Reklama

Niedziela 39/2014

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Tarcze obronne dla duszy i ciała

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Kulista Ziemia na powrót przyjmuje formę płaską. Wiedzę o świecie bowiem dziś jesteśmy w stanie zamknąć na płaskim dysku komputerowym. To jakby kolejny przewrót na miarę tego kopernikańskiego. Kurczy się galaktyka Gutenberga, a rozwija komputeryzacja.

drogowskazy
3

W służbie Mater Verbi

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Medal Mater Verbi jest niezwykłym wyróżnieniem osób, które rozumieją, że dziś Słowo Boże musi być głoszone nie tylko w świątyni. Jest też szczególnym podziękowaniem ze strony Redaktora Naczelnego „Niedzieli” za trud, jaki podejmują dla dzieła ewangelizacji. Chcemy, by temu pięknemu zaangażowaniu towarzyszyła bliskość i opieka Matki Słowa – subtelna, prawdziwie wspierająca i kierująca do Źródła Życia.

Kościół • świat
4

Po modlitwie rak ustąpił

Robert Wit Wyrostkiewicz

– Jestem tylko małym człowiekiem. Wyzdrowiałem, a byłem umierający. Teraz pozostaje czekać na owoce pracy członków trybunału kanonizacyjnego – powiedział François Audelan

Kościół • świat

Podczas audiencji generalnej w Watykanie 17 września br. papież Franciszek powiedział: – Przynależność do Kościoła, będącego katolickim i apostolskim, oznacza branie sobie do serca zbawienia całej ludzkości, wrażliwość na los naszych braci w wierze, solidarność z nimi, a także świadomość, że nasza wiara jest zakotwiczona w przepowiadaniu i świadectwie samych Apostołów Jezusa.

ze świata
5

Francuzi zachwyceni ks. Popiełuszką

Milena Kindziuk

Wiadomość o rozpoczęciu procesu o uznanie cudu za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki została bardzo ciepło przyjęta we Francji, również przez media. Zainteresowanie tą sprawą oraz samym błogosławionym naprawdę zaskakuje – mówi „Niedzieli” notariusz w procesie ks. prof. Józef Naumowicz, jeden z trzech Polaków, którzy znaleźli się w Trybunale Kanonizacyjnym w Créteil

Ze świata

Francuzi zezwolili, aby pierwszy okręt typu Mistral wyszedł w morze z rosyjską załogą na pokładzie, mimo zapowiedzi wstrzymania realizacji kontraktu na dostawę okrętów do Rosji.

dookoła świata
6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”

Ojciec Święty znalazł się na celowniku terrorystów z Państwa Islamskiego – donosi brytyjski dziennik „The Telegraph”. Według niego, zamachowcy rozważali przeprowadzenie ataku podczas wizyty papieża Franciszka w Albanii.

z ostatniej chwili
7

Rząd tylko na wybory

Wojciech Dudkiewicz

Jaki to rząd i po co powstał – szczerze mówi o tym jego współautorka, premier Ewa Kopacz. Powstał nie po to, żeby zmieniać Polskę, ale po to, żeby pogodzić zwalczające się frakcje w rządzącej PO

Polska mistrzem świata

(wd)

Marzenie sprzed kilku tygodni stało się faktem. Polska drużyna siatkarska wywalczyła mistrzostwo świata. Postawa Polaków uratowała turniej mistrzowski, który przez trzy tygodnie odbywał się w naszym kraju. Cieniem na imprezie kładło się zakodowanie transmisji zawodów. Ze 103 meczów w otwartej telewizji kibice obejrzeli tylko dwa: inaugurację i finał. W obydwu zagrała Polska

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z udziałem ok. 7 tys. osób 12 i 13 września br. odbyła się 20. Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu Maryi. – W Polsce jest 6 tys. legionistów aktywnych i 15 tys. członków wspierających.

z Polski
9

Pielgrzymka ludzi pracy i ludzi bez pracy

O. Stanisław Tomoń OSPPEBPJG/mś, dr

W dniach 20-21 września br. odbyła się na Jasnej Górze 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Doroczne spotkanie zgromadziło przede wszystkim ludzi związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Było również modlitwą za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”, inicjatora pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę

Z Polski

Polskie MSW przekaże Ukrainie sprzęt policyjny. Według umowy, która powstała w Polsce, może to być nawet broń. Pomoc będzie bezpłatna

pielgrzymka do Albanii
10-11

Na peryferiach Europy

Ks. Paweł Rozpiątkowski

21 września 2014 r. Albania była celem pierwszej europejskiej pielgrzymki papieża Franciszka. Tę ziemię bez przesady można nazwać ziemią męczenników. Ludzie wiary zostali tam okrutnie doświadczeni przez niedawną historię.

11

Matka Boża Dobrej Rady łączy Włochy i Albanię

Włodzimierz Rędzioch

W związku z wizytą papieża Franciszka w Tiranie warto przypomnieć, że Jan Paweł II w przeddzień swojej pielgrzymki do Albanii, wieczorem 22 kwietnia 1993 r., udał się do oddalonego o ok. 55 km od Rzymu miasteczka Genazzano, gdzie w miejscowym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady odmówił z wiernymi Różaniec w intencji swojej podróży do tego kraju.

temat numeru • profilaktyka duszy
12-15

Opętanie? Najlepiej zapobiegać

Ks. Łukasz Jaksik

Z podstępnym działaniem złego ducha jest jak z chorobą: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Kościół zaleca na użytek tej praktyki wiele środków, a jednym z nich jest modlitwa do św. Michała Archanioła. W najbliższych dniach będziemy w liturgii wspominać tę postać.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce.

Być nieprzemakalnym na zło

O skutkach fascynacji wróżbami, o demonach i o tym, dlaczego trudno wypędzić Szatana, mając pełny brzuch – z o. Marcinem Ciechanowskim OSPPE, egzorcystą, rozmawia ks. Marek Łuczak

Opus Dei • beatyfikacja
16-19

Furtka do Nieba

Barbara Stefańska

Inżynier, ksiądz, uczestnik Soboru Watykańskiego II, przyjaciel Jana Pawła II, następca św. Josemaríi Escrivy de Balaguera na czele Opus Dei i przykładny pasterz, dzięki któremu Opus Dei już w 1989 r. dotarło do Polski. Bp Álvaro del Portillo 27 września 2014 r. zostanie wyniesiony na ołtarze

Odwiedził nas Ojciec

Kasia Dobrzyńska

Bardzo dobrze pamiętam wizytę ks. Álvaro w Polsce w 1991 r. Mieliśmy wtedy wraz z mężem okazję do osobistej rozmowy z nim, która przebiegła w bardzo serdecznym klimacie. Odnieśliśmy wrażenie, że rozmawiamy z naszym prawdziwym ojcem. Wiedziałam, że on nas kocha i że modli się za nas.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
20-21

Uczelnia przyszłości

Z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim – rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rozmawia Milena Kindziuk.

Kościół • Polska • świat
22

Dostrzegała potrzeby bliźnich

Agnieszka Konik-Korn

Jednym z najbardziej odpowiedzialnych i zarazem chyba najbardziej niedocenianych zawodów jest praca pielęgniarki. Okazuje się, że nie jest to znamię tylko naszych czasów.

23

Wezwanie do modlitwy o pokój

Ks. Szymon Mucha, Krajowy Moderator Żywego Różańca

Kiedy piszę te słowa, „świat jest w stanie wojny”. W krajach Bliskiego Wschodu, na Ukrainie i w wielu zakątkach ziemi toczą się walki i giną nie tylko żołnierze, ale i cywile – kobiety i dzieci.

Konferencja jakubowa

Maria Fortuna-Sudor

Prawie stu uczestników wzięło udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej św. Jakuba, w czasie której skupiono się na zagadnieniach związanych z tematem: „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”.

żywy pomnik
24-25

Fundacyjne wakacje

Seweryn Chojnacki

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którego od 14 lat doświadczają tysiące stypendystów w całej Polsce, papieska młodzież może nie tylko kształcić się bez względu na bariery ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe, lecz również rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

pod patronatem „Niedzieli"
26-27

O muzyce i cudzie przemienienia...

Z Jakubem Milewskim – kompozytorem i nie tylko – rozmawia Anna Wyszyńska

27

...Ten, Który Jest – to Prawda i Miłość...

Jan Kulowski

Kim jest Bóg? Filozoficzną zasadą istnienia? Gwarantem niezmienności praw fizycznych, chemicznych i biologicznych? Zegarmistrzem czasu galaktyk, słońc i planet? A może tylko i aż najwyższą sankcją sprawiedliwych ocen dobra i zła?

spotkania
28

Communio in Christo – dar dla Kościoła

Anna Janowska

Communio in Christo to wspólnota powołana do życia przez Matkę Marię Teresę w duchu II Soboru Watykańskiego. Przyłączyć się mogą do niej zarówno osoby konsekrowane, jak i świeckie, które przyjmą jej regułę oraz w składanym ślubowaniu złożą dodatkowy ślub – miłości bliźniego

film • „Mary’s Land”
29

Filmowy zakład Pascala

Elżbieta Morawiec

O tym, że w naszej globalnej wiosce trwa wojna cywilizacji śmierci z cywilizacją miłości, myślących ludzi przekonywać nie trzeba. Przed ponad 30 laty Jan Paweł II wzywał Ducha Świętego, aby odmienił oblicze ziemi. I polska ziemia tej odmiany dostąpiła.

wiara • życie
30

Poznać Prymasa Tysiąclecia

(Red.)

„Bierzcie światło w dłonie, abyście błogosławiąc Boga przez wieki, mieli nadzieję, że wszelki smutek tej ziemi w radość się obróci, a wszelka ciemność – rozbłyśnie nowym światłem”

31

Bilet do nieba

Ks. Mariusz Rosik

Historia bolesnych praktyk pokutnych w Kościele jest długa i złożona. Wielu próbując zbliżyć się do Boga, albo zadośćuczynić swojej grzeszności, podejmowało umartwienia, które dziś nazwalibyśmy torturowaniem ciała.

Święty Janie Pawle II – pamiętamy!

W roku kanonizacji św. Jana Pawła II zapraszamy Czytelników do konkursu pt. „Święty Janie Pawle II – pamiętamy!”. Pamiętamy przede wszystkim datę 16 października 1978 r. i wiemy, że ten dzień zmienił bieg historii i wpisał się w osobistą historię każdego z nas. Warto jednak zapytać: Na ile pamiętamy nauczanie św. Jana Pawła II i jesteśmy wierni ukazywanej nam przez niego drodze do świętości?

liturgia tygodnia
32-33

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Metoda „anioła-diabła”

O. Dariusz Kowalczyk SJ

Aby właściwie ocenić jakąś sytuację lub postawę, nie wystarczy patrzeć na początek, w tym na składane obietnice. Dyrektor pewnego poprawczaka opowiadał mi, że w swej pracy wychowawcy stosuje metodę „anioła-diabła”. Wyobraźmy sobie linię. Na jednym końcu stoi anioł, a na drugim diabeł.

poradnik duszpasterski
34

Dom czy instytucja

Ks. Robert Grohs

Proszę księdza, dlaczego ja sam nie mogę wybrać parafii, do której mam należeć?

felieton
35

My, społeczeństwo

Michał Karnowski

Nie ma chyba w polskich mediach sformułowania częściej używanego niż „społeczeństwo obywatelskie”. Wzmacnianie samoorganizacji i odczytywanie woli ludzi ma być głównym celem działania ministerstw i unijnych agend. Ze względu na sukcesy w tych obszarach Jerzy Owsiak kreowany jest na świeckie bóstwo, a skrajnie lewicowa „Krytyka Polityczna” otrzymuje milionowe dotacje.

Mary Wagner przyjeżdża do Polski

(Red.)

Waleczna młoda Kanadyjka, która w obronie życia nienarodzonych nie wahała się spędzić dwóch lat w więzieniu, przyjeżdża do Polski. W październiku odwiedzi 14 miast, w których spotykać się będzie z obrońcami życia, dziennikarzami i młodzieżą, szerząc idee pro-life.

nasza rozmowa
36-37

Weryfikacja weryfikacji

Z Piotrem Bączkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O przejrzystości polskich służb specjalnych i kampanii propagandowej wokół komisji śledczej ws. likwidacji WSI z Piotrem Bączkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Symbol Rzeczypospolitej

Jan Maria Jackowski, Publicysta i pisarz, eseista, senator RP

Decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie ze zniszczeń wojennych podjęto 20 stycznia 1971 r. w wyniku nacisku społecznego po tragicznych wydarzeniach grudniowych.

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
39

Bogactwa?

(pr)

Rzekome wielkie bogactwa Watykanu są mitem – przypomina magazyn gospodarczy „Fortune”. Gdyby Stolica Apostolska była koncernem, wcale nie znalazłaby się na liście 500 najbogatszych firm, publikowanej co roku przez ten amerykański dwutygodnik.

Prawdziwa armia

(pr)

Od 20 do 30 tys. bojowników walczy pod sztandarami samozwańczego Państwa Islamskiego, które od kilku miesięcy grozi pokojowi w Iraku, Syrii i w całym regionie. Amerykańskie służby wywiadowcze sądziły do tej pory, że oddziały dżihadystów liczą tylko 10 tys. osób.

Trudna sytuacja kapłana

(pr)

Zajmujący się monitorowaniem przestrzegania prawa do wolności sumienia serwis internetowy „Forum 18” opisał sytuację polskiego księdza Piotra Rosochackiego, posługującego w parafii w Symferopolu

Zmarł Ian Paisley

(pr)

Sprawiedliwość?

(pr)

Sąd w Paryżu uniewinnił 9 aktywistek feministycznej grupy Femen, które kilka miesięcy temu we właściwy sobie obrazoburczy sposób protestowały w najsłynniejszym francuskim kościele – w katedrze Notre Dame w Paryżu.

Papieski stadion

(pr)

Argentyński klub piłkarski San Lorenzo ogłosił, że nowy stadion piłkarski nazwie imieniem papieża Franciszka.

Libia w chaosie

(pr)

Uwaga świata skierowana jest na Irak i Syrię, a na jej marginesie pozostaje Libia. Państwo ogarnięte walkami sił prorządowych i islamskich bojówek pogrążyło się w chaosie.

gorący temat
40-41

Igora sposób na Putina

Katarzyna Woynarowska

Moje miasto dziurawią rosyjskie bomby, biegają po nim szaleńcy z karabinami, a na chodnikach leżą trupy, które przechodnie przykrywają firankami zdartymi z okien. Boimy się, bo wiemy, że jeśli Putin ruszy na Kijów, to następnym jego celem może być Warszawa...

41

Miejska dżungla

Zdzisław Skotnicki

Pan Jasny i Pan Niedziela spacerowali po nowym chodniku. Po swojej prawej stronie podziwiali świeżo pomalowane elewacje budynków, a po lewej – intensywną barwę dopiero co położonego na drodze asfaltu.

felietony
42-43

Był taki ktoś

Alina Czerniakowska

Gdy 17 września 2014 r., w 75. rocznicę haniebnej napaści Sowietów na Polskę, walczącą wówczas z wrogiem z zachodu, z Niemcami, stałam przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie – wagonie pełnym krzyży, myślałam o Wojciechu Ziembińskim, inicjatorze i twórcy tego wymownego miejsca w Śródmieściu Warszawy

Skojarzenia

Marian Salwik

Pułapka

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wielokrotnie ostrzegałem, że Traktat Lizboński jest pułapką. Ta odchudzona wersja eurokonstytucji, przyjęta w grudniu 2009 r., spisana została nieprecyzyjnie i niejasno. Niejasność tę podniesiono do rangi zasady.

O co chodzi z NATO?

Krzysztof Czabański, Publicysta, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

Ostatnio wiele się mówi o bezpieczeństwie Polski, w tym o Sojuszu Północnoatlantyckim, NATO, do którego przystąpiliśmy w latach 90. ubiegłego wieku. To dobrze, że się o tym mówi, gdyż to sprawa kluczowa dla naszego kraju. Kwestia główna: czy NATO zapewnia nam dziś bezpieczeństwo i czy jest gwarancją dla naszej bezpiecznej przyszłości?

rodzina
44-45

Historia małej Rity

Zebrała: Jowita Kostrzewska

– Dokładnie 6 miesięcy po naszym ślubie dowiedzieliśmy się, że Pan Bóg obdarzył nas najpiękniejszym prezentem i będziemy mieli dziecko – opowiadają Marta i Krystian Kamińscy. – Nasza radość była ogromna, zaczęliśmy kompletować wyprawkę, snuliśmy wiele planów na przyszłość i wydawało nam się, że właśnie osiągnęliśmy pełnię szczęścia.

45

Kosz tajemnic

Br. Tadeusz Ruciński FSC

Miłość zawiera w sobie pragnienie nagości ciał, ale czy może także żądać zupełnej nagości dusz?

rodzina poradnik
46

Inne oblicze odwagi

Michał Piekara, Psychoterapeuta, prowadzi działalność misyjną, ojciec pięciorga dzieci

Pamiętam, jak wychodził. Zrobił to szybko, nawet nie oglądając się za siebie. Z impetem zatrzasnął za sobą drzwi, jakby chciał w ten sposób uciszyć słowa, które przed chwilą wypowiedział. Widziałem go przez okno, kiedy wsiadał do niedawno odebranego z salonu jaguara. Odjechał. Co sprawiło, że tak zareagował?

O budowaniu ze słów

Ks. Rafał Kowalski, Psycholog, terapeuta

My, dorośli, jesteśmy jak lustro. To z naszych komentarzy, z naszych słów, min i rodzajów spojrzeń dzieci dowiadują się, jakie są. Dla dorosłego zdanie: „jesteś nieznośny” będzie jak rysa na honorze, a przy odrobinie odwagi – będzie powodem do zastanowienia się nad sobą. Dla dziecka takie zdanie ma o wiele więcej znaczeń.

pasje
48-49

Zmotoryzowana historia

Mateusz Wyrwich

Pierwszy samochód wyjechał na ulice Polski w 1897 r. w Warszawie. Dziś, według GUS, po polskich drogach porusza się ich ok. 20 mln. Kilkaset muzealnych egzemplarzy z początków XX wieku zgromadzono m.in. w Muzeum Motoryzacji i Techniki w podwarszawskich Otrębusach

Niedziela Młodych
51-53

Od wyobraźni do analizy

Ks. Rafał Kowalski

Przyznam, że do kwestii aniołów podchodzę może nie z dystansem, ale z troską o teologię. Nie chciałbym popaść w sentymentalizm i wyobrażać sobie uskrzydlonej postaci, która na obrazkach przeprowadza dwoje dzieci przez kładkę.

Starsi bracia

Zależy mu na mnie

Karolka

Wiem, że niemodna jest dziś modlitwa do Anioła Stróża, ale ja wzdycham do niego codziennie. I wiem, że on na pewno troszczy się o mnie. Nieraz mówię, że pewnie ma już nieźle stargane skrzydła od tego ciągłego nadążania za mną nie wiadomo dokąd i nie wiadomo w jakim tempie.

Był wtedy ze mną

Beata

Mój Anioł Stróż... Wiele razy przychodzi z pomocą, nieraz posługuje się ludźmi, przychodzi w uśmiechu obcej osoby, w momencie, kiedy myślę, że rozpłaczę się w swojej bezsilności, czasem w osobie znajomej, która zagląda w odpowiednim momencie, gdy już mam wszystkiego dosyć.

Szczęśliwi ubodzy

Kalina Kreczko, italianistka, wspólnota Chrystus w Starym Mieście

Nie przyszedłem Was prosić o pieniądze ani o materialne dary. Nie przyszedłem nawet prosić, ale żebrać. Bo zrozumiałem, że ubogi to ktoś, kto musi prosić, a nawet czasem żebrać. I tak się czuję, stając tu przed Wami: jak żebrak proszący o wsparcie, w imieniu swoim i Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 wołam do Was o modlitwę.

z „Niedzielą" na co dzień
54

Leczo w słoiku

Graziako

Cukinia pochodzi z rodziny dyniowatych, przyjechała do nas z Włoch. Delikatna w smaku, lekkostrawna, zawiera sporo witaminy A i soli mineralnych. Można ją przyrządzać jak kabaczka.

różne
55

Kalendarium 28 IX – 4 X2014

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne DarY

29. Jasnogórska Noc Czuwania

Ks. Wiesław Wójcik TChr, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

W intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy, 17/18 października 2014 r.

dziennikarze na Jasnej Górze
56-57

Służyć prawdzie i dobru w cyfrowym świecie

Anna Wyszyńska

Słowa Jana Pawła II „Totus Tuus” były hasłem 18. Pielgrzymki „Niedzieli” na Jasną Górę. Jednocześnie odbywała się 3. Pielgrzymka Dziennikarzy Polskich. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęto w Bazylice Jasnogórskiej Mszą św., której przewodniczył abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

złota Polska
58

Jesteśmy najlepsi!

Ks. Jacek Molka

Siatkarska reprezentacja Polski 21 września br. została mistrzem świata, pokonując w katowickim Spodku w iście profesorskim stylu Brazylię 3:1. Podopieczni Stéphane’a Antigi, naszego francuskiego trenera, powtórzyli w ten sposób sukces legendarnej drużyny Huberta Wagnera sprzed 40 lat, kiedy to w Meksyku także sięgnęliśmy po złoto, wygrywając w finale z Japonią również 3:1

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

T-shirt z piętnem. Caritas na rzecz prześladowanych

Ks. Piotr Bączek

Koszulki z arabską literą piętnującą chrześcijan będzie rozprowadzać Caritas naszej diecezji. Dochód z akcji przeznaczono na pomoc prześladowanym na Bliskim Wschodzie chrześcijanom

2,5 tys. młodych na początek

Ks. Piotr Bączek

Ok. 2,5 tys. młodych razem z duszpasterzami i bp. Piotrem Gregerem zainaugurowało w żywieckim amfiteatrze nowy rok formacyjny. Spotkanie młodych z różnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń było także kolejnym etapem przygotowań naszej diecezji do ŚDM 2016

Papieski przyjaciel

Mariusz Rzymek

Niedziela Podwyższenia Krzyża Świętego miała na Groniu Jana Pawła II szczególny charakter. Wśród uczestników liturgicznej celebracji znalazł się szkolny kolega Jana Pawła II z czasów gimnazjalnych, Eugeniusz Mróz.

Niedziela kielecka

Ewangelia czytana kulturalnie

Agnieszka Dziarmaga

Nowy kościół akademicki pw. św. Jana Pawła II, przy którym koncentruje się ciekawa oferta duszpasterska i kulturalna, z pomysłem na zespolenie duchowości, biznesu i studentów, warsztatami, wyjazdami – wszystko i jeszcze więcej można odnaleźć w propozycji Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ul. Wesołej 54.

Czego pragną kobiety?

Katarzyna Dobrowolska

W parafii św. Franciszka z Asyżu ruszył cykl konferencji poświęconych tematyce porodu pt. „Czego pragną kobiety... w godzinie rodzenia swoich dzieci”. Organizatorem jest parafia św. Franciszka z Asyżu w Kielcach.

Skarby kościoła Trójcy Świętej

Władysław Burzawa

W pobliżu wielkiego sanktuariom bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie usytuowany jest kościół Trójcy Świętej, który w przeszłości był miejscem kultu cudownego krucyfiksu.

Niedziela małopolska

Chcą się bawić, zbawić i ewangelizować

Katarzyna Sikora

Setki młodych ludzi wspólnie modlą się i bawią. Intensywnie zaplanowany dzień, koncerty, świadectwa, rozgrywki sportowe, grill, wreszcie punkt kulminacyjny – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Tak wygląda akcja ewangelizacyjna Wspólny Mianownik.

Pan Jezus był Żydem

Małgorzata Cichoń

Z kierownikiem projektu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” ks. prof. Łukaszem Kamykowskim rozmawia Małgorzata Cichoń.

Don Alvaro

Agnieszka Konik-Korn

Bardzo poruszające jest, gdy okazuje się, że Niebo osiągają zwyczajni ludzie, którzy nie zginęli w czasie prześladowań ani nie dokonali spektakularnych czynów. O takiej świętości nauczał bohater tego artykułu, który 27 września dołączył do błogosławionych Kościoła katolickiego.

Niedziela lubelska

Matka Boża Latyczowska

Ewa i Tomasz Kamińscy

Obraz Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), zwany także Matką Bożą Śnieżną, z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie stał się wzorem wielu wizerunków przedstawiających Maryję. Jednym z nich jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej – Królowej Podola i Wołynia

W jedności z Rzymem

Urszula Buglewicz

W sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbyły się uroczystości związane z 450-leciem przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez Sejm Koronny Rzeczpospolitej obradujący pod przewodnictwem króla Zygmunta Augusta

Maryja Matką ewangelizującego Kościoła

Tadeusz Boniecki

Pod hasłem: „Maryja Matką ewangelizującego Kościoła” w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej odbyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Niedziela legnicka

4. Tydzień Wychowania w diecezji legnickiej

Monika Łukaszów

W całej Polsce od 14 września trwa 4. Tydzień Wychowania, który przebiega pod hasłem: „Prawda fundamentem wychowania”. Tydzień Wychowania zawsze zbiega się ze świętem św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych

Dorota Kamińska

Około 50 osób na wózkach inwalidzkich, o kulach, osoby niedowidzące i niesłyszące oraz ich przyjaciele i wolontariusze ze Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych im. Ojca Pio pod opieką ks. Tomasza Filipka 3 września rozpoczęło piesze pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Goście z biura Światowych Dni Młodzieży

Ks. Piotr Nowosielski

Krajowy duszpasterz młodzieży, a zarazem dyrektor Krajowego Biura ŚDM ks. Grzegorz Suchodolski oraz Dorota Abdelmoula z Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 odwiedzili 12 września diecezję legnicką, aby na spotkaniach z przedstawicielami mediów przybliżyć plany związane z organizacją ŚDM w Krakowie.

Niedziela przemyska

Wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie

Jan Marczak

To kolejny jubileusz parafii w dekanacie sieniawskim, po niedawnych obchodach 300-lecia w Majdanie Sieniawskim, którego główne uroczystości odbędą się 28 września br. pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika.

XIV Dzień Papieski w górach

Ks. Kazimierz Bełch

Pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” 12 października br. obchodzić będziemy XIV Dzień Papieski.

Śladami Borgiasza...

Arkadiusz Bednarczyk

Niedawne uroczystości koronacyjne w Jarosławiu i jego związki z „cudownym Obrazem”, a także jego wspomnienie jako „drugiego fundatora zakonu jezuitów – są doskonałą okazją bliższego poznania osoby św. Franciszka Borgiasza, jezuity, który wcześniej był wicekrólem Katalonii, był żonaty, miał ośmioro dzieci, a papież kilkakrotnie ofiarował mu godność kardynalską...

Niedziela świdnicka

Śladem „księcia egzegetów”

Ks. Sławomir Marek

Do rozmowy zaprosiliśmy ks. kan. Marcina Gęsikowskiego, doktora nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej, absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz ks. mgr. lic. Tomasza Federkiewicza, prefekta WSD w Świdnicy, licencjusza nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Jubileusz kłodzkiego Zakładu Karnego

Marek Zygmunt

125. rocznicę swojego powstania obchodził Zakład Karny w Kłodzku. Centralnym punktem jubileuszowych uroczystości była Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem ordynariusza diecezji świdnickiej bp. Ignacego Deca.

Dziękujmy Panu, bo jest dobry (1)

Bp Ignacy Dec

Co chcemy wyrazić, kiedy mówimy komuś słowo: „dziękuję?”. Najpierw zapytajmy, co oznacza słowo „dziękuję” mówione do Pana Boga. Mówić Bogu „dziękuję”, to mówić Mu „tak” – „tak” jako Dawcy, jako Stwórcy.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

W duchu świętych Cyryla i Metodego

Oprac. ks. dr Sławomir Zyga

Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya na Węgrzech (Katolikus Egyetem Bölcsészkara) przyznał abp. Andrzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, Doktorat Honoris Causa.

Bredower Friedhof i Park Brodowski

Ks. Grzegorz Jankowiak

Nie wszyscy korzystający z idylli Parku Brodowskiego wiedzą, że cały ten teren to miejsce spoczynku wielu zmarłych mieszkańców dawnej Żelechowej, których chowano tutaj jeszcze do końca II wojny światowej. Bredower Friedhof był największym cmentarzem komunalnym dla dawnej wsi Żelechowa.

Nie bójmy się wejść w przestrzeń Bożego Miłosierdzia!

Z o. Antonello Cadeddu rozmawia Piotr Słomski

Niedawno odwiedził ponownie Szczecin o. Antonello Cadeddu, misjonarz z Brazylii, który przed 15 laty wraz ze swoim współbratem o. Enrique Porcu powołał do życia w São Paulo Wspólnotę „Przymierze Miłosierdzia”, niosącą pomoc najbardziej opuszczonym i ubogim. O. Antonello pochodzi z Cagliari w Sardynii.

Niedziela wrocławska

Ożywcza siła Kościoła

Adrianna Sierocińska

Modlitwa różańcowa przywodzi niejednokrotnie na myśl obraz starszej pani, emerytki, która mając wiele czasu i mało zajęć, „klepie zdrowaśki”. Nic bardziej mylnego. Różaniec, którego korzenie sięgają XII w., do dziś ożywia wspólnotę Kościoła.

O błogosławieństwo dla Wrocławia

Lilianna Sicińska

Po powodzi tysiąclecia w 1997 r. kard. Henryk Gulbinowicz przywrócił zwyczaj procesji błagalno-dziękczynnej z relikwiami św. Stanisława i św. Doroty. Tegorocznej procesji 21 września przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski

Rodzina pod opieką

Magdalena Lewandowska

W archidiecezji wrocławskiej działa około 100 poradni parafialnych i specjalistycznych, gdzie pedagodzy, psychologowie, terapeuci, prawnicy i duszpasterze codziennie spotykają się z wieloma problemami dotykającymi rodzin.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

Wolontariusze na Światowe Dni Młodzieży

Aneta Kwaśniewska

Rusza nabór do wolontariatu w naszej diecezji. Do podjęcia wyzwania zachęca ks. Tomasz Bazan, odpowiedzialny za wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży

90. rocznica podniesienia Kopca Unii Horodelskiej

Ks. Henryk Krukowski

Tradycja sypania kopców jest także dobrze znana w kulturze polskiej. Wznoszono kopce bardzo okazałe, albo małe i skromne w miejscach związanych z naszą historią. Taki kopiec wyłaniający się z pól obsianych zbożem znajduje się w malowniczym Horodle.

Złoty jubileusz kapłaństwa ks. prał. Jana Bojarskiego

Adam Łazar

Odpustowej Sumie przewodniczył ks. prał. Jan Bojarski, który obecnie jest penitencjarzem w katedrze lwowskiej. Mszą tą dziękował Panu Boga za złoty jubileusz 50-lecia swego kapłaństwa.

Reklama

Najpopularniejsze

Naprawdę cudowny

Wiara

Naprawdę cudowny

Rosja oburzona słowami papieża o okrucieństwie jej wojsk...

Franciszek

Rosja oburzona słowami papieża o okrucieństwie jej wojsk...

Symbole i zwyczaje Adwentu

Wiara

Symbole i zwyczaje Adwentu

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

Wiadomości

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu