzeciwy.

poradnik duszpasterski
34

Wiara i cud

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

Co upoważnia do mówienia o cudzie w obliczu jakiegoś niezwykłego wydarzenia?

felieton
35

Papież w Moskwie?

Grzegorz Polak

Nie rozmawialiśmy o wizycie Papieża w Moskwie – zapewnili tego samego dnia, ale osobno, metropolita Hilarion, persona nr 2 w patriarchacie moskiewskim, oraz kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w dniach 21-24 sierpnia br. gościł w stolicy Rosji

Nawrócenie to nie bohaterstwo

Marian Salwik

78. rocznica wybuchu II wojny światowej
36-37

Wojna i kłamstwa totalne

Sławomir Błaut

Pamięć o II wojnie światowej dryfuje w niewiadomym kierunku. To, co kiedyś było oczywiste, rozmył upływający czas. Ale nie tylko on. Celowe zakłamywanie historii, zacieranie granicy między złem a dobrem służyło i nadal służy „wybielaniu” sprawców zbrodni. Beneficjentami tego procederu są Niemcy i Rosja.

fakty, opinie
38

Kto finansje lewicową rewolucję kulturową

Jan Maria Jackowski, publicysta i pisarz, eseista, senator RP, www.jmjackowski.pl

Dotychczasowy model podziału środków między organizacje pozarządowe jest niezgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

fakty • opinie
38

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej
39

Dlaczego Papież nie odwiedza swojej ojczyzny?

pr

Zakonnicy zostaną przegłosowani?

pr

Kryzys małżeństw

pr

Spokojne życie metropolity seniora

pr

Misjonarz rekordzista

pr

Chorał lekarstwem na spadającą liczbę dominicantes

pr

Nie dać się przestraszyć

pr

moim zdaniem
40

Odbudujmy chrześcijańskie miasto

Witold Gadowski, dziennikarz

Polsce grożą sankcje ze strony europejskiej biurokracji. Wszystko z powodu twardego stanowiska wobec mechanizmu tzw. relokacji uchodźców. Władze w Warszawie – świadome zagrożeń, które powoduje niekontrolowany napływ migrantów z terenu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – wyraźnie zastrzegły, że nie popełnią błędów, które teraz mszczą się na krajach Europy Zachodniej.

felietony
42-43

Polski sierpień

Alina Czerniakowska

Wydawałoby się, że miesiąc wakacyjny to leniuchowanie, plażowanie, grillowanie i biesiadowanie, a tymczasem właśnie w sierpniu tyle się dzieje – święta, rocznice, wydarzenia, o których trudno byłoby zapomnieć. Począwszy od 1 sierpnia, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, każdy dzień dla nas, Polaków, wiąże się z jakąś ważną datą

Bunt fornali

Zdzisław Skotnicki

Będzie chyba ostro tej jesieni. A wszystko dlatego, że tzw. opozycja totalna nie widzi szans, by w najbliższym czasie odzyskać możliwość żerowania na Polakach i Polsce. Przecież trudno mówić w ich przypadku o szlachetnych chęciach przejęcia władzy celem lepszego sterowania nawą państwową.

W Europie bez zmian

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

Od kilku lat terroryści systematycznie przeprowadzają ataki i zabijają niewinnych ludzi w kolejnych krajach Unii Europejskiej.

Na Sycylii o zmianach klimatycznych i Białowieży

as

Na Sycylii odbyło się jubileuszowe, 50. seminarium naukowe zorganizowane przez Światową Federację Naukowców. Podczas spotkania naukowcy dyskutowali o nowych zagrożeniach i współczesnych problemach związanych m.in. z migracją oraz ze zmianami klimatycznymi.

miłość rodzinna
44-45

Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! (Rdz 2, 23)

Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, pisarz, tutor i nauczyciel w szkole „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”.

„Zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżonków” - powiedział św. Jan Paweł II podczas Mszy św. dla małżeństw i rodzin 11 czerwca 1987 r. w Szczecinie. Pewną próbą odpowiedzi na to wezwanie jest cykl artykułów „Mistyka ciała”, który rozpoczęliśmy w czerwcu 2017 r. Artykuły oparte są na audycjach prowadzonych przez Pawła Zuchniewicza, emitowanych pod tym samym tytułem w Radiu Warszawa

rodzina, rady dla rodziców
46-47

Powrót do szkoły

Agnieszka Porzezińska, dziennikarka, scenarzystka, w TVP ABC prowadzi program „Moda na rodzinę”

Dla rodziców, uczniów i nauczycieli zaczyna się kolejny rok szkolny. To od nas zależy, jaki będzie – wyjątkowo piękny czy wyjątkowo przygnębiający.

rodzina - poradnik
48

Co zamiast kanapki?

Joanna Operacz

Początek roku szkolnego to powrót odwiecznego rodzicielskiego dylematu: co przygotować dziecku do szkoły na drugie śniadanie, żeby było zdrowo i praktycznie i żeby maluch chętnie jadł? Kilka pomysłów na to, jak wyjść poza nieśmiertelną kanapkę z żółtym serem

rodzina poradnik
48

Poczucie humoru

Andrzej W. Wodziński

Szczęśliwe życie zależy w znacznej mierze od indywidualnego nastawienia, od własnego poczucia humoru, które albo się ma, albo się go nie ma. A jak się go nie ma, to za plecami bliźni mówią o takiej lub takim, że to kompletny bufon. Radość chrześcijańska, jako jeden z owoców Ducha Świętego, to oznaka przyjaźni z Panem Bogiem (por. Ga 5, 22)

muzycznie
49

Jazz z obecnością Boga

Piotr Iwicki, muzyk, publicysta

Nowe nagrania dzieł chóralnych Pawła Łukaszewskiego

Marcin Tadeusz Łukaszewski, pianista, teoretyk muzyki, kompozytor

niedziela młodych
50-53

Rzecz o osądach

Ks. Piotr Bączek

Dlaczego kosmosu nie upchniesz w szufladę

Miłość prawdziwą daje tylko Bóg…

Tak śpiewał swego czasu jeden z moich ulubionych pieśniarzy. I takiej prawdziwej miłości całe życie szukałam. Chciałam, by była jak ta opisywana przez św. Pawła: cierpliwa, łaskawa; taka, która nie zazdrości, nie unosi się gniewem – która wszystko przetrzyma. A tymczasem wszystkie moje związki z mężczyznami nie były w stanie przetrzymać najmniejszej różnicy zdań, a co dopiero życiowych burz

kultura
54

Poszukiwania Czapskiego

Witold Dudziński

Terapia Krawczyka

wd

Jak z rękawa

wd

Ojciec Mateusza

jk

bliżej świata - Słowacja
55

Euro drugiej kategorii

Wojciech Dudkiewicz

Festiwal Folkloru Ziem Górskich
56

Do Zakopanego zjechali górale z całego świata

Przemysław Mosur

różne
57

Muzyczne Dary

Kalendarium 3-9 IX 2017

Ewa Aszkiewicz

Caritas Polska na rzecz ofiar burz i nawałnic

58-68

Sałatka z grzybów (do słoików)

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Jeśli masz świeże grzyby i chcesz je zachować na zimę, proponujemy wyśmienitą sałatkę z cebulą i pomidorami.

XXI Pielgrzymka Czytelników, Przyjaciół i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę - 16 września 2017

Redakcja „Niedzieli”

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Razem z nami będą pielgrzymować członkowie Rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Mocny start w rok szkolny

Ks. Piotr Bączek

Rusza kolejny rok szkolny i formacyjny. Jak zwykle w takich przypadkach rozruch kosztuje więcej energii, więcej jest także wydarzeń, które pomogą rozkręcić pracę w szkole i na parafii.

Młodzież organizuje parafialny festyn

Ks. Piotr Bączek

W parafii św. Bartłomieja w Czańcu po raz trzeci zorganizowano parafialny festyn rodzinny. Zarówno pomysłodawcą, jak i organizatorem inicjatywy jest od początku do końca młodzież zrzeszona w parafialnym oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Coś się kończy, coś się zaczyna

Mariusz Rzymek

Legendarny duszpasterz ruchów trzeźwościowych, propagator kultury góralskiej, ks. prał. Władysław Zązel, 20 sierpnia żegnał się ze swą parafią Najświętszego Imienia Maryi Panny w Kamesznicy.

Niedziela częstochowska

W Różańcu zawarte jest nasze życie

Ks. Ireneusz Skubiś

W dniach 6-8 września odbędzie się w Częstochowie I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Jego organizatorzy postawili sobie za cel formację i konsolidację środowisk różańcowych oraz wyznaczenie nowych kierunków zaangażowania w diecezjach i wspólnotach.

Zakończenie odpustu w Jerozolimie ziemi wieluńskiej

Ks. Jan Powroźnik

- Jest to niezwykłe miejsce kultu Maryi Wniebowziętej, Kalwaryjskiej Pani - tak o archidiecezjalnym sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce wyraził się 20 sierpnia br. bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Święty Roch – do tańca i do różańca!

Ks. Krzysztof Gryz

Ostatnie tygodnie w parafii pw. św. Rocha w Radomsku-Stobiecku Miejskim obfitowały w liczne wydarzenia. Dwa odpusty – ku czci św. Joachima i Anny oraz św. Rocha – festyn charytatywny i zbliżające się już wielkimi krokami dożynki wyraźnie ożywiły życie parafian.

Niedziela podlaska

Ku dojrzałości z Duchem Świętym

Ks. Krzysztof Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Rytm pór roku, tygodni i miesięcy zamykamy w kolejne lata. Jednak nie do końca jest tak, że to 1 stycznia jest datą przełomową w naszym życiu.

Katecheta świecki – zawód czy powołanie?

Ks. Marcin Gołębiewski

Kolejny rok szkolny i katechetyczny rozpoczyna się 4 września. Zarówno przed uczniami, jaki i nauczycielami i katechetami, stoją nowe zadania. Z Bożeną Zdziebiorską, wieloletnią katechetką w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim, rozmawia ks. Marcin Gołębiewski.

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski

Ks. Zenon Czumaj

W wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 7 września 1931 r., zakończył ziemskie pielgrzymowanie bł. Ignacy Kłopotowski.

Niedziela kielecka

Wśród rowerowych pielgrzymów

Agnieszka Dziarmaga

Jubileuszowa V Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę trwała od 16 o 19 sierpnia, z udziałem ponad pięciuset pielgrzymów, w tym 11 księży, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków.

Kościół z pałacu i historia łagiewnickiego tryptyku w tle

Katarzyna Dobrowolska

Balice koło Chmielnika szczycą się historią sięgającą ponad ośmiuset lat, w dziejach miejscowości zapisały się znamienite rody.

Udany festyn parafialny

Agnieszka Dziarmaga

Integracja w parafii i w gminie w maryjne święto 15 sierpnia, dobra zabawa, a przede wszystkim wsparcie remontu zabytkowego kościoła – wszystkie te cele udało się osiągnąć podczas zorganizowanego po raz pierwszy w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie – Rodzinnego Festynu Parafialnego.

Niedziela świdnicka

Klasztorne rekolekcje z postem Daniela

Krzysztof Zaremba

Centrum rekolekcyjne w klasztorze „Chrystusa Króla” – Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza w Polanicy-Zdroju – Sokołówce zaprasza na „Rekolekcje z postem Daniela”, które odbędą się od 21 września do 1 października 2017 r.

Na Bożą chwałę i rolników

Krystyna Smerd

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mieszkańcy Międzyrzecza koło Strzegomia uczestniczyli w uroczystej dożynkowej Eucharystii, która jak co roku została odprawiona na rozwidleniu dróg przy wielkim granitowym ołtarzu i krzyżu.

Msze święte z folklorem

Krystyna Smerd

Niedziela 13 sierpnia br. była ostatnim dniem 26. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Poświęcenie Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Ks. Robert Gołębiowski

Trwa bogaty w swojej treści modlitewnej jubileuszowy Rok Fatimski, w czasie którego oddajemy nie tylko hołd Maryi za dar, jaki przekazała światu sto lat temu podczas objawień w Fatimie.

Biskup Kazimierz Majdański a Porozumienie Szczecińskie 1980 r. (2)

Michał Siedziako

Nazajutrz po drugiej wizycie delegacji MKS u bp. Majdańskiego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia kończącego strajki Sierpnia’80 w stolicy Pomorza Zachodniego.

Pisanie ikony to czas rekolekcji

Bogdan Nowak

Tworzenie ikon nie jest tylko zastrzeżone dla prawosławnych; malują je również katolicy.

Polskie duszpasterstwo w Katalonii

Leszek Wątróbski

Z chrystusowcem ks. Andrzejem Glancem z L’Hospitalet de Llobregat w Hiszpanii rozmawia Leszek Wątróbski.

Reklama

Najpopularniejsze

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

125. rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux -...

Kościół

125. rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux -...

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Wiara

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Święci i błogosławieni

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Wiara

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Wiara

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?