Reklama

Niedziela 36/2014

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Mamy w garści prawie cały świat

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Z nowym otwarciem naszego tygodnika rozpoczynamy misję przywracania niedzieli właściwego jej charakteru – chodzi o świętość dnia Pańskiego. Obecnie w tzw. nowoczesnym świecie zauważa się tendencję do odchodzenia od Boga.

drogowskazy
3

W poszukiwaniu Mistrza

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Ostatnio głośną stała się kwestia klauzuli sumienia. Najpierw sprawa dr. Bogdana Chazana, który powołał się na nią i odmówił zabicia nienarodzonego dziecka. Społeczeństwo katolickie z wielką ulgą przyjęło fakt, że znalazł się lekarz, który nie sprzeniewierzył się V przykazaniu Bożemu: Nie zabijaj i okazał się człowiekiem bezkompromisowym, choć przyszło mu za to słono płacić.

z Watykanu
4

Z Watykanu

O znaczeniu nawrócenia dla jedności i świętości wspólnot chrześcijańskich mówił 27 sierpnia papież Franciszek podczas audiencji generalnej. Zaapelował też o modlitwę w intencji jedności chrześcijan

świat
5

Świat

Wojna na Ukrainie trwa już ponad pół roku, jest faktem – tak wypowiedź prezydenta Ukrainy o tym, że właśnie ma miejsce inwazja rosyjskiego wojska na Ukrainę, skomentował w rozmowie z KAI greckokatolicki biskup Włodzimierz Juszczak.

dookoła świata
6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”

W związku z przedłużającym się konfliktem w Strefie Gazy izraelski parlament podjął decyzję o powołaniu pod broń kolejnych 10 tys. żołnierzy rezerwy. 21 sierpnia Izrael przeprowadził naloty, w których zginęło 3 przywódców Hamasu oraz żona i syn czwartego lidera tej palestyńskiej organizacji. Hamas ostrzeliwuje terytorium Izraela rakietami typu ziemia-ziemia.

z Polski
7

Z Polski

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka, na wniosek NSZZ „Solidarność”, złożony w Watykanie za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

W 32. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej, która 25 sierpnia br. dotarła przed Jasnogórski Szczyt, przyszło 8780 osób. W 25 grupach posługiwało aż 177 kapłanów, 112 kleryków, 20 diakonów i 48 sióstr zakonnych. Pielgrzymi w ciągu 9 dni pokonali 232 km. Najmłodszy pielgrzym miał 3 miesiące, najstarszy – 89 lat.

głos biskupów
9

Tak – dla pokoju i rozwoju narodów!
Nie – dla wojny i zabijania!

BP KEP/Warszawa

W słowie wydanym z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej biskupi diecezjalni piszą: „Pokój i przebaczenie są naszym obowiązkiem”. Niepokój pasterzy Kościoła wywołują wydarzenia na Ukrainie. Do wszystkich ludzi dobrej woli kierują zatem prośbę o „podjęcie w intencji pokoju uczynków pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny”.

temat numeru • niedziela Boża i nasza
10-14

Dzień święty święcić

Mateusz Wyrwich

W tym roku trafił do Sejmu obywatelski i poselski projekt ustawy „Wolna niedziela”, zakładający zakaz handlu w ten dzień tygodnia w dużych placówkach handlowych. Sejm odrzucił projekt i – jak do tej pory – żadna z inicjatyw obywatelskich o zakazie pracy w niedzielę nie zyskała akceptacji rządu ani obecnego parlamentu.

Bogu na chwałę i pieronom na złość

Ks. Marek Łuczak

– Niedziela należy do Was – przez lata słowa te powtarzał kard. Karol Wojtyła. Choć w szczególny sposób były one aktualne na Śląsku w systemie totalitarnym, dzisiaj nie tylko nie straciły na aktualności, ale też zyskały na znaczeniu. Dotyczą już całej Polski.

Niedzielne spotkania przy stole

Z bp. Janem Wątrobą rozmawia Karolina Mysłek

Z bp. Janem Wątrobą, przewodniczącym Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Karolina Mysłek.

prezentacje
15

Pojednajcie się z Bogiem!

(akw)

Tytuł najnowszej książki bp. Tadeusza Pikusa „Pojednajcie się z Bogiem!” nawiązuje do wskazówki św. Pawła Apostoła z II Listu do Koryntian.

Kościół • Watykan
16-17

Papieski człowiek od „public relations”

Włodzimierz Rędzioch

Na początku powiedział „nie”, później „być może”, by w końcu zaakceptować ofertę pracy dla Papieża. Był przestraszony, ale fakt, że pomyślano o nim, traktował jako wielkie wyróżnienie. Kim jest człowiek, który mówi, że podaje Papieżowi piłkę, a on strzela gole?

nasza rozmowa
18-19

Papież Franciszek jest już w drodze do Polski

Z abp. Wacławem Depo rozmawia Lidia Dudkiewicz

O papieżu Franciszku, który stał się wyjątkowym pielgrzymem jasnogórskim, fenomenie pielgrzymowania i perspektywach stojących przed Kościołem w Polsce z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP – rozmawia Lidia Dudkiewicz

Kościół • świat
20

Ofiarą jest całe społeczeństwo

Niemal każdego dnia z Iraku docierają do nas niepokojące informacje na temat sytuacji chrześcijan prześladowanych w tym kraju przez islamistów. W ostatnich dniach gościł w Polsce arcybiskup Bagdadu Jean Benjamin Sleiman OCD. Przebywał u nas na zaproszenie organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

21

Koronacja w bukowińskiej Częstochowie

Anna CichobłazińskaKs. Mariusz Frukacz

W Kaczyce na Bukowinie Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jednoczy katolików z całej Rumunii.

Kościół w drodze
22-23

Na pielgrzymim szlaku znaleźli dom

Tymoteusz Wych

Warszawscy bezdomni z Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego przeszli blisko 300 kilometrów ze stolicy na Jasną Górę w XXIII Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych. Dzisiaj zastanawiają się, czy bardziej pomagali innym, czy sobie.

Kościół • Polska
24-25

Nie bójmy się trudnych rozmów!

Z biskupem Markiem Mendykiem rozmawia Monika Łukaszów

Z biskupem Markiem Mendykiem – przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP – rozmawia Monika Łukaszów.

rekrutacja • uczelnie wyższe
26-29

Dużo miejsc, chętnych mniej

Wojciech Dudkiewicz

Sporo wolnych miejsc pozostało na bezpłatnych studiach stacjonarnych na polskich uczelniach. Niektóre mogą jeszcze przyjąć nawet kilkuset, a poszczególne wydziały i kierunki po kilkudziesięciu chętnych.

Na KUL od września

wd

W tegorocznej rekrutacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim największą popularnością cieszyły się: prawo, psychologia, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe i sinologia.

Warszawa sporych możliwości

Witold Dudziński

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dodatkowa rekrutacja na pierwszy rok studiów rozpoczęła się w drugim tygodniu sierpnia. Do wzięcia jest jeszcze sporo miejsc.

8 IX • Święto Narodzenia NMP
30-31

Narodziny wybranej Matki Pana

O. Jan Pach OSPPE

Kościół świętuje 8 września Narodziny Najświętszej Maryi Panny, u nas zwane też świętem Matki Bożej Siewnej, ze względu na czas wysiewania zbóż. Na Jasnej Górze jest to jedno z głównych świąt maryjnych, zaś dla Kapituły Częstochowskiej – święto patronalne, kiedy to przewodniczy ona Sumie odpustowej.

wiara i życie
31

Bóg ważniejszy niż chleb

Ks. Mariusz Rosik

Wiele dzieł napisano o bł. Matce Teresie z Kalkuty. Niektóre z nich, zwłaszcza w ostatnich latach, próbowały nawet otworzyć dyskusję o tym, czy rzeczywiście Albanka żyjąca w Indiach powinna być wyniesiona na ołtarze, skoro przyznała się, że przez lata żyła w ciemności i oschłości duszy.

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

W roku kanonizacji św. Jana Pawła II zapraszamy Czytelników do konkursu pt. „Święty Janie Pawle II – pamiętamy!”. Pamiętamy przede wszystkim datę 16 października 1978 r. i wiemy, że ten dzień zmienił bieg historii i wpisał się w osobistą historię każdego z nas. Warto jednak zapytać: na ile pamiętamy nauczanie św. Jana Pawła II i jesteśmy wierni ukazywanej nam przez niego drodze do świętości?

liturgia tygodnia
32-33

Upomnienie braterskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 18, 15-20).

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

Według obiegowego sposobu myślenia, prorok to człowiek, który przepowiada przyszłość. Biblijna koncepcja proroka jest zupełnie inna: prorok to człowiek, który z perspektywy religijnej ukazuje i ocenia przeszłość oraz teraźniejszość, by na tej podstawie skutecznie kształtować przyszłość.

poradnik duszpasterski
34

Opętanie

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Czy dostrzegalne zainteresowanie działalnością szatana, powiększająca się liczba egzorcystów oraz publikacji na ten temat są wynikiem większej aktywności złego ducha, czy może jedynie modą?

felieton
35

Refleksje nad wojną i solidarnością

Jan Żaryn, Redaktor naczelny „wSieci Historii”

Wspominamy agresję niemiecką na Polskę i heroiczny bój polskiego żołnierza. Byliśmy wówczas stroną zaatakowaną, walczącą w wojnie sprawiedliwej, bo w obronie niepodległości i całości państwa polskiego.

Walcząca Warszawa’44

Kluczowym tematem publikacji jest Powstanie Warszawskie przedstawione w fotoreportażu Jerzego Tomaszewskiego – korespondenta i sprawozdawcy z ramienia Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej.

rozmawiamy o świecie
36-37

Kraina marzeń i wojny

Z dr. Janem Burym rozmawia Wiesława Lewandowska

O sytuacji na Bliskim Wschodzie, instrumentalizowaniu religii i budzeniu demonów z dr. Janem Burym rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Krucjata przeciw SKOK-om

Czesław Ryszka

Tego chyba nikt się nie spodziewał: Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia prezesów kolejnych siedmiu SKOK-ów – dodam: prezesów będących założycielami największych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, którzy z powodzeniem przez 20 lat je rozwijali, a przy okazji prowadzili działalność społeczną, walczyli z wykluczeniem finansowym niezamożnych Polaków przez obce banki.

z prasy zagranicznej
39

Najstarsze opactwo świata zachodniego

(pr)

Położony w szwajcarskim kantonie Valais klasztor Augustianów (Kanoników Regularnych) Saint-Maurice obchodzi 1500-lecie nieprzerwanego istnienia.

Mocni wiarą

(pr)

Chrześcijanie w Iraku, mimo nieustannego zagrożenia, jakie nad nimi wisi ze strony Państwa Islamskiego, nie zamierzają porzucać wyznawanej przez siebie wiary. Więcej – zdaniem świadków, ta wiara w obliczu strasznego zagrożenia jeszcze się wzmocniła.

W jednym tonie z Kremlem

(pr)

Stanowisko patriarchatu moskiewskiego jest kompatybilne z propagandą Kremla. Taką opinię wyraził zwierzchnik grekokatolików na Ukrainie – abp Światosław Szewczuk w specjalnym oświadczeniu, które jest niejako odpowiedzią na narzekania patriarchatu moskiewskiego dotyczące prześladowań prawosławnych wiernych w Moskwie w trakcie trwania konfliktu na Ukrainie.

Niewyobrażalne

(pr)

Zachód nie jest świadomy rzeczywistych rozmiarów tragedii, która dzieje się w Iraku – stwierdził w specjalnym oświadczeniu duchowy lider irackich chrześcijan – patriarcha Louis Raphaël I Sako, a reakcja świata zachodniego, jak również przywódców świata muzułmańskiego jest zbyt słaba

Nowa nadzieja

(pr)

Kard. Francis George z Chicago po raz trzeci podjął walkę z nawrotem choroby nowotworowej. Tym razem uczestniczy w specjalnym programie Uniwersytetu w Chicago, w którym testowany jest nowy lek.

gospodarka
40-41

Agrorewolucja

Sebastian Musioł

Polski rynek rolny jest już na wskroś nowoczesny, a polski rolnik skutecznie konkuruje z producentami europejskimi.

Cydr promocyjny

Półżartem można stwierdzić, iż szansą na zmianę kulturową w Polsce jest pomysł spopularyzowania cydru i perry – lekkich napojów alkoholowych z jabłek i gruszek.

Polskie specjały

Polskim hitem eksportowym są pieczarki i żyto. Rolnicy zbierają ich najwięcej w Unii Europejskiej, żyta – najwięcej na świecie.

felietony
42-43

Pożegnania

Alina Czerniakowska

Koniec lata, koniec wakacji dla szkół, pakowanie, opuszczanie ulubionych miejsc wypoczynku – do zobaczenia za rok! Te wszystkie myśli mieszczą się w znanym francuskim porzekadle – „Pożegnanie to trochę umieranie”.

Nowe rozmaitości

(pr)

Prawdziwi Europejczycy

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Unijni urzędnicy nadal ciężko pracują nad uregulowaniem każdego wycinka naszego życia. Tym razem zajęli się odkurzaczami.

Pilna sprawa

Krzysztof Czabański, Publicysta, przewodniczący Kongresu MediówNiezależnych

Większość polskich mediów, szczególnie z tzw. głównego nurtu i tabloidy, utrudnia debatę o ważnych sprawach, kierując uwagę swoich odbiorców na kwestie mało istotne. Brak w nich kluczowych dla Polski tematów.

rodzina
44-47

Od redakcji

Redakcja

Nie jesteśmy z pobożnej łapanki

Mają około 30 lat, mieszkają razem, czasem mają już dziecko – to dzisiejsi narzeczeni. Katarzyna Głowacka, która prowadzi kursy przedmałżeńskie w podwarszawskim Józefowie, uważa, że najlepszym sposobem na zbudowanie trwałego małżeństwa jest intensywne życie religijne, dobra komunikacja i przebaczenie.

Nie gaś, tylko wspieraj, czyli o potencjale dziecka w pierwszym tygodniu szkoły

Ks. Rafał Kowalski, psycholog, terapeuta

Pamiętam swoje lekcje z dziewięciolatkami: hałaśliwi, ciekawi wszystkiego, z dziesiątkami pytań na każdy temat. Niewiarygodne, jak skomplikowane operacje potrafi wykonać dziecięcy umysł, żeby skojarzyć choćby opis biblijny stworzenia świata z fragmentem z „Doktora House’a”, podejrzanego przy rodzicach.

Nauczyciel

Paweł Zuchniewicz, Dziennikarz, pisarz, tutor i nauczyciel w szkole „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”

Proszę Państwa. Nasze spotkanie jest takie dwuczęściowe. Tutaj, w tym przybytku Pańskim, w kościele, zamknięto na klucz profesorów i starsze pokolenie. Natomiast przed drzwiami stoi młodsze pokolenie i dobija się. Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym jeszcze zakończyć to spotkanie błogosławieństwem, a potem wrócić tam, do tej młodzieży, która ma swoje prawa.

rodzina • poradnik
48

Czysty dom bez chemii

Joanna Operacz

Czy żeby mieć czysty dom i czyste ubrania, trzeba mieć również szafkę pełną środków chemicznych, ręce zniszczone detergentami i dzieci z wysypką alergiczną? Niekoniecznie. Wszystkie te płyny, mleczka i proszki można zastąpić trzema naturalnymi preparatami: octem, sodą oczyszczoną i orzechami piorącymi. Będzie zdrowiej, ale też taniej i efektywniej.

felieton
49

Oczko wodne

Zdzisław Skotnicki

Pan Niedziela odwiedził niedawno swojego brata, mieszkającego na wsi. Dom, ogród pełen kwiatów, krzewów, tulipanowiec, pomieszczenia gospodarcze, altana, kamienne palenisko, zagroda dla psa z gustowną budą, nawet hamak między pniami brzóz – wszystko było na swoim miejscu i sprawiało wrażenie nieodzowności.

Niedziela Młodych
50-53

To tylko zajawka

Mówi o sobie, że jest księdzem z Wrocławia z dość nietypowym zainteresowaniem. Jednocześnie czuje się dobrym raperem. Z ks. Jakubem Bartczakiem – o hip-hopie na liturgii, odnajdywaniu przez młodych drogi do Kościoła i wchodzeniu w głąb wiary – rozmawia kl. Wojciech Biś.

Moje Westerplatte

Monika Jadnak

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.

Podaruj bratu ze Wschodu bilet na ŚDM

Kalina Kreczko, italianistka, wspólnota Chrystus w Starym Mieście

Światowe Dni Młodzieży 2016 zbliżają się wielkimi krokami. Krakowskie przygotowania ruszyły pełną parą. Na łamach „Niedzieli Młodych” będziemy na bieżąco informować o wszystkim, co się będzie działo.

Konkurs fotograficzny „Czekam na ŚDM”

Kalina Kreczko

edukacja
54

Polityczna matura

Artur Stelmasiak

W przyszłym roku licealiści będą zdawać nową maturę. Ich świadectwa dojrzałości to także sprawdzian reformy edukacji rządów PO.

na końcu • z ostatniej chwili
55

Instrukcje dla premiera Tuska

Julian Kostrzewa

Czy wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej to wielki sukces Polski? Jeszcze nie jest, ale może być. Pod pewnymi warunkami

listy do „Niedzieli"
56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Różnokolorowe koperty, które trafiają codziennie na redakcyjne biurka, a ostatnio coraz częściej e-maile, są świadectwem głębokiego zaufania, jakim darzą nas Czytelnicy.

Chcą korespondować

Aby nawiązać kontakt z osobami ogłaszającymi się w tej rubryce, należy napisać do nich list, zaznaczyć numer ogłoszenia, a redakcja przekaże go wskazanej osobie.

Kultura i uczciwość

różne
57

Kalendarium 7-13 IX 2014

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne DarY

Materiały duszpasterskie na XIV Dzień Papieski

z „Niedzielą" na co dzień
58

Suszone pomidory

Graziako

Pomidory przywieźli do Europy Hiszpanie w XVI wieku jako dzikie owoce od Indian z Meksyku lub Peru. Z czasem udoskonalono ich uprawę i wzbogacono ją o nowe odmiany.

68

XVIII Pielgrzymka „Niedzieli”
oraz III Pielgrzymka Dziennikarzy Polskich

red.

W tym roku już po raz 18. jako wspólnota pracowników, współpracowników i przyjaciół „Niedzieli” pielgrzymujemy do Domu Matki na Jasnej Górze.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Maryja naszą drogą

Monika Jaworska

Miejmy odwagę i nie bójmy się żyć tak, abyśmy żyli świętym życiem, wolnym od grzechu. Nasze prośby, nasze modlitwy indywidualne i społeczne są potrzebne do umocnienia naszej wiary, byśmy mogli realizować plan zbawienia i łaski, którą Bóg ma dla nas i odnawia stale z każdym z nas wtedy, kiedy ku Niemu przychodzimy i kiedy przystępujemy do Eucharystii.

Finał wieńczy dzieło

Mariusz Rzymek

Olejkiem różanym przypieczętowano 23 sierpnia na szczycie Magurki Wilkowickiej zakończenie Ewangelizacji w Beskidach. Każdy z uczestników pożegnalnej Liturgii wracał do domu z różanym namaszczeniem, a jeśli był mężczyzną, a więc tym, przez którego ręce błogosławieństwo rozlewa się na całą rodzinę, również z małym flakonikiem różanych wonności. O taki podarek na odchodne zatroszczyli się czuwający nad górską ewangelizacją Ojcowie franciszkanie z Rychwałdu.

Wdzięczność z Białorusi

Mariusz Rzymek

Nie dziwię się, że siostra taka dobra, bo tutaj dobrzy ludzie mieszkają – mówił Sasza, 16-latek z Białorusi do serafitki, s. Euchari Hulbój, podczas pobytu w dniach 10-19 sierpnia 33-osobowej grupy młodych parafian z Sopoćkina w Hałcnowie

Niedziela częstochowska

Osiem lat biskupiej posługi

Ks. Jacek Molka

Zbliża się ósma rocznica święceń biskupich abp. Wacława Depo. 9 września w 2006 r. w katedrze pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ks. prał. Wacław Depo przyjął święcenia biskupie z rąk abp. Józefa Michalika, ówczesnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity przemyskiego.

Chluba Kościoła i Ojczyzny

Ks. Ireneusz Skubiś

W całym świecie – także w Polsce i w naszej archidiecezji – funkcjonują, cieszące się bardzo dobrą opinią, szkoły katolickie.

Z leśniowskim błogosławieństwem

Anna Wyszyńska

Przy szosach widzimy czasem piękne billboardy z napisem „Leśniów błogosławi”. Po wpisaniu tych słów do wyszukiwarki internetowej dowiadujemy się, że w Leśniowie położonym ok. 40 km od Częstochowy jest Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin.

Niedziela kielecka

Trzeba wychowywać do świętowania niedzieli od nowa

Z bp. Kazimierzem Ryczanem rozmawia Katarzyna Dobrowolska

– Wielu mówi, że nam, katolikom, brakuje świadomości, czym jest dzień święty i jak niedzielę przeżywać. Księże Biskupie, jak powinna wyglądać chrześcijańska niedziela?

Pani z bocznego ołtarza

Władysław Burzawa

W naszych wędrówkach po diecezji kieleckiej poszukując sanktuariów oraz kościołów, w których znajdują się „obrazy bardziej czczone”, a dzisiaj trochę zapomniane, dotarliśmy do Dobrowody, małej miejscowości leżącej kilkanaście kilometrów na południe od Buska-Zdroju.

70. rocznica egzekucji

Agnieszka Dziarmaga

Egzekucji 35 mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat dokonali Niemcy 17 września 1944 r. Po śmieci obcinawno im ręce z obrączkami i z furią kopano ciała.

Niedziela małopolska

Rodziny na Kalwarii

Małgorzata Cichoń

Małżeństwem są od 22 lat. Ich narzeczeństwo rozpoczęło się od modlitwy na Jasnej Górze podczas Światowych Dni Młodzieży w 1991 r. Wcześniej uczestniczyli w pieszych pielgrzymkach do Czarnej Madonny, prosząc Ją o znalezienie dobrego współmałżonka. –

Jezus uzdrawia poprzez liturgię

Już po raz 7. odbędą się w Krakowie rekolekcje „Mysterium fascinans” (12-14 września), pt. „W Jego ranach nasze zdrowie – sakramenty uzdrowienia”. O historii i idei tych wyjątkowych i jedynych w Polsce rekolekcji liturgicznych rozmawiamy z ich inicjatorem i organizatorem, ks. Krzysztofem Porosło.

Nadwiślańska mistyczka

Małgorzata Cichoń

Ilekroć idę ul. Radziwiłłowską w Krakowie, wychodzącą dziś na Dworzec Główny i nowoczesną galerię handlową, wypatruję tablicy pod numerem 20. Upamiętnia ona błogosławioną Służącą, która w zimnej suterenie tej kamienicy spędziła ostatnie 4 lata życia.

Niedziela lubelska

Niedziela jest po prostu nasza

Urszula Buglewicz

„Od uczniów Chrystusa oczekuje się, by nie mylili świętowania niedzieli, które powinno być prawdziwym uświęceniem dnia Pańskiego, z «zakończeniem tygodnia” rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku i rozrywki” – słowa św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego „Dies Domini” nie tracą aktualności; co więcej, w czasach relatywizmu moralnego i pogoni za dobrobytem stają się wezwaniem do refleksji nad własnym życiem w perspektywie realizacji chrześcijańskiego powołania.

Tutaj mnie, Boże, znalazłeś

Urszula Buglewicz

W niedzielę 24 sierpnia uroczystej Sumie przewodniczył abp Stanisław Budzik, który pobłogosławił cztery wieńce dożynkowe, złożone przed ołtarzem przez rolników jako dziękczynienie Bogu za szczęśliwie zebrane plony.

Człowiek jest jak diament

Anna Gliwa

2. Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej, jakie odbyło się 23 sierpnia, udowodniło, że Lubelszczyzna jest młoda, radosna, pełna zapału do pracy, a przede wszystkim mocna wiarą młodego pokolenia.

Niedziela legnicka

„Bycie katechetą to misja”. Dzień skupienia dla katechetów

Monika Łukaszów

„Trzeba mądrze gospodarować talentami, nie według myślenia świata, ale według zamysłu Bożego i logiki Jezusa” – powiedział bp Zbigniew Kiernikowski w Krzeszowie do katechetów podczas dorocznego dnia skupienia.

Pszczelarskie święto plonów

Oswald K.

Pierwsza połowa sierpnia to każdego roku okazja do dziękczynienia lubańskich pszczelarzy za rok pracy i plony z pszczelego roju. Uroczyste dożynki świętowano 10 sierpnia w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

Walczą o świętą i wolną niedzielę

Monika Łukaszów

Dzień Pański – niedziela – jest dniem świętym. Mówi nam o tym Dekalog. Trzecie przykazanie brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”. Świąteczny charakter niedzieli zakorzeniony jest także w tradycji i to nie tylko naszej polskiej, ale również w tradycji całej Europy, a nawet tradycji świata.

Niedziela łódzka

Młodzi na Jasnej Górze

Piotr Drzewiecki

Tradycją stało się już, że co roku 25 sierpnia w auli o. Kordeckiego odbywa się spotkanie młodzieży, która przybyła na Jasną Górę we wszystkich pielgrzymkach z terenu archidiecezji łódzkiej.

To mój symboliczny powrót na te pola

Anna Skopińska

Z dr. Piotrem A. Nowakowskim z Katedry Bronioznawstwa i Kultury Materialnej Średniowiecza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, nadzorującym prace archeologiczne na Polach Grunwaldzkich, rozmawia Anna Skopińska

Na Jasną Górę z bł. Edmundem Bojanowskim

S. Joanna Bodzak

Na pielgrzymi szlak na Jasną Górę do Częstochowy 20 sierpnia wyruszyła z kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu XXI Piesza Pielgrzymka mieszkańców i sympatyków wspólnego pielgrzymowania.

Niedziela sosnowiecka

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Ks. Tomasz Zmarzły

Pisał wielki poeta polski Cyprian Kamil Norwid: „Bo piękno na to jest, by zachwycało/ Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”. W słowach tych zawiera się ważne stwierdzenie, że skoro „kształtem miłości jest piękno”, to jest ono zawsze praktyczne, a uzyskuje się je przez pracę i poświęcenie.

Wolbromskie święto plonów

Piotr Lorenc

Uroczysta Eucharystia celebrowana przez ks. kan. Tadeusza Maja w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła 24 sierpnia tegoroczne wolbromskie święto plonów.

Świętować niedzielę

Wysłuchał Piotr Lorenc

Niestety, jak się wydaje zanika coraz bardziej religijna, świąteczna oprawa Dnia Pańskiego. Jest to nierzadko wolny dzień wykorzystywany na wykonanie najprzeróżniejszych prac w domu, ogrodzie, przy samochodzie. Czas wykorzystywany na sprzątanie, remonty, zakupy, porządkowanie życia domowego.

Niedziela świdnicka

Modlitwa o pokój

Przemysław Awdankiewicz

W pierwszą niedzielę września, jak co roku, wierni z całej diecezji świdnickiej przyjadą do Rogoźnicy, na teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, by wspólnie oddać hołd tym, którzy tam zginęli, i modlić się o pokój.

Ostatni akcent

Ks. Sławomir Marek

Ile mieszkań można za to wyremontować? Ile biednych dzieci nakarmić? Ile dzików z brązu odlać? Od stuleci nie zmieniają się argumenty przeciwników upamiętniania dobra. No, może poza dzikami.

Jak uleczyć współczesną Europę? (6)

Bp Ignacy Dec

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą…». Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu»” (J 2, 7-8). Udzielając nam pomocy, Jezus zaprasza nas do współpracy.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Dziękczynienie za dary nieba

Ks. Robert Gołębiowski

Trwając w dziękczynieniu Bożej Opatrzności za dar św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny oraz prosząc o obfite owoce jwwego kanonizacji, mamy w pamięci wzór człowieka rozmodlonego, zatroskanego o ludzi, ziemię, pracę i rodzinę.

Odpust i festyn parafialny

Magdalena HalakKs. Tomasz Worobec

Odpust jest świętem patronalnym kościoła parafialnego. W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa swoją uroczystość odpustową i jest to szczególny dzień, gdyż czci się wówczas patrona parafii. Można powiedzieć, że to imieniny całej parafii.

Rodzinna niedziela

Przemysław Fenrych

Na zachód od nas niedziela to dzień słońca, sunday, Sonntag. My, a także nasi sąsiedzi Czesi, Białorusini i Ukraińcy w nazwie dnia koncentrujemy się na nicnierobieniu. Jak nie działać, to nie działać – na tym polega świąteczność dnia.

Niedziela toruńska

Dosięgnąć Boga

Aleksandra Wojdyło

W roku jubileuszu 25-lecia istnienia parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą (dekanat radzyński) przeżyła najważniejszą uroczystość – konsekrację kościoła.

Tornister pełen uśmiechów

Anna Pławińska

Ogólnopolska akcja „Tornister pełen uśmiechów” realizowana jest corocznie w drugiej połowie sierpnia. Główny jej cel to zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce.

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

Tomasz Strużanowski

>Poniższy tekst będzie po części opisywał, w jaki sposób wraz z rodziną świętuję niedzielę, a po części – w czym niedomagam i do czego muszę jeszcze stopniowo dojść

Niedziela wrocławska

Czas dla rodziny

Magdalena Lewandowska

Myśląc o niedzieli, przypominają mi się obrazy z dzieciństwa: talerz z gorącym, pachnącym rosołem na stole, tata, mama, moje rodzeństwo razem przy obiedzie. Nie było żadnego pośpiechu, był czas, żeby porozmawiać, pobyć ze sobą. Głównym punktem każdej niedzieli była Eucharystia. Niedziela to był dzień poświęcony Bogu i rodzinie. Jak jest dzisiaj?

Służąc małżeństwu i rodzinie!

Magdalena LewandowskaAdrianna Sierocińska

Za nami 44. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, gromadzące co roku w stolicy Dolnego Śląska duszpasterzy, katechetów i osoby zaangażowane w życie Kościoła nie tylko z metropolii wrocławskiej, ale z całego kraju. Trzydniowe sympozjum, które odbywało się na Papieskim Wydziale Teologicznym, przebiegało pod hasłem „W służbie małżeństwu i rodzinie”.

Wrocław i Dolny Śląsk razem!

O przygotowaniach Wrocławia do nowego roku szkolnego, o budżecie ESK, a przede wszystkim o zbliżających się wyborach samorządowych – z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem rozmawia Krzysztof Kunert

Niedziela zamojsko-lubaczowska

„Per Artem ad Astra” w Krasnobrodzie

M. K.

W niedzielę, 17 sierpnia br., w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodz`ie rozpoczął się VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”, nad którym patronat honorowy objął bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wydarzeniu temu patronuje także burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec.

Przez rany do serca

Ks. Tadeusz Maciejko

Dla chrześcijanina Krew Chrystusa stanowi przede wszystkim znak miłości Bożej do istoty ludzkiej, zmazania grzechu pierworodnego. Symbolika Krwi Chrystusa dla każdego chrześcijanina oznacza nowe życie, wyzwolenia od śmierci i grzechu, uwolnienia od panowania szatana, a także źródłem zdrowia i życia przez Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wojenne wspomnienia redemptorysty

Dorota Łukomska

Nie przypuszczał z pewnością serbski nacjonalista Gavriło Princip strzelając 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie do arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii, jak straszliwe konsekwencje dla całego świata wywoła jego czyn.

Reklama

Najpopularniejsze

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Niedziela Świdnicka

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

Wiara

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho