Reklama

Niedziela 23/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Jak rodzą się kapłani

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Seminarium jest bardzo blisko Betlejem, gdyż przygotowuje do kapłaństwa mężczyzn, w których dłoniach każdorazowo podczas Mszy św. będzie się rodził sam Pan Bóg. Takim spostrzeżeniem podzielił się, jeszcze jako rektor częstochowskiego seminarium, obecny biskup pomocniczy nominat Andrzej Przybylski.

3

I znów cała Europa się boi

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W kolejnym straszliwym zamachu, tym razem w Manchesterze w Anglii, zginęly 22 osoby, w tym małżeństwo z Polski, wiele dzieci, jest ogromna liczba rannych. Wszystko to budzi przerażenie i grozę. Pytamy: co mamy robić? Unia Europejska uporczywie trwa przy pewnych ideologicznych zarządzeniach, jakby nie dostrzegając zagrożeń. Tymczasem giną niewinni ludzie, chcący normalnie żyć i pracować, wychowywać dzieci

z Watykanu
4

Z Watykanu

dookoła świata
5

Dookoła świata

dookoła Polski
6-7

Dookoła Polski

z Jasnej Góry
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

W dniach 19-21 maja br. trwała 22. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego pod hasłem: „Zaufaj Panu już dziś”. W tym roku pielgrzymka nabrała charakteru międzynarodowego, gdyż przybyli również harcerze z Francji. Obecny był ks. Jacques Gagey, kapelan Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (ICCS). W pielgrzymkę młodzieży włączyli się w tym roku także seniorzy ZHP.

z różnych stron
9

Z różnych stron

porządki w Watykanie
10-11

Wielkie czyszczenie Bazyliki św. Piotra

Z architektem Lucą Virgilio rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Już w Roku Świętym 2000 pielgrzymi, którzy przybywali do Watykanu, mogli zobaczyć odnowioną fasadę Bazyliki św. Piotra – usunięto z niej brud nagromadzony w ciągu wieków, dzięki czemu trawertyn odzyskał swój naturalny jasny kolor. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że reszta murów bazyliki była ciągle pokryta ciemną patyną wieków.

4 czerwca • uroczystość Zesłania Ducha Świętego
12-13

Duch nieustannie dawany

Ks. Jacek Molka

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wieńczy Chrystusową Paschę. Jest też dla wierzących ciągłym wezwaniem, by po prostu stawać się człowiekiem duchowym – żyć według Ducha.

13

Cała Polska śpiewa pieśni Eucharystyczne!

Dziękujemy Opatrzności Bożej • 4 czerwca 2017 • Święto Dziękczynienia „Dziękujemy za chleb"
14-15

Jedyna w Europie

Artur Stelmasiak

Od czasów oświecenia w Europie państwa tworzyły miejsca pamięci, często jako przeciwwagę dla wymiaru religijnego. Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej pokazuje, że w Polsce jest inaczej

15

Wesprzyj budowę świątyni i otrzymaj pamiątkowy medal z wizerunkiem
św. Brata Alberta Chmielowskiego

Dziękujemy Opatrzności Bożej • 4 czerwca 2017 • Święto Dziękczynienia „Dziękujemy za chleb"
16-17

Co teraz wspierają darczyńcy?

Artur Stelmasiak

Pierwsza Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej była ważnym symbolem. Jednak to historyczne wydarzenie nie kończy budowy narodowego wotum, które nadal wymaga ofiarności darczyńców

kard. Adam Sapieha • 150. rocznica urodzin
18-19

Książę niezłomny

Ks. Łukasz Jaksik

Na jego biskupią posługę w Krakowie przypadły czasy zaborów, odzyskania przez Polskę suwerenności, hekatomby II wojny światowej i bezbożnego komunizmu.

ludzie • ks. Mirosław Drozdek SAC • 10. rocznica śmierci
20-21

Szumią mu tatrzańskie smreki

Maria Mateja-Torbiarz

Może dziś już nie wszyscy pamiętają, jak na krzeptowiańskim Gronicku rosły smreki, a na dzisiejszym parkingu stały prywatne zabudowania. Ojcowie pallotyni zaś mieszkali w niewielkim domu rekolekcyjnym z małą kapliczką. Już wówczas miejsce to miało swój znaczący wymiar

w polskiej Fatimie
21

Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

21

Ratujmy świat!

Red.

Jasnogórskie Wieczory Maryjne
22-23

Nadzwyczajna zwyczajność

Z Ludmiłą i Władysławem Puzanowskimi rozmawia Agnieszka Porzezińska

Możemy płakać, lamentować, mówić, że coś jest niemożliwe, trudne, ale dopóki nie zrobimy tego, co sami możemy zrobić, nie dajemy szansy, żeby coś się przemieniło – z Ludmiłą i Władysławem Puzanowskimi – założycielami Wspólnoty Duży Dom i rodzicami dziewięciorga dzieci – rozmawia Agnieszka Porzezińska

mówi min. Stanisław Szwed • blisko rodziny
24-26

Naprzeciw człowiekowi

Z min. Stanisławem Szwedem rozmawiał ks. Ireneusz Skubiś

Z wiceministrem ds. rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem Szwedem rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

27

Biznes – kościół – sztuka

100-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego
28-29

Czy kościołowi potrzebne jest prawo?

Ks. Wojciech Góralski

100-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego

środki społecznego przekazu
30-31

Media pod szczególnym nadzorem

Tadeusz Szyma

Osoby odgrywające zasadnicze role w początkowej modyfikacji postpeerelowskich mediów były zarejestrowane w aktach bezpieki jako tajni współpracownicy i kontakty operacyjne

31

Polska pamięć

Red.

Ukazała się nowa książka prof. Jana Żaryna „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”. Wybitny historyk po raz kolejny zabiera nas w podróż po historii Polski – od chrztu Mieszka I, a tym samym całego państwa Polan, przez dyplomatyczną i militarną walkę o niepodległość „ojców założycieli” II Rzeczypospolitej, po pokolenia Żołnierzy Wyklętych i Solidarności.

Film „Dwie Korony”

Red.

nowa książka Bożeny Fabiani
32

Stary Testament w malarstwie

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Książkę Bożeny Fabiani czyta się dobrze od pierwszego zdania. Autorka oprowadza czytelnika po zabytkach sztuk wizualnych od czasów najdawniejszych aż po współczesne

propozycje
33

Zawierzyłem Ci cały świat

Ks. Sylwester Łącki CSMA

34

Kocham dzieło Ducha Świętego

Anna Wyszyńska

Całe życie chrześcijanina w Kościele – począwszy od sakramentu chrztu – jest napełnione Duchem Świętym. Zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie wynika to z naszej złej woli – działanie Ducha Świętego nie jest dostrzegalne zmysłami.

Jezioro snów

Tadeusz Szyma

wiara i życie
35

Ponad doczesnością

akw

35

Duchowe ukształtowanie terenu

Ks. Mariusz Rosik

liturgia tygodnia
36-37

Weźmijcie Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 19-23)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

Opiewając wspaniałość i piękno stworzenia, starotestamentowy psalmista błogosławi Boga, którego Duch napełnia wszystko i odnawia oblicze ziemi. Dar życia oraz istnienie i trwanie świata są dziełem Boga, w którym objawia On coś ze swojej natury.

poradnik duszpasterski
38

Jeśli nie działa, to znaczy, że czegoś brakuje

Odpowiada ks. Robert Grohs

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego prosimy Ojca o zdziałanie cudów w sercach wiernych (por. kolekta). Bez tego rzeczywiście niewiele się zmieni. Zobacz, jak bardzo trafna jest modlitwa Kościoła. Ze strony człowieka wystarczy pragnienie wierności, bycia wiernym, a ze strony Boga – działanie cudów.

