Reklama

Niedziela 47/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

„Europa kopie swój własny grób”

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Włoska pisarka Oriana Fallaci, należąca do najsłynniejszych dziennikarzy XX wieku, już kilka dekad temu otwarcie ostrzegała przed islamem, który zaczynał zalewać Europę. To ona powiedziała, że „Europa nie jest już Europą, ale Eurabią, która z powodu uległości wobec wroga, islamskiego nazizmu, kopie swój własny grób”.

Kościół pracuje dla człowieka

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W mojej pamięci pozostają jeszcze żywo lata 60., 70. czy 80. ubiegłego wieku, kiedy to ludziom, szczególnie młodym, brakowało do życia przede wszystkim wolności. Dzisiaj żyjemy już w innych, lepszych czasach. Choć pod wieloma względami przeżywamy trudności, zwłaszcza te materialne, można czynić dobro, m.in. w sposób nieskrępowany ideologią zdobywać wiedzę i pogłębiać swoje wnętrze

po krwawych atakach w Paryżu
4-5

Po krwawych atakach w Paryżu

Islamski terror i religia polityczna

Z bp. Rafałem Markowskim – religioznawcą i historykiem religii – rozmawia Andrzej Tarwid

W ten sposób zrodziła się „religia polityczna”, która fundamentalnie zmienia znaczenie wiary. Wiara przestaje być drogą prowadzącą człowieka do Boga, staje się natomiast narzędziem polityki i sposobem walki o władzę.

z Jasnej Góry
6

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

z Polski
7

Wiara fundamentem naszego życia

Anna Skopińska

Niech w tym sanktuarium rozbrzmiewa błaganie: „Panie, przymnóż nam wiary”, niech rozbrzmiewa modlitwa, byśmy nie pozwolili ograbić się z naszej wiary, i niech to miejsce staje się coraz bardziej miejscem ożywiania i umacniania wiary pod matczynym okiem Maryi i za przykładem św. Jana Pawła II – mówił kard. Zenon Grocholewski podczas uroczystej Eucharystii

Krótko

inauguracja Sejmu i Senatu
8

Inauguracja polskiej nadziei

Artur Stelmasiak

Obecna kadencja Sejmu przejdzie do historii III RP. Jeszcze nigdy partia rządząca nie miała tak wielkiej przewagi w dwuizbowym parlamencie.

z ostatniej chwili
9

Rząd wyrazistych osobowości

Wojciech Dudkiewicz

To ważna i niezwykła chwila dla Polski – mówił prezydent Andrzej Duda, gdy desygnował Beatę Szydło na premiera. – Nie zawiedziemy, naszą dewizą będzie: Praca i pokora – zapewniła nowa Pani Premier

22 listopada - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
10-11

Króluj nam, Chryste

Ks. Jarosław Krzewicki

Chrystus jest Królem Wszechświata. Ten tytuł wskazuje na coś więcej niż tylko na wrodzoną godność, prawne znaczenie czy polityczną pozycję Jezusa, syna cieśli.

wizyta Prezydenta RP w Watykanie
12-13

Dwie audiencje: przy grobie św. Jana Pawła II i w bibliotece papieża Franciszka

Elżbieta Krawczyk

Prezydent Andrzej Duda odbył dwudniową wizytę w Watykanie. Głównym celem jego pobytu była audiencja u papieża Franciszka. Prywatna rozmowa dotyczyła m.in. pielgrzymki do naszego kraju w 2016 r. oraz 1050. rocznicy chrztu Polski

książki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
14

Książka Biblioteki „Niedzieli” w watykańskiej Bibliotece Benedykta XVI

Włodzimierz Rędzioch

„Proszę przyjść 1 maja do Ogrodów Watykańskich, przed Grotę Matki Bożej z Lourdes”. Jak zwykle to abp Georg Gänswein zawiadomił mnie telefonicznie, że Papież senior zaakceptował moją prośbę o spotkanie, a fakt, że Benedykt XVI chciał zobaczyć mnie w tym szczególnym miejscu, napełnił mnie wielką radością.

z najwyższej półki
15-16

Papieska Biblioteka dla studentów

Z ks. Hansem-Peterem Fischerem i ks. prof. Stefanem Heidem rozmawiał Włodzimierz Rędzioch

W Watykanie w Kolegium Niemieckim 18 listopada br. rozpoczęła działalność Biblioteka Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, w której będą gromadzone zarówno jego dzieła, jak i publikacje o nim.

16

Życzenia Przewodniczącego KEP dla parlamentarzystów

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP

Z okazji pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji oraz pierwszego posiedzenia Senatu IX kadencji Przewodniczący KEP przesłał na ręce Marszałka Sejmu list z gratulacjami i życzeniami dla wszystkich Parlamentarzystów.

prezentacje
17

Od dogmatów do papieży

Andrzej Tarwid

Tego jeszcze nie było. W najbliższym czasie w księgarniach znajdziemy aż trzy po raz pierwszy wydane w naszym kraju książki autorstwa prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Müllera.

Lektura jak medytacja

at

Do księgarń trafiły także dwa kolejne tomy „Opera Omnia” („Dzieła wszystkie”) kard. Josepha Ratzingera.

temat numeru: sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz
18-21

Wujek spod czwórki

Agnieszka Bugała

Rodziny mają patrona: ministerstwo rodzin objął św. Jan Paweł II. Duszpasterstwo przygotowania do małżeństwa to osobny resort. Tekę ministra może przyjąć sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz. Jest ekspertem.

Jak zostaje się błogosławionym?

Proces beatyfikacyjny obejmuje dwa etapy: najpierw postępowanie w diecezji, a następnie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Biskup diecezjalny, który do tej funkcji może delegować kapłana, wraz z promotorem sprawiedliwości oraz notariuszem stanowią trybunał diecezjalny

Ja wiem, że Wujek jest w Niebie

Z ks. prał. Andrzejem Dziełakiem – postulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza – rozmawia Agnieszka Bugała

Zbierane są świadectwa o życiu Wujka. Ta kwestia jest o tyle trudna, że część życia ks. Zienkiewicz spędził poza granicami Polski, na terenach dzisiejszej Białorusi.

III dysputa • 22 listopada 2015
22-24

Cud Ślubowań Królowej Polski

O. Jan Pach OSPPE

Ślubowaniom Matce Bożej, Królowej Polski, towarzyszy od początku aura cudownych objawień, które pokazują, że ten tytuł został nadany wprost z woli Maryi. Czy prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński miał takie objawienia? Na pewno doświadczał duchowych natchnień i potem mógł nieraz powiedzieć, że stał się cud.

prezentacje
25

Kazania Prymasa 2010-2014

Red

Dobrym wyborem będzie zbiór 234 kazań i homilii abp. Józefa Kowalczyka, prymasa seniora. Książka obejmuje lata 2010-14 i jest owocem wieloletniej, bogatej posługi kapłańskiej w głoszeniu słowa Bożego i czynnego uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach życia Kościoła i Ojczyzny.

wspominamy św. Cecylię - patronkę muzyki i śpiewu kościelnego
26

Uwielbiajmy Boga – stwórcę piękna i dobra

O znaczeniu pokuty i pojednania oraz Święcie Muzyki Kościelnej z o. dr. Nikodemem Kilnarem OSPPE – krajowym duszpasterzem muzyków kościelnych przy KEP, prezesem Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska, bohaterem XVII Święta Muzyki Kościelnej – rozmawia Jan Szyma, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”

Kraków koncertuje dla dzieci w Peru
27

Śmierć Franciszkanów nie poszła na marne

Janusz Pasik

Koncert misyjno-charytatywny „Fides et ratio”, którego celem była zbiórka funduszy dla dzieci ze Szkoły Wyrównawczej w Pariacoto w Peru, gdzie pracowali franciszkanie o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski, odbył się 8 listopada br. w auli AWF w Krakowie.

pożegnanie śp. o. Jana M. Sochockiego
28-30

Do Brata Radość przyszła Siostra Śmierć

Lidia Dudkiewicz

Jakie życie, taka śmierć. To znane powiedzenie możemy połączyć z odejściem do Pana radosnego kapucyna o. Jana Marii Sochockiego. Pożegnaliśmy go 10 listopada 2015 r. w kościele pw. św. Antoniego w Nowej Soli podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego.

Tak żyją święci

Ks. Ireneusz Skubiś

Powiedział mi kiedyś starszy kapłan, ks. prał. Stefan Babczyński z Sosnowca: „Stary umrzeć musi, młody umrzeć może”. O. Jan Maria Sochocki, kapucyn, przeżył lat 66. Trudno powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Gdy chodziło o jego postawę, postrzeganie życia, to na pewno był jeszcze bardzo młody, wręcz młodzieńczy, z ogromnym temperamentem, radością, komunikatywny i przyjazny.

wiara i życie
31

Żyd, który pisze o Jezusie

Ks. Jacek Molka

Staraniem gliwickiej Fundacji Instytut Globalizacji na polskim rynku wydawniczym ukazała się niedawno szczególna pozycja.

Śmiercionośny brak decyzji

Ks. Mariusz Rosik

Archeologowie ogłosili sukces. Wcale nie tak dawno dowiedli w końcu, że Piłat był postacią historyczną. W Cezarei Nadmorskiej z czasów rzymskich do dziś pozostały resztki akweduktu, murów miejskich, świątyni Augusta, portu, hipodromu i amfiteatru, który w IV wieku przebudowywano, naprawiając schody. Do naprawy używano kamieni z pobliskich ruin.

31

„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie”

liturgia tygodnia
32-33

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 18, 33b-37)

Jezus Chrystus Królem Wszechświata

O. Dariusz Kowalczyk SJ

poradnik duszpasterski
34

Co głowa, to rozum

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

Mówi się, że charakter narodowy to historycznie ukształtowany, względnie trwały syndrom postaw i wzorów zachowań, typowy dla większości członków danego narodu.
Co dziś można powiedzieć o charakterze Polaków?

felieton
35

O długie trwanie cudów!

Jan Żaryn

Dnia 18 listopada 1655 r. pod Szczyt Jasnogórski dotarli nie pielgrzymi, a wojska szwedzkie pod dowództwem gen. Burcharda Müllera von der Lühnen. Rozpoczęło się oblężenie klasztoru, które trwało przez kolejne tygodnie, niemal do Bożego Narodzenia.

35

Bez powrotu do korzeni nasz kontynent nie ma przyszłości

KAI

męczeństwo chrześcijan • mówi patriarcha Grzegorz III Laham
36-37

Lekarstwem dla nas jest pokój

pojednanie narodów • przeciw Jałcie
38-39

Orędzie dla Europy

Wiesława Lewandowska

„Pojednanie narodów przeciw Jałcie” – to pierwsze międzynarodowe wydanie Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r.

150. rocznica urodzin • bp Adolf Piotr Szelążek
40-41

Służył w codzienności

Z s. Hiacyntą Augustynowicz ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Toruniu, postulatorką w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865 – 1950), rozmawia Helena Maniakowska

fakty • opinie
42

Prowadź nas, Polsko!

Czesław Ryszka, Pisarz i publicysta, senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Słowa: „Prowadź nas, Polsko!”, które 12 listopada 2015 r. wypowiedział w sali sejmowej marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki z ugrupowania Kukiz’15, powinny przejść do historii. Jak sądzę, pod tym poruszającym przemówieniem zasłużonego działacza podziemnej Solidarności mogliby podpisać się wszyscy Polacy.

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
43

Papież otrzymał kosmiczną skałę

(pr)

Skończcie tę wojnę!

(pr)

Najbardziej wpływowe osobistości

(pr)

Religijny pejzaż Ameryki

(pr)

Wywiad dla bezdomnych

(pr)

wielcy ludzie
44-45

Stulecie pierwszego filmu o Matce Bożej

Karol Klauza

W kończącym się roku warto odnotować okrągły jubileusz – stulecie pierwszego filmu o Matce Bożej. Zrealizowała go w amerykańskiej wytwórni pierwsza w historii kinematografii kobieta reżyser Alice Guy-Blaché (1873-1968).

felietony
46-47

Radość i nadzieja

Alina Czerniakowska

Dbajmy o niepodległość

Artur Stelmasiak

Podczas uroczystości 97. rocznicy odzyskania niepodległości prezydent Andrzej Duda powiedział, że wolność nie jest dana raz na zawsze

Prawo do szpiegowania

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego www.piotrowski.org.pl

W naszym kraju prawo do zakładania podsłuchów ma aż 10 służb, w tym Policja, ABW, CBA, ale również organy kontroli skarbowej

Wymowne dymisje

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r., poseł VIII kadencji Sejmu RP

Panowie generałowie i inni wysocy funkcjonariusze służb specjalnych nie mieli i nie mają poczucia więzi z naszym państwem

rodzina • poradnik
48

Jedyne i wystarczające

Michał Piekara

Jeśli uważasz, że brakuje ci jasności w rozeznawaniu, nie przerażaj się. Bóg nie zapomniał o tobie. Przeciwnie, przygotowuje twoje serce na przyjęcie największego daru – to konieczna część procesu wzrostu, jaki Bóg w tobie rozpoczął

48

Na zawsze

Red

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

ankieta • badania młodzieży 4
49

Kościół w opinii młodzieży

Ks. Krzysztof Pawlina

W moim badaniu opinii na temat Kościoła respondentami byli ludzie młodzi zaangażowani w życie parafii – przynajmniej tak się przedstawili. Stąd zostały im zaprezentowane różne opinie dotyczące życia Kościoła. Mieli oni określić w skali od 1 do 5, na ile zgadzają się z danym stwierdzeniem.

Niedziela Młodych
50-53

Jestem drugi

Kl. Wojciech Biś

Chcę być pierwszy. Sam sobie wystarczać. Być silny. Niezależny. Dobrze wypadać. Problem, gdy poznaję, że wcale taki nie jestem. Co mam wtedy począć sam ze sobą? Mogę spiąć się wewnętrznie i próbować udawać silnego. Albo być dla siebie bardzo surowym.

Zwykły dzień

Agnieszka Chadzińska

Ta sama droga, budynki, ulice, ci sami przechodnie. Czasem któryś z nich na chwilę zwrócił twoją uwagę, bo musiałeś się zatrzymać przed przejściem dla pieszych, a on akurat ciągnął psa na smyczy, pchał wózek z żelastwem albo miał żółty szalik...

Zwyczajni ludzie nadzwyczajne życie

Agnieszka Kozłowska

„Zwyczajni ludzie – niezwyczajne życie”. To hasło opisujące franciszkanów konwentualnych widnieje na plakacie w przedsionku bazyliki św. Franciszka przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Dwaj franciszkanie, którzy będą beatyfikowani 5 grudnia 2015 r., pokazali, że życie może być nie tylko niezwyczajne, ale nawet nadzwyczajne

dobre książki
54

Nasi bohaterowie

Red

O Powstaniu Warszawskim mówi się i pisze w kontekście działań w poszczególnych dzielnicach stolicy, zapominając o terenach na południe od jej administracyjnych granic: Piasecznie, Konstancinie, Jeziornie, Lasach Kabackich, Powsinie, częściowo Wilanowie i Lasach Chojnowskich.

prezentacje
55

Wobec tajemnicy

Tadeusz Szyma

O wystawach malarstwa Stanisława Rodzińskiego

10. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę
56

Cichy krzyk bezdomnych

Beata Pieczykura

56

Rekolekcje i warsztaty pisania ikon

różne
57

Tajemnice radosne

Kalendarium 22-28 XI 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne Dary

Warsztaty

58-67

Rolada szpinakowa

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Pyszne i wykwintne danie, które fantastycznie wygląda na stole i może być prawdziwym hitem przyjęcia. Autorka przepisu – s. Teresa Labuda

Pierwszy biograficzny film fabularny o Papieżu Franciszku!

Jak nastolatek, który pewnego wiosennego dnia odkrył swoje powołanie, został papieżem Franciszkiem?

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Krople miłości oddane przez wierzących

PB

Z dniem 22 listopada rozpoczynają się w całej Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa. Przy tej okazji warto podkreślić, że Kościół bielsko-żywiecki, tak duchowni, jak i świeccy, dokładają swoją cegiełkę (lepiej powiedzieć: kroplę) do tego dzieła służącego ratowaniu ludzkiego życia.

Rodzina tkanką narodu

Ks. Piotr Bączek

Troska o rodzinę jest najlepszą inwestycją w przyszłość narodu i państwa. Bez zdrowej moralnie rodziny trudno myśleć o budowaniu pomyślnej przyszłości dla narodu.

Konferencja o Matce Teresie

Tomasz Terteka

W Żywcu zorganizowane zostało 6 lipca II Sympozjum pt. „Matka Teresa wzorem służby drugiemu człowiekowi”, pod patronatem honorowym bp. Romana Pindla.

Egzorcysta to normalna posługa w Kościele

Monika Jaworska

Ksiądz Przemysław Sawa, dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody oraz pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zauważa, że wzrasta liczba osób potrzebujących odpowiedniej pomocy, a niekoniecznie zniewolonych.

Niedziela podlaska

Orędownictwo z nieba

Ks. Krzysztof Żero

Katolicy na całym świecie w duchu przeżywanej wiary obierają sobie szczególnych orędowników duchowych. Święci i błogosławieni stają się patronami krajów, miast, diecezji, przedsięwzięć, ludzi czy zawodów.

Duszolotnia

Marek Sobisz

W Węgrowskim Ośrodku Kultury oraz w bazylice mniejszej w Węgrowie 7 listopada z inicjatywy Fundacji Wengroove oraz Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, działającej przy bazylice, została po raz pierwszy zorganizowana „Duszolotnia”.

Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

Stephan Domagala

W dniach 12-16 października gościliśmy w diecezji grupę niemieckiej młodzieży z diecezji drezdeńskiej wraz ks. Dariuszem Frydrychem oraz Ulrichem Haun – opiekunem.

Uczynki względem ciała: Więźniów nawiedzać (5)

Ks. Zygmunt Bronicki

W naszym codziennym pacierzu, kiedy przypominamy sobie uczynki miłosierdzia, mówimy: „więźniów nawiedzać”. Ojciec Święty Franciszek zapowiadając Rok Miłosierdzia, przypomina nam biblijne wezwanie, by licząc na Boże Miłosierdzie, samemu takie okazywać bliźnim.

Niedziela małopolska

Do przyszłych pokoleń

Maria Fortuna-Sudor

Konieczny remont hełmu dużej wieży kościoła, krzyża i kuli dał nam możliwość umieszczenia listu, w którym pragniemy podziękować Bogu za to, że mimo burz dziejowych, dwóch wojen światowych, zniewolenia przez faszyzm i komunizm, nasz kościół wciąż trwa.

Pamięć i troska

Maria Fortuna-Sudor

To już tradycja, że w patriotyczny nastrój Święta Niepodległości wprowadza krakowian – i nie tylko ich – koncert „W drodze ku niepodległości”.

Wiara była naszą siłą

Małgorzata Cichoń

– Wiara była naszą siłą – mówił Wacław Szacoń ps. Czarny, żołnierz AK oddziału „Zapory”, prezes WiN w Krakowie, podczas uroczystości wmurowania kamieni węgielnych pod pomnik „Niezłomnym – Ojczyzna”.

Niedziela lubelska

Bądźmy dumni z Polski

Anna Gliwa

97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do modlitwy w intencji Ojczyzny. 11 listopada we wszystkich parafiach były sprawowane Msze św., podczas których kapłani i wierni wypraszali łaski potrzebne dla dobrego funkcjonowania naszego kraju.

Krzyż prześwietlający życie

Grzegorz Jacek Pelica

Oto Jezus milczy i prosi Ojca za tymi, którzy Go biczowali i ukrzyżowali. Tak świętą, pełną miłości i wielką moc Ducha może mieć tylko ten Bóg, który wisi ze mną na krzyżu. Czyż nie tak myśli syn marnotrawny, współukrzyżowany, któremu Jezus daruje winy w ostatnich chwilach życia?

Dziesięć lat z ks. Zygfrydem Berezeckim

Tadeusz Boniecki

Gimnazjum nr 2 w Chełmie od 10 lat nosi imię ks. Zygfryda Berezeckiego. Msza św. w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów, posadzenie dębu patrona, ślubowanie klas pierwszych i część artystyczna przybliżająca sylwetkę patrona, to główne punkty rocznicowych obchodów.

Niedziela legnicka

Chrzest – dar niedoceniony

Ks. Piotr Nowosielski

Jak autentycznie przeżywać tajemnicę swojego chrztu w życiu? Do jakich sięgać źródeł? Jak najowocniej przeżyć czekające nas wydarzenia w polskim Kościele w nadchodzącym roku? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas Sympozjum Biblijnego zorganizowanego 14 listopada w Legnicy.

Chrzest startem do świętości

Zofia Laszkiewicz

Po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Wągrodnie 29 października odbyła się Plejada Świętych, zorganizowana przez Eucharystyczny Ruch Młodych pod patronatem proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rosochatej ks. Józefa Juźkowa.

Jak u św. Wojciecha uczcili św. Marcina

Monika Łukaszów

Dzieci te młodsze i te nieco starsze, a także rodzice i dziadkowie z lubińskiej parafii pw. św. Wojciecha uczcili św. Marcina, patrona dzieci, armii, rycerzy, podróżujących oraz żebraków.

Niedziela przemyska

Z przepaści ku wyżynom

Ks. Zbigniew Suchy

Kończymy miesiąc listopad. Staraliśmy się trwać przy tych, którzy już odeszli. Czas ten jest też czasem szczególnej modlitwy dusz czyśćcowych za tymi, którzy są jeszcze na ziemi. Chciałbym Państwu zaproponować książkę Adolfa Rette, z której zapożyczyłem tytuł naszej refleksji.

Wiara czyni cuda

Andrzej Swatek

Józef Czwakiel ma 47 lat i piątkę dzieci. Na co dzień zajmuje się kowalstwem artystycznym. Prowadzi firmę, gra także w kapeli „Chłopaki ze starej paki” i lata na paralotni. W październiku 2010 r. dotknęła go tragedia. Żona Dorota miała urodzić dziecko.

Z Przeworskiej Księgi cudów i łask

Szymon Wilk

Kategoria cudu, jako doświadczalnego zmysłami nadzwyczajnego znaku miłości Bożej, obecna jest od zawsze w myśli chrześcijańskiej. Z rzeczywistością tą stykamy się szczególnie mocno w miejscach kultu maryjnego.

Łańcucki proboszcz na królewskim dworze

Arkadiusz Bednarczyk

Właścicielka Łańcuta – Elżbieta Granowska, trzecia żona króla Władysława Jagiełły, była inicjatorką sprowadzenia na probostwo łańcuckie wybitnego teologa tamtych czasów, wytrawnego polemisty antyhusyckiego, profesora Akademii Krakowskiej Andrzeja z Kokorzyna.

Niedziela sosnowiecka

Boża perspektywa

Ks. Tomasz Zmarzły

Gdy w 1999 r. Jan Paweł II odwiedził Sosnowiec, mówił do zgromadzonych: „Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie, dał i zadał równocześnie.

Brama miłosierdzia

Ks. Tomasz Zmarzły

Bullą „Misericordiae vultus” z 11 kwietnia br. papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Nadzwyczajny jubileusz

Ks. Tomasz Zmarzły

W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w „pełni czasu” Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu czasów.

Techniczne Koło Caritas

Piotr Lorenc

Szkolne Koło Caritas w Technicznych Zakładach Naukowych (TZN) w Dąbrowie Górniczej działa zaledwie trzy miesiące, a już włączyło się w kilka akcji charytatywnych i zaplanowało swoje działania na najbliższe miesiące.

Niedziela świdnicka

Król Królów i Pan Panów

Julia A. Lewandowska

Dzień Bożego gniewu i zarazem triumfu tych, którzy pochodzić będą z ucisku, zbliża się nieuchronnie. Każda chwila przybliża nas do ostatecznego spotkania z Królem Królów i Panem Panów.

Formacja kapłańska i zakonna odbywa się w posłudze

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Formacja kapłańska i zakonna odbywa się w posłudze. Nie ma formacji obok posługi albo bez posługi. Tak patrzymy na nasze zaangażowanie w dzieło ewangelizacji oraz wobec tych, wśród których na co dzień spełniamy swoje powołanie – mówił ks. dr Kazimierz Półtorak, pastoralista.

Służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Marek Zygmunt

Święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Pokochać Ojczyznę

Bp Ignacy Dec

Prymas Tysiąclecia mawiał, że powinniśmy wydobywać z dziejów to, co jest szlachetne i pokazywać te rzeczy, z których możemy być dumni, byśmy mogli je później naśladować; żeby także demaskować to, co fałszywe i złe, co ma jedynie pozór prawdy i dobra. Żeby Ojczyznę pokochać, trzeba ją najpierw poznać i to poznać prawdziwie.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Quas Primas

Patrycja Skrobańska

Święto Jezusa Chrystusa Króla ustanowione zostało przez papieża Piusa XI encykliką „Quas Primas”. Ma ono przypominać zarówno o prywatnym królowaniu Chrystusa w sercach wiernych, jak i w szczególności upominać się o społeczne panowanie Syna Bożego nad narodami i państwami.

Święty zwycięża

Maria Palica

Święto Halloween ma w naszym kraju zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Do tych drugich należą przede wszystkim dzieci, które lubią przebieranki, a w halloweenowy wieczór chodzą od domu do domu, „strasząc” swoim wyglądem i słowami: „cukierek albo psikus”.

W Noc Poetów ku Nowej Ewangelizacji

Ks. Sławomir Kokorzycki

Z każdym rokiem coraz więcej twórców, coraz więcej uczestników, coraz ciekawszy przekaz i coraz bogatszy zakres... Tak w skrócie można by scharakteryzować kolejne Korytowskie Noce Poetów, z których już piąta stała się historycznym faktem.

Noc Kryształowa

Przemysław Fenrych

W poniedziałek 9 listopada 2015 r. w Szczecinie przy ul. Dworcowej odbyła się skromna, a zarazem podniosła i ważna uroczystość. „Obecni – nieobecnym” – tak organizatorzy nazwali spotkanie upamiętniające ofiary Zagłady Żydów.

Niedziela toruńska

Ważne miejsce w krajobrazie diecezji

Marek Prabucki

Od prawie 90 lat trwa praca apostolska parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu, największej do 1980 r. we wschodniej części miasta. Powołana w 1926 r. nieprzerwanie jest ważnym miejscem w duchowym krajobrazie diecezji.

Święty Ty i ja

Mira Reich, oprac. Joanna Kruczyńska

Listopad upływa pod znakiem wspomnień. Z pamięci przywołujemy naszych bliskich, którzy zakończyli swą ziemską wędrówkę. Z wdzięcznością rozpamiętujemy losy tych, którzy oddali swe życie za naszą ojczyznę. O niektórych, którzy odeszli, wiemy na pewno, że dostąpili łaski oglądania Boga. To święci.

Media na celowniku

Ks. Paweł Borowski

Żerują na skandalu, szukają sensacji, gonią za zyskiem, budzą skrajne emocje… z takimi zarzutami spotykają się media. Jakie są? Jakie powinny być?

Niedziela warszawska

Zapewne już się spotkali

Milena Kindziuk, redaktor prowadzący

Od piątkowego ataku islamskich terrorystów w Paryżu, także Warszawa żyje tym tematem. Stąd poprosiliśmy o wywiad znawcę islamu bp. Rafała Markowskiego.

Drzwi bardziej otwarte

Artur Stelmasiak

Za dwa tygodnie rozpocznie się Rok Jubileuszu Miłosierdzia. W wyznaczonych warszawskich kościołach, kaplicach, a nawet w więzieniach będzie można uzyskać odpust zupełny.

Alkoholizm: choroba ciała i duszy

Andrzej Tarwid

Coraz więcej Polaków wpada w nałóg alkoholizmu. Większość chorych nie podejmuje terapii. A w przypadku uzależnień trzeba leczyć ciało i duszę chorego.

Koszykowa w szkle i pod szkłem

Witold Dudziński

Kto jeszcze nie był w wyremontowanej bibliotece na Koszykowej, powinien koniecznie to zrobić. Niewiele jest tak nowoczesnych bibliotek w Polsce.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

O odwadze Chrystusowych rycerzy

Bp Marian Rojek

Miejmy odwagę być rycerzami Chrystusa, należeć do Jego legionów, które najpierw pokonują samego siebie, zmywając Bożym miłosierdziem własne grzechy, zwyciężając swoje słabości, przywary, złe skłonności, lenistwo, walcząc mężnie z pokusami, zanim wyruszą na podbój świata dla swego Króla.

Przybyli święci

Ks. Krzysztof Hawro

Listopadowe dni skłaniają nas do refleksji nad ludzkim życiem i przemijaniem, ale też przypominają nam o naszym powołaniu do świętości. Okazją ku temu są organizowane w wielu parafiach marsze i bale wszystkich świętych.

Wieczór artystyczny w Łukawcu

Adam Łazar

W Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu 30 października odbył się trzeci jesienny wieczór artystyczny. Zgromadził wielu mieszkańców tej jednej z największych wsi powiatu lubaczowskiego.

Dzień Jesiennego Liścia

Joanna Ferens

W Biłgoraju 7 listopada już po raz czternasty miała miejsce wyjątkowa akcja charytatywna zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego pod nazwą „Dzień Jesiennego Liścia”.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Król Królów

Ks. Adrian Put

Dziś obchodzimy w Kościele uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Od pięciu lat święto to posiada w naszej diecezji wyjątkowy wymiar. Wszak to w naszej diecezji, w Świebodzinie, znajduje się szczególny znak, jakim jest pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Synod zwołany

Ks. Adrian Put

W święto Pierwszych Męczenników Polski 13 listopada w międzyrzeckim sanktuarium bp Stefan Regmunt podpisał dekret zwołujący Pierwszy Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zabawa i służba

Kamil Krasowski

W Nowej Soli od 3 lat istnieje 26. Drużyna Harcerska Poszukiwaczy Zieleni im. św. Jerzego. Założył ją ówczesny wikariusz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika ks. Michał Gławdel.

To nie tylko ministranci

Katarzyna Jaskólska

Z ks. Tomaszem Sałatką rozmawia Katarzyna Jaskólska.

Reklama

Najpopularniejsze

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Niedziela Świdnicka

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

Wiara

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho