Reklama

Niedziela 36/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Pielgrzymka „Niedzieli” z rodziną bł. ks. Popiełuszki

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Z hasłem: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!” po raz 21. „Niedziela” pielgrzymuje na Jasną Górę. Spotykamy się w sobotę 16 września. Będzie to pielgrzymka wyjątkowa, bo przypada w roku 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Bóg upomina się o swoje

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W nocy z 11 na 12 sierpnia Polskę nawiedziła straszliwa wichura: 6 osób zabitych, kilkadziesiąt rannych, zniszczone lasy, powalone zabudowania – stało się to w bardzo krótkim czasie. Niejeden pyta: Co przez tę tragedię Pan Bóg chce nam powiedzieć? Wszak mówił Pan Jezus, że nawet włos nam z głowy nie spadnie bez woli Ojca (por. Mt 10, 30). Jak zatem wytłumaczyć takie zdarzenie?

z Watykanu
4

Z Watykanu

Audiencja generalna w środę 23 sierpnia br. odbyła się w Auli Pawła VI. Wzięło w niej udział ok. 8 tys. wiernych. W wygłoszonej katechezie papież Franciszek nawiązał do 21. rozdziału Księgi Apokalipsy (w. 3-7) i mówił o ostatecznej perspektywie życia człowieka wierzącego, którą jest niebieskie Jeruzalem – „przybytek Boga z ludźmi”.

dookoła świata
5

Dookoła świata

dookoła Polski
5-6

Dookoła Polski

Ostre słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona nie tylko w Polsce zostały ocenione jako atak na nasz kraj. – Polska nie definiuje dzisiaj przyszłości Europy i nie będzie definiować Europy jutra. Polacy zasługują na coś lepszego niż rząd, który nie będzie w stanie wpłynąć na kierunek, w którym podąży Europa – powiedział m.in. Macron, który w kilka miesięcy zdążył zniechęcić do siebie Polaków, ale także większość Francuzów

8-9

Polska ma serce matczyne

Papież Franciszek

Narodowe dziękczynienie za koronację

Elżbieta Krawczyk

Wielkie dziękczynienie z okazji koronacji przed trzema wiekami Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r.

królowanie Maryi
10-11

Jasna Góra – latarnia we mgle tego świata

Rozmawia ks. Marek Łuczak

O wyzwaniach stojących przed Kościołem w Polsce i roli Jasnej Góry w promieniowaniu chrześcijaństwa na Europę i świat oraz o zawsze aktualnym maryjnym rysie duszpasterstwa w naszej Ojczyźnie z abp. Wacławem Depo – przewodniczącym Komisji Maryjnej KEP – rozmawia ks. Marek Łuczak

temat numeru: 70. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki
12-13

Dziedziczenie dobra

Rozmawia Włodzimierz Rędzioch

O Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” z Markiem Popiełuszką – bratankiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Ojciec Święty w Kolumbii - pielgrzymka papieska 6-10 września 2017
14-15

Pierwszy krok

Ks. Łukasz Jaksik

Kolumbia w swej historii miała okresy walki z wyznawcami Chrystusa, a również współcześnie należy do państw, o których trudno powiedzieć, że są stabilne. Co papież Franciszek powie społeczeństwu tak bardzo niszczonemu przez powszechną przestępczość i korupcję na szczytach władzy?

Stolica Apostolska - Rosja :: dyplomacja
16-17

Bolesne rozmowy z nadzieją

Piotr Frankowski

Kard. Pietro Parolin z misją dyplomatyczną w Rosji

wprowadzenie relikwii bł. Bartola Longo - Pompeje - Miechów
18-19

Bartolo Longo uczy miłości do Maryi

Władysław Burzawa

Pod przewodnictwem abp. Salvatora Pennacchio – nuncjusza apostolskiego w Polsce – 24 sierpnia br. została odprawiona uroczysta Msza św. w bazylice Grobu Bożego w Miechowie, podczas której wprowadzono relikwie bł. Bartola Longo – tercjarza zakonu dominikańskiego i czciciela Różańca św.

nuncjusz apostolski w „Niedzieli"
20

Spotkanie pod znakiem Maryi

Ks. Mariusz Frukacz

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz abp Tommaso Caputo z Pompejów 25 sierpnia br. odwiedzili redakcję „Niedzieli”. W spotkaniu w studiu telewizyjnym „Niedzieli” wzięli udział m.in. abp Stanisław Nowak, bp Andrzej Przybylski oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, red. Lidia Dudkiewicz, ks. prał. Jerzy Bielecki, ks. Jarosław Krzewicki.

21

Obrońmy Mary Wagner przed więzieniem

O pomoc do ludzi dobrej woli na całym świecie apeluje matka Mary

12 września 2017 r. ma zapaść wyrok kanadyjskiego sądu w sprawie dalszych losów dzielnej obrończyni życia – Kanadyjki Mary Wagner. O pomoc do ludzi dobrej woli na całym świecie apeluje matka Mary

pielgrzymowanie ponad granicami
24

Podróż poślubna z Francji na Jasną Górę

Agnieszka Golańska-Bault

Ponad 2350 km piechotą w 103 dni przeszli w tym roku Jean-Jacques i jego żona Agnes Le Floch, aby pokłonić się Matce Bożej przed cudowną ikoną na Jasnej Górze. W wieku odpowiednio 70 i 68 lat chcieli w ten sposób podziękować Bogu za swoje szczęśliwe życie

międzykulturowa pamięć
26

O genialnej pisarce i wspaniałym, skromnym człowieku

Ludwika Malewska-Mostowicz

10 sierpnia 2017 r. prof. Halina Popławska odeszła do domu Ojca. Wszelkie słowa wydają się zbędne. Wielki smutek i wierna pamięć – pozostaną

27

Antoni Szulczyński malarz zapomniany

Piotr Kaźmierczak

ochrona środowiska
28

Wykorzystajmy doświadczenie polskiej wsi i leśnictwa

Sylwia Niedzieska

Jeszcze kilkanaście lat temu sposób gospodarowania na polskiej wsi był przykładem gospodarki obiegu zamkniętego. Wynikało to nie tylko z gospodarki niedoborów, braku wielu typów opakowań, ale głównie z głęboko wpisanego w naszą mentalność przeciwdziałania marnotrawstwu i sprzeciwu wobec kultury odrzucenia, o której pisze Ojciec Święty Franciszek w encyklice „Laudato si’”

30

Rodzina potężna wiarą

Red.

Wniej uczymy się życia i miłości – nie tylko relacji z ludźmi, ale przede wszystkim miłości do Boga. Rodzina jest „szczególnym środowiskiem przeżywania, wzrostu i dawania świadectwa. To Boży pomysł, by rodzina, jak Kościół, szła i nauczała Ewangelii”.

wiara i życie
31

Bóg albo nic w „Niedzieli”

Wiara jest również aktem, który stopniowo i definitywnie nas przemienia. Tak jak u Abrahama, gdy musiał zgodzić się na złożenie w ofierze swojego syna Izaaka, syna obietnicy, wiara jest aktem, który czyni nas radykalnie innymi.

Swój

Ks. Mariusz Rosik

Sprawdziłem. O Jezusowej zachęcie do podjęcia krzyża pisałem w „Niedzieli” jedenaście razy. I zaczyna mi się wydawać, że niewiele nowego mogę wymyślić. Bo w końcu wciąż chodzi o jedno i to samo zdanie Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

liturgia tygodnia
32-33

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

Zwracając się do Boga, prorok Jeremiasz zanosi wołanie, w którym uwypukla silną więź miłości, która łączy go z Bogiem. Porównuje ją do uwiedzenia odnoszonego do dziewcząt, które „tracą rozum” dla ukochanego mężczyzny. Lecz w parze z emocjami idzie pełne posłuszeństwo Bogu, co czyni z proroka narzędzie wypełniania Jego woli. Stając się głosem Boga w świecie, natrafia na liczne i bolesne sprzeciwy.

poradnik duszpasterski
34

Wiara i cud

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

Co upoważnia do mówienia o cudzie w obliczu jakiegoś niezwykłego wydarzenia?

felieton
35

Papież w Moskwie?

Grzegorz Polak

Nie rozmawialiśmy o wizycie Papieża w Moskwie – zapewnili tego samego dnia, ale osobno, metropolita Hilarion, persona nr 2 w patriarchacie moskiewskim, oraz kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w dniach 21-24 sierpnia br. gościł w stolicy Rosji

Nawrócenie to nie bohaterstwo

Marian Salwik

78. rocznica wybuchu II wojny światowej
36-37

Wojna i kłamstwa totalne

Sławomir Błaut

Pamięć o II wojnie światowej dryfuje w niewiadomym kierunku. To, co kiedyś było oczywiste, rozmył upływający czas. Ale nie tylko on. Celowe zakłamywanie historii, zacieranie granicy między złem a dobrem służyło i nadal służy „wybielaniu” sprawców zbrodni. Beneficjentami tego procederu są Niemcy i Rosja.

fakty, opinie
38

Kto finansje lewicową rewolucję kulturową

Jan Maria Jackowski, publicysta i pisarz, eseista, senator RP, www.jmjackowski.pl

Dotychczasowy model podziału środków między organizacje pozarządowe jest niezgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

fakty • opinie
38

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej
39

Dlaczego Papież nie odwiedza swojej ojczyzny?

pr

Zakonnicy zostaną przegłosowani?

pr

Kryzys małżeństw

pr

Spokojne życie metropolity seniora

pr

Misjonarz rekordzista

pr

Chorał lekarstwem na spadającą liczbę dominicantes

pr

Nie dać się przestraszyć

pr

moim zdaniem
40

Odbudujmy chrześcijańskie miasto

Witold Gadowski, dziennikarz

Polsce grożą sankcje ze strony europejskiej biurokracji. Wszystko z powodu twardego stanowiska wobec mechanizmu tzw. relokacji uchodźców. Władze w Warszawie – świadome zagrożeń, które powoduje niekontrolowany napływ migrantów z terenu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – wyraźnie zastrzegły, że nie popełnią błędów, które teraz mszczą się na krajach Europy Zachodniej.

felietony
42-43

Polski sierpień

Alina Czerniakowska

Wydawałoby się, że miesiąc wakacyjny to leniuchowanie, plażowanie, grillowanie i biesiadowanie, a tymczasem właśnie w sierpniu tyle się dzieje – święta, rocznice, wydarzenia, o których trudno byłoby zapomnieć. Począwszy od 1 sierpnia, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, każdy dzień dla nas, Polaków, wiąże się z jakąś ważną datą

Bunt fornali

Zdzisław Skotnicki

Będzie chyba ostro tej jesieni. A wszystko dlatego, że tzw. opozycja totalna nie widzi szans, by w najbliższym czasie odzyskać możliwość żerowania na Polakach i Polsce. Przecież trudno mówić w ich przypadku o szlachetnych chęciach przejęcia władzy celem lepszego sterowania nawą państwową.

W Europie bez zmian

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

Od kilku lat terroryści systematycznie przeprowadzają ataki i zabijają niewinnych ludzi w kolejnych krajach Unii Europejskiej.

Na Sycylii o zmianach klimatycznych i Białowieży

as

Na Sycylii odbyło się jubileuszowe, 50. seminarium naukowe zorganizowane przez Światową Federację Naukowców. Podczas spotkania naukowcy dyskutowali o nowych zagrożeniach i współczesnych problemach związanych m.in. z migracją oraz ze zmianami klimatycznymi.

miłość rodzinna
44-45

Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! (Rdz 2, 23)

Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, pisarz, tutor i nauczyciel w szkole „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”.

„Zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżonków” - powiedział św. Jan Paweł II podczas Mszy św. dla małżeństw i rodzin 11 czerwca 1987 r. w Szczecinie. Pewną próbą odpowiedzi na to wezwanie jest cykl artykułów „Mistyka ciała”, który rozpoczęliśmy w czerwcu 2017 r. Artykuły oparte są na audycjach prowadzonych przez Pawła Zuchniewicza, emitowanych pod tym samym tytułem w Radiu Warszawa

rodzina, rady dla rodziców
46-47

Powrót do szkoły

Agnieszka Porzezińska, dziennikarka, scenarzystka, w TVP ABC prowadzi program „Moda na rodzinę”

Dla rodziców, uczniów i nauczycieli zaczyna się kolejny rok szkolny. To od nas zależy, jaki będzie – wyjątkowo piękny czy wyjątkowo przygnębiający.

rodzina - poradnik
48

Co zamiast kanapki?

Joanna Operacz

Początek roku szkolnego to powrót odwiecznego rodzicielskiego dylematu: co przygotować dziecku do szkoły na drugie śniadanie, żeby było zdrowo i praktycznie i żeby maluch chętnie jadł? Kilka pomysłów na to, jak wyjść poza nieśmiertelną kanapkę z żółtym serem

rodzina poradnik
48

Poczucie humoru

Andrzej W. Wodziński

Szczęśliwe życie zależy w znacznej mierze od indywidualnego nastawienia, od własnego poczucia humoru, które albo się ma, albo się go nie ma. A jak się go nie ma, to za plecami bliźni mówią o takiej lub takim, że to kompletny bufon. Radość chrześcijańska, jako jeden z owoców Ducha Świętego, to oznaka przyjaźni z Panem Bogiem (por. Ga 5, 22)

muzycznie
49

Jazz z obecnością Boga

Piotr Iwicki, muzyk, publicysta

Nowe nagrania dzieł chóralnych Pawła Łukaszewskiego

Marcin Tadeusz Łukaszewski, pianista, teoretyk muzyki, kompozytor

niedziela młodych
50-53

Rzecz o osądach

Ks. Piotr Bączek

Dlaczego kosmosu nie upchniesz w szufladę

Miłość prawdziwą daje tylko Bóg…

Tak śpiewał swego czasu jeden z moich ulubionych pieśniarzy. I takiej prawdziwej miłości całe życie szukałam. Chciałam, by była jak ta opisywana przez św. Pawła: cierpliwa, łaskawa; taka, która nie zazdrości, nie unosi się gniewem – która wszystko przetrzyma. A tymczasem wszystkie moje związki z mężczyznami nie były w stanie przetrzymać najmniejszej różnicy zdań, a co dopiero życiowych burz

kultura
54

Poszukiwania Czapskiego

Witold Dudziński

Terapia Krawczyka

wd

Jak z rękawa

wd

Ojciec Mateusza

jk

bliżej świata - Słowacja
55

Euro drugiej kategorii

Wojciech Dudkiewicz

Festiwal Folkloru Ziem Górskich
56

Do Zakopanego zjechali górale z całego świata

Przemysław Mosur

różne
57

Muzyczne Dary

Kalendarium 3-9 IX 2017

Ewa Aszkiewicz

Caritas Polska na rzecz ofiar burz i nawałnic

58-68

Sałatka z grzybów (do słoików)

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Jeśli masz świeże grzyby i chcesz je zachować na zimę, proponujemy wyśmienitą sałatkę z cebulą i pomidorami.

XXI Pielgrzymka Czytelników, Przyjaciół i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę - 16 września 2017

Redakcja „Niedzieli”

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Razem z nami będą pielgrzymować członkowie Rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Mocny start w rok szkolny

Ks. Piotr Bączek

Rusza kolejny rok szkolny i formacyjny. Jak zwykle w takich przypadkach rozruch kosztuje więcej energii, więcej jest także wydarzeń, które pomogą rozkręcić pracę w szkole i na parafii.

Młodzież organizuje parafialny festyn

Ks. Piotr Bączek

W parafii św. Bartłomieja w Czańcu po raz trzeci zorganizowano parafialny festyn rodzinny. Zarówno pomysłodawcą, jak i organizatorem inicjatywy jest od początku do końca młodzież zrzeszona w parafialnym oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Coś się kończy, coś się zaczyna

Mariusz Rzymek

Legendarny duszpasterz ruchów trzeźwościowych, propagator kultury góralskiej, ks. prał. Władysław Zązel, 20 sierpnia żegnał się ze swą parafią Najświętszego Imienia Maryi Panny w Kamesznicy.

Niedziela częstochowska

W Różańcu zawarte jest nasze życie

Ks. Ireneusz Skubiś

W dniach 6-8 września odbędzie się w Częstochowie I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Jego organizatorzy postawili sobie za cel formację i konsolidację środowisk różańcowych oraz wyznaczenie nowych kierunków zaangażowania w diecezjach i wspólnotach.

Zakończenie odpustu w Jerozolimie ziemi wieluńskiej

Ks. Jan Powroźnik

- Jest to niezwykłe miejsce kultu Maryi Wniebowziętej, Kalwaryjskiej Pani - tak o archidiecezjalnym sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce wyraził się 20 sierpnia br. bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Święty Roch – do tańca i do różańca!

Ks. Krzysztof Gryz

Ostatnie tygodnie w parafii pw. św. Rocha w Radomsku-Stobiecku Miejskim obfitowały w liczne wydarzenia. Dwa odpusty – ku czci św. Joachima i Anny oraz św. Rocha – festyn charytatywny i zbliżające się już wielkimi krokami dożynki wyraźnie ożywiły życie parafian.

Niedziela podlaska

Ku dojrzałości z Duchem Świętym

Ks. Krzysztof Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Rytm pór roku, tygodni i miesięcy zamykamy w kolejne lata. Jednak nie do końca jest tak, że to 1 stycznia jest datą przełomową w naszym życiu.

Katecheta świecki – zawód czy powołanie?

Ks. Marcin Gołębiewski

Kolejny rok szkolny i katechetyczny rozpoczyna się 4 września. Zarówno przed uczniami, jaki i nauczycielami i katechetami, stoją nowe zadania. Z Bożeną Zdziebiorską, wieloletnią katechetką w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim, rozmawia ks. Marcin Gołębiewski.

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski

Ks. Zenon Czumaj

W wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 7 września 1931 r., zakończył ziemskie pielgrzymowanie bł. Ignacy Kłopotowski.

Niedziela kielecka

Wśród rowerowych pielgrzymów

Agnieszka Dziarmaga

Jubileuszowa V Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę trwała od 16 o 19 sierpnia, z udziałem ponad pięciuset pielgrzymów, w tym 11 księży, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków.

Kościół z pałacu i historia łagiewnickiego tryptyku w tle

Katarzyna Dobrowolska

Balice koło Chmielnika szczycą się historią sięgającą ponad ośmiuset lat, w dziejach miejscowości zapisały się znamienite rody.

Udany festyn parafialny

Agnieszka Dziarmaga

Integracja w parafii i w gminie w maryjne święto 15 sierpnia, dobra zabawa, a przede wszystkim wsparcie remontu zabytkowego kościoła – wszystkie te cele udało się osiągnąć podczas zorganizowanego po raz pierwszy w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie – Rodzinnego Festynu Parafialnego.

Niedziela małopolska

Radość apostolstwa

Monika Ziółkowska

Jak co roku na zakończenie wakacji wspólnoty Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej spotkały się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Błogosławiony Domokrążca

Małgorzata Cichoń

Tak jak za swojego życia chodził po domach, głosząc w czasach komunizmu Ewangelię, tak i dziś odwiedza – w znaku swoich relikwii – kolejne parafie i wspólnoty.

Order dla misjonarki

Ewa Biedroń

Kiedy tylko Ewa Gawin dostała order, to od razu powiedziała, że ten krzyż symbolicznie dzieli na małe okruszki.

Niedziela lubelska

Krzyż prawdziwej miłości

Grzegorz Jacek Pelica

Po przeżyciu rekolekcji ewangelizacyjnych, czuwaniu przy kopii Krzyża Trybunalskiego i adoracji drzewa Krzyża Świętego, Pan daje nam łaskę wspólnej modlitwy z następcą Apostołów.

Z miłością po wzburzonych falach

Grzegorz Jacek Pelica

13 sierpnia zakończyła się wizytacja kanoniczna w parafii św. Marii Magdaleny w Sernikach.

Wieczór Prymasa Tysiąclecia

Grzegorz Jacek Pelica

Fundacja na Rzecz Rodziny Nasza Tradycja zorganizowała uroczysty wieczór ku czci Stefana kard. Wyszyńskiego.

Niedziela legnicka

Młodzi z Maryją

Ks. Waldemar Wesołowski

24. Spotkanie Młodych w Legnickim Polu odbyło się w ostatni sierpniowy weekend (od 24 do 27 sieprnia). Jak mówi młodzież, „to takie naładowanie akumulatorów na cały rok szkolny”.

Rodzinnie w witkowie

Artur Daniel Grabowski

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, to miejsce wyjątkowe. Przed 200 laty parafia należąca do krzeszowskich cystersów dziś rozkwita życiem religijnym i wspólnotowym, czego przykładem jest festyn parafialny z okazji odpustu św. Anny.

Odpust u św. Jacka

Ks. Waldemar wesołowski

W parafii św. Jacka w Legnicy zakończyło się triduum odpustowe ku czci św. Jacka. Sumie odpustowej przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec.

Niedziela łódzka

Być, pamiętać, czuwać

Bp Marek Marczak

Apel Jasnogórski dla Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej 24 sierpnia 2017 r., Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Bohaterem może być każdy

Anna Jóźwik

Swoją heroiczną postawą odznaczyli się w już czasie kampanii wrześniowej, następnie bohaterskie działania podjęli na zachodnich frontach II wojny światowej.

Na pątniczym szlaku

Anna Skopińska

Wzruszające momenty, chwile załamania, kryzysu, doświadczenie życzliwości i dobroci od drugiego człowieka, uśmiech, przyjazne gesty i słowa. To 92. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę.

Niedziela przemyska

Tu Bóg w ciszy mówi do człowieka

Aneta Kamieniecka

Z bp. Edwardem Kawą OFM rozmawiała Aneta Kamieniecka.

Duchowo piękni

Zdzisław Wójcik

Parafia pw. św. Wincentego á Paulo w Moszczanach liczy około tysiąca wiernych. Tworzą ją trzy miejscowości – Wietlin III, Łazy i Moszczany.

Jednolite środowisko wychowawcze

Ks. Zbigniew Suchy

Z metropolitą przemyskim abp. Adamem Szalem rozmawia ks. Zbigniew Suchy.

Niedziela rzeszowska

Boruny sanktuarium w środku puszczy

Mirek i Magda Osip-Pokrywka

Co roku 29 sierpnia na północnej Białorusi jest obchodzone święto Matki Boskiej Boruńskiej. Ta niewielka miejscowość jest położona między Holszanami a zamkiem w Krewie (tym samym, gdzie w 1385 r. zawarto słynną polsko-litewską unię).

Pielgrzymowanie z „Niedzielą Rzeszowską”

Ks. Andrzej Motyka

Redakcja „Niedzieli Rzeszowskiej” podejmuje różne inicjatywy, których celem jest bliższy kontakt z czytelnikami oraz propagowanie czytelnictwa prasy katolickiej.

Rzeszowskie festiwalowe lato

Ks. Rafał Przędzik

Z dr. hab. Markiem Stefańskim – dyrektorem festiwalu rozmawia ks. Rafał Przędzik.

Niedziela sandomierska

Tornister pełen uśmiechów

Ks. Adam Stachowicz

Diecezjalna Caritas od 2016 r. bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” organizowanej przez Caritas Polska.

Morze możliwości

Marian Kałdon

Harcerska akcja letnia 4. Szczepu ZHP „Feniks” działającego przy parafii pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbyła się w dniach od 30 lipca do 13 sierpnia w Rusinowie koło Jarosławca nad Morzem Bałtyckim.

Spotkanie młodych w rok po ŚDM

Ks. Adam Stachowicz

Niewątpliwie w pamięci wielu z nas są wydarzenia z tamtego roku, kiedy to do Polski, w tym też do kilku miejsc w naszej diecezji, przyjechali młodzi z całego świata.

Niedziela sosnowiecka

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi…

Agnieszka Raczyńska

Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Otwarci na Boga i na człowieka

Agnieszka Raczyńska

Z Krzysztofem Madejczykiem – koordynatorem diecezjalnym wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre” – rozmawia Agnieszka Raczyńska.

Centrum Apostolatu Margaretka

Sebastian Strzałkowski

1 września przy sanktuarium św. Jana Marii Vianneya w Czeladzi rozpoczyna działalność Centrum Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

Niedziela świdnicka

Klasztorne rekolekcje z postem Daniela

Krzysztof Zaremba

Centrum rekolekcyjne w klasztorze „Chrystusa Króla” – Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza w Polanicy-Zdroju – Sokołówce zaprasza na „Rekolekcje z postem Daniela”, które odbędą się od 21 września do 1 października 2017 r.

Na Bożą chwałę i rolników

Krystyna Smerd

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mieszkańcy Międzyrzecza koło Strzegomia uczestniczyli w uroczystej dożynkowej Eucharystii, która jak co roku została odprawiona na rozwidleniu dróg przy wielkim granitowym ołtarzu i krzyżu.

Msze święte z folklorem

Krystyna Smerd

Niedziela 13 sierpnia br. była ostatnim dniem 26. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Poświęcenie Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Ks. Robert Gołębiowski

Trwa bogaty w swojej treści modlitewnej jubileuszowy Rok Fatimski, w czasie którego oddajemy nie tylko hołd Maryi za dar, jaki przekazała światu sto lat temu podczas objawień w Fatimie.

Biskup Kazimierz Majdański a Porozumienie Szczecińskie 1980 r. (2)

Michał Siedziako

Nazajutrz po drugiej wizycie delegacji MKS u bp. Majdańskiego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia kończącego strajki Sierpnia’80 w stolicy Pomorza Zachodniego.

Pisanie ikony to czas rekolekcji

Bogdan Nowak

Tworzenie ikon nie jest tylko zastrzeżone dla prawosławnych; malują je również katolicy.

Polskie duszpasterstwo w Katalonii

Leszek Wątróbski

Z chrystusowcem ks. Andrzejem Glancem z L’Hospitalet de Llobregat w Hiszpanii rozmawia Leszek Wątróbski.

Niedziela toruńska

Diamenty w koronie

Ks. Paweł Borowski

Jesteśmy wezwani do tego, by tworzyć duchową koronę Maryi i Jezusa. Te duchowe korony są o wiele ważniejsze od tych, które spoczywają na jasnogórskim wizerunku. Są bowiem utkane z naszej miłości, naszych radości i trosk codziennego życia

Pieszo do św. Jakuba

Marianna Mucha

Od początku tego roku do połowy sierpnia do Santiago de Compostela dotarło pieszo, konno lub na rowerze ok. 3 tys. Polaków.

Cokolwiek robimy, róbmy dobrze

Oprac. s. Gaudiosa Dobrska CSDP

Wrzesień kojarzy się zawsze z rozpoczęciem pracy, nauki, z podjęciem na nowo stałych obowiązków, a co za tym idzie z trudem, troską, by podołać temu, co stoi przed nami jako aktualne zadanie.

Niedziela warszawska

Nowi gospodarze na Solcu

Sylwia Niedzieska

Karmelici bosi przejęli jedną z najstarszych warszawskich parafii Świętej Trójcy na Solcu. Nowi gospodarze chcą się wyróżnić na mapie Warszawy otwartymi konfesjonałami oraz kierownictwem duchowym.

Z Częstochowy do Warszawy

Artur Stelmasiak

Pracownicy centralnej redakcji w Częstochowie przyjechali do Warszawy. Zwiedzili Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Reforma edukacji nie jest problemem

Artur Stelmasiak

Z Michałem Grodzkim, burmistrzem dzielnicy Bemowo, rozmawia Artur Stelmasiak.

Niedziela wrocławska

Święto plonów

Ewa Mańkowska

Dożynki Wojewódzkie odbędą się 3 września 2017 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Urazie. Mszy św. o godz. 11 przewodniczyć będzie abp Józef Kupny. Transmisja w Radiu Rodzina.

Razem w Henrykowie

Anna Buchar

Piękna pogoda, boisko sportowe przy Klasztorze Ojców Cystersów, blisko 1,3 tys. osób. Starsi, młodsi, rodziny, ich przyjaciele i opiekunowie. Tak wyglądała VIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie

To jest dobra reforma

Krzysztof Kunert

Z Romanem Kowalczykiem, kuratorem dolnośląskim, rozmawia Krzysztof Kunert.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

Co zrobić z niezdolnymi?

Ewa Monastyrska

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i nadzieje. Nauczyciele zbierają ambitne plany kształcenia młodych ludzi, a rodzice z nadzieją patrzą na sukcesy swoich pociech.

Relikwie błogosławionych Ojców Męczenników

Joanna Ferens

Relikwie błogosławionych franciszkanów, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy zginęli śmiercią męczeńską w Peru, 17 sierpnia zostały uroczyście wprowadzone do parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowicy.

Siać słowo między lud

Ks. Krzysztof Hawro

O tym jak będzie przebiegała obecna edycja w rozmowie z ks. Krzysztofem Hawro opowiada ks. Krystian Malec, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Dziękowali za dar chleba

Kamil Krasowski

W niektórych parafiach naszej diecezji 26 i 27 sierpnia odbyły się dożynki, w czasie których rolnicy dziękowali Panu Bogu za otrzymane w tym roku plony.

Katedra już od dawna wymagała remontu (2)

Kamil Krasowski

Z ks. prał. Zbigniewem Kobusem, proboszczem katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, rozmawia Kamil Krasowski.

Podsumowanie oaz

Viktoria Kopaczewska

W tym roku odbyło się łącznie 28 oaz organizowanych przez naszą diecezję – 19 dla dzieci i młodzieży oraz 9 przeznaczonych dla Domowego Kościoła.

Reklama

Najpopularniejsze

Chirurg plastyczny zbadał Całun Turyński

Kościół

Chirurg plastyczny zbadał Całun Turyński

o. Adam Szustak przeprasza za publiczne wyrażenie poparcia...

o. Adam Szustak przeprasza za publiczne wyrażenie poparcia...

Pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu...

Wiara

Pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu...

Przygotowania do 90. rocznicy pierwszego objawienia się...

Przygotowania do 90. rocznicy pierwszego objawienia się...

Św. Walenty - patron zakochanych i chorych na padaczkę

Święci i błogosławieni

Św. Walenty - patron zakochanych i chorych na padaczkę

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Temat Pana Boga jest dzisiaj w...

Duchowość

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Temat Pana Boga jest dzisiaj w...

Mocny głos kard. Saraha przed ogłoszeniem „Querida...

Kościół

Mocny głos kard. Saraha przed ogłoszeniem „Querida...

Historia objawień i kultu w Lourdes

Kościół

Historia objawień i kultu w Lourdes

Namaszczenie chorych - sakrament ludzi żyjących

Namaszczenie chorych - sakrament ludzi żyjących