felieton
39

147 wiernych z Kostomłotów

Grzegorz Polak

W latach 80. ubiegłego wieku wraz z oblatem o. Andrzejem Madejem organizowałem w Kodniu nad Bugiem Ekumeniczne Spotkania Młodych. Mnie i mojemu przyjacielowi bardzo zależało na tym, by młodzież miała możliwość zapoznania się z bogactwem chrześcijańskiego Wschodu

39

Kard. Müller ukoronował figurę Matki Bożej Fatimskiej

Włodzimierz Rędzioch

rozmawiamy o Polsce
40-41

Zdegradowani przez niesolidarną historię

Rozmawia Wiesława Lewandowska

O „przygniecionych garbem patriotyzmu” zapomnianych bohaterach opozycji antykomunistycznej z Łukaszem Ossowskim rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
42

Tylko przed miłością otwiera się niebo

Czesław Ryszka, pisarz i publicysta senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

„Diabeł i jego pomocnicy nie śpią i z wielkim wytężeniem i nakładem rozrzucają złe pisma (...)”.

42

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej
43

Nie żegnajcie się!

pr

43

Kardynałowie z peryferii

pr

Budują pierwszy kościół od 60 lat

pr

Tradycja się broni

pr

Pretekst do wypowiedzenia wojny

pr

Kto chwalił Fidela Castro?

pr

Zofia Posmysz specjalnie dla „Niedzieli"
44-45

Zawsze można czynić dobro!

Z Zofią Posmysz rozmawia Krzysztof Tadej, dziennikarz TVP

Zofia Posmysz w czasie II wojny światowej była więziona w trzech obozach koncentracyjnych. 30 maja 1942 r. trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau. Przeżyła tam 964 dni. Każdego dnia doświadczała głodu, cierpienia i zagrożenia pozbawienia życia.

lekcja historii
46

Zakazana prawda o zbrodni

Mateusz Wyrwich

„Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951 – 1952” jest książką porażającą. Przetłumaczona przez Wacława Jana Popowskiego, opracowana i opatrzona obszernym, niezwykle interesującym wstępem Witolda Wasilewskiego, pokazuje, jak bezwzględnie Rosjanie mordowali polskie elity i z jak wielką konsekwencją wypierali się tego mordu, chcąc obciążyć nim Niemców

bliżej świata • Łotwa
47

Kraj na rubieży

Wojciech Dudkiewicz

W wydanej w ubiegłym roku książce gen. Richard Shirreff wieszczy, że rychły konflikt zbrojny z Rosją zacznie się na Łotwie. Łotysze obawiają się, że może mieć rację

5 czerwca • Światowy Dzień Ochrony Środowiska
48-49

Być dobrym opiekunem Bożych darów!

Z o. Stanisławem Jaromim OFMConv rozmawia Anna Cichobłazińska

badania ministra środowiska • ekologia
50-51

Zrozumieć przyrodę

Sylwia Niedzieska

Prof. Jan Szyszko dąży do tego, aby Polska pochłaniała tyle samo dwutlenku węgla, ile go wypuszcza do atmosfery. Minister zapewnia, że już teraz jesteśmy liderami ochrony środowiska, bo nadal opieramy się na nauce, a nie na ideologii

felietony
52

Czyja będzie Polska

Alina Czerniakowska

Ponad ćwierć wieku minęło od początku III RP i dopiero teraz wybrany demokratycznie prezydent i rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonują naprawy Polski, co powinno być zrobione zaraz po 1989 r

52

Europa bez sensu

Zdzisław Skotnicki

Premier Kanady oczekuje przeprosin Papieża w związku z chrystianizacją kraju. Było to „kulturowe ludobójstwo” – tak określiła działalność ewangelizacyjną kanadyjskiego Kościoła tamtejsza komisja. Wydaje się, że za chwilę podobne oskarżenia padną w Europie. Przecież i w Polsce są organizacje, które obwiniają chrześcijaństwo o wszelkie zło.

felietony
53

Otwarcie traktatów

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

Siedziba PE w Strasburgu to zbytek i luksus

53

Sierżant Lady Makbet

Andrzej W. Wodziński

propozycje • interwencje
54

„Śląsk” będzie współfinansowany przez ministerstwo i samorząd

Anna Wyszyńska

To jedna z dwóch najważniejszych dat w historii zespołu „Śląsk” – tak dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak skomentował w rozmowie z „Niedzielą” podpisanie umowy o współfinansowaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz przedstawicieli władz województwa śląskiego: marszałka województwa Wojciecha Saługę i członka zarządu Henryka Mercika. umowę podpisano 17 maja br. w siedzibie „Śląska” w Koszęcinie.

54

„Niedziela” nie ma z tym nic wspólnego

Redakcja „Niedzieli”

Rowerem w Alpy

Organizatorzy

pożegnanie • śp. Zbigniew Wodecki
55

Artysta z talentami na miarę świata

Piotr Iwicki, Polskie Radio

Wielokrotnie mówił, że szkoda mu czasu na wypoczynek, bo instrument czeka, piosenki czekają

kultura
56

Złowrogie cienie

Witold Dudziński

56

150 lat więzienia

wd

W sekretnym miejscu

wd

Zachar na wojnie

wd

moim zdaniem
57

Ile warte są „polskie gwiazdy”

Witold Gadowski, Dziennikarz

Polska Ludowa była ojczyzną piosenki, która programowo miała napełniać tubylców optymizmem i pogodnym stosunkiem do krwawej władzy. PRL był więc ojczyzną wielu festiwali, na których pracownicy frontu ideologicznego mozolnie lansowali kolejne socjalistyczne przeboje

rodzina • poradnik
58

Okno

Maria Paszyńska

Dnia 2 czerwca 1835 r. w małej włoskiej wiosce przyszedł na świat syn listonosza i szwaczki – Giuseppe Melchiorre Sarto. W owym czasie uznawano dzieci za osoby, które „nie doszły do wieku rozeznania”, a co za tym idzie – nie mogły przystępować do stołu Pańskiego.

58

Nie gasić dziecięcego ducha

Jarosław Kumor

Spośród obrzędów chrztu, prócz polania wodą, najmocniej przemawia do mnie namaszczenie krzyżmem świętym. Pamiętam, gdy przed chrztem naszej pierwszej córki kapłan tłumaczył nam, że ten gest nieprzypadkowo wykonywany jest niejako na czubku głowy dziecka i wyraża w ten sposób zstępującego z nieba Ducha Świętego, który będzie prowadził nasze dziecko i otoczy je opieką.

Niedziela Młodych
60-63

W Duchu Świętym

Oprac. bw

Daj się porwać!

Ks. Krystian Malec

Co roku z wielką niecierpliwością czekam na dzień Pięćdziesiątnicy. Jest tak dlatego, że moje prawdziwe i głębokie nawrócenie dokonało się w czasie Seminarium Odnowy Wiary, gdy byłem klerykiem. Jednym z najważniejszych momentów tych niezwykłych rekolekcji była modlitwa o dar Ducha Świętego.

Sztuka dziękowania

Ania Zinówko

Świątynia Opatrzności Bożej stała się dla mnie pretekstem do postawienia sobie dwóch pytań. Po pierwsze, czy wierzę w Bożą Opatrzność? A po drugie, czy potrafię stawać przed Bogiem w postawie wdzięczności?

Lednica – sposób na życie

Oprac. bw

wydarzenia
64

Zmieniać świat w duchu Ewangelii

Łukasz Krzysztofka

64

Protesty przeciwko „Klątwie” przed Teatrem Powszechnym

Na podst. wPolityce.pl

różne
65

Muzyczne Dary

65-66

Kalendarium 4-10 VI 2017

Ewa Aszkiewicz

Pan Józef już może czytać „Niedzielę”

Redakcja „Niedzieli”

Poszukujemy dziewczynki z hospicjum

Redakcja „Niedzieli”

Ciasto z rabarbarem

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Proste, szybkie w przygotowaniu ucierane ciasto z rabarbarem i kruszonką. Puszyste, wilgotne, można je też zrobić z innymi owocami sezonowymi, byleby nie miały zbyt dużo soku.

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Podróż po historii diecezji

Monika Jaworska

Przedmioty związane z 25-leciem diecezji bielsko-żywieckiej można zobaczyć w Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie na Rynku. Tam 18 maja otwarto wystawę podsumowującą 25-lecie diecezji bielsko-żywieckiej.

Kultura bez granic

Monika Jaworska

„Jezus – Droga, Prawda, Życie” – pod tym hasłem odbywały się w Cieszynie 2. Dni Kultury Chrześcijańskiej (DKCh) w nowej edycji.

Artyści dla hospicjów

Monika Jaworska

Jeszcze w maju w „Galerii Na Piętrze” w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej można było oglądać obrazy bielskiej artystki Czesławy Gewinner.

Niedziela częstochowska

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Adam Jaruga

W Rudnikach 7 maja br. miało miejsce poświęcenie odnowionej kapliczki św. Jana Nepomucena. Zmieniono dachówkę, otynkowano i ocieplono, w jej otoczeniu znalazł się bruk, a całość została efektownie oświetlona.

A podstawą jest miłość

Ks. Ireneusz Skubiś

Ludzie, którzy wywędrowali ze swojej rodzinnej ziemi, ciągle myślą i sercem wracają na ten mały jej skrawek. Powracają do niej w serdecznych wspomnieniach, odwiedzają groby swych bliskich, niezależnie od tego, jakie funkcje społeczne dziś pełnią.

Radość na Wesołej

Barbara Kubicka

W Roku Świętego Brata Alberta w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Wesołej w Częstochowie, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, 20 maja br. odbyła się impreza integracyjna „Muzyka łączy serca”.

Niedziela podlaska

Pierwsi ceremoniarze pobłogosławieni

Al. Maciej Koszewski

Po raz pierwszy w historii diecezji drohiczyńskiej 21 maja odbyło się błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

Wszyscy za wszystkich

Edyta Hartman

Jedną z dróg dla ludzi poszukujących swojego miejsca w Kościele jest Odnowa w Duchu Świętym. Przypadająca 4 czerwca uroczystość Zesłania Ducha Świętego to doskonała okazja, by przybliżyć szerzej działalność tej właśnie wspólnoty.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Ks. Zenon Czumaj

Gdyby nie on, trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się losy licheńskiego sanktuarium i parafii w Hajnówce, a w historii Narwi zabrakłoby wspomnień o pracy sióstr eucharystek.

Niedziela kielecka

Nowi naśladowcy Jezusa

Władysław Burzawa

W wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego bp Jan Piotrowski udzielił święceń prezbiteratu siedmiu diakonom diecezji kieleckiej.

Kardynalska parafia

Władysław Burzawa

Sancygniów w przeszłości należał między innymi do znanych rodzin: Firlejów, Wiśniowieckich, Opalińskich, Męcińskich i Grockich.

Stanisław ze Skalbmierza – duma miasta

Agnieszka Dziarmaga

W Skalbmierzu 2017 rok związano z upamiętnieniem postaci najbardziej znanego i zasłużonego mieszkańca miasta – Stanisława ze Skalbmierza (ok.1365 – 1431), teologa, prawnika, kanonika kapituły katedralnej na Wawelu, niezrównanego kaznodziei, profesora i pierwszego rektora Akademii Krakowskiej.

Niedziela małopolska

Inspiruje do działania

Maria Fortuna-Sudor

– Jestem wdzięczny Panu Bogu za dary, którymi mnie obdarzył: za optymizm, nadzieję i radość życia – wyznaje prawie 70-letni kapłan, ks. Józef Dobosz – budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Korzenie i skrzydła

Małgorzata Cichoń

Ilekroć jestem zapraszana do Morawicy, mogę się spodziewać twórczego spotkania ze szlachetnymi ludźmi, którym chce się robić coś więcej, patrzeć wyżej, troszczyć się o polskie korzenie oraz inspirować do budowania lepszej przyszłości.

Niedziela lubelska

Gość z Gargano

Grzegorz Jacek Pelica

W parafii pw. św. Małgorzaty w Olchowcu k. Chełma w dniach 12-14 maja odbyła się peregrynacja figury św. Michała Archanioła.

Puławy ma w sercu

Urszula Buglewicz

Ks. Marian Malarz – jeden z najstarszych kapłanów archidiecezji lubelskiej – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Puławy.

Krzyż w blasku Fatimy

Grzegorz Jacek Pelica

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Kończy się czas nawiedzenia relikwii Drzewa Krzyża Świętego w naszej parafii.

Niedziela legnicka

Biskup Legnicki spotkał się z Sybirakami

Monika Łukaszów

W ramach cyklicznych spotkań Sybiraków z regionu byłego województwa legnickiego, tym razem spotkał się z nimi bp Zbigniew Kiernikowski.

Fotograf od Papieża

Wspomnień wysłuchał ks. Piotr Nowosielski

W gronie fotografujących wizytę papieską przed 20 laty w Legnicy znalazł się także Konstanty Kawardzis, fotograf z Bielawy.

Niedziela łódzka

Nie żyj byle jak!

Piotr Drzewiecki

Uczniowie trzecich klas Salezjańskiego Gimnazjum im. ks. Jana Bosko przyjęli sakrament bierzmowania. Udzielił go im bp Ireneusz Pękalski.

Seniorzy przy Jezusie Miłosiernym

Ks. Paweł Kłys

Koronką do Bożego Miłosierdzia odmawianą na placu obok Domu Księży Emerytów rozpoczęło się przygotowanie do przywitania obrazu Jezusa Miłosiernego, który pielgrzymuje wraz z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej od parafii do parafii, gdzie odbywają się Misje Miłosierdzia.

Niedziela przemyska

Nie zgubić Domu – Nie zapomnieć Imienia

Ks. Zbigniew Suchy

Ksiądz Ermes Ronchi podczas zeszłorocznych rekolekcji głoszonych dla Ojca Świętego i członków Kurii Rzymskiej lejtmotywem uczynił dwa pytania, tak je motywując: Mamy zastanowić się, jak spotkać Pana.

Niedziela rzeszowska

Od wieków czczona Matka Boża Łaskawa

Ks. Krzysztof Szot

Pani Łaskawa w Chmielniku czczona jest od wieków. Przed łaskami słynącym, cudownym wizerunkiem Matki modliło i modli się wielu ludzi, parafian oraz pielgrzymów, którzy tu przybywają.

Maryja Łaskawa – opiekunka rodzin

Agnieszka Busz

Z ks. Mariuszem Cymbałą, kustoszem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, rozmawia Agnieszka Busz.

Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę

Ks. Janusz Sądel

Środowisko pracowników bakowości przeżywało już 32. Ogólnopolską Pielgrzymkę Bankowców na Jasną Górę. Tegoroczną pielgrzymkę, która miała miejsce w dniach 13-14 maja, przygotowało Duszpasterstwo Bankowców z Lublina, a przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Niedziela sandomierska

W mocy Ducha Świętego

Ks. Adam Stachowicz

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, popularnie zwana Zielonymi Świątkami. W języku liturgicznym nazywa się ono Pięćdziesiątnicą, ponieważ właśnie pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku.

Pierwsze synodalne spotkanie robocze

Ks. Adam Stachowicz

Komisja Główna III Synodu Diecezji Sandomierskiej zebrała się 20 maja na swoim pierwszym posiedzeniu.

Dzień małżeństw w Ożarowie

Ks. Paweł Solis

W sobotę 20 maja w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie odbył się Dzień Małżeństw, który zgromadził 25 par świętujących 50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego, a także pary obchodzące inne jubileusze małżeńskie.

Niedziela sosnowiecka

DAR o bezpieczeństwie

Piotr Lorenc

W ramach Diecezjalnej Akademii Rodziny (DAR) odbył się 20 maja, tradycyjnie w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, wykład na tematem szeroko rozumianej profilaktyki zagrożeń.

Żyje i rozwija się

Z Marzeną Solecką – liderem Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła – rozmawia Agnieszka Raczyńska

120 lat w jednym miejscu

Piotr Lorenc

Na tej wystawie poczujemy się jak w teatrze. I o to chodziło pracownikom Muzeum w Sosnowcu przygotowującym ekspozycję z okazji 120. rocznicy utworzenia w stolicy Zagłębia sceny teatralnej

Niedziela świdnicka

Społeczna zbiórka pieniędzy na remont wieży kolegiackiej

Krystyna Smerd

Od pewnego czasu nie da się oglądać w pełnej krasie wałbrzyskiej kolegiaty. Jej najpiękniejsza ozdoba architektoniczna – 80-metrowa wieża – ma zasłoniętą górną część osłoną z tworzywa sztucznego.

Wprowadzenie relikwii do świątyni w Gościsławiu

Violetta Leńska

W drugą niedzielę maja proboszcz parafii pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu ks. Jacek Stala poświęcił relikwiarz i uroczyście wprowadził do kultu relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Kapłaństwo – dar dla całego Kościoła

Bp Ignacy Dec

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, radujmy się i weselmy się w nim”. Ogromnie się cieszymy przed Panem Bogiem z konsekracji nowych prezbiterów dla naszego Kościoła świdnickiego.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Ze Szczecina do Torunia

Patrycja Skrobańska

Z o. Andrzejem Laskoszem CSsR rozmawiała Patrycja Skrobańska.

Fatimskie dziękczynienie

Adam Szewczyk

Dokładnie w setną rocznicę objawień fatimskich odbyła się uroczystość włączenia Hiacynty i Franciszka Marto w poczet świętych Kościoła katolickiego.

Archidiecezjalne Dni Młodych w Bambergu

Ks. Marcin Miczkuła

ak co roku w dniach 1-3 maja br. odbywały się Dni Młodych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W tym roku do Goleniowa przybyli nie tylko młodzi z terenu naszej archidiecezji, ale również goście z Francji, Niemiec i Senegalu.

Niedziela toruńska

Św. Izydorze, wspieraj

Aleksandra Wojdyło

Po 50 latach ciężkiej, uczciwej pracy na roli 15 maja 1130 r. zakończył swój ziemski żywot Izydor z Madrytu, zwany Oraczem.

Być naczyniem łaski

Joanna Kruczyńska

W kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu 17 maja odbyło się spotkanie z Carverem Alanem Amesem.

Niedziela warszawska

Pierwszy nuncjusz z diecezji łowickiej

Artur Stelmasiak

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin udzielił w katedrze łowickiej święceń biskupich abp Andrzejowi Józwowiczowi. Ojciec Święty mianował go nuncjuszem apostolskim w Rwandzie

Z Bociek do Rwandy

Artur Stelmasiak

Patrząc na dotychczasową posługę kapłańską abp Andrzeja Józwowicza widać, że nigdy nie bał się wyzwań. Teraz papież Franciszek stawia przed nim najważniejszą i trudną misję w Rwandzie

Ratunek dla rodzin

Magdalena Kowalewska

Między Żyrardowem a Sochaczewem, nieopodal autostrady znajduje się sanktuarium dla rodzin. – Miedniewicka Pani w Świętorodzinnym Obrazie jest szczególnym ratunkiem dla dzisiejszych rodzin – mówi „Niedzieli” o. Jan Krzysztof Oniszczuk.

Niedziela wrocławska

Kapłan ma być głosem Jezusa

Magdalena Lewandowska

Mamy dawać więcej. To jest wielkością kapłańskiego posłannictwa. Mamy dawać to, o co człowiek nie pyta i czego często nie zna, a co jest jego właściwą potrzebą.

Myślenie o Polsce jako dobru wspólnym

Krzysztof Kunert

O wyborach 4 czerwca, Ossolineum i nagrodzie Jana Nowaka Jeziorańskiego dla kard. Gulbinowicza z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem rozmawia Krzysztof Kunert.

Odnowa pełna kwiatów

Krzysztof Kunert

Odnowa charyzmatyczna cechuje się ogromną różnorodnością, wymyka się wszelkim klasyfikacjom, bardziej niż jakąś strukturę przypomina łąkę, a na tej łące rosną wielkie krzewy i malutkie kwiatki” – mówi bp Andrzej Siemieniewski w rozmowie z Krzysztofem Kunertem.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

Namiot spotkania w Buśnie

Joanna Suszko

Trwają obchody Jubileuszu 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wśród wielu zaplanowanych wydarzeń związanych z tą wyjątkową rocznicą jest także peregrynacja krzyża wielkopiątkowego św. Jana Pawła II.

25 lat w cieniu Krzyża

Małgorzata Godzisz

Ale ci dobrze, tak sobie leżysz – usłyszał kiedyś od kolegi ks. Piotr Dybko, kapłan chory od kilkunastu lat na stwardnienie rozsiane.

Maryjo, Twoi jesteśmy

Ks. Krzysztof Hawro

„Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria!” – słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II stały się mottem II Festiwalu Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

Święcenia kapłańskie

Agata Zawadzka

Nasza diecezja ma dziewięciu nowych kapłanów. 27 maja w gorzowskiej katedrze diakoni z rąk bp. Tadeusza Lityńskiego przyjęli święcenia prezbiteratu. W uroczystości wzięli także udział: bp Paweł Socha, bp Stefan Regmunt oraz bp Adam Dyczkowski

Świetna sposobność do pracy z młodymi ludźmi

Z ks. Marcinem Bobowiczem, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, rozmawia ks. Adrian Put

Skrzynia na książki z dawnego Głogowa

Kamil Krasowski

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, obchodzącym w tym roku 50-lecie istnienia, oglądać można bardzo ciekawą wystawę zatytułowaną „Librarium z dawnego Głogowa...”, która prezentuje wybrane książki, pochodzące ze zbiorów Biblioteki Muzealnej i Działu Historycznego muzeum z okresu od XVIII do I poł. XX wieku.

Reklama

Najpopularniejsze

Wszystko było inne niż się spodziewałam. Renata...

Wiara

Wszystko było inne niż się spodziewałam. Renata...

Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego...

Wiara

Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego...

Prezydent Duda po spotkaniu z Ojcem Świętym

Wiadomości

Prezydent Duda po spotkaniu z Ojcem Świętym

Patronka Warszawy i strażniczka Polski jednoczy wszystkich

Niedziela w Warszawie

Patronka Warszawy i strażniczka Polski jednoczy wszystkich

Watykan nie wyraża zgody na wspólnotę eucharystyczną...

Watykan

Watykan nie wyraża zgody na wspólnotę eucharystyczną...

(Nie)dożywiony człowiek wewnętrzny

Wiara

(Nie)dożywiony człowiek wewnętrzny

Prezydent udaje się z pierwszą w nowej kadencji wizytą...

Kościół

Prezydent udaje się z pierwszą w nowej kadencji wizytą...

Pracownik ostatniej godziny

Wiara

Pracownik ostatniej godziny

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

Wiara

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio