Reklama

Niedziela 26/2014

Szczegółowy spis treści

2

Papiescy gwardziści pielgrzymują do Polski

Włodzimierz Rędzioch

Mijają wieki, mijają epoki, a oni są ciągle przy Biskupie Rzymu. Od 22 stycznia 1506 r., kiedy to pierwsza grupa 150 szwajcarskich najemników, dowodzona przez Kaspara von Silenena, wkroczyła do Rzymu na polecenie papieża Juliusza II, gwardziści ze Szwajcarii ciągle służą papieżom. Uważa się ich za najstarszą – chociaż najmniejszą – armię świata.

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3

Matko Dobrej Rady, umiłowana Królowo Polski!

Ks. Ireneusz Skubiś

Z rozważań podczas Apelu Jasnogórskiego 17 czerwca 2014 r.

Z WATYKANU
4

Z Watykanu

ZE ŚWIATA
5

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY
6

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Msza św. dziękczynna za dar osoby bł. Edmunda Bojanowskiego z okazji 200. rocznicy urodzin i 15. rocznicy beatyfikacji, z prośbą o dar kanonizacji, zgromadziła 15 czerwca br. ok. 3 tys. osób.

Z POLSKI
7

Trwają próby łamania polskich sumień

Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas centralnych uroczystości Bożego Ciała w Gnieźnie mówił: – Boże Ciało jest po to, abyśmy nauczyli się rozpoznawać Boga w naszej codzienności, abyśmy uczynili ją bardziej wrażliwą na Boga, abyśmy w imię tej obecności Boga pośród nas wyciągnęli nasze dłonie w geście pojednania i przebaczenia do tych, z którymi nie jest nam łatwo.

Z Polski

SYLWETKA: MICHELE MEO - O OJCU, KTÓRY DAŁ ŚWIATU SŁUŻEBNICĘ BOŻĄ
8-9

Tata Antonietty

Agnieszka Bugała

Nie był ważnym człowiekiem swojej epoki. Nie zbudował odrzutowca ani nie obronił świata przed wojną. Jego nazwisko nie znajdowało się na pierwszych stronach gazet. Urodził się we Włoszech, w Puglii. Dorosłe życie spędził w Rzymie. Był mężem i ojcem czwórki dzieci, troje z nich zmarło.

KONFERENCJA O PEDOFILII W KOŚCIELE
10

By przyjąć trud oczyszczenia

Maria Fortuna-Sudor

Zło popełnione przez niektórych powraca do nas nieufnością i podejrzliwością ludzi. Oczyszczenie nie jest proste ani bezbolesne. Nie wolno nam jednak porównywać bólu oczyszczenia z bólem krzywdy, jakiej ze strony niektórych kapłanów i zakonników doznało wielu młodych. Nie wolno nam się pocieszać tym, że procent księży winnych wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży nie jest wyższy od tego w innych podobnych kategoriach zawodowych.

W DRODZE DO JUBILEUSZU 2000 LAT OD ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA
11

Wielka Modlitwa Bożogrobców

Ks. Jerzy Bielecki

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego historia zaczyna się w 1099 r., wyraża w sposób szczególny cześć i szacunek dla zmartwychwstania Pańskiego oraz strzeże i opiewa chwałę Tego, którego Bóg wskrzesił z martwych (por. Dz 10, 40).

ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI PRZYJĘTY DO ZAKONU BOŻOGROBCÓW
12-13

Być człowiekiem paschalnym

Lidia Dudkiewicz

Miechów stał się świadkiem ważnego wydarzenia, wpisanego w najnowsze dzieje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W tym historycznym miejscu na polskiej ziemi 15 czerwca 2014 r. odbyła się inwestytura abp. Zygmunta Zimowskiego z Watykanu

ZAPROSZENIE DO MIECHOWA
14

Letnie koncerty „De Musica in Ecclesia”

Agnieszka Dziarmaga

W duchowy klimat sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie świetnie wpisuje się trwający obecnie cykl pięciu letnich koncertów w bazylice, zaplanowanych z okazji obchodów 850-lecia sprowadzenia bożogrobców do Polski.

JUBILEUSZE ABP. EDWARDA OZOROWSKIEGO
15

50-letnie kapłaństwo źródło wciąż niewysychające

Ks. Mariusz Boguszewski

Archidiecezja białostocka w dniach 14-15 czerwca 2014 r. obchodziła jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej abp. Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego

NASZA ROZMOWA
16-17

Dziś potrzeba ludzi sumienia

Z abp. Wacławem Depo rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

O sytuacji Kościoła w Polsce i najbardziej palących problemach trapiących nasze społeczeństwo z abp. Wacławem Depo rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

I ❤ RELIGIA
18-20

Religia ma się dobrze

Ks. Marek Łuczak

Kiedy na polskich uniwersytetach rodziła się socjologia religii, hierarchowie Kościoła katolickiego podchodzili do tego faktu z nieufnością. Jak się jednak okazało, dzisiaj ci sami socjologowie nie są już tak chętni do pisania czarnych scenariuszy. Być może nawet jesteśmy na fali wznoszącej.

Religia nadaje sens

Dr Andrzej Górny, socjolog

Teolog generalnie wie, co ma powiedzieć o skłonności człowieka do religii. Podobnej odpowiedzi próbuje udzielić także socjolog.

Moherowe berety czy polityczna poprawność?

Z Wojciechem Świątkiewiczem rozmawia ks. Marek Łuczak

O pozytywnym wpływie religii na moralność oraz o roli religii w życiu publicznym z prof. Wojciechem Świątkiewiczem, socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego, rozmawia ks. Marek Łuczak

Rzemieślnicy zapraszają na pielgrzymkę

DIALOGI W KATEDRZE
21

Moje miejsce w Kościele

Anna Skopińska

Podczas ostatniego przed wakacjami spotkania z cyklu „Dialogi w katedrze” abp Marek Jędraszewski mówił: – Nasza konstytucja mówi o wolności sumienia i religii i każdy ma prawo postępować w zgodzie z własnym sumieniem, dlatego ci, którzy oskarżają prof. Bogdana Chazana, chcą łamać konstytucję, i to oni powinni być oskarżeni o łamanie prawa. Współczesna nauka mówi bowiem, że człowiek powstaje od momentu poczęcia.

Z ZAMOŚCIA NA CAŁY ŚWIAT - POLSKA - HISZPANIA
22-23

Mówi członek Hiszpańskiej Rodziny Królewskiej

Z hrabią José Miguelem Zamoyskim de Borbón rozmawia Cezary Taracha

W tych dniach uwaga świata skierowana jest na Hiszpanię w związku z abdykacją króla Juana Carlosa, po 40 latach panowania. Jego następcą zostaje syn – książę Filip. Aby bliżej poznać Hiszpanię i zostawione tam polskie ślady, z hrabią José Miguelem Zamoyskim de Borbón, który przynależy do Hiszpańskiej Rodziny Królewskiej, o związkach Polski z Hiszpanią i miłości do ojczyzny rozmawia Cezary Taracha.

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
24-25

Posłani, aby odnowić świat

Andrzej Tarwid

Do ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszym kraju należy co najmniej 2,8 mln osób. Ich przedstawiciele spotkali się właśnie na ogólnopolskim kongresie, aby przyjąć program działania na najbliższy czas.

JUBILEUSZ
26-27

Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski

Grzegorz Gadacz

Jasna Góra jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych nie tylko w Polsce, ale w Europie i świecie. Do tej znanej i oczywistej dla nas prawdy odwołuje się najnowsza książka Wydawnictwa „Paulinianum” pt. „Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski”.

Zapis osobistej i naukowej pasji o. prof. Zachariasza Jabłońskiego

Abp Wacław Depo – metropolita częstochowski

Badacz kultu Matki Bożej Jasnogórskiej

O. Arnold Chrapkowski – przełożony generalny Zakonu Paulinów

Sługa Pana Boga i Maryi

O. Grzegorz Bartosik OFMConv – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

RELACJE
28

Pociąg do świętości

Małgorzata Cichoń

Powstał film dokumentalny o niezwykłym pociągu – dziękczynieniu polskich kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II. Pokaz premierowy odbył się 11 czerwca 2014 r. w krakowskim Domu Kultury Kolejarza.

29

Polskę całą przeszedł…

Maria Fortuna-Sudor

W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga 3 czerwca br. w Krakowie zostały zorganizowane uroczystości wpisujące się w obchody trwającego właśnie Roku Oskara Kolberga. Wśród wydarzeń zaplanowanych na ten dzień znalazło się m.in. spotkanie na cmentarzu Rakowickim, przy odnowionym nagrobku wybitnego polskiego folklorysty i etnografa

29 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
30

Giganci wiary

Ks. Jacek Molka

29 czerwca obchodzimy uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Obaj byli apostołami Chrystusa Pana. Obaj bardzo często bywają nazywani żywymi filarami wiary, bez których świadectwa i nauczania o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym z pewnością nie byłoby dzisiejszego Kościoła.

WIARA I ŻYCIE
31

Bł. Edmund Bojanowski w dynamizmie twórczej miłości

Ks. Mariusz Frukacz

Błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu, społecznikowi, wychowawcy, działaczowi kultury i świeckiemu założycielowi czterech gałęzi Sióstr Służebniczek oraz człowiekowi kierującemu się chrześcijańskim i ewangelicznym systemem wartości poświęcona jest publikacja, która ukazała się w Roku bł. Edmunda Bojanowskiego w Wydawnictwie Święty Wojciech.

Namaszczony sternik

Ks. Mariusz Rosik

Zasady dotyczące wybierania papieża zmieniały się w ciągu stuleci. Pierwsza znana dokładnie data dotycząca wyboru papieża to 28 września 235 r., kiedy to z urzędu ustąpił Poncjan, późniejszy święty, zesłany przez władze rzymskie do kamieniołomów na Sycylii.

LITURGIA TYGODNIA
32-33

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Wyznanie wiary

Ks. Jacek Molka

Tej niedzieli przeżywamy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Powszechnie uchodzą oni za najważniejszych uczniów Pana Jezusa.

SPOTKANIE Z POLONIĄ
34

W ojczyźnie papieża Franciszka

Ks. Ryszard St. Nowak

Spotkania z mieszkańcami Argentyny polskiego pochodzenia, osobami duchownymi i zakonnymi oraz wspólna modlitwa dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II wypełniły pobyt bp. Wiesława Lechowicza, delegata Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji, w ojczyźnie papieża Franciszka

FELIETONY
35

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych w związku z wydarzeniami wokół ujawnionych taśm z rozmów najwyższych urzędników III RP

Polityczne standardy

Mirosław Piotrowski

Jaki kraj, taka Marilyn Monroe – powiedział znajomy europoseł po wyjściu z programu pani redaktor Moniki Olejnik.

Wulgarność jako znamię upadku

Krzysztof Czabański

Wydaje się oczywiste, że pleniąca się wulgarność jest oznaką upadku obyczajów. Jednak warto dostrzec, że wulgarność ma też negatywny wpływ na jakość naszego państwa.

PROSTO I JASNO
36

Państwo jak kupa kamieni

Czesław Ryszka

Tygodnik „Wprost” upublicznił podsłuchane rozmowy m.in. szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką o możliwości wsparcia przez Narodowy Bank Polski budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, aby nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
37

Wierność Biblii

(pr)

Rzeź

(pr)

Ofensywa prawosławia w Chinach

(pr)

Presja na arcybiskupa

(pr)

Zabójca złapany

(pr)

Odrodzenie religijne Hiszpanów

(pr)

ROZMAWIAMY O POLSCE
38-39

Nowe łupkowe nadzieje

Z dr. Piotrem Naimskim rozmawia Wiesława Lewandowska

O regulacjach prawnych wydobycia gazu z łupków, naprawianiu błędów i skomplikowanych przepisach podatkowych z dr. Piotrem Naimskim rozmawia Wiesława Lewandowska

TUTAJ CHODZI O LUDZKIE ŻYCIE!
40-41

Łamanie sumień

Iwona Galińska

Według klauzuli sumienia: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

PRZYSIĘGA HIPOKRATESA
42

Skazany za sumienie?

Artur Stelmasiak

Prof. Bogdana Chazana przyłapano na tym, jak w szpitalu używał sumienia. Środowiska proaborcyjne żądają jego dymisji za to, że nie dopuścił do zabicia dziecka

XXII KRAJOWA KONFERENCJA SKOK - BUDUJEMY LEPSZĄ POLSKĘ
43-45

Polska silna rodzimym kapitałem

Rafał Matusiak

Od ponad dwudziestu lat Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są obecne na polskim rynku usług finansowych. Pozostają w nielicznym dziś gronie marek tego sektora o polskim pochodzeniu, polskich korzeniach i polskich powinnościach.

SKOK-om ufa 92% ich członków

Janusz Szewczak

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown, SKOK-om ufa aż 92 proc. ich członków. 91 proc. wskazuje, że SKOK-i to instytucje uczciwe. Badania te potwierdzają, że członkowie spółdzielczych Kas mają do nich znacznie większe zaufanie niż do instytucji komercyjnych.

Pamiętając o tradycji, patrząc w przyszłość

SKOK-i dążą do osiągnięcia stawianych sobie celów poprzez zaangażowanie i tworzenie społeczności gotowej kultywować głęboko zakorzenione w naszym narodzie idee, dlatego uczestniczą w inicjatywach, które niosą ze sobą treści będące bliskie sercu milionów Polaków.

Działając na rzecz społeczeństw

Jcek Gębala

Działalność zakonów, bractw o charakterze religijno-społecznym, a później także Kas prowadzonych przez Franciszka Stefczyka, będących bezpośrednią inspiracją dla polskich SKOK-ów, miały wspólny rdzeń – wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i lokalnych społeczności, ideę pomocy i służby innym.

INTERWENCJE
47

Przeciwko poniżaniu największej świętości

List otwarty abp. Stanisława Gądeckiego do organizatorów Festiwalu Malta

Z ostatniej chwili

Stopień otumanienia

Alina Czerniakowska

Zapamiętałam słowa wypowiedziane niedawno przez jednego z widzów w ramach dyskusji po pokazie mojego filmu pt. „Być dla Polski, być dla Polaków” (o Józefie Piłsudskim). „Przez te lata komunizmu, od zakończenia wojny, od 1945 r., przez blisko pół wieku Polacy stracili honor, godność, ambicję, wszelką waleczność.

26 CZERWCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
48-49

Gdy twoje dziecko bierze narkotyki

Katarzyna Woynarowska

W tej wojnie nie bierze się jeńców. Nie wolno powtarzać sobie: mojej rodzinie to się nie przytrafi

RELACJE • ZAPROSZENIA
50

Kazimierz Pacewicz – artysta zapomniany

(akw)

W Galerii Dobrej Sztuki w Częstochowie 6 czerwca br. odbył się wernisaż wystawy pt. „Kazimierz Pacewicz (1895 – 1974) – artysta zapomniany”. Jej współorganizatorami są Muzeum Częstochowskie, Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz historyk sztuki Zofia Rozanow – siostrzenica artysty.

ZAPROSZENIA
51

Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej zaprasza

Wakacyjne kursy łaciny, greki i arabskiego

LISTY DO „NIEDZIELI"
52

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Różnokolorowe koperty, które trafiają codziennie na redakcyjne biurka, a ostatnio coraz częściej e-maile, są świadectwem głębokiego zaufania, jakim darzą nas Czytelnicy. Dzieląc się na łamach niektórymi listami z redakcyjnej poczty, pragniemy, aby „Niedziela” była owocem zbiorowej mądrości redakcji i Czytelników

Chcą korespondować

Oferta dla samotnych

RÓŻNE
53

Kalendarium 29 VI – 5 VII 2014

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne DarY

Apostolstwo Chorych

(akw)

W czerwcowym numerze miesięcznika „Apostolstwo Chorych” zwracają uwagę artykuły poświęcone bł. Chiarze Luce Badano, która w wieku 17 lat dowiedziała się, że choruje na raka kości. Jej największym zmartwieniem było wtedy to, że po chemioterapii jej organy będą w takim stanie, że nie będzie mogła podarować ich innym chorym

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
54

Tiramisu - włoski deser

Jolanta Marszałek

W wakacje proponujemy Państwu podróż po cukierniach naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Co serwują na podwieczorek Włosi czy Grecy? Z czego słyną austriackie cukiernie? Podpowiadamy, jak przyrządzić smakowite desery, które przypomną nam letnie podróże.

NIEDZIELA MŁODYCH
55-58

Podładuj się

Katarzyna Jaskólska

Wakacje. Dwa, dla niektórych nawet trzy wolne miesiące. Spacery, pływanie, leżenie z książką, wycieczki, kolonie, oazy, rower albo rolki… i co tam jeszcze komu się zrodzi pod czaszką. Hmm... Ktoś tak jeszcze robi?

Narodziny proroka

Małgorzata Cichoń

Szkoła trwa 9 miesięcy, jak ciąża. Zaczyna się we wrześniu od zapowiedzi, że Zachariaszowi urodzi się Jan. A kończy wraz z jego narodzinami 24 czerwca. – Chcemy „urodzić” tych młodych do nowej tożsamości, by byli ewangelizatorami, jak Jan Chrzciciel – mówi ks. Gianni Castorani, założyciel Stróżów Wielkanocnego Poranka

Kobiety a mundial

Paulina Zapasek

Myślę, że większość mężczyzn nie potrafi zrozumieć ignorancji, jaką ich zdaniem przejawia wiele kobiet wobec 8. cudu świata, jakim jest piłka nożna. Bo jak można nie rozumieć, czym jest spalony i karny, albo jak można nie rozróżniać Ligi Mistrzów, ligi angielskiej, hiszpańskiej czy niemieckiej?

Spotkajmy się

Marcin Piórkowski

Wiara to nie przeżytek, a podążanie za Chrystusem nie jest czymś niemodnym. Przyjedź w dniach 14-20 lipca na Paulińskie Dni Młodych do Brdowa (województwo wielkopolskie) i przekonaj się sam.

Zbudować szczęście

Małgorzata Czekaj

68

Od lipca 2014 nowa cena „Niedzieli” – 5 zł

Ks. inf. Ireneusz Skubiś, Redaktor naczelny „Niedzieli”

Dotykamy śladów Boga – wakacyjny cykl „Niedzieli”

W tym roku wakacyjny cykl „Niedzieli” nosi tytuł: „Dotykamy śladów Boga”. Inspiracją w naszej wakacyjnej wędrówce jest hasło duszpasterskie: „Wierzę w Syna Bożego”.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Pokazali obraz Boga w człowieku

Monika Jaworska

Wielokrotnie na spektaklu był nam prezentowany obraz „Ecce Homo”. Trzeba kontemplować obraz Boga w człowieku. I nie zapomnieć o tym, że nawet gdy ten człowiek nie przypomina człowieka, to właśnie w takim stale jest obecny Bóg – powiedział po spektaklu „Brat naszego Boga” ks. proboszcz Ignacy Czader.

Tożsamość zamknięta w złocie

Mariusz Rzymek

O znaczeniu i historii monstrancji, która jest znakiem rozpoznawczym katolików na świecie oraz o złotniczych sposobach jej wykonania mówili 14 czerwca w auli Kurii diecezji bielsko-żywieckiej w Bielsku-Białej, ks. dr Grzegorz Klaja i lic. Piotr Smolec.

Tradycja w stroju regionalnym

Monika Jaworska

W Cieszynie i Czeskim Cieszynie odbywał się IX Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego. Towarzyszył mu koncert słowno-muzyczny ukazujący tradycję regionu. –

Niedziela częstochowska

Kościół to idący przez dzieje Chrystus

Ks. Ireneusz Skubiś

Nikt nie jest samotną wyspą” – powiedział Tomasz Merton. Ale zaraz za tym zdaniem idzie poszukiwanie: Kto jest obok mnie? Kto jest towarzyszem mojej samotności czy wręcz mojej samotni? Samotność bardzo doskwiera człowiekowi, który pomimo swego indywidualizmu jest jednak stworzony do życia w społeczności.

Księża diecezji częstochowskiej i administracji w Lubaczowie święceni w roku 1954

Ks. Jan Kowalski

Sześćdziesięciolecie kapłaństwa (diamentowy jubileusz) obchodzą księża święceni przez biskupa pomocniczego Stanisława Czajkę (6 stycznia) i ordynariusza częstochowskiego Zdzisława Golińskiego (27 czerwca) 1954 r. W momencie święceń kapłańskich przynależeli do dwóch diecezji – częstochowskiej (dziewiętnastu) i lwowskiej (dziesięciu).

Niedziela kielecka

Per Artem ad Deum dla Mario Botty i Adama Bujaka

Agnieszka Dziarmaga

Prestiżowe wyróżnienie „Per Artem ad Deum” – „Przez Sztukę do Boga” – medal Papieskiej Rady ds. Kultury, przyznawane wyłącznie podczas wystawy SACROEXPO, w tym roku powędrował do rąk wybitnych artystów realizujących sztukę sakralną: Szwajcara Mario Botty i Polaka – Adama Bujaka.

Działoszyckie wizerunki

Agnieszka Dziarmaga

Kościół pw. Trójcy Świętej w Działoszycach posiada dwa wizerunki maryjne, które niegdyś otoczone były kultem: to Matka Boża Różańcowa z Dzieciątkiem oraz obraz Najświętszej Maryi Panny Działoszyckiej.

Stróże Zmartwychwstania

Władysław Burzawa

Na mocy dekretu Wielkiego Mistrza Jego Eminencji kard. Edwina Fredericka O’Briena, siedem dam i trzynastu kawalerów – w tym dziewięciu świeckich i czterech duchownych – powiększyło w sobotę 7 czerwca grono Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Niedziela małopolska

Ludzie, którzy chodzą po górach są inni

Małgorzata Cichoń

Nie wszystko można sobie przyswoić, siedząc w szkolnej ławce. Od czasu do czasu dobrze spotkać się na papieskim szlaku. Zwłaszcza w wakacje!

Całkowicie oddany bliźniemu

Liturgiczne wspomnienie św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, nazywanego Ojcem Ubogich, obchodzimy 26 czerwca. Chrystusowa miłość do najbiedniejszych stała się jedną z podstaw charyzmatu założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa (józefitek). Z s. Dolores Siuta ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa; postulatorką procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego św. Zygmunta Gorazdowskiego, rozmawia Agnieszka Gawron

Wakacje!

Maria Fortuna-Sudor

Nareszcie są! Upragnione, wymarzone! Wolne od obowiązków, od codziennego porannego wstawania, od zakuwania. Wakacje. Dla dzieci i młodzieży dwa najpiękniejsze miesiące w roku.

Serce Jezusa...

Agata Szczurek

Niedziela legnicka

Czwarta bazylika w diecezji – Legnickie Pole

Ks. Waldemar Wesołowski

– Tytułem bazyliki mniejszej obdarza się kościoły, które wyróżniają się swoją historią, pięknem, które są ważne ze względów duszpasterskich i liturgicznych. Taką świątynią jest również kościół w Legnickim Polu.

Międzynarodowa procesja eucharystyczna

Ks. Piotr Nowosielski

Nadgraniczne miasta Zgorzelec i Görlitz już po raz ósmy stały się miejscem wspólnej modlitwy w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tym razem wśród ponad 3 tys. rzeszy wiernych z Polski i Niemiec, znaleźli się przebywający na zakończenie Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej goście z Watykanu.

Zakończenie Kongresu Eucharystycznego

Ks. Waldemar Wesołowski

Jesteśmy ludem w drodze, który Pan prowadzi, karmi i pociesza. Jezus jest towarzyszem naszej wędrówki, dlatego nie jesteśmy sami, nie błąkamy się bez celu. On prowadzi nas ku Ziemi Obiecanej – powiedział abp Piero Marini podczas Mszy św. w legnickiej katedrze w uroczystość Bożego Ciała na zakończenie 1. Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej.

Niedziela przemyska

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę z Radiem Fara

Ks. Andrzej Bienia, przewodnik Grupy Duchowych Pielgrzymów

4 lipca br. rozpocznie się XXXIV Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka jest wydarzeniem archidiecezjalnym i każdy z nas może wziąć w niej udział. Oczywiście – nie wszyscy pieszo.

Sanocki Koncert dla Jana Pawła II

Renata Kobiałka

Niedzielne niebo 1 czerwca br. pokryte było chmurami i zdawać by się mogło, że wieczorny koncert przeżyjemy w strugach deszczu. Ale Jan Paweł II, który patronował temu przedsięwzięciu, nie pozwolił na to, by pogoda przeszkodziła w pełnym przeżywaniu tego wydarzenia. I tylko niedowiarki (wśród nich także ja) zabrały ze sobą parasol, który w rzeczywistości zupełnie się nie przydał.

Położona pieczęć...

Ks. Marian Bocho

Przychodząc do parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, jako nowy proboszcz, otrzymałem pewne wskazówki od abp. Józefa Michalika. Wśród nich była ta, aby przygotować koronację obecnego w kolegiacie pięknego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej.

Niedziela rzeszowska

Do zobaczenia Piotrze i Pawle...

Arkadiusz Bednarczyk

Pożegnanie świętych apostołów Piotra i Pawła nie jest częstym tematem w ikonografii chrześcijańskiej. W przemyskim Muzeum Archidiecezjalnym zachował się ciekawy tryptyk z pogranicza gotyku i renesansu przedstawiający w polu środkowym omawianą scenę Pożegnania.

Kapłaństwo to droga na całe życie

Iwona Kosztyła

Na to wydarzenie czekali sześć lat. Przygotowywali się do niego poprzez formację intelektualną, duchową i ludzką, podczas studiów filozoficzno-teologicznych oraz tygodniowe rekolekcje. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło z rąk biskupa ordynariusza Jana Wątroby święcenia kapłańskie.

Czas pomyśleć o pielgrzymce

Iwona Kosztyła

Z ks. Witoldem Wójcikiem, dyrektorem Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, rozmawia Iwona Kosztyła.

Niedziela sandomierska

Neoprezbiterzy 2014

Ks. Adam Stachowicz

Drodzy diakoni, przyszli prezbiterzy. Niech nigdy nie zdarzy się wam przystąpić do sprawowania Mszy św. w stanie grzechu, czy zachowując grzeszne przywiązania.

To już 15 lat

Ks. Adam Stachowicz

Piętnaście lat temu, Jan Paweł II przybył do nas z drogowskazami ośmiu błogosławieństw. Jego pielgrzymka była wielkim przesłaniem na nowe czasy. Wbrew oczekiwaniom wielu środowisk kształtujących opinię publiczną, Papież nie przybył głosić prostej pochwały polskiego sukcesu, rozszerzając poczucie tryumfalizmu.

Rowerem z Ojcem Świętym

Ks. Adam Stachowicz

Z różnych stron diecezji, już od rana 14 czerwca, ściągali do Sandomierza miłośnicy aktywnego wypoczynku na dwóch kołach. – Tym razem ruszamy do miejsca narodzin bł. Wincentego Kadłubka związanego ściśle z Sandomierzem i naszą diecezją. Jest to okazja, aby jeszcze bardziej poznać tę postać i naśladować ją w swoim życiu.

Niedziela sosnowiecka

Spotkanie, które trwa

Agnieszka Raczyńska-Lorek

14 czerwca minęło 15 lat od chwili, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II w bólu, chorobie i cierpieniu stanął na ziemi zagłębiowskiej. Witały go rzesze naszych diecezjan. Miejscem historycznego spotkania stał się plac przy ul. Gwiezdnej, nazwany później „Papieskim”.

Zmiany duszpasterskie

Piotr Lorenc

Połowa czerwca w kalendarzu diecezji sosnowieckiej to czas zmian duszpasterskich. Poznajemy wówczas nowych administratorów oraz proboszczów parafii, dowiadujemy się o zmianach w strukturze Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu czy wreszcie o nowych nominacjach wikariuszowskich.

Diamentowe jubileusze

Ks. Jan Kowalski

Sześćdziesięciolecie posługi kapłańskiej obchodzą księża wyświęceni w 1954 r. przez biskupa pomocniczego Stanisława Czajkę (6 stycznia) i biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego (27 czerwca). Z dwudziestu ośmiu, pozostało ich przy życiu tylko dziesięciu.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Szczecińska italianistyka

Leszek Wątróbski

Z dr. Angelo Rellą, kierownikiem Katedry Italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, rozmawia Leszek Wątróbski.

„Stanowisko Kościoła jest jednoznaczne” (2)

Michał Siedziako

„Troska o Ojczyznę jest obowiązkiem wszystkich. Świadomość tego obowiązku w ostatnim czasie bardzo osłabła. Jedną z głównych przyczyn tego groźnego zjawiska było istotne ograniczenie swobód obywatelskich, wśród nich wolnych wyborów.

Wiejski lider

Przemysław Fenrych

Pojechaliśmy – ułatwił nam to niemiecki partner – do wioski Ruhldorf w Brandenburgii. Wioseczka jak to niemiecka wioseczka – schludna, czyściutka, zadbana. W środku kościółek – oczywiście protestancki i oczywiście praktycznie pusty.

Niedziela toruńska

Paście stado Boże z miłością

Ks. Paweł Borowski

14 czerwca w bazylice katedralnej w Toruniu bp Andrzej Suski wyświęcił 8 diakonów na prezbiterów Kościoła. Podczas Mszy św. z udzieleniem sakramentu święceń Ksiądz Biskup mówił: „Nie możecie być najemnikami. Owce potrzebują pasterza, który prędzej życie odda niż straci jedną z nich”.

U Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu

Wojciech Wielgoszewski

Piękny obraz Niepokalanego Poczęcia w ołtarzu chełmońskiego kościoła od 4 stuleci przyciąga cudowną mocą chorych i strapionych oraz rodziców polecających opiece Maryi swoje dzieci, także te, które czekają na narodzenie.

Duch Święty jak wiosna

Katarzyna Mazierska-Białek

Rok 1967. Stany Zjednoczone. Dwaj profesorowie Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu przeprowadzają rekolekcje dla grupy studentów. Ich celem jest ożywienie wiary w Jezusa. Rozważania oparte są na 4. pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Wieczorem uczestnicy przeżywają wylanie Ducha Świętego.

Niedziela warszawska

Sumienie w Świętej Rodzinie

Artur Stelmasiak

Aborcje przeprowadzane są w szpitalu bł. Jerzego Popiełuszki i Dzieciątka Jezus. Czy władze Warszawy zmuszą do zabijania dzieci także w Świętej Rodzinie?

Sumienie w Świętej Rodzinie

Artur Stelmasiak

Protest przeciwko odwołaniu Profesora przyciągnął kilkaset osób, a pikieta jego przeciwników tylko kilkadziesiąt. Proporcje te pokazują, jakie są prawdziwe nastroje społeczne w naszym kraju. Ilu jest zwolenników, a ilu przeciwników aborcji.

„Dolina Światła”, czyli dolina ciemności

Joanna Woleńska-Operacz

Czy książka, w której są opisy współżycia seksualnego między nastolatkami, instrukcja przekłuwania laleczek voo-doo, nachalna reklama buddyzmu i wizja świata jako miejsca morderczej walki o władzę, to odpowiednia lektura dla dzieci w wieku 10-13 lat?

Niedziela wrocławska

Najgorętsze serce świata

Adrianna Nawrot

„Chcę być facetem. Chcę być w Kościele. Myślę inaczej”. O męskości i roli mężczyzn w Kościele mówi się i słyszy dziś bardzo wiele. Jednak bez podjęcia konkretnych działań okaże się to czczą gadaniną

Jezuici modlą się za mężczyzn, podkreślając przy tym, że źródłem, uzupełnieniem i wzorem męskości jest Jezus i Jego Serce.

Rowerem nad morze, czyli o nietypowej wycieczce jednośladem

Adrianna Nawrot

Wakacje nad morzem? Niejeden marzy o słonecznym dniu spędzonym na plaży w towarzystwie szumu morza zamiast kolejnego dnia w wielkim mieście ze słuchawkami na uszach. Okazuje się jednak, że równie atrakcyjna jak sam pobyt, może być i droga. O kilkusetkilometrowej trasie pokonanej jednośladem opowiadają wikariusz parafii pw. św. Rodziny na Sępolnie oraz ministranci – Krzysztof Maj i Mikołaj Byczuk.

Noce kościołów na Dolnym Śląsku

Oprac. Magdalena Lewandowska

Niemal 30 miejscowości, ponad 100 imprez – to wszystko Wrocław i Dolny Śląsk przeżywali podczas V edycji Nocy Kościołów. Od 18 do 25 czerwca na Dolnym Śląsku można było spotkać znanych i cenionych publicystów, naukowców, aktorów i artystów, m. in. Martę Lipińską – charakterną Michałową z serialu „Ranczo”, prof. Jadwigę Staniszkis, red. Tomasza Terlikowskiego czy red. Jana Pospieszlaskiego.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Pielgrzymowanie czas zacząć!

Aleksandra Marcińczak

Wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego rusza w naszej diecezji sezon na piesze i rowerowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. Już 2 lipca z Otynia wyruszą do Częstochowy rolnicy. Kilka tygodni później startuje 32. Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę.

Bez świętości sobie nie poradzimy

Katarzyna Jaskólska

20 i 21 czerwca nasza diecezja przeżywała wielkie dziękczynienie za 25-lecie koronacji słynącego łaskami obrazu Pani Cierpliwie Słuchającej i za kanonizację św. Jana Pawła II. Do Rokitna przyjechały tysiące pielgrzymów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Zielonogórzanie pomogli uchodźcom

Z Anną Marią Fedurek rozmawia Aleksandra Marcińczak

O Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zielonej Górze z Anną Marią Fedurek, rzeczniczką prasową diecezjalnej Caritas, rozmawia Aleksandra Marcińczak

Reklama

Najpopularniejsze

Czy jest powrót po apostazji?

Kościół

Czy jest powrót po apostazji?

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Święci i błogosławieni

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Wiara

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Ks. Chmielewski na Marszu dla Życia i Rodziny: kochać...

Kościół

Ks. Chmielewski na Marszu dla Życia i Rodziny: kochać...

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Wiara

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Cud św. Januarego powtórzył się!

Kościół

Cud św. Januarego powtórzył się!

Na takim przejściu pieszy nie ma pierwszeństwa

Wiadomości

Na takim przejściu pieszy nie ma pierwszeństwa

Oświadczenie: Ks. Mirosław Król oczyszczony z zarzutów...

Kościół

Oświadczenie: Ks. Mirosław Król oczyszczony z zarzutów